Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

3.2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ


При розгляді моделі порівняльної переваги ми бачили, що в умовах автаркії обсяг споживання фактично визначається точкою, що відбиває на лінії кордону виробничих можливостей оптимальне співвідношення виробництва двох товарів. Крива байдужості стосується кривої виробничих можливостей саме в цій точці. В умовах досконалої конкуренції вартісна оцінка цього обсягу буде максимальною і при даному рівні цін, еквівалентному витратам заміщення, дорівнюватиме PCQC + PTQr
Цей вартісний обсяг може бути відображений серією ліній однакової вартості, так званих ізокост, уздовж кожної з яких вартісний обсяг будь-яких комбінацій є сума вартісних обсягів (обсягу, помноженого на ціну) двох товарів, рівний деякій величині V. Чим більше в цій сумі першого товару, тим менше другого, і навпаки, так що Qc==V / Pc - QIPr Велика величина сумарного вартісного обсягу повинна бути відображена більш високою ізокостою, реалістичною ж ізокостою з усієї серії буде та, яка стосується границі виробничих можливостей. На рис. 3.2 це буде лінія III. Точка дотику кордону виробничих можливостей з цією ізокостою показує поєднання обсягів випуску обох товарів.
Сама изокоста є вже знайома нам дотична, з деяким кутом нахилу, що показує зі знаком мінус відносну ціну товару. Обсяг виробництва в точці дотику дорівнює обсягу споживання, або QCPC + QTPT=DCPC + + ДГРТ=V. Будь-яке зміщення точки дотику вздовж кордону виробничих можливостей буде означати зміну кута нахилу дотичній - ізокости III, тобто зміна відносної ціни товарів.
Саме така зміна відбувається з встановленням торговельних відносин (рис. 3.3). Малюнок показує, що з ростом ціни сиру зростає виробництво товару, за яким починає спеціалізуватися країна, і обсяг випуску сиру зміщується з
Q \ до (? 2 - При цьому обсяг споживання відривається від обсягу випуску, так як зросле виробництво призначено для збільшення закордонного споживання. Рис. 3.2. Ізокости як сума вартісних обсягів двох товарів. Реалістичною буде изокоста III, що має точку дотику з кордоном виробничих можливостей. Ця точка показує поєднання вартісних обсягів випуску двох товарів.
У будь-якому випадку відбувається розрив між обсягом випуску сиру, частина якого йде на експорт, і його споживанням всередині країни.
Графічно це означає зміщення точки дотику вздовж кордону виробничих можливостей (зростання обсягу товару спеціалізації) , отже, кута нахилу, що відображає не тільки зростання ціни, але й освіту розриву між обсягами споживання і виробництва. Якщо раніше обсяг D {дорівнював Q {, то зараз D2 знаходиться між значеннями Ql і Q2, але на вищій кривій байдужості. Розбіжність показує, що споживається лише частина виробленого товару. Більш високе розташування точки D2 і стосується в цій точці кривої байдужості свідчить про поліпшення добробуту, а змінився нахил кривої байдужості - про новий співвідношенні споживаних товарів.
О, 02 Ос
Рис. 3.3. міняв положення ізокости при збільшенні випуску
товару.
Зростання випуску сиру з встановленням торгівлі робить ІЗОК-дотичну крутіший, що свідчить про зростання ціни, а нова крива байдужості - про зростання добробуту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ"
 1. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  взаємозв'язок інтересів і цілей людини, з одного боку, і засобів та умов життя - з іншого. потреб і прагнень до їх задоволення зумовлені економічні відносини між людьми, країнами. В економічній теорії розрізняють абсолютні, дійсні та фактичні потреби . Абсолютні економічні потреби визначаються максимально можливим обсягом матеріальних благ і послуг,
 2. Зрушення в сфері послуг
  взаємозв'язок виробництва і споживання. Необхідність модернізації вимагає розширення вкладень у виробничу та організаційну інфраструктуру , а також у підготовку та підтримка робочої
 3. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  взаємопов'язані і взаємозумовлені. Тому при складанні та реалізації прогнозів слід прагнути до певної сумісності цілей, і, крім того, потрібно грунтовний облік всіх видів ресурсів, необхідних для досягнення тієї чи іншої мети. Для сучасних економічних систем важливе дотримання наступних основних умов. По-перше, обов'язкове досягнення відповідності між попитом і
 4. 6. Монопольні ціни
  взаємозв'язок з орендою міської землі з одного боку, і з розвитком міста з іншого, змушують нас виділяти їх особливо. Припустимо, що в області А, що пропонує сприятливі умови для концентрації зростаючого міського населення, існують монопольні ціни на будівельні матеріали. Отже, будівельні витрати вище, ніж вони могли бути за відсутності цієї монополії. Однак
 5. 12. Зв'язаність цін
  взаємозв'язок з чим -або незмінним, а просто на миттєве положення в калейдоскопічно змінюваному скупченні. В цьому зібранні предметів, що вважаються цінними відповідно до суб'єктивними оцінками чинного людини, положення кожної частки взаємопов'язане з усіма іншими частинками. Те, що називається ціною, завжди являє собою взаємовідношення всередині інтегрованої системи,
 6. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  взаємозв'язками, обмеженими вузької, чітко окресленої областю. Нейтралізація може мати місце тільки в тій мірі, в якій збільшення залишків готівки однієї групи людей в часі і кількісно пов'язано із зменшенням залишків готівки іншої групи, і лише в тій мірі, в якій ці зміни самоліквідуються протягом періоду, який обидві групи людей вважають повним при плануванні своїх
 7. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  взаємозв'язок грошового відношення і ставки відсотка. Там будуть описані наслідки, до яких має привести бум, викликаний кредитною експансією. Але в цьому місці нашого дослідження ми повинні задати собі питання, чи можуть існувати інші міркування на користь інфляційного пояснення історії. Може бути, поборники інфляціонізма через недогляд упустили деякі обгрунтовані аргументи,
 8. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  взаємозв'язок . Вони міркують таким чином: структура цін, що склалася під час буму, є результатом експансіоністського тиску. Якщо припиняється подальше збільшення маси інструментів, що не мають покриття, то підвищувальний рух цін і заробітної плати повинно зупинитися. Але якби не було дефляції, то падіння цін та заробітної плати не змогло б відбутися. Це міркування
 9. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  взаємозв'язку змін в грошовому відношенні і ставки відсотка. Як уже згадувалося, все немонетарні пояснення циклу змушені визнавати, що необхідною умовою виникнення буму є збільшення маси грошей або інструментів, що не мають покриття. Очевидно, що загальна тенденція зростання цін, не викликана загальним зниженням виробництва і запасом товарів, пропонованих на продаж, не зможе
 10. 2. Реакція ринку на втручання держави
  взаємозв'язку лежить в основі деяких пропозицій, які потребують державного втручання з метою зберегти конкуренцію і змусити її діяти з максимально можливою користю. Ми можемо заради підтримки дискусії пройти повз того, що всі подібні заходи будуть здаватися парадоксальними по відношенню до всіх тих випадків монопольних цін, які є результатом державного
 11. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  взаємозв'язку ринкових явищ. Ранні економісти, що симпатизували профспілкам, повністю віддавали собі звіт в тому, що об'єднання в профспілки може досягти своїх цілей, тільки коли воно обмежене меншістю робітників. Вони схвалювали профспілковий рух як інструмент, вигідний груповим інтересам привілейованої робочої аристократії, і не турбувалися про його наслідки для решти маси
 12. Агрегирование
  взаємозв'язку, макроекономічні показники. Агрегирование, засноване на виявленні найбільш типових рис поведінки макроекономічних агентів, дає можливість виділити чотири макроекономічні агента: домогосподарства, фірми, держава , іноземний сектор. Домогосподарства - самостійний, раціонально діючий макроекономічний агент, метою економічної діяльності якого виступає
 13. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  взаємозв'язку, тобто дослідити закономірності поведінки макроекономічних агентів на макроекономічних ринках. Це робиться за допомогою побудови схеми кругообігу продукту, витрат і доходів (або моделі кругових потоків). Для початку розглянемо двухсекторную модель економіки, що складається з двох макроекономічних агентів - домогосподарств і фірм - і двох ринків - ринку товарів і послуг і ринку
 14. Виробничі відносини
  взаємозв'язку між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання життєвих благ. «У виробництві люди вступають у відносини не тільки до природи. Щоб виробляти, люди вступають у певні зв'язки і стосунки, і тільки в рамках цих суспільних зв'язків і відносин існує їхнє ставлення до природи, має місце виробництво »'. Думка про те, що предметом економічної
 15. Синтез визначень
  взаємозв'язок і взаємозумовленість, тобто розкрити систему економічних процесів і законів. У цьому її відмінність від конкретних економічних дисциплін. 'Див: Основи економічної теорії та практики. Волгоград,
© 2014-2021  epi.cc.ua