Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

Відновлення та розвиток промисловості в 1946-1959 рр..


Економічний збиток від війни був величезним. Правда, обсяг промислового виробниц-ства скоротився ненабагато - всього на 9%. Але потрібно враховувати, що основну масу продук-ції становила військова. А мирні галузі сильно зменшили випуск продукції. Предметів споживання до кінця війни вироблялося вдвічі менше, ніж до війни.
Ще до закінчення війни підприємства, переведені на військове виробництво, возвраща-лись до випуску мирної продукції. Цей процес неминуче супроводжувався загальним скороченням виробництва: спочатку припинявся випуск військової продукції, проводилася часткова зміна обладнання, а вже після цього налагодився випуск нової продукції.
За офіційними даними довоєнний рівень промислового виробництва був віднов-лено в 1948 р., а в 1950 р. промисловість виробила продукції на 70% більше, ніж у 1940 р. Відновлення супроводжувалося деяким підвищенням матеріального рівня життя лю-дей. У 1947 р. були скасовані картки на продовольство, а потім протягом декількох років знижувалися ціни. У 1947 р. середній рівень цін був втричі вище, ніж у 1940 р., а зниження цін знизило їх рівень у 2,2 рази, так що все-таки і після зниження вони залишалися трохи вище довоєнних. До того ж, зниження цін супроводжувалося вилученням у населення частини зароблених грошей у вигляді обов'язкових позик. Таким чином, матеріальний рівень життя людей в 1946-1950 рр.. підвищився, але лише наблизився до рівня 1940 рр.., не досягнувши цього рівня.
У воєнні та перші повоєнні роки адміністративно-командна система характеризується-валась високою ефективністю, проте, саме в цей час, час відносного благопо-Лучія, були зроблені перші спроби «виправити» господарський механізм, подолати недо -статки адміністративної системи. Оскільки економічна наука в той час ще твердо стояла на колишніх принципах, вироблених для обгрунтування адміністративної системи, завдання переходу до економічних методів господарювання поки не ставилася. Поки очевидним стало лише те, що неможливо адміністративними методами тільки з центру регулювати господарські пропорції, що необхідно збільшити господарську самостійність місць-них керівників. Було вирішено перенести основні функції управління з центру на місця. У 1957 р. країна була розділена на економічні адміністративні райони на чолі з совнархозами. Раднаргоспи і стали головними органами управління. Їм були передані функції промислових міністерств, а самі міністерства були ліквідовані. Таким чином, питання вирішувалося просто: оскільки носіями основних недоліків адміністративної системи були центральні органи, вони і були механічно усунені, Раднаргоспи сталі і органами планування: кожен раднаргосп планував розвиток свого економічного району.
Реформа виявилася невдалою. Вона не змінила методів управління. Вона замінила цін-тральні органи місцевими, але теж адміністративними. Але при цьому єдине господарство стра-ни роздрібнилося на частини. Керівники кожного раднаргоспу створювали замкнутий на себе хо-зяйство економічного району, намагаючись в його рамках налагодити виробництво всього, що потрібно було для життя району. Вийшло щось на зразок феодальної роздробленості.
Ця роз'єднаність заважала планувати виробництво в масштабах країни, регулювати його структуру. Вона перешкоджала спеціалізації підприємств, тому що в прагненні все необхідне виробляти у себе вдома керівники раднаргоспів завантажували спеціалізовані-рова підприємства додатковою продукцією. Вона стала гальмувати технічний про-гресс, тому що науково-технічні установи кожного раднаргоспу діяли незгодою-ванно, і в різних економічних районах конструювалися свої марки одних і тих же ви-робів.
Тому в 1965 р. при проведенні економічної реформи були ліквідовані совнар-хози і відновлені промислові міністерства.
Сільське господарство постраждало від війни більше, ніж промисловість. Крім втрат від прямого знищення майна колгоспів і радгоспів на окупованій території, скор-тілось поголів'я худоби, знизилася технічна база.
У ці роки було зроблено суттєвий крок до підвищення рівня життя населення. Це на-йшло вираження в Законі про пенсії, у зниженні податків, у скасуванні плати за навчання в середовищ-ній школі і вузах, у введенні мінімальної гарантованої зарплати у сільськогосподарському виробництві, у підвищенні зарплати в інших галузях, скорочення тривалості робочого тижня та ін
Особливих успіхів вдалося досягти у вирішенні житлової проблеми. У 50-ті роки стали пре-доставлятися пільгові кредити забудовникам індивідуальних будинків. Це поліпшило поло-ються з житлом у малих і середніх містах і сільській місцевості. У 60-ті роки, коли конструк-тори та архітектори забезпечили організацію типового житлового будівництва на індустріальній основі, у містах різко зросла житлове будівництво, що дозволило забезпечити до кінця 70-х років 80% сімей в містах окремими квартирами.
Підвищився рівень народної освіти. Створена мережа шкіл, технікумів, вузів позво-лила сформувати хороший кадровий потенціал країни, що позитивно відбилося на розвитку науки, культури. Важливо відзначити, що в розвитку економіки Союзу РСР 1950-1970 рр.. істотну роль грали фактори інтенсивного зростання, коли приріст національного доходу і валового суспільного продукту забезпечувався головним чином збільшенням продуктивності праці і впровадженням досягнень науково-технічного прогресу. Розвиток забезпечувалося систематичним зростанням капітальних вкладень, в структурі яких підвищилася частка, що спрямовується на розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств.
У ці роки в промисловості країни і на транспорті широко впроваджувалися технічні нововведення. Як відомо, в ході Другої світової війни почалася третя науково-технічна революція (НТР), яку поділяють на два етапи: 1945-середина 60-х рр.. і середина 60-х - кінець 80-х рр.. Лідерами першого етапу сучасної НТР були США та СРСР.
Радянський Союз в ці роки здійснив кардинальні зміни у технічному розвитку. Швидкими темпами розвивалися радіоелектронна, атомна, хімічна промисловість, приладобудування. Саме в ці роки в країні було створено свій ядерний і ракетний потенціал, запущений перший у світі супутник, а потім - космічний корабель, здійснений перший політ людини в космос, побудовані перші атомні електростанції і морські атомні кораблі. Таким чином, високі темпи економічного розвитку забезпечувалися інтенсивним типом розширеного відтворення.
У період 1950-1970 рр.. в країні була здійснена корінна перебудова паливного ба-Ланса: зріс видобуток нафти і газу, їх частка в загальному обсязі енергоресурсів підвищилася в три рази - з 19,7 до 60,2%. Для транспортування цих цінних видів палива були побудовані тру-проводу на далекі відстані і самих великих діаметрів в світі з високою пропускною здатністю. Завдяки мережі трубопроводів, що з'єднала всі райони, за винятком Даль-нього Сходу, в країні була створена Єдина маневрена система нафто-та газопостачання.
Істотний розвиток отримав морський транспорт, по тоннажу якого Радянський Союз вийшов на п'яте місце у світі. Радянський флот був наймолодшим за віком судів. Таке досягнення НТР, як винахід реактивного і турбогвинтового літака, знайшло широке застосування в нашій країні - вся авіація була переведена на реактивні двигуни, воздуш-ні лінії стали обслуговуватися високошвидкісними літаками, СРСР різко розширив мережу міжнародних авіаліній.
У ці роки здійснена технічна реконструкція залізниць - переклад на електровозну і тягу тепловоза. З 1958 р. в СРСР припинено випуск паровозів. Одержав розвиток автомобільний транспорт, зросли масштаби автодорожнього будівництва. Все це зумовило кардинальні зміни в структурі транспортної системи - у ній стали провідними прогресивні засоби пересування. Належність транспортних засобів державі забезпечувала їхню взаємодію, транспортна система була єдиною державною системою.
Високими темпами розвивалася електроенергетика - будувалися найбільші гідростан-ції, теплові електростанції; почалося будівництво атомних. Завершувалося створення Бди-ної енергетичної системи Європейської частини СРСР, включаючи Урал - найбільшу енер-госістему світу.
На цей період припадає інтенсивний розвиток телебачення, спочатку чорно-білого, з 60-х років - кольорового. Розширюється мережа ретрансляційних станцій, завдяки чому збільшуючи-ється масштаб телемовлення, до нього залучається все більше число регіонів і республік. У 1970 р. вступила в дію Останкінська телевізійна вежа.
У широких масштабах йшло освоєння нових районів і родовищ корисних копалин-мих. Країна урбанізована. Зростала національне багатство у вигляді тисяч нових підпри-ємств, сотень нових міст і селищ.
Освоєння нових земель, будівництво міст і підприємств створювали нові робочі місця, що, в свою чергу, забезпечувало здоровий соціально-психологічний клімат в державі, впевненість в отриманні роботи, житла, мінімальних побутових і соціально -культурних благ і послуг, впевненість у завтрашньому дні.
Поступальному розвитку економіки СРСР сприяла економічна реформа 1965 Вона висловилася, з одного боку, в централізації управління народним господарством шляхом ліквідації раднаргоспів і відтворення галузевих міністерств. З іншого боку, відроджувався госпрозрахунковий принцип господарювання на підприємствах, створювалися фонди матеріального стимулювання, вводилася плата в бюджет за використовувані підприємствами основні виробничі фонди, підприємствам надавалися більш широкі права в галузі планування та ін Всі ці заходи були покликані сприяти підвищенню зацікавленості трудових колективів у кінцевих результатах виробництва, у підвищенні рівня інтенсифікації праці й економіки країни в цілому.
Вже перші підсумки проведення реформ були позитивними. У 1966-1970 рр.. в країні були досягнуті досить високі темпи зростання основних економічних показників. Б-стримі темпами розвивалися наука і галузі промисловості, що визначають науково-технічний прогрес (машинобудування, електроніка, енергетика, нафтохімічна промисло-ленность та ін.) За обсягом виробництва низки видів промислової продукції СРСР обігнав США і займав перше місце в світі.
Зі створенням співтовариства соціалістичних країн різко зросла міжнародне значення СРСР, який стояв на чолі світової соціалістичної системи. Соціалістичної орієнтації дотримувалося чимало країн Третього світу. За всю понад тисячолітню історію російської держави воно не мало такого високого економічного потенціалу, рівня життя населення, міжнародного авторитету і впливу на долю світу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відновлення та розвиток промисловості в 1946-1959 рр.. "
 1. Коментарі
  відновлення промисловості (National Industrial Recovery Act NIRA) і Закон про регулювання сільського господарства (Agricultural Adjustment Act AAA). NIRA передбачав введення в різних галузях виробництва правил чесної конкуренції, які фіксували ціни на продукцію, рівень виробництва, розподіляли ринки збуту і т.д. ААА передбачав підйом цін на сільськогосподарські продукти і
 2. § 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  відновлення зруйнованого війною народного господарства, коли в основному був досягнутий рівень 1940 року. Таким чином, знову війна перервала природний розвиток національної економіки на 10 років. 1951-1955 роки - роки п'ятої п'ятирічки. 1956-1960 роки - роки перерваної керівництвом СРСР шостий п'ятирічки, а з 1959 року - початок семирічного плану розвитку країни. 1959-1965 роки - роки
 3. 8.2. Радянська економіка в роки війни (1941-1945) і в післявоєнний період (1945-1953)
  відновлення і розвиток народ-ного господарства в 1946-1950 рр.. в 2,3 рази перевищили вкладення дово-них років третьої п'ятирічки. Такі масштаби інвестицій забезпечували швидке відновлення народного господарства. У ці роки в СРСР не було економічних районів, де б не здійснювалося велике капи-тальне будівництво. В цілому в четвертій п'ятирічці було побудовано, відновлено і введено в
 4. 9.1. Економічні наслідки другої світової війни
  відновлення європейської економіки. Спочатку США намагалися вирішити проблеми, надаючи західноєвропейських країнам короткострокові кредити, сума яких до 15 авгу-ста 1947 склала вже 7263 млн. дол Однак початок "холодної війни" зажадало зміни тактики. Так з'явився знаменитий план Маршалла, висунутий 5 червня 1947 Основний зміст плану Маршалла
 5. 9.2. Національні програми відродження економіки
  відновлення народного господарства відбувалося гораз-до повільніше і значно важче. Це пояснювалося двома важливішого-шими причинами: * відсутністю ринків швидко розвиваються; * тривалим періодом оновлення інституційної системи за американським зразком. Відразу після закінчення військових дій Японія була Окупуй-вана американськими військами, що виступали від імені всіх союзних
 6. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Відновлення господарства. Зміцнення конкурентоспроможно-сті приватних фірм стало завданням другого плану (1954-1957 рр..). Перехід від протекціонізму до "відкритої економіці" був проголошений третім планом (1958-1961 рр..). У 60-і рр.. було взято курс на створення фірм-гігантів європейського типу, т. к. за ступенем концентрації виробництва Франція відставала від інших розвинених країн. У 1971-1975 рр..
 7. 1.4. Бюджетна система
  відновленню народного господарства у зв'язку з необхідністю стабілізації фінансів, посилення госпрозрахункових відносин, у тому числі в місцевому господарстві, і підвищення економічної діяльності місцевих Рад у жовтні 1921 р. ВЦВК прийняв Постанову «Про заходи щодо упорядкування фінансового господарства », відповідно до якого державний і територіальні бюджети були роз'єднані. З утворенням
 8. § 1. РИНОК ПРАЦІ: ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА І ЦІНА ТОВАРУ
    відновлення працездатності трудівника, а й для утримання непрацездатних членів його сім'ї. Це є нижчу межу вартості відтворення робочої сили. Залежно від утвердився в кожній країні рівня матеріальної і духовної культури верхня межа вартості робочої сили включає витрати на певні соціальні потреби (на освіту, задоволення
 9. № 174. Післявоєнне відновлення економіки СРСР
    відновлення і подальшого розвитку народного госп-ва. Основними завданнями плану були: переклад економіки на мирні рейки, демобілізація воїнів, надання їм матеріальної допомоги, відродження промислового потенціалу, подальший розвиток важкої промисловості, відновлення с / г. До березня 1948р була завершена демобілізація воїнів Радянської Армії. Поступово відроджувалися зруйновані міста,
 10. Формування господарства капіталістичних країн в 1914-1990 рр..
    відновлення своєї промисловості. Населення США в 1920 р. становило 6% населення земля, але тут проводилася майже половина світової промислової продукції, у тому числі 85% автомобілів, 66% нафтопрово-дуктів, більше половини чавуну і сталі. У 1920-1921 рр.. американська економіка пережила невеликий спад, після якого почався промисловий підйом 20-х років, що отримав назву епохи
© 2014-2022  epi.cc.ua