Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

14.3.2.1. МОНОПСОНІСТОМ, ПРОМОВЕЦЬ ДОСКОНАЛОГО КОНКУРЕНТА НА РИНКУ БЛАГ


Оптимум підприємства, що є єдиним покупцем змінного фактора, що використовується для виробництва блага, що продається на зовсім конкурентному ринку, досягається при рівності граничних факторних витрат і цінності граничного продукту цього фактора, яка для абсолютно конкурентного продавця тотожна граничної виручки від його використання, тобто:
MFCL=VMPL=MRPL. (14.28)


На рис. 14.12 умова (14.28) виконується в точці Е.
Лівіше її MFCL Навпаки, правіше точки Е кожна додаткова одиниця праці обходиться монопсоніст в суму, більшу, ніж та додаткова виручка, яка буде отримана після продажу поставлений їй продукту, тобто MFCL> VMPL=MRPL. Це означає, що максимум прибутку монопсониста буде досягнутий при використанні L * одиниць праці, коли MFCL=VMPL=MRPL.

Рівень заробітної плати, який відповідає використанню L * одиниць праці, визначається точкою Е 'на кривій пропозиції праці SL, відповідної оптимуму монопсониста, точці Е. Як видно на рис. 14.12, цей рівень заробітної плати, w *, виявляється менше величини VMPL=MRPL. Таким чином, ми спостерігаємо тут монопсоністіческую експлуатацію змінного фактора, в нашому випадку - праці. [2]
Ситуацію, представлену на рис. 14.12, неважко узагальнити для олігопсонії на ринку змінного фактора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.3.2.1. монопсоністом, ПРОМОВЕЦЬ досконалого конкурента на ринку благ "
 1. 14.3.2.4. Монопсоністом, здійснювати цінову дискримінацію
  монопсонист може проводити таку дискримінацію на ринку факторів. На рис. 14.15 представлений монопсонист, у якого умова MFCL=VMPL виконується в точці Em при використанні L * m одиниць праці, які він оплачує за єдиною ставкою заробітної плати wm. Ми знаємо, що конкурентна рівновага мало б місце при рівності SL=VMPL, т-е-в точці Ec. У цьому випадку і зайнятість, і ставка
 2. 14.3.1. ГРАНИЧНІ Факторну ВИТРАТИ монопсоністом І ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ЧИННИКА
  монопсонистом на професійно чи просторово певному ринку праці та визначимо його функцію граничних факторних витрат на працю. Коли в розділах 14.1 і 14.2 ми припускали ринок праці абсолютно конкурентним, і граничні, і середні факторні витрати на працю були однакові і рівні ставці заробітної плати, w * c=MFCL=AFCL. Це пояснюється тим, що крива пропозиції праці на
 3. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  досконалою конкуренцією і монополією 2. Специфічні особливості полиполии 3. Максимізація прибутку в умовах полиполии 1. Подібність полиполии з досконалою конкуренцією і монополією. Монополістична конкуренція (поліпи-лія) - ринкова структура, в якій є безліч фірм-продавців подібною, але не однакової продукції. Вона одночасно схожа і на монополію, і на досконалу
 4. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією
  монопсонист розширюватиме приобрете-ня праці до тих пір, поки МС=АС. Тут вигоди від придбання останньої одиниці праці (та іншого фактора) MRPL=MС. Монопсонист наймає Lm одиниць праці, Wm визна-виділяється крапкою на кривій середніх витрат або кривої пропозиції, со-відповідності Lm одиницям праці. Монопсонист максимізує вигоди (виручка (корисність) мінус витрати), коли гранична
 5. Питання 39Монопсонія.
  Монопсоніст характеризується висхідній кривій. Фірма, що володіє владою монопсонії на ринку виробничих ресурсів, максимізує прибуток шляхом покупки ресурсу аж до того моменту, коли граничні витрати на ресурс зрівняються з доходом від граничного продукту даного виробничого ресурсу: MIC=MRP. На рис. 39.1 це точка С. Ми бачимо, що фірма-монопсонист наймає
 6. 5.2.3. Монополістична конкуренція
  монопсонист на ринку праці тощо); - фірма, що продає товар різним категоріям покупців за різними цінами, є монополією, що використовує цінову дискримінацію. Існують два типи цінової дискримінації: зміна ціни в залежності від кількості придбаного блага і дискримінація серед покупців (диференціація цін за групами споживачів, по територіях, по часу тощо). - ринок,
 7. Ринки з великими покупцями
  монопсониста наринках складних і дорогих видів озброєнь-; ний, таких, як авіаносці і ядерні боєголовки. ; Олігопсонія - це ринок, на якому великачастина продажів йде кільком великим покупці-iтелям. В якості покупців виробники авто-\ мобілів є олігопсоністамі на ринку авто-\ мобільних шин. Оскільки монопсония і Олігопен-\ Сонія зустрічаються відносно рідко, ми їх
 8. В. Конкуренти
  конкурентів. 2. Що необхідно зробити для того, щоб у максимальному ступені мінімізувати негативні наслідки існуючої та прогнозованої конкуренції з боку
 9. 9. Конкуренти
  конкурентів. 2. Основні тенденції та прогнози розвитку регіональної конкурентного середовища в рамках Росії і всього світового економічного співтовариства. 3. Основні заходи, спрямовані на ефективну протидію існуючим та передбачуваним
 10. Порівняння монополістіческойі досконалої конкуренції
  досконала, так і монополістична конку-Ренцо передбачає велику кількість продавців, кожен з яких справедливо допускає , що егодействія не будуть помічені іншими. Конкурентниефірми приймають загальноринковим ціну як дан-ную, тоді як монополістичний конкурент толь-ко вважає в якості даної ціну, назначеннуюего конкурентами. У силу того що в умовах моно-полістіческой конкуренції
 11. Як монополії розправляються з конкурентами?
  Конкурентами. Назвемо деякі з цих способів: - господарський бойкот - часткова або повна відмова від економічних зв'язків з аутсайдерами (підприємствами, що не входять до монополістичне об'єднання). Монополії пропонують залежним від них покупцям не купувати товари інших фірм, так як вони нібито гіршої якості; - демпінг - навмисна продаж товарів за викидними цінами з метою
 12. Яка кількість ресурсу слід використовувати?
  Досконалої конкуренції на ринку готової продукції буде використовувати 6 од. даного ресурсу (графік граничної прибутковості MRP1), а в умовах недосконалої конкуренції - тільки 5 од. (Графік граничної прибутковості ресурсу MRP2). Рис. 12.12. Оптимальна кількість використовуваного ресурсу для конкурентної фірми і для фірми - недосконалого конкурента на ринку готової продукції: MPR1 і MRP2 -
 13. 4. Монополістична конкуренція
  досконалої конкуренції. Якщо монополістичний конкурент сніжаетсвою ціну, то обсяг попиту на його продукцію возра-; постає, тому що деякі покупці переклю-зустрічаються на його продукцію з продукції інших про-давця. Але оскільки продукти різні, не всі по-купатель перемикаються на його продукцію, як оніето зробили б в умовах досконалої. конкурен-ції. У силу того що крива попиту на
 14. Гранична доходність ресурсу
  досконалої конкуренції, ціна виробленої продукції постійна і не залежить від обсягу випуску. Якщо ж фірма є недосконалим конкурентом, то вона змушена знижувати ціну при розширенні обсягу збуту. Відповідно гранична доходність ресурсу фірми-недосконалого конкурента не збігається з граничною прибутковістю ресурсу конкурентної фірми. Таблиця 12.3. Гранична доходність ресурсу
 15. 16. КОНКУРЕНЦІЯ. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНКУРЕНТНИХ РИНКІВ
  досконалої конкуренції. Основоположником основ теорії досконалої конкуренції є А. Маршалл (1842-1924), який говорив, що суворе значення поняття «конкуренція», очевидно, полягає в тому, що одна людина змагається з іншим, особливо при продажі або покупці чого-небудь. Досконала конкуренція - це такий рівень організації економіки, при якому суспільство витягує максимум
 16. 4. Конкурентоспроможність фірми
  виступає забезпечення високої конкурентоспроможності. Все більшу актуальність ця проблема набуває для російських підприємств, насамперед у тих сферах економіки, де починає формуватися конкурентне середовище, - у роздрібній торгівлі, громадському харчуванні, харчової промисловості, збірці і продажу персональних комп'ютерів та ін Конкурентоспроможність фірми - це її реальна і потенційна
 17. Значення конкуренції
  конкурентів ". Рівень продуктивності праці досягає найвищих позначок в умовах конкуренції і найнижчих - при її відсутності. Конкуренція - стимул росту і розвитку. Ентузіазм конкурента може стати заразливим, а на його досвіді можна повчитися. Протекціонізм зробить американську економіку більш ефективною. Ми повинні не закриватися від конкурентів, а вчитися у них, виправляти
© 2014-2022  epi.cc.ua