Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Зрушення в сфері послуг

. Об'єктивною умовою індустріального розвитку виступає розширення сфери послуг. Без неї неможливе нормальне функціонування розширеного відтворення. Питома вага сфери послуг в сукупному ВВП зріс в 1,2 рази за 80-90-і роки. На третинний сектор припадала значна частина приросту ВВП. За відносним масштабами капіталовкладень сфера послуг не поступалася промисловості, значно перевершуючи при цьому обробну промисловість. Навіть без капіталомістких галузей - транспорту і зв'язку - вона поглинає приблизно третину валових інвестицій. У порівнянні з промислово розвиненими країнами співвідношення даної сфери з іншими галузями економіки виявилося завищеним.
Сформована модель прискореного зростання сфери послуг викликана тим, що історично значна частина місцевих потреб у промислових виробах задовольнялася за рахунок імпорту.
Місцеве виробництво, крім анклавного експортного сектора, спиралося на галузі, які не настільки жорстко конкурували з закордонними виробниками. Тому національні підприємницькі елементи концентрувалися переважно в сфері обігу і послуг, переважну частину яких практично неможливо імпортувати. Значну частину з них складають такі форми економічної діяльності, які розширюють сферу докапіталістичної експлуатації - спекуляції, лихварства, рентних відносин. Вони розширюють сферу докапіталістичного накопичення на шкоду промисловому капіталу, обмежуючи тим самим розвиток сучасних секторів. Тому разросшаяся сфера послуг нерідко створює проблеми у функціонуванні економік, сприяючи порушення рівноваги між пропозицією і попитом на речові компоненти споживання. Високою часткою послуг виділяються латиноамериканські та африканські країни.

Таблиця 27.3
Частка сфери послуг у ВВП країн, що розвиваються
Країни та регіони 1980 1990 1999 Латинська Америка 50 56 63 Близький і Середній Схід 40 47. . .
Південна Азія 37 44 47 Тропічна Африка 42 48 50
І с т о ч н і до: World development report 1998/1999, 2000/2001. World Bank.
У міру підвищення рівня економічного розвитку темпи зростання третинного сектора щодо сповільнюються, але відбувається його інтенсивна перебудова. Більш швидко розвиваються галузі, що обслуговують виробничий процес і забезпечують взаємозв'язок виробництва і споживання. Необхідність модернізації вимагає розширення вкладень у виробничу та організаційну інфраструктуру, а також у підготовку та підтримка робочої сили.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зрушення в сфері послуг "
 1. 5. Проблема Юма і Мілля і рушійна сила грошей
  зрушення в структурі мінових відносин негрошових товарів не тільки викликає зміни у виробництві, а й провокує зміну грошового відношення, а отже, і подальших змін. Ніщо не може відбутися в сфері товарів, не надавши впливу на грошову сферу, і все, що відбувається в грошовій сфері, впливає на сферу товарів. Поняття нейтральних грошей не менш суперечливе,
 2. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  сфері обігу капіталу неминуче відбивається на її прирості, що зумовлено високою еластичністю попиту на гроші в сфері обігу залежно від їх емісії. Звідси головний інструмент регулювання уряду - скорочення емісії грошей і зменшення сукупної пропозиції грошей у реальному вираженні. Закономірний результат такої макроекономічної політики - послідовне скорочення
 3. Припустимо, що зростання популярності яблук призводить до збільшення їх ціни.
  Зсувається вправо з положення D, в положення D2, рівноважна заробітна плата зростає з W1 ло W2, а рівноважна зайнятість - з Lx до L2. І знову заробітна плата і сто-імость граничного продукту праці змінюються одночасно. Аналіз показує, що зазвичай процвітання фірми і працівників галузі явле-ня взаємопов'язані. Коли ціна яблук збільшується, виробники яблук одержують
 4. Торгуються і неторгуємой товари та послуги
  зрушення в економіці, що відбуваються під впливом участі країни в міжнародній торгівлі. Це обумовлено тим, що попит на неторгуємой товари і послуги може бути задоволений тільки за рахунок внутрішнього виробництва, а попит на торгуються товари та послуги - також і за рахунок
 5. Глосарій
  зрушення Інституційні перетворення - зміна формальних і неформальних умов господарської діяльності інтеграційного об'єднання - господарська угруповання, створена для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями Інтелектуальна власність - власність на інтелектуальний продукт (див. Інтелектуальний продукт) Інтелектуальний продукт
 6. 7.1. Структурні зміни в економіці розвинених країн наприкінці XIX-початку XX в.
  Зрушення тільки останній третині XIX в. були настільки великі, що деякі вчені пропонують назвати цей період "другого промислової революцією". У підсумку пар був замінений електрикою, почалася загальна електрифікація виробництва, склалася сучасна технологія отримання, передачі і прийому електроенергії. Виникли нові галузі техніки в промисловості - електрохімія, електроміст металургії, з'явився
 7. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Зрушеннями в еконо-номічному і соціальному розвитку. Промисловість, а потім і сільське господарство стали функціонувати на абсолютно новій технічній основі. Швидко зростала наукоємність виробництва, а разом з нею посилилася роль монополій і держави у фінансуванні наукових досліджень і досвідчених конструкторських робіт (НДДКР). У другій половині 50-х рр.. виникла нова, більш висока форма
 8. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  зрушення в їх змісті. Продуктивні сили опосередковують ставлення людини до природи, що виявляється в процесі праці, як базовому елементі всіх суспільних способів виробництва. Отже, продуктивні сили - це фактори перетворення речовини природи відповідно до потреб людей, створення матеріальних і духовних благ, що визначають рівень продуктивності суспільної
 9. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  зрушень в економіці. Тому не дивно, що в даний час інтенсивно розвиваються такі форми співробітництва гігантських корпорацій, як організація спільних підприємств, фірм, обмін патентами, науково-технічною інформацією та ін Виникнення подібних міжфірмових об'єднань, консорціумів, в першу чергу, пов'язано з реалізацією великих науково- технічних програм. Створюються також
 10. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  зрушення в економіці, встановлюються пропорції між сферами і галузями народного господарства і т. п. Такий механізм без особливих збоїв функціонував протягом майже трьох століть. Уперше він виявив свою неспроможність під час економічної кризи 1825 Криза показала, що збалансованість національного ринку і насамперед рівновага між попитом і пропозицією досягаються
© 2014-2022  epi.cc.ua