Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Місце Західної Європи у світовій економіці

У системі світової економіки Західна Європа - один з трьох "центрів сили", який об'єднує близько двох десятків держав з розвиненою ринковою економікою. На частку країн Західної Європи припадає зараз майже третина світового промислового виробництва та науково-технічного потенціалу, більше чверті сукупного світового національного доходу і одна п'ята частина патентного фонду.
Серед провідних держав світу Західна Європа стійко займає друге місце за сукупними обсягами ВВП і третє - за розмірами на душу населення (табл. 17).
Таблиця 17

Співвідношення населення і ВВП у провідних центрах

Країна, регіон

Населення, млн чол. Частка в світовому ВВП в 2000 р.,% У середньому на душу населення, дол


США27121,929250

Західна Європа

387

20,3

21350

Японія

127

7,6

24075

Примітка. Складена за даними статистичного додатку до МЕ і МО. 2000. N 8.
Досить вагомі позиції займає Західна Європа в системі міжнародного поділу праці, в рамках світогосподарських зв'язків. Так за сумарним обсягом світового експорту європейські країни перевершують США і приблизно відповідають їх позиціях у світовому імпорті.

В даний час частка Єврозони в загальному обсязі світового експорту досягла 19,5%, перевищивши аналогічні показники США (15%) і Японії (8,5%). Найбільшими торговельними партнерами є США та Японія.
Країни Західної Європи відрізняються значним науково-технічним потенціалом. Провідні країни витрачають на ці цілі від 2 до 2,7% ВВП. Якщо в 1970 р. витрати на НДДКР склали 37,1% рівня США, то в 2000 р. піднялися до 73%.
Можна сказати, що Західна Європа майже не поступається провідним державам за техніко-економічним рівнем розвитку традиційних базових галузей (машинобудування і металообробка, хімічна промисловість), проте поки що відстає в новітніх напрямках НДДКР - мікроелектроніка, робототехніка , біотехнологія, виробництво нових матеріалів та ін Все це позначається на відносно низькому рівні продуктивності праці та ефективності виробництва, хоча ці показники окремо за такими провідним країнам як Німеччина, Великобританія, Франція досить високі: 2,3, 2,4 і 3,7 %.
Галузями європейської економіки, що забезпечує її глобальну конкурентоспроможність є:
- традиційні:
автомобілебудування - Німеччина, Франція;
авіаційна промисловість - Великобританія, Німеччина, Франція;
текстильна промисловість - Італія, Франція.
- Нові:
програмне забезпечення - Німеччина, Бельгія, Нідерланди;
цифрове телебачення - Франція, Німеччина;
мобільний зв'язок - Швеція, Фінляндія, Великобританія.
Досить міцні позиції за останнє десятиліття стала займати Західна Європа у виробництві офісної оргтехніки, точної механіки і оптики, телекомунікацій і засобів зв'язку і т.
д.
При проведенні порівняльного макроекономічного аналізу західноєвропейського регіону як одного зі світових економічних центрів, не можна забувати і про те, що за рівнем економічного розвитку, характером структури економіки, масштабами еконо-мічної діяльності та залучення в світогосподарські зв'язки, країни Західної Європи істотно відрізняються один від одного. При цьому основна економічна міць всього регіону припадає на чотири великі високорозвинені держави - Німеччину, Францію, Великобританію, Італію, де зосереджено більше 50% населення і близько 70% сукупного ВВП регіону. Багато в чому вони визначають місце регіону в сучасному світовому поділі праці, загальні тенденції соціально-економічного розвитку та зростання.
Особливе місце займають малі країни Західної Європи за обсягами ВВП, характером спеціалізації та іншими параметрами. Найбільш розвинені - це Бельгія, Нідерланди, Швеція, Іспанія. На їх частку припадає понад 20% ВВП регіону. Значно поступаються за темпами (в 4-5 разів) високорозвиненим країнам Австрія, Данія, Греція та Фінляндія, на частку яких припадає більше 8% ВВП. Третя група - Португалія, Ірландія, Люксембург - має вузькоспеціалізовану структуру господарства і займає досить скромне місце в регіоні - 2% ВВП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Місце Західної Європи у світовій економіці "
 1. 2.2. Розвиток Західної Європи та освіту світового ринку
  Після падіння Римської імперії наприкінці V в. в Західній Європі відбулися майже повна аграризація і натуралізація господарства. Сільська громада стала основною господарською структурою. На відміну від східної громади ремісниче виробництво в ній розвивалося в рамках сім'ї, що певною мірою послаблювало взаємні зв'язки всередині
 2. № 109. Особливості економічного побуту Великого Новгорода
  місце, оскільки територіальна близькість до Західної Європі сприяла його відносно незалежного розвитку, особливо в період існування Новгородської республіки. У цей час Новгород Великий проводив активну колонізацію Печорской і Югорской земель, Північного Помор'я. У Новгороді були зосереджені численні торговельні зв'язки з різними країнами Західної Європи. У 12 столітті в
 3. 15. Економічний розвиток Русі в період утворення єдиної централізованої держави (XV-XVII ст.).
  Місце у світовій історії. Вони наповнені подіями справді всесвітньо-історичного значення. Головні з них Великі географічні відкриття: тропічної Америки X. Колумбом, шляхи із Західної Європи навколо Південної Африки в Індію Васко да Гамою, відкриття Австралії європейцями, протоки між Азією і Америкою С. Дежневим, перша кругосвітня експедиція Ф. Магеллана та багато інших. Завдяки відкриттю
 4. Теми рефератів
  світової війни для країн Західної
 5. № 88. Економічна гегемонія США після 2-ї світової війни
  світова війна ще більше, ніж 1-я, сприяла зростанню економічної могутності США. В Америці були введені в дію на замовлення держави військові підприємства, вартістю 25 млрд. доларів, промислова прибуток виріс п'ятикратно. Після війни американське держава висунула метод ефективної допомоги Західній Європі з відновлення економіки (план Маршалла). Державні замовлення на мирну
 6. Тема 6 Економіка країн з розвиненою ринковою системою після другої світової війни
  світової війни. План Маршалла та його внесок у відродження післявоєнного господарства країн Західної Європи. Економічна програма Л.Ерхарда в ФРН. Німецьке "Економічне диво" і висунення ФРН на провідні позиції в Європі наприкінці 50-х років - 60-і роки. Розвиток економіки Франції після другої світової війни. Післявоєнна націоналізація. Основні напрями економічної політики Франції в 50 - 60-ті
 7. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  західній Європі. Економічний розвиток Франкської держави. Сільське господарство, ремесло і торгівля в Західній Європі. Феодальний місто. Міста-республіки в північній Італії в Х1-ХУ
 8. Тема 6 Країни з розвиненою ринковою економікою після другої світової війни.
  Світової війни. План Маршала і його внесок у відродження післявоєнного господарства країн Західної Європи. Економічна програма Л. Ерхарда у ФРН. Економічна політика голлізму у Франції. "Зворотній курс" Дж. Доджа і К. Шоупа в
 9. Запитання до теми
  світовий ринок »і« світове господарство »? Обгрунтуйте свою точку зору. 4. Розкрийте основні риси окремих періодів розвитку світового господарства, попередньо виділивши їх. 5. Проаналізуйте основні концепції, що пояснюють розвиток світового
 10. Сучасна ситуація на ринках сировини
  західних ТНК: під впливом боргової кризи зменшилася роль державних компаній країн, що розвиваються. У непаливними секторі десять найбільших компанії контролюють 30% виробництва мінеральних ресурсів, виключаючи Східну Європу. Найбільші західні або контрольовані західним капіталом гірничо-видобувні компанії домінують в експорті, вони ж контролюють основні переробні потужності.
 11. № 42. Левантійська торгівля і її значення для країн Західної Європи
  . До 1204 г центром Левантійської торгівлі був Константинополь. Торгівля відбувалася між Заходом і Сходом через Левант. У 1202 г венеціанці частково фінансували 4-й хрестовий похід з умовою, що лицарі в першу чергу завоюють Константинополь. У 1204 г Константинополь упав і центром Левантійської торгівлі стала Венеція. Через Левант зі Сходу до Західної Європи йшли такі товари, як
 12. Підприємницькі міжнародні організації
  місце в системі взаємозв'язків промислово розвинених країн. За оцінками, вплив цього органу на політику дозволяє вважати його як би «тіньовим кабінетом» трикутника - США, Західна Європа, Японія і всього світу. На регіональному рівні діють декілька організацій. З 1954 р. проводяться Більдербергського, Давоські зустрічі керівників європейських, американських кооперацій і політичних
 13. РЕЗЮМЕ
  місце в системі міжнародних економічних відносин. Деякі організації (МВФ) є універсальними. Радикальні зміни в світовому господарстві на рубежі 80-90-х років привели до необхідності адаптації міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій до нових умов діяльності. Зросло значення регіональних фінансово-банківських організацій. Створено ряд нових регіональних
 14. Глава 24 ФРН у світовому господарстві
  західно-європейських країн за цим показником. У перші повоєнні десятиліття економічна політика проводилася під знаком соціального ринкового господарства з метою з'єднати конкуренцію, приватну ініціативу з соціальним прогресом, забезпеченим продуктивністю економіки. Включення до складу ФРН в 1990 р. НДР і розвал Радянського Союзу докорінно змінили економічні та
 15. РЕГІОНИ В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВ
  світове господарство представляється неоднорідним. Роль в ньому окремих національних економік і регіонів світу істотно розрізняється. Наведені нижче у таблиці статистичні дані ООН наочно свідчать, що серед лідерів світової економіки знаходяться країни Північної Америки (США і Канада), країни Західної Європи (насамперед - Великобританія, Німеччина, Італія і Франція), держави
 16. Глава 17 Загальна характеристика промислово розвинених країн
  європейськими чи похідними від Західної Європи. Їх відрізняють єдиний в соціально-економічному плані відтворювальний процес у рамках національних господарств, інтенсивний тип розвитку економіки, високий рівень розвитку продуктивних сил. У країнах це »підсистеми проживає 15,6% населення світу, але вона зосереджує переважну частину економічного і науково-технічного потенціалу світу.
 17. Час твердого курсу
  європейському ринку. Відновлення господарства Європи та відновлення промислового зростання у всіх «старих індустріальних країнах» відкривало нові перспективи для американської економіки. Слабкість європейського господарства, при нестійкості його монетарних систем сприяла обвалення світової економіки в кризу 1948-1949 років. Під його тиском США прискорили надання допомоги Західній Європі,
 18. I.1.2. Основні етапи розвитку світової економіки
  місце в світовому господарстві. Колишні відносини колоніальної залежності змінилися зв'язками іншого типу: відносини "Північ-Південь" складаються на дво-і багатосторонній основі. "Країни, що розвиваються" в своїй більшості стали інтегруватися в систему країн ринкової економіки, тим самим посилюючи їх економічний потенціал і сильно розширюючи життєвий простір. З єдиної світової соціалістичної
 19. 50. ПОВОЄННА ЗАХІДНА ЄВРОПА
  європейської економіки. Тому масштаби більшості європейських компаній менше американських. Чи не кожна поважаюча себе країна намагається сама виробляти автомобілі, телевізори, комп'ютери та інші товари. Наукові дослідження менш ефективні, ніж американські, вони часто дублюються в сусідніх країнах. Крім того, кошти в основному витрачаються на фундаментальні дослідження. Що ж
 20. 3. Головні інтеграційні угруповання світу
  мирование регіональних інтеграційних комплексів має договірно-правову базу. Цілі групи країн на основі взаємних угод об'єднуються в регіональні міждержавні комплекси і проводять спільну регіональну політику в різних сферах суспільно-політичного і господарського життя. Серед численних інтеграційних угруповань можна виділити: в Західній Європі - ЄС, в Північній
© 2014-2022  epi.cc.ua