Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава 10. Невідімаярука: конкуренція иэкономическаяэффективность

У 1776 р. Адам Сміт, один з основоположниковэкономической теорії, встановив, що конкурую-щие індивідууми, діючи тільки заради своєї власній вигоди, в той же час направляються какби невидимою рукою , сприяючи інтересам гро-Ва1. Слідом за Смітом багато економістів развіваліположеніе, згідно з яким конкуренція естьблаго для суспільства в цілому.
Без сумніву, досвід підказує нам, що конку-Ренцо вигідна покупцям, оскільки вона означаючи-ет більш низькі ціни або краще обслужіваніе.Напрімер, в 1985 р., коли корпорація «Нортроп» запропонувала військово- повітряним силам США само-років «Тигрова акула», що конкурує з F-16 фір-ми «Дженерал Дайнемикс», остання знизила це-ну на F-16 на 30% або на 6 млн. дол Коли Япо-ня погодилася обмежити експорт своїх машин вСоедіненние Штати, послаблюючи, таким чином, кон-куренції для виробників США, амеріканскіепроізводітелі підняли ціни на свої машини. Втечение перших 20 років, коли авіакомпанія «ІстенЕрлайнз» виробляла свої рейсові польоти міжна-Йорком і Бостоном, вона не пропонувала ника-ких прохолодних напоїв і закусок під времяполета; коли в 1986 р.
«Пан Ам »відкрила конкурують-рующий рейс,« Істен »стала пропонувати їжу та на-Пітко під час польоту.
Однак який саме урок можна винести ізетіх прикладів, не настільки очевидно. У кожному случаепотребітелі виграють від конкуренції, але ке-кой-то виробник програє через більш низ-ких цін. У ряді випадків посилення конкуренції дажеухудшает положення деяких споживачів Ког-так телефонна система AT & T припинила своє су-ществование і в сферу міжміських телефоннихуслуг прийшли конкуренти, ставки на междугород-ні розмови впали, але ставки на місцеві теле-фонние розмови підвищилися. Зросла конку-Ренцо погіршила становище тих, хто користувався восновном послугами місцевих телефонних ліній.
Адам Сміт і потім інші економісти показали, що досконала конкуренція є благо для еконо-міки в цілому, оскільки вона призводить до ефек-ному розподілу ресурсів, тобто такому, при кото-ром ресурси не витрачаються даремно. Ми начнемв п. 1 з визначення та обговорення поняття ефек-тивності, використовуваного в даному контексті Затемми покажемо, чому досконала конкуренція ве-дет до ефективності.
Центральна гіпотеза полягаєв тому, що добре поінформовані покупці іпродавци роблять угоди тільки тоді, коли ите, та інші від цього виграють. Таким чином, за допомогою добровільного обміну реалізується тен-денця до використання ресурсів в таких направле-ниях, від яких виграють всі учасники. Ми ис-

Адам Сміт. Дослідження про причини багатства народів. Modem LibraryEdition, 1937, p. 423.
Користуючись результатами проведеного в предидущіхглавах аналізу споживчого попиту і про-позиції виробників з тим, щоб показати, що адек-ватний обсяг виробництва і обміну вознікаетіменно в умовах зовсім конкурентних рин-ков. У п. 2 і п. 3 упор делаегся на окремо взятийринок, а в п. 4 розглядається вся економіка, со-стоїть з абсолютно конкурентних ринків.
Обговорюваний в даній главі матеріал являетсяцентральним для розуміння переваг та деяких обмежень системи цін. Отже, онтакже являегся центральним для проведення срав-нений між капіталізмом і альтернативнымиэкономическими системами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 10. Невідімаярука: конкуренція иэкономическаяэффективность "
 1. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 2. Глава 22
  Якось до мене зайшов Джим Бернес, колишній як одним з моїх головних брокерів, а й особистим другом. Він сказав, що просить мене про великий послугу. З його боку це було перше таке звернення, і я попросив його розповісти, в чому справа, сподіваючись, що зможу що -то для нього зробити. Виявилося, що його фірма зацікавлена в деяких акціях. Тобто вони фактично просували цю компанію, «Об'єднані
 3. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  Перехід від національних економік до економіки єдиного світу - надто великий стрибок. Внаслідок цього виникають регіональні торговельні блоки як природні щаблі в еволюційному процесі, провідному до справді світовій економіці. Однак ці блоки призводять до деяких суперечливим тенденціям. Блоки просуваються в напрямку більш вільної торгівлі всередині кожного блоку, але в той же час між
 4. 3. Стан економічної теорії на межі третього тисячоліття
  Економікс Сучасна економічна теорія, відома під назвою «Економікс», має у своїй основі маржинальную економічну теорію і являє собою спробу синтезувати класичну політичну економію і Маржинализм. Курс «Економікс» вперше почав читатися в Кембріджському університеті А. Маршаллом в 1902 р., він змінив курс політичної економії класичної школи Дж.С. Мілля. В
 5. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  Рівновага - це ситуація на ринку, коли пропозиція і попит збігаються або еквівалентні при прийнятною для споживача і виробника ціною. Виникає ринкове рівновагу в результаті взаємодії попиту і пропозиції. Щоб з'ясувати, як це відбувається, необхідно поєднати криву попиту і криву пропозиції на одному графіку (рис. 4.10). Даний графік виражає одночасне поведінка
 6. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  Монопольне втручання - це втручання в ринковий механізм конкурентного рівноваги окремих осіб, товаровиробників, профспілок, різноманітних асоціацій і держави, які здатні змінити ціну рівноваги. Адміністративне втручання в механізм попиту та пропозиції навіть з благими намірами (наприклад , з метою досягнення справедливості в розподілі доходів або рішення іншої
 7. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  Ключовим поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття конкуренції . Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкуренція - це динамічний, що прискорює
 8. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  Сам термін "політична економія" виник задовго до того як політична економія стала наукою. В оборот її ввів представник меркантилізму Монкретьєн де Воттевіль ще в 1615 році, написавши "Трактат політичної економії", суто практичне твір, що містить рекомендації у дусі представників даної школи. Нам важливо значення, яке було вкладено у поняття "політична економія". Зі
 9. Якщо продуктивність - первинний фактор, що визначає рівень життя, всі інші пояснення вторинний-Глава 1.
  Якщо продуктивність - первинний фактор, що визначає рівень життя, всі інші пояснення вторинний-Глава 1. Десять принципів економічної теорії ни. спокусливо, скажімо, приписати підвищення рівня життя населення політиці профспілок чи уряду, що встановлює величину міні-мальної оплати праці. Насправді справжній герой працівників - їх расту-щая
 10. Ціна на морозиво і кількість проданий-ного морозива визначається не одним покупцем або продавцем. Як
  Ціна на морозиво і кількість проданий-ного морозива визначається не одним покупцем або продавцем. Якраз навпаки, ціна і кількість визначаються всіма взаємодіючими на ринку покупцями і продавцями. Ринок морозива, як і більшість ринків в економіці, висококонкурентний-ний. Конкурентний ринок - ринок, на якому багато покупців і багато про-давця, тому кожен
© 2014-2022  epi.cc.ua