Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Західна Європа на рубежі століть

Серйозний вплив на хід економічного розвитку західноєвропейських країн надають великомасштабні інтеграційні процеси, що відбуваються на міждержавному рівні.
Прийняті в Маастріхті рішення про уніфікацію грошово-кредитної, фінансової та валютної політики почали втілюватися в життя з 1994 р., коли проявилося зближення в темпах інфляції, скорочення дефіциту державного бюджету та стабілізації валютних ресурсів в рамках ЄС .
Державні фінанси більшості країн ЄС почали рух до пропускних критеріям валютного союзу. Відбувається і певне зближення основних національних фінансових показників. За підрахунками експертів бельгійського "Женераль банк", розрив у національних рівнях інфляції знизився в ЄС з 25 процентних пунктів в 80-х рр.. до 3 - у 1999 р. У 1992-1999 рр.. відмінності темпів зростання ВВП в країнах ЄС вкладалися в основному в межах 1-2,5%.
У позиції не приєднуються до "євро" країн є свої нюанси. В принципі жодна з цих країн не виступає проти валютного союзу як такого. (Більш докладно ця проблема розглянута у другому розділі даного підручника.) У всіх параметрах розвитку західноєвропейської інтеграції особливу роль зіграє реальний перехід більшості країн ЄС до єдиної валюти "євро" за прийнятим графіком за період 1999-2000 рр..
На цьому тлі розпалюються суперечки про те, чи буде "євро", принаймні на початковому етапі, "сильною" або "гнучкої" валютою, тобто про її розумному курсі по відношенню до долара та ієни.
На питання "З чим вступає Західна Європа в XXI століття?" аналітики відповідають, що економічна політика країн ЄС буде набувати все більш узгоджений планомірний характер як у сфері регулювання грошового обігу, так і виробництва, що дозволить краще вирішувати проблеми зайнятості та соціальні проблеми. Інтеграційні процеси на міждержавному рівні посилюють інтернаціоналізацію господарських зв'язків і більшу взаємозалежність економічних суб'єктів.
Основним фактором економічного підйому в Західній Європі в 1999 і 2000 р. стало розширення експорту завдяки низькому курсу "євро" щодо американського долара і відновлення торговельних зв'язків з країнами Азії, тобто після завершення глобальної фінансової кризи підйом в економіках нових індустріальних країн служить джерелом зростання європейського експорту.
Серед великих країн Західної Європи найбільш високими темпами розвиваються економіки Німеччини, Франції та Великобританії. За останні 8 років частка безробітних в чисельності економічно активного населення в країнах Єврозони знизилася до найнижчого рівня, насамперед завдяки зростанню зайнятості в Німеччині та Франції, хоча даний показник значно вище за показник по "Великій сімці". Така ж ситуація складається і в області капіталовкладень і зниження темпів інфляції.
Комісія ЄС прогнозує підвищення темпів зростання сукупного ВВП в 11 країнах Єврозони з 2,3% у 1999 р.
до 3,4% в 2001 р.
Згідно з даними табл. 18 в європейських країнах вже намітилися явні позитивні зрушення у вирішенні завдань бюджетної консолідації, хоча рівень державного боргу поки ще вище встановлених Маастрихтським договором критеріїв конвергенції. В цілому рівень державного боргу в країнах ЕВС знизився на 1,2% і склав 71,5% ВВП, а бюджетний дефіцит - до 1,2% ВВП. Єдиною країною, в якій дефіцит бюджету перевищив 2% ВВП, виявилася Австрія, тоді як Ірландія, Фінляндія, Люксембург і Нідерланди завершили рік з профіцитом * 1.
___
* 1 Подколзина І. / / МЕ і МО. - 2000. - N 8.
Таблиця 18

Основні економічні показники Єврозони

Рік

ВВП

Внутрішній попит Інфляція,

%

Безробіття,% працездатного населення Бюджетний дефіцит,% ВВП Державний борг,% ВВП


19992,12,61,310,21,672,8

2000

2,8

2,6

1.5

9,6

1,2

71,5

Примітка. Таблиця складена за матеріалами: Economic. Outlook. OECD, N 66, December, 1999; Economic Trends. European Commission. November, 1999.
Перспективи розвитку західноєвропейської економіки пов'язані з рішенням як структурних питань економіки, так і низки взаємопов'язаних проблем, що уособлюють соціальні досягнення традиційної Європи.
Модель соціально-економічного розвитку Західної Європи суттєво відрізняється від подібної моделі США та Японії.
У сучасному світі соціальна орієнтація економічних програм є найвищою в Західній Європі, тобто держава виконує найбільшу кількість соціальних програм, у тому числі гарантований захист населення, створення робочих місць, розвиток соціальної інфраструктури. З іншого боку, підтримку діючої системи соціальних гарантій потребує значних державних витрат, що в свою чергу, утримує податкові ставки на високому рівні, гальмує економічне зростання і негативно позначається на макроекономічних показниках (табл. 19).
Таблиця 19

Витрати ЄС і держав-членів на соціальні цілі в поточних цінах, млдр екю євро

Роки Бюджет ЄС Соціальні витрати країн ЄС


19705,58185

1982

22,42

731

1990

44,35

1399,9

1997

86,41

2011 , 3

2000

105,23

2800

Примітка.
Складено за матеріалами. Бортко Ю. Новий етап поглиблення і розширення європейської інтеграції: соціальні аспекти / / МЕ і МО. - 2000. - N 9.
Державний сектор в європейських країнах значно відрізняється від американського за розмірами і структурою. Так, частка державних витрат і ВВП в Єврозоні досягає 49%, тоді як в США і Японії - 39 і 34% відповідно. Поточні державні трансферти домогосподаркам в європейських країнах істотно вище в силу відмінностей у системах соціального страхування. Основи дохідної частини бюджетів в Європі становлять непрямі податки, в той час як в США і Японії бюджети формуються в основному за рахунок прямих податків.
Довгострокова політика зайнятості названа пріоритетом номер один у всіх найважливіших документах ЄС, опублікованих у 1993-1997 рр..:
- По-перше, ефективно використовувати людські ресурси, щоб повністю реалізувати вигоди найбільшого в світі єдиного ринку, зміцнивши тим самим позиції ЄС у світовій економіці;
- по-друге, підняти рівень політичної підтримки населенням планів подальшого об'єднання Європи.
Пріоритет в економічній політиці країн Західної Європи все в більшій мірі віддається науково-технічному прогресу, завдяки якому і буде відбуватися реальний приріст промислової продукції. Науково-технічний прогрес, у свою чергу, забезпечить зростання ефективності капіталовкладень, інтенсифікацію виробництва через зниження капіталомісткості, матеріаломісткості, енергоємності та трудомісткості виробництва.
Роль Західної Європи у світовій економіці буде зростати. Цьому сприяє успіх інтеграційних процесів у регіоні і перехід країн Східної Європи до ринкового господарства, що сприяє взаємодії на загальноєвропейському просторі.
За існуючими прогнозами, найбільш ймовірні середньорічні темпи зростання очікуються в першому десятилітті XXI в. на рівні 3% як для промисловості, продуктивності праці, так і для ВВП. За цими показниками Західна Європа буде випереджати США, але кілька поступатися Японії.
Контрольні питання
1. Як можна коротко охарактеризувати Західну Європу у світовій економіці в цілому і серед провідних держав?
2. Якими великомасштабними процесами характеризується Західна Європа в 90-і рр..?
3. Яка сутність регіональних проблем на третьому етапі західноєвропейської інтеграції?
4. Назвіть (і охарактеризуйте) основні пріоритети економічної політики західноєвропейських держав, які визначають перспективи розвитку.
Терміни і поняття
ОЕСР - Організація економічного співробітництва і розвитку
Стагнація.
Інфляція.
Соціальна орієнтація.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Західна Європа на рубежі століть "
 1. 2.2. Розвиток Західної Європи та освіту світового ринку
  Після падіння Римської імперії наприкінці V в. в Західній Європі відбулися майже повна аграризація і натуралізація господарства. Сільська громада стала основною господарською структурою. На відміну від східної громади ремісниче виробництво в ній розвивалося в рамках сім'ї, що певною мірою послаблювало взаємні зв'язки всередині
 2. № 109. Особливості економічного побуту Великого Новгорода
  . Великий Новгород займав серед російських міст особливе місце, оскільки територіальна близькість до Західної Європі сприяла його відносно незалежного розвитку, особливо в період існування Новгородської республіки. У цей час Новгород Великий проводив активну колонізацію Печорской і Югорской земель, Північного Помор'я. У Новгороді були зосереджені численні торговельні зв'язки з
 3. № 223. Два центру давньоруської державності
  століть проводили активну політику з насильницького з'єднанню східних слов'ян. Іншим центром був Новгород, який зберіг самостійність, мав своє віче і вів активну торгівлю з Західними
 4. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  західній Європі . Економічний розвиток Франкської держави. Сільське господарство, ремесло і торгівля в Західній Європі. Феодальний місто. Міста-республіки в північній Італії в Х1-ХУ
 5. Тема 4 Економічний розвиток на рубежі XIX-XX ст.
  Рубежі ХІХ - ХХ століть США, Німеччини, Англії, Франції, Японії, Росії. Розвиток монополістичного капіталізму в США. Економічний підйом кінця XIX - початку XX століття і його причини. Особливості економічної експансії США. Розвиток сільського господарства. Причини прискорення індивідуалізації Німеччини, формування великої промисловості. Особливості формування господарської системи. Причини
 6. № 42. Левантійська торгівля і її значення для країн Західної Європи
  . До 1204 г центром Левантійської торгівлі був Константинополь. Торгівля відбувалася між Заходом і Сходом через Левант. У 1202 г венеціанці частково фінансували 4-й хрестовий похід з умовою, що лицарі в першу чергу завоюють Константинополь. У 1204 г Константинополь упав і центром Левантійської торгівлі стала Венеція. Через Левант зі Сходу до Західної Європи йшли такі товари, як
 7. Дуже довгі періоди
  вікових рухах нормальної ціни породжуваних поступовим зростанням знань населення і капіталу, змінами умов попиту та пропозиції від покоління до покоління ». Протягом цих періодів пристосуватися до зміни попиту повинні вже «фактори виробництва факторів виробництва», тобто в нашому випадку мова може йти про принципово нової технології виробництва рибальських суден. Слід звернути
 8. 15. Економічний розвиток Русі в період утворення єдиної централізованої держави (XV-XVII ст.).
  Європейцями, протоки між Азією і Америкою С. Дежневим, перша кругосвітня експедиція Ф. Магеллана та багато інших. Завдяки відкриттю нових торгових шляхів і нових країн торгівля набула світового характеру, сталося гігантське збільшення перебували в обігу товарів. Це прискорило процес розкладання феодалізму і формування в Західній Європі капіталістичних відносин. Процеси,
 9. РЕЗЮМЕ
  рубежі 80-90-х років привели до необхідності адаптації міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій до нових умов діяльності. Зросло значення регіональних фінансово-банківських організацій. Створено ряд нових регіональних банківських установ. Істотна роль валютно-кредитних інститутів у поглибленні інтеграційних процесів у Західній Європі. Участь Росії в міжнародних
 10. Сучасна ситуація на ринках сировини
  західних ТНК: під впливом боргової кризи зменшилася роль державних компаній країн, що розвиваються. У непаливними секторі десять найбільших компанії контролюють 30% виробництва мінеральних ресурсів, виключаючи Східну Європу. Найбільші західні або контрольовані західним капіталом гірничо-видобувні компанії домінують в експорті, вони ж контролюють основні переробні потужності.
 11. Теми рефератів
  : Досвід державного регулювання економіки в країнах заходу в 1919-1939 рр.. Наслідки першої світової війни для країн Західної
 12. 9. Основні риси феодальної економіки. Типологія розвитку феодалізму
  європейських держав і визначилися їх межі; на зручних торговельних шляхах, біля стін замків і монастирів виникли багато сучасних міст; сформувалися мови, на яких сьогодні говорять народи Європи. Середньовічна Європа завдяки розвитку продуктивних сил перевершила східні імперії, що мали більш давню історію. У результаті Великих географічних відкриттів сформувалися світовий ринок
 13. 3. Головні інтеграційні угруповання світу
  Як випливає з аналізу теорій інтеграції, її об'єктивний характер не означає, що вона відбувається спонтанно, стихійно, поза рамками управління з боку держави та міждержавних органів. Формування регіональних інтеграційних комплексів має договірно-правову базу. Цілі групи країн на основі взаємних угод об'єднуються в регіональні міждержавні комплекси і проводять
 14.  ТЕСТ "Основні риси розвитку рабовласницького і феодального способів виробництва"
    рубежі яких століть антична система досягла класичної форми?: а) 7-6 століть до н.е.; б) 5-4 століть до н.е.; в) 4-3 століть до н.е. 7. Вільні люди ділилися на класи: а) великих землевласників, б) дрібних селян і ремісників; в) творчу інтелігенцію. 8.Основні галуззю виробництва було: а) промисловість; б) транспортне будівництво; в) сільське господарство.
 15.  № 88. Економічна гегемонія США після 2-ї світової війни
    . 2-я світова війна ще більше, ніж 1-я, сприяла зростанню економічної могутності США. В Америці були введені в дію на замовлення держави військові підприємства, вартістю 25 млрд. доларів, промислова прибуток виріс п'ятикратно. Після війни американське держава висунула метод ефективної допомоги Західній Європі з відновлення економіки (план Маршалла). Державні замовлення
 16.  Економічні зв'язки з країнами Центральної та Східної Європи
    західних країн, сприяння у проведенні ринкових капіталістичних перетворень. Європейська комісія керує здійсненням програми ФАРЕ для країн Центральної Європи та аналогічної програми ТАСІС, розрахованої для СНД. Євросоюз також координує надання фінансового та технічного сприяння країнам Центральної та Східної Європи з боку держав ОЕСР. Центрально-європейські країни
 17.  Тема 4 Економічний розвиток на рубежі Х1Х-ХХ ст
    рубежі Х1Х-ХХ ст. У США, Англії, Франції, Японії, Німеччини,