Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

США на порозі XXI в. Пріоритети сталого розвитку

У другій половині 90-х рр.. в США склалася досить сприятлива економічна ситуація, яка виражається в стійко високих темпах економічного розвитку, низьких показників інфляції, активному інвестиційному попиті, сприятливої ситуації на ринку праці.
Незважаючи на великі масштаби фінансових та економічних потрясінь в різних регіонах світу (азіатський і латиноамериканський фінансово-промислова криза), які різко вплинули на всі параметри макроекономічної динаміки, в Сполучених Штатах успішно протікає відтворювальний процес.
Аналітики кажуть, що в даний час в США триває найтриваліший за післявоєнні роки підйом економіки. За розрахунками МВФ темпи приросту ВВП і промислового виробництва склали в 2000 р. відповідно 6,9 і 3,5%, проти 3,2 і 2,7% в 1996 р., у тому числі в обробній промисловості - 5,2 проти 2 , 6% в 1996 р.
Великим кроком економічного розвитку США за останнє десятиліття є ліквідація хронічного дефіциту бюджету (порівняно з негативним сальдо в розмірі 290 млрд дол на початку 90-х рр..) і досягнення профіциту федерального бюджету в розмірі 69 млрд дол (у 1998 р.) і 112 200 000 000 дол до початку 2000 р.
До кінця 2000 р. в США встановлений абсолютний рекорд тривалості циклічного підйому . Таким чином, стратегічне завдання ліквідації дефіциту було досягнуто адміністрацією Б. Клінтона на чотири роки раніше наміченого терміну.
У цьому зв'язку великий інтерес представляють фактори, що визначають стійко високі темпи економіки США.
Дефіцит ліквідований за рахунок раціоналізації дохідної та видаткової частин бюджету. Основними джерелами надходжень стали особисті прибуткові податки (48,6% всіх надходжень в 1998 р.), внески до фонду соціального страхування (33,2%), податки на прибуток з корпорацій (11%). Потрібно відзначити, що прибутковий податок був збільшений тільки для верхніх ешелонів (1,2%) платників, а 15 млн сімей з низькими трудовими доходами отримали істотні податкові знижки. Тим самим ще в 1998 р. загальна сума дохідної частини бюджету досягла 1722 млрд дол видаткової - 1653 млрд дол
Позитивне сальдо дозволяє державі вирішити ряд довгострокових ключових проблем і насамперед розширити програму соціального страхування .
Масове створення робочих місць (за останні 6 років їх приріст склав 18 млн, причому 93% приросту довелося на приватний сектор господарства) довів до рекордно низького рівня безробіття (4,2% у грудні 2000 р.), що на 3 процентних пункти нижче порогового рівня, за яким (згідно класичної теорії) неминуча інфляція. Разом з тим, рівень безробіття та інфляції знаходиться на найнижчій позначці за останні 30 років.
Один з головних чинників економічного зростання США - це високий внутрішній попит, який обумовлений зростанням доходів населення. У 2000 р. зростання реальної заробітної плати склав 3,4% проти 2,5 - у 1998 р. і був найвищим за останні два десятиліття. Більш того, в останні рр.. оплата праці зростає значно швидше, ніж його продуктивність. У 2001 р. в США зберігається високий інноваційний рівень інвестиційного процесу через стимулювання науково-освітньої бази. За даними Економічної доповіді президента (ЕДП) приріст "реальних інвестицій" склав 11%, причому витрати на комп'ютерну техніку і супутнє обладнання збільшилися на 39%, на інформаційну техніку - на 18% * 1. Відбувалася інтенсивна заміна та модернізація застарілих систем, чому немало сприяла напружена обстановка, створена навколо "проблеми 2000 року". За американськими оцінками, вкладення, прямо пов'язані з інформаційною технологією, досягали не менше половини капітальних витрат. Високими темпами зростають приватні інвестиції в нове обладнання і техніку (за 1999-2000 рр.. В середньому на 18%).
___
* 1 Марцинкевич В. / / МЕ і МО. - 2000. - N 8. - С. 84.
Посилення інноваційної спрямованості підвищує рівень антикризової опірності американського господарства.
Прямі іноземні капіталовкладення в економіку-США швидко наростають і досягли рекордного рівня (+277500000000 дол в порівнянні з 189 млрд в 1998 р.).
Лідерами інвестиційного процесу виступили агроекономічна, телекомунікаційна, біотехнологічна галузі промисловості та комп'ютерна електроніка. США продовжують випереджати головних конкурентів по ряду найважливіших економічних показників, особливо у сфері високих технологій. Суперкомп'ютери з маркою "зроблено в США" міцно займають перше місце у світі. Америці належать 16 з 20 найшвидших ЕОМ, Японії - 4. На тлі всього цього американці досить оптимістично зустрічали XXI століття і при цьому обговорювали можливість обрання Президента на третій термін, якщо навіть доведеться внести поправки в конституцію, однак цього не сталося, новий Президент обраний і залишається сподіватися на краще.

В даний час у світовому виробництві та споживанні йде масова зміна потреб. Це насамперед належить до інформаційної технології, телекомунікацій і торгівлі, маркетингу та фінансових технологій.
У сучасному світовому господарстві розвивається спектр нових потреб у бік посилення доступності освітніх, наукових і культурних цінностей, значущості інтелектуальної власності. У практичній реалізації подібних новацій провідні позиції займають США, в рамках міжнародного поділу праці за критерієм залучення країн у різні стадії науково-технічного циклу на США більше ніж на інші країни падає завдання прокладання дороги в науково-технічний прогрес від фундаментальних досліджень до становлення нових галузей, засобів виробництва і предметів споживання, тобто вони більше орієнтуються на початкові, швидкорослі і найбільш захищені від конкуренції стадії науково-технічного циклу. Одночасно, високотехнологічна продукція США носить унікальний характер за рахунок того, що фірми, що входять в ці цикли, отримують шалені прибутки. Мова йде не про предмети першої необхідності, а про високотехнологічної продукції, що вимагає не тільки платоспроможного, а й достатньо кваліфікованого споживача. Інші ж провідні країни, зокрема, НІС зосереджують свою активність головним чином на стабільній фазі науково-технічного циклу, де також позначилася позитивна тенденція.
Таким чином, в сучасних умовах галузеві ознаки старих і нових виробництв безнадійно застаріли, на зміну прийшов критерій приналежності видів продукції до початковою або завершальним стадіями інноваційно-структурного циклу.
У минулому 2000 тривав безперервний ріст витрат на наукові дослідження і розробки. Оскільки американська високотехнологічна продукція та послуги в багатьох випадках носять унікальний характер, світова тенденція заміни насичених старих потреб новими виявляється найбільш сприятливою для США.
Для розвитку пріоритетних галузей - інформаційні технології, матеріалознавство, біо-та медичні технології тільки за один минулий рік асигнування з федерального бюджету були збільшені з 1,7 до 2,3 млрд дол
Такі тенденції розвитку США безумовно відбилися на загальній структурі народного господарства. За основними параметрами розвитку це типово "постіндустріальна" економіка, де спостеріга-дається явне домінування сфери послуг і новітніх технологій. Частка ВВП, виробленого в галузях сфери послуг перевищує 77%, близько 20% припадає на промисловість і будівництво і близько 3% - на продукцію сільського господарства.
Серед високорозвинених країн світу Сполучені Штати практично не мають конкурентів своєму постіндустріальному розвитку. За часткою сфери послуг у структурі ВВП США перевершують тільки Нідерланди (78%), Ізраїль (81%) і Гонконг (83%), що обумовлено конкурентними перевагами спеціалізації у системі МРТ на послугах. Однак за абсолютними показниками названі країни не можуть скласти конкуренцію США на світовому ринку послуг.
Сучасна галузева структура промисловості США представлена повним набором, починаючи з традиційних (добувна, металургійна, нафтохімічна і т. д.) і завершуючи найсучаснішими (аерокосмічна, мікроелектроніка, виробництво нових матеріалів і послуг).
США володіють потужним і надзвичайно привабливим для виробників та інвесторів внутрішнім ринком. Він концентрує приблизно 90% всього обсягу внутрішнього виробництва і поглинає, крім того, значну частину продукції інших країн, в тому числі і розвиваються.
Загальною відмінною рисою економіки є орієнтація на НТП і передову техніку, що істотно підсилює ефективність усіх ланок.
У міжнародному масштабі міцні позиції займають американські ТНК, закордонні філії яких виробляють товари та послуги в розмірі 3 трлн дол в рік (це майже 38% ВНП США).
Сфера послуг поєднує в собі як традиційні (туризм, банківська справа, торгівля, медицина, освіта), так і новітні (консалтингові, маркетингові, управлінські, інформаційні) і забезпечує більшість робочих місць в економіці, даючи близько 80% приросту зайнятості в країні.
Агропромисловий комплекс США ефективно поєднує в собі науку, сільське господарство, переробні галузі промисловості і транспорт. На основі єдиної технологічного ланцюжка, що починається в наукових лабораторіях від створення нових сортів рослин, через процес їх виробництва в полі під постійним комп'ютерним контролем, і далі - прибирання, транспортування, зберігання, переробку, завершується виробництво висококонкурентному готової продукції.
У всіх параметрах розвитку велику роль зіграло і подолання холодної війни, скорочення військових витрат і використання вивільнених грошей за статтею "людські ресурси" - охорона здоров'я, наука, освіта.

Із загального обсягу федерального бюджету 1999 р. (1073 млрд дол) на розвиток людських ресурсів (освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, гарантування заощаджень і т. д.) було витрачено 1058 млрд дол або 11,6% ВВП. У 2000 р. вперше в число державних соціальних пріоритетів офіційно включені внутрішні проблеми сім'ї. У проекті федерального бюджету на 2000 і 2001 фінансові роки включені асигнування на різні пільги сім'ям з недостатніми трудовими доходами, а також на стимулювання переходу на гнучкий трудовий графік.
Витрати на підтримку здоров'я одного американця вдвічі вище аналогічних витрат в Японії і Німеччині (хоча громадяни США переважно самі покривають витрати на медицину і освіту).
При цьому існує якийсь контраст у сфері освіти. Середня освіта, на думку фахівців, поступається країнам Заходу. Більшості дітей з нижнього класу не вдається закінчити середню школу. А діти із середнього й вищого шарів закінчують середню школу і продовжують освіту у вузах. Сьогодні люди з університетською освітою становлять в США 24% працездатного населення, що в 2-2,5 рази перевищує аналогічні показники в Німеччині, Франції та Великобританії. Вища освіта сьогодні - це товар з усіма вимогами ринку; чим престижніший університет, тим вища плата за навчання. Хороші університети, які отримують в якості плати з кожного студента по 30 тис. дол на рік, мають можливість наймати найблискучіших професорів.
Контрасти в положенні середньої та вищої освіти в США також є результатом ринкових відносин, тобто середні школи, що забезпечують загальну грамотність, ущемлені в достатній увазі суспільства, а університети, які постачають класних фахівців для конкурентних сфер , - процвітають. Саме випускники університетів є головною творчою силою постіндустріального суспільства.
Уряд Клінтона передбачило допомогу середньому освіті, зокрема, у своїй програмі відображена необхідність підключення всіх шкіл до Інтернету, що вимагатиме від уряду щорічних асигнувань в 2 млрд дол
Цікаво знати, що американські соціальні класи дуже відчутно різняться і починається це з різниці в доходах: до верхнього класу відносяться сім'ї, чий річний дохід перевищує 100 тис. дол, до середнього - від 25 до 100 тис. дол, до нижнього - ті , чиї доходи нижче 25 тис. дол
Верхній клас - близько 10% американців - це бізнесмени, банкіри, високооплачувані менеджери, верхній шар політиків, процвітаючі юристи, лікарі, вчені, артисти.
Середній клас - до 60% американців - середні і нижні шари держбюрократії, менеджерів, висококваліфіковані робітники, інженери і т. д.
Нижній клас - це близько 30% населення сучасної Америки - чорношкірі американці, вихідці з Латинської Америки, азіатських країн. Всі три класи мають своє середовище проживання, чого не зустрінеш ні в одній західній країні. У середньостроковій перспективі розвитку США на одному з перших місць стоїть вирішення проблеми економічного та соціально-культурного нерівності. При цьому державні заходи спрямовані на ліквідацію довготривалих причин - надмірних розривів в освітньому, культурному та цивільному потенціалі різних верств населення.
У галузі економіки будуть зроблені зусилля по закріпленню досягнутого в 90-і рр.. нового характеру циклічного підйому, що поєднує високі темпи розвитку економіки і рекордно низький рівень безробіття з практичною відсутністю інфляції. Можливе закріплення досягнутого в 90-і рр.. бюджетного профіциту одночасно з скороченням податків з населення і значним збільшенням державних витрат у соціальній сфері.
Контрольні питання
1. Назвіть основні параметри, що характеризують рівень соціально-економічного розвитку провідних держав світу.
2. Які найбільш виражені переваги визначають місце США у світовій економіці?
3. У чому суть і відмінність економічної програми Б. Клінтона?
  4. Охарактеризуйте основні пріоритети соціально-економічного розвитку США на порозі XXI в.
  Терміни і поняття
  Диспропорції.
  Економічний потенціал.
  Рестриктивная бюджетна політика.
  Відтворювальний прогрес.
  Профіцит федерального бюджету.
  Позитивне сальдо.
  Пріоритети.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "США на порозі XXI в. Пріоритети сталого розвитку"
 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    порозі XXI сторіччя це представляє особливий інтерес. Світова спільнота вийшло на знаменний історичний рубіж: стало реальним створення на нових засадах всесвітнього господарства, на яке спирається планетарна спільність людей. Як і чому розвинулося таке економічна взаємодія між країнами, все більш сближающее їх і робить стійко залежними один від
 2.  21.5. Пріоритети економічної політики та стратегії
    21.5. Пріоритети економічної політики та
 3.  6.1. Соціальні пріоритети в економічній політиці
    пріоритети в економічній
 4.  20.4. Географічні пріоритети зовнішньоекономічної політики
    пріоритети зовнішньоекономічної
 5. 30% КОМПЕНСАЦІЇ ПІСЛЯ просідання РАХУНКУ
    поріг збитку, який не повинен бути подоланий. Після того, як збиток перевищить пороговий рівень і угоди припиняться, при повторному підйомі доведіть приріст капіталу до того, щоб він покрив 30% від суми втрат, і тоді знову починайте укладати угоди. Наприклад, якщо максимальна гіпотетична втрата складає $ 8.000, то ми можемо встановити правило, відповідно до якого торгівля
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    порозі XXI
 7. 13.3. Демографічна політика
    пріоритетності демографічної політики, тобто цілеспрямованої діяльності у сфері регулювання демографічних процесів. Цьому сприяла також позиція розвинених країн Заходу, які вважають, що контроль над зростанням населення є необхідною умовою соціально-економічного розвитку. У спільному комюніке глав держав і урядів провідних західних країн в Х'юстоні в 1990 р.
 8. Аксіома ненасиченості
    порога насичення і він завжди віддасть перевагу мати більшу кількість товарів меншого. При цьому, якщо кількість хоча б одного з товарів, що входять до споживчого кошика зросте, рівень його задоволення
 9. 7.2. Нові ресурси для нових технологій
    порогом, в тому числі і з боку Росії. Зазначені зміни неоднорідні. Вони носять як позитивний, так і негативний характер, створюють розвитку людства як нові можливості, так і лякаючі перепони. Найбільш тісно вони пов'язані із зміною ресурсної бази, що використовується новими
 10. Діаманти на небі
    поріг ". Пророцтва типу" економіка може витримати все, окрім періоду постійного і благополучного розвитку "сприймалися як тонка іронія. Вважалося, що США в цьому плані якраз те виключення, яке підтверджує це правило. Принаймні так думали американці. Потім відбулися непередбачені
 11. Д. Грейсон молодший, К. О'Делл. Американський менеджмент на порозі XXI століття, 1991
    Книга присвячена вирішенню численних проблем, накопівшехся як в теорії, так і практиці американського управління за останнє десятідетіе. Чітко сфорімуліровани управлінські рецепти підвищення якості, конкурентоспроможності, загальної ефективності виробництва американських промислових фірм зіткнулися з запеклої конкуренцією на світовому ринку. Пропоновані авторами удосконалення можуть
 12. Введення
    пріоритетів розвитку Росії. Опрацювання проблем подальшого розвитку Росії вимагає уточнення складається економічної та геополітичної ситуації, вироблення принципово нових підходів і положень. Ринкові перетворення російської економіки, здійснені в 1990-х рр.., Не були належним чином ув'язані з необхідністю вирішення проблем ресурсозбереження та раціонального
 13. Чи можна сьогодні констатувати скорочення реклами фінансових компаній через ситуацію на ринку і в зв'язку з цим відтік рекламних грошей?
    порозі обвалу. Ціни тримаються, але покупців все менше і менше. В цілому рекламні структури відпрацьовують поки старі замовлення. У 2009 році клієнтів виявиться значно менше. Рекламну галузь чекають численні банкрутства. Фінансові труднощі вже змушують компанії відмовлятися від великих витрат на рекламу. Оскільки криза розвивається, то можна очікувати урізання і без того вже сильно
 14. Тема 6 Економіка країн з розвиненою ринковою системою після другої світової війни
    пріоритетів економічного розвитку Франції. Особливості розвитку британської економіки в післявоєнний
 15. Контрольні питання
    пріоритети соціальної політики (соціальної стратегії) в Росії? 4. У чому особливості державного регулювання соціального розвитку в умовах перехідної економіки? 5. Які особливості регіональної соціальної політики? 6. У чому специфіка проблеми бідності в умовах перехідної економіки і які шляхи її вирішення? 7. Які основні напрямки реформування освіти і
 16. Концепція сталого розвитку
    сталого розвитку, в основу якої покладена ідея екологічно чистого розвитку. У наступні роки вміст цієї концепції значно розширилося. Воно охоплює не тільки проблеми навколишнього середовища, але і цілий ряд інших: фінансові, соціальні, демографічні. Сталий розвиток передбачає задоволення потреб суспільства без шкоди для майбутніх поколінь, без збільшення боргів,
© 2014-2021  epi.cc.ua