Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

12.2. Дві криві попиту монополистически конкурентного підприємства


На монополізованому ринку монополіст, як ми знаємо з глави 10, і є галузь.
Тому крива попиту на продукцію монополіста тотожна кривої галузевого (ринкового) попиту. На зовсім конкурентному ринку крива попиту на продукцію окремого підприємства має вигляд прямої, паралельної осі випуску, тоді як крива галузевого попиту має негативний нахил. Ці відмінності в конфігурації кривих попиту приводять до різних умов рівноваги на тому й іншому ринках. Особливість ринку монополістичної конкуренції в тому, що тут підприємство стикається з двома різними кривими попиту: тієї, що відображає пари ціна-кількість, коли дане підприємство варіює ціну, а його конкуренти немає, і тієї, що відображає ці пари, коли всі продавці змінюють свої ціни відповідно.


На рис. 12.1 Р0 - поточна ціна деякого товару, при якій підприємство може продати його в кількості q0. Припустимо, що підприємство знижує свою ціну до Р1, тоді як його конкуренти зберігають свої ціни незмінними. Тепер кількість товару, що продається що знизив ціну підприємством, зростає, скажімо, до q1.
Значить, в просторі ціна-кількість точки Е і F належать одній і тій же кривій попиту на даний товар, dd. Однак, якщо одночасно з нашим підприємством ціну знизять і його конкуренти, приріст випуску (продажів) у нашого підприємства буде не настільки великим.
Припустимо, що в цьому випадку йому вдасться продати не q1, а лише q'1 одиниць продукції.
Причина цього зрозуміла. Якщо зниження ціни одним продавцем не знаходить відгуку з боку інших, то продаж продукції що знизив свою ціну продавцем збільшиться не тільки завдяки збільшенню покупок його традиційними клієнтами, а й за рахунок перетікання покупців до нього від відносно більш дорогих джерел постачання.
Якщо ж зниження ціни одночасно здійснюють всі продавці на даному ринку, збільшення продажів кожного з них буде обумовлено лише збільшенням покупок з боку традиційного кола покупців і тих, для кого раніше цей товар представлявся непомірно дорогим. Ніякого перетікання покупців від одного джерела постачання до іншого не буде. Тому на рис. 12.1 точка F ', що відповідає обсягу q1, лежить на лінії ціни Р1 лівіше точки F.
Відповідно точки Е і F 'теж належать до однієї кривої попиту, але не dd, до якої належать точки Е і F, а до DD, що відображає пари ціна-кількість у разі, коли всі продавці знижують свої ціни до Р1.
Точно так само в тому випадку, якщо одне підприємство підвищить ціну, тоді як його конкуренти збережуть свої ціни на колишньому рівні, величина його продажів скоротиться за рахунок відтоку покупців у більшій мірі, ніж якби були підвищені ціни усіма продавцями даного ринку. Тому при вищій, ніж Р0, ціною лінія попиту dd лежить лівіше, а при більш низькій, ніж Р0, ціною - правіше лінії попиту DD. Для того щоб поряд з dd існувала ще одна, друга лінія попиту DD, не потрібно припущення про рівновеликої або хоча б пропорційній зміні цін усіма продавцями на даному ринку, важливо лише наявність або відсутність такої зміни і його спрямованість. Від абсолютного або відносного розміру зниження (підвищення) ними своїх цін залежить лише конфігурація кривої DD, але не сам факт її існування поряд з кривою dd.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.2. Дві криві попиту монополистически конкурентного підприємства "
 1. Тема 5 Конкуренція і монополія
  монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації. Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних
 2. Фірма, представлений-ная на графіку (а) малюнка, отримує прибуток, тому що при
  дві криві являютгя дотичними один до одного. Криві стикаються в той момент, коли BXOZ I вихід з ринку призводять економічну прібильк нульового
 3. У цій главі ми досліджуємо ринки, які мають деякі риси і здійснений-- агов конкуренції і монополії. Така ринкова структура
  криві витрат, попиту і граничного доходу особистих фірм двох різних галузей монополістичної конкуренції. У ос-г 'лава 17. Монополістична конкуренція 375-астях рісункамаксімізірующій прибуток обсяг випуску знаходиться на пересе-леніі кривих граничних витрат і граничного
 4. Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і
  дві криві стосуються дртт одного, але не перетинаються. Підводячи підсумок, відзначимо, що довгострокове рівновагу на ринку монополіст! - Чеський конкуренції характеризується двома основними властивостями: - Як і на монопольному ринку, ціна товару перевищує граничні издержи фірми. Даний висновок випливає з того, що максимізація прибутку требу »- рівності граничного доходу граничним витратам, а внаслідок
 5. Ключові терміни
  криві попиту та пропозиції Довгострокові криві попиту та пропозиції Короткострокова і довгострокова адаптація Стрибок
 6. 5.2. Недосконала конкуренція: сутність, типи, методи
  монополістичний ринок, це - ринок недосконалої конкуренції. Під недосконалою конкуренцією розуміється ринок, на якому не виконується хоча б одна з умов чистої конкуренції. На більшості реальних ринків переважна частина продукції пропонується обмеженим числом фірм, які, займаючи панівне становище на ринку, можуть впливати на умови реалізації продукції і насамперед на
 7. Захисники реклами і торгових марок вважають, що фірми стремят- ся надати споживачам
  монополістичної конкурен-ції. Як пов'язані ціна товару і середні сово-купно витрати? Як ціна пов'язана з пре-слушними витратами? 3. Як співвідносяться рівень виробництва монополь-но-конкурентної фірми і ефективний рівень виробництва? Які практичні міркування ускладнюють вирішення проблеми ефективності монопольно-конкурентного ринку? 4. Як впливає реклама на економічний
 8. Оскільки ціна товару в точності дорівнює пре-діловою витратам, прибуток від додаткової одиниці продукції
  спространени, що адміні-стративно тягар урядового регулювання було б просто непод'-емним. Більш того, спроба втручання в діяльність монопольно-конкурентних рірм спричинила б за собою всі ті проблеми, які виникають при регулирова-ванні природних монополій. Зокрема, оскільки фірми на монополістіч-: ко-конкурентному ринку і так отримують нульовий прибуток,
 9. Терміни і поняття
  монополістична конкуренція Методи і засоби конкурентної боротьби Монополія: природна і штучна Переваги і недоліки конкуренції Переваги і недоліки монополії Концентрація виробництва Централізація виробництва Монопольна ціна Монопольний прибуток Квота Диверсифікація Конкурентна боротьба субститутів Боротьба «за долар споживача» Аутсайдери
 10. "зв'язків з телеглядачами, так, що з-" чекатимуть від нас конкретних - |.
  Попиту і встановлює ціну вище граничних витрат. Подібно конкурі: - вими ринку, тут також багато фірм, а вільний вхід і вихід з ринку сволн прибуток кожної монополистически-конкурентної фірми до нуля. Так як монопольно-конкурентні фірми виробляють диференційовано: вироби, кожна фірма для залучення уваги споживачів до своєї торгів :: марці проводить рекламні кампанії. В
 11. Поведінка фірми і теорія організації ринки масштабу, у той час як обсяг випуску монопольно-конкурентних фірм -
  двері і зайшов ще один покупець, який бажає придбати вашу продукцію за поточною ціною * '»При совершеннойконкуренціі менеджер фірми відповів би, що його не інте-сунуть додаткові
 12. Контрольні питання і завдання
  монополістичний ринок. У чому полягають переваги великих підприємств, монополізують ринок? Які можуть бути бар'єри для вступу в галузь? 8. Які існують типи монополій? Охарактеризуйте їх. У чому особливості монополізму, що існувало в плановій економіці? 9. Що таке олігополія і які її відмітні риси? У чому відмінності цінової політики олігополії від цінової політики,
 13. 4. Монополістична конкуренція
  криві попиту, відображаючи существова-ня диференціації продукції, відрізняють монопо-лістіческое конкуренцію від досконалої конкуренції. Якщо монополістичний конкурент сніжаетсвою ціну, то обсяг попиту на його продукцію возра-; постає, тому що деякі покупці переклю-зустрічаються на його продукцію з продукції інших про-давця. Але оскільки продукти різні, не всі по-купатель перемикаються на його
 14. Ціна і обсяг виробництва в умовах монополістичної конкуренції
  криві ціни (попиту), граничного доходу, граничних і середніх змінних і валових витрат двох фірм, одна з яких максимізує прибуток (рис. 12 .. 6, а), а інша - мінімізує збитки (рис. 12.6, б). {Foto52} Рис 12.6. Ціна і обсяг виробництва фірми в умовах монополістичної конкуренції, максимізує прибуток (а) і мінімізують збитки (б): D - попит; MR - граничний дохід;
 15. Монополістична конкуренція
  монополістичної конкуренції є те, що весь ринок розбитий на окремі частини (сегменти) і кожен учасник у своєму сегменті є монополістом. Відсутність бар'єрів входу виходу пояснюється малими розмірами фірм. І завжди знайдуться бажаючі відкрити або продати свою справу. Діфференцаціі товару виникає через різницю в упаковці, фасовці, як, дизайні та ін Особливістю
 16. Монополістична конкуренція
  криві середніх витрат, то найбільш ефективні в конку-рентної галузі фірми можуть отримувати позитивні економіческіепрібилі в довгостроковому періоді. 2 Початок вивченню монополістичної конкуренції було покладено Ед-Вардом X Чемберленом з Гарвардського університету. У його книзі «Мо-нополістичного конкуренція *, що вийшла в 1933 г, стверджувалося, що всучасних економіках практично всі ринки
© 2014-2021  epi.cc.ua