Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Західна Європа: особливості економічної політики (90-і рр..)

Після стійкого економічного розвитку протягом ряду десятиліть приблизно з кінця 1991 р. континентальна Західна Європа вступила в фазу економічної кризи. Особливості його циклічного характеру проявилися у зменшенні норми накопичення в ВВП, а жорстка монетарна політика з 1992 р. привела до скорочення інвестицій. У цілому в країнах Західної Європи скорочення капіталовкладень в період кризи склало 6%, проте за окремими країнами воно досягло значних розмірів: у Фінляндії - 45%, у Швеції - 30%. З кінця 1991 р. в ряді країн Західної Європи почало скорочуватися промислове виробництво і до 1993 р. в цілому воно знизилося на 2,5%, особливо в західній частині Німеччини - на 7,5%.
За даними ОЕСР в 1991-1992 рр.. приріст ВВП Європи склав 1%, а в 1992-1993 рр.. - 1,2%. Розвиток ряду країн характеризується значною неоднорідністю економічних показників. Так, у Великобританії обсяг ВВП в 1990-1991 рр.. знизився на 2,2%, в 1991-1992 рр.. - На 1%, а в 1992-1993 рр.. зріс на 1,3%. Однак навіть загальний приріст ВВП на 2% в 1993-1994 рр.. дозволив піднятися обсягами ВВП окремих країн до рівня 1990 Абсолютне зменшення ВВП Фінляндії та Швеції в 1993 р. склало 2%, а в порівнянні з 1990 р. ВВП цих країн скоротився відповідно на 13 і 5%.
Малі темпи економічного зростання стабільно зберігаються в Італії. У 1990-1991 рр.. приріст ВВП склав 1,4%, 1991-1992 рр.. - 1,2% і в 1992-1993 рр.. - 8%. Динамічно розвивається Франція. У порівнянні з іншими країнами ЄС, Франції в 90-і рр.. властива політика жорсткої економії за підтримки високотехнологічних галузей промисловості, сільського господарства, соціальної сфери. Серед країн ЄС Франція займає передові позиції за показниками стійкого зростання ВВП. У 1990-1995 рр.. приріст ВВП в цілому склав 1,8%.
Наведені диспропорції економічного розвитку Європи, з одного боку, пов'язані з протиріччями в цілому в світовій економіці і циклічним розвитком окремих країн. Основною ланкою стагнації експерти вважають Німеччину як найбільш потужну і впливову силу в Європі. Треба сказати, що до кінця 80-х рр.. Німеччина відрізнялася високим рівнем економічного розвитку серед держав ЄС. У 1990-1991 рр.. почалося об'єднання Німеччини, і вже з другої половини 1991 позначився глибока економічна криза, який продовжився до кінця 1992 р. На результаті загальне зростання ВВП в 1992 р. склав всього близько 1%, а за даними ОЕСР в 1992-1993 рр..
- 1,2%. Наступний 1993 р. є переломним для Німеччини, намітився повільний зростання основних показників, хоча трансформація східних земель ще далеко не закінчена. Питання про те, чи зуміє Німеччина домогтися інтеграції економіки східних земель в найближчі роки або ж їй належить постійна боротьба з високим безробіттям і дефіцитом в державному секторі, є причиною занепокоєння всіх європейців. Трансформація земель колишньої НДР обертається колосальними державними витратами (тільки в 1992 р. вкладення в ці землі склали близько 150 млрд марок).
Економічна криза торкнулася не тільки виробництво, але і зайнятість. Якщо до 1991 р. чисельність робочих місць у Західній Європі неухильно росла приблизно на 1% за останні три роки, то в 1992 і 1993 р. скорочення зайнятості стало повсюдним і до кінця 1993 р. в Західній Європі налічувалося близько 20 млн безробітних (тільки в 1993 їх кількість збільшилася на 2 млн чол.). Квота безробітних у працездатному віці населення збільшилася в 1992 р. до 8,9%, а в 1993 р. - до 10,3%, в той час, як за 1990-1995 рр.. рівень безробіття (у відсотках від чисельності самодіяльного населення) склав у США - 5,9%, а в Японії - 2,4%. Таким чином, норма безробіття в західноєвропейських країнах майже в два рази перевищує американський рівень і в 4 рази - японський. В області фінансів і капіталу з'явилися також типові риси циклічної кризи.
У фазу підйому економіка країн Західної Європи вступила в 1995 р., цей процес триває і зараз. У цій же фазі перебували США, країни світу, що розвивається і, насамперед, нові індустріальні країни Азії, далі до цього процесу підключилися країни Центральної та Східної Європи, а також Японія. Внутрішній валовий продукт Західної Європи збільшився в 1995 р. на 3,2%, в США - на 3%, а в Японії - на 1,7%. Головним стимулом економічного зростання на сей раз виступає зростання прибутків підприємства за рахунок модернізації виробництва і поліпшення інвестиційного процесу.
Фінансова політика у фазі підйому націлена на скорочення дефіциту державного бюджету за рахунок стимулювання приватизації та збільшення надходження податків. Передбачалося, що до 2000 р. надходження до бюджету країн Західної Європи досягнутий в 200 млрд дол за рахунок приватизації.
Крім того, для нинішнього економічного циклу характерне посилення ролі держави як у внутрішній економічній політиці, так і на міжнародній арені в рамках подолання складнощів економічного розвитку.
У нових умовах, НТП стає найважливішим фактором, що включає інвестиції в людські ресурси, освіту і науку. І як показує практика, ринок не може сам по собі забезпечити оптимальне поєднання і віддачу таких факторів, як капітал і праця. Саме тому необхідно посилення ролі держави у заохоченні накопичення капіталу, розвитку інфраструктури, витрат на НДДКР. Громадська віддача на інвестиції за участю держави набагато вище, ніж від приватних капіталовкладень. Відомо, що країни з кваліфікованою робочою силою засвоюють техніку набагато краще, і навпаки, там де помітна нестача інвестицій в людину і де переважає фізична робоча сила, реальна віддача і продуктивність праці набагато нижче.
Потрібно сказати, що соціальне ринкове господарство - це за своєю суттю європейський варіант змішаної економіки, де частка держсектора і державного регулювання традиційно вища, ніж у США. Соціальне ринкове господарство робить громадянське суспільство Європи більш консолідованим і менш диференційованим за рівнем доходів, практично сприяє досягненню соціальної рівності. Такі тенденції виправдовуються в процесі економічної інтеграції, де всі 15 європейських країн мають намір дотримуватися Маастрихтські угоди. На цьому тлі пріоритетом для державного фінансування в країнах Європи є не сфера НДДКР, як в США, а соціальні програми. Тому в більшості європейських країн (за винятком Німеччини) рівень витрат на НДДКР нижче 3% ВВП.
В цілому, витрати на НДДКР в країнах Західної Європи ростуть навіть в умовах кризи. Так, витрати німецьких фірм на НДДКР збільшилися з 3,8% в 1991 р. до 4,2% в кризовому 1993 р. У провідних галузях цей відсоток ще вищий. Наприклад, в електротехніці він становить 7,4%, у хімічній промисловості - 7% і т. д. Приклад Німеччини характерний для всіх країн ЄС. На її частку нині припадає 35% всіх витрат на НДДКР членів ЄС. В даний час ряд західноєвропейських країн має добре розвинену науково-технічну базу в різних напрямках. Для подолання технологічного відставання у Західній Європі діють спільні програми співпраці: "ЕСПРІТ" (в області електроніки), "РАСЕ" (у сфері телекомунікацій), "КУБІ" (в біотехнологіях), "ЕВРИКА" (в науково-технічних зв'язках) і т . д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "Західна Європа: особливості економічної політики (90-і рр..)"
 1. № 109. Особливості економічного побуту Великого Новгорода
  особливо в період існування Новгородської республіки. У цей час Новгород Великий проводив активну колонізацію Печорской і Югорской земель, Північного Помор'я. У Новгороді були зосереджені численні торговельні зв'язки з різними країнами Західної Європи. У 12 столітті в Новгороді вже існувала закордонна торгова фракція - Готський двір, пізніше з'явився Німецький двір. Крім чужинців, в
 2. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  західній Європі. Економічний розвиток Франкської держави. Сільське господарство, ремесло і торгівля в Західній Європі. Феодальний місто. Міста-республіки в північній Італії в Х1-ХУ
 3. 2.2. Розвиток Західної Європи та освіту світового ринку
  Після падіння Римської імперії наприкінці V в. в Західній Європі відбулися майже повна аграризація і натуралізація господарства. Сільська громада стала основною господарською структурою. На відміну від східної громади ремісниче виробництво в ній розвивалося в рамках сім'ї, що певною мірою послаблювало взаємні зв'язки всередині
 4. Тема 6 Економіка країн з розвиненою ринковою системою після другої світової війни
  економічної політики Франції в 50 - 60-і роки. Індикативне планування у Франції. Політика голлізму. Перегляд пріоритетів економічного розвитку Франції. Особливості розвитку британської економіки в післявоєнний
 5. 15. Економічний розвиток Русі в період утворення єдиної централізованої держави (XV-XVII ст.).
  Європейцями, протоки між Азією і Америкою С. Дежневим, перша кругосвітня експедиція Ф. Магеллана та багато інших. Завдяки відкриттю нових торгових шляхів і нових країн торгівля набула світового характеру, сталося гігантське збільшення перебували в обігу товарів. Це прискорило процес розкладання феодалізму і формування в Західній Європі капіталістичних відносин. Процеси,
 6. № 42. Левантійська торгівля і її значення для країн Західної Європи
  . До 1204 г центром Левантійської торгівлі був Константинополь. Торгівля відбувалася між Заходом і Сходом через Левант. У 1202 г венеціанці частково фінансували 4-й хрестовий похід з умовою, що лицарі в першу чергу завоюють Константинополь. У 1204 г Константинополь упав і центром Левантійської торгівлі стала Венеція. Через Левант зі Сходу до Західної Європи йшли такі товари, як
 7. 3. Головні інтеграційні угруповання світу
  політику в різних сферах суспільно-політичного і господарського життя. Серед численних інтеграційних угруповань можна виділити: в Західній Європі - ЄС, в Північній Америці - НАФТА, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - АСЕАН, в Євразії - СНД. Історично найбільш чітко інтеграційні процеси проявилися в Західній Європі, де в другій половині XX століття складалося єдине
 8. Запитання до теми
  особливості економічного розвитку США порівняно з країнами Західної Європи та Японії? 2. Охарактеризуйте науково-технічний потенціал США. 3. Дайте характеристику якості робочої сили США. 4. Які масштаби внутрішнього і національного ринку? 5. Охарактеризуйте масштаби і рівень участі США у світовому господарстві. 6. Які галузі господарства належать до
 9. № 112. Особливості російського феодалізму
  європейського феодалізму. На відміну від Західної Європи, де селяни прикріплялися до землі, в Росії вони були прикріплені до поміщиків. Не існувало жодних норм, що регламентували відносини між поміщиками і їх кріпаками, що призводило до посилення жорстокості з боку поміщиків. Феодали, отримавши відповідно до Укладенням необмежену судову і адміністративну владу, не тільки
 10. Тема 6 Країни з розвиненою ринковою економікою після другої світової війни.
  Політика голлізму у Франції. "Зворотній курс" Дж. Доджа і К. Шоупа в