Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Вплив економічного регулювання на підприємницькі та трудові доходи

Слід пам'ятати і про взаємозалежність різних економічних заходів у різних галузях господарської діяльності. Як приклад можна привести політику прискореної амортизації, яка, здавалося б, має відношення виключно до оновлення основного капіталу, вирішення завдань НТП. Насправді вона прямо і безпосередньо зачіпає політику доходів. Завищуючи амортизаційні норми, уряд тим самим прискорює списання основного капіталу на витрати виробництва, зростання яких автоматично занижує розміри одержуваних прибутків (вони ховаються в амортизаційні фонди), що, природно, веде до значного скорочення оподатковуваної бази і надходжень через податкову систему до державного бюджету.
Звичайно, політика прискореної амортизації сприяє прискоренню НТП, але не меншою мірою вона сприяє і перерозподілу податкового тягаря між підприємцями та особами найманої праці.
Для забезпечення ефективного функціонування економіки державна політика доходів повинна постійно підтримувати і стимулювати інтерес до трудової та підприємницької активності. Що
стосується підприємницького сектора, то необхідно підтримувати баланс інтересів між фінансовим капіталом і реальним сектором економіки в інтересах активізації інвестиційної та господарської діяльності.
Щодо доходів осіб найманої праці і отримують соціальну підтримку потрібно не допускати, з одного боку, ослаблення інтересу до високопродуктивної праці, з іншого - заохочення соціального паразитизму, який проявляється у прагненні жити на подачки суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вплив економічного регулювання на підприємницькі та трудові доходи "
 1. Непряме регулювання ринку робочої сили
  впливу держави на ринок праці. Поряд з ними існує комплекс заходів непрямого регулювання даного ринку: податкова, грошово-кредитна і амортизаційна політика уряду. Крім того, чималий вплив на ринок праці надає і законодавство в галузі соціального забезпечення, трудових відносин, цивільних прав і т.п. У США, наприклад, велика частина такого роду законів була
 2. Види факторних доходів
  економічних ресурсів (факторів виробництва) називають факторними доходами. Власники факторів виробництва (економічних ресурсів) отримують такі види доходів: від природних ресурсів - ренту (земельну, гірську, плату за воду і т.д.); від трудових ресурсів - заробітну плату; від капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід власників
 3. Підприємницький дохід
  економічна категорія. Підприємницький дохід - це та плата, яку отримує підприємець за свою організаторську роботу з об'єднання і використанню економічних ресурсів, за ризик збитків від використання цих ресурсів, за господарські ініціативи (інновації) і монопольну ринкову владу. В економічній теорії підприємницький дохід ділять на дві частини, що утворюють основу
 4. ТЕМА 12. ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ
  підприємницької діяльності, пов'язаної з отриманням доходу. Всі доходи прийнято поділяти на два види: доходи від трудової діяльності у виробництві (заробітна плата і прибуток, одержуваний від підприємництва) і доходи від власності. До останніх ми можемо віднести а) відсоток за надану грошову позику і б) земельну ренту і доходи від нерухомості. Про пропорції в
 5. 6.3. Колективно-договірне регулювання заробітної плати
  впливу на рівень і диференціацію оплати праці використання колективно-договірної системи. Колективно-договірне регулювання трудових відносин в цілому і відносин розподілу зокрема дозволяє на основі співпраці і компромісів погодити інтереси головних суб'єктів сучасних економічних процесів. Воно виражає суспільну необхідність соціального світу як одного з
 6. 33 ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФАКТОРИ РИЗИКУ
  впливу: 1) короткочасний; 2) довготривалий. 8. За очікуваними результатами: 1) спекулятивний, 2) звичайний. 9. За ступенем допустимості: 1) допустимий; 2) критичний; 3) катастрофічний. Підприємницькі ризики можуть виникнути при здійсненні діяльності в результаті впливу численних факторів. Оскільки у ризику є підстави об'єктивні через невизначеність впливу
 7. Стаття 5. Державна політика в галузі сприяння зайнятості населення
  економічної та соціальної політики, включаючи інвестиційно-структурну політику, соціальне забезпечення, регулювання зростання і розподіл доходів, попередження інфляції; міжнародне співробітництво у вирішенні проблем зайнятості населення, включаючи питання, пов'язані з трудовою діяльністю громадян Російської Федерації за межами території Російської Федерації та іноземних громадян на
 8. 4. Форми державного регулювання економіки
  впливу на процес економічного розвитку можна виділити дві основні форми державного регулювання економіки: короткострокове антициклічне регулювання (кон'юнктурна політика) і середньострокове і довгострокове цільове регулювання (воно включає структурну політику і політику загального стимулювання економічного зростання на певну
 9. 1. Предмет соціології праці
  економічна, а й соціальна категорія, оскільки в процесі праці працівники та їх групи вступають у певні соціальні відносини, взаємодіючи один з одним. У процесі такої взаємодії відбувається зміна станів цих соціальних груп і окремих працівників. Предмети і засоби праці не функціонують як такі, якщо вони не включені в процес живої праці, який є
 10. № 84. Економіка фашистської Німеччині
  регулювання господарського життя. 2. контроль над ринком робочої сили та трудовими відносинами (були ліквідовані профспілки і введена загальна трудова повинність). 3. були обмежені демократичні свободи і свобода підприємництва. Ці заходи привели до знищення ринкової
 11. Підрив підприємницької і трудової активності
  економічному спаді чи депресивному стані економіки). 5. До основних причин інфляції слід віднести: безвідповідальну грошову політику центрального банку, циклічність економічного розвитку, структурні диспропорції в економіці, недосконалість ринкових структур, бюджетний дефіцит, мілітаризацію економіки і наявність парапроізводства, вплив зовнішньоекономічних факторів, політичну
 12. 3 . Об'єкти і напрямки державного регулювання економіки
  впливу з боку держави виділяються різні напрямки
 13. Ринкова економіка вільної конкуренції (чистий капіталізм)
  впливом попиту та пропозиції. Орієнтуючись на кон'юнктуру ринку, яка визначається насамперед рівнем і динамікою цін, товаровиробники самостійно вирішують проблему розподілу всіх ресурсів, виробляючи ті товари, які користуються попитом на ринку. Таким чином, ринок, насамперед через ціни, координує діяльність мільйонів людей. Підприємці прагнуть отримати все більший
 14. Контрольні питання
  регулювання соціально-трудових відносин? 2. Які взаємоузгоджені стандарти в галузі регулювання оплати праці доцільно передбачати в генеральній угоді? 3. Яке місце в регулюванні оплати праці займають галузеве і територіальне угоди? 4. Які основні питання у сфері оплати праці покликаний відображати колективний договір, що укладається на
 15. 41. Склад і структура доходів
  економічної діяльності або використання власності, а також безоплатно у формі соціальної допомоги, допомоги і пільг. Розміри і склад доходів одна з найважливіших характеристик рівня життя населення. Доходи можуть формуватися з праці, власності, здібностям, потребам і т. п. У цивілізованому світі основою розподілу суспільних благ є принцип по праці. У ринковій
 16. Класифікація доходів
  впливом оподаткування та динаміки цін. Номінальні доходи за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів утворюють наявні доходи. Реальні доходи розраховуються на основі наявних доходів з урахуванням зміни роздрібних цін і тарифів (індексу споживчих цін). Реальні доходи являють собою ту сукупність матеріальних і нематеріальних благ, яку має
 17. 90. Сутність і структура соціально-трудових відносин
  економічні правові та психологічні аспекти взаємозв'язків людей і їх соціальних груп у трудових процесах. Тому соціально-трудові відносини завжди суб'ектівірованной, і відображають ступінь поєднання інтересів суб'єктів цих відносин. Система соціально-трудових відносин має складну структуру, яка в умовах ринкової економіки включає такі елементи: суб'єкти соціально-трудових
 18. 19. МЕТОДИ непрямого регулювання ЦІН ДЕРЖАВОЮ
  впливі не на самі ціни, а на фактори, що впливають на ціноутворення. Державні витрати вважаються одним з важливих елементів макроекономічної політики, що впливають на розподіл як доходу, так і ресурсів. Державні витрати складаються з державних закупівель та трансфертних платежів. Державні закупівлі являють собою, як правило, придбання суспільних товарів (витрати
 19. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  підприємницької діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики підприємництва. Ризик у підприємницькій діяльності. організаційні-правові форми підприємництва в РФ. Критерії
© 2014-2022  epi.cc.ua