Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

Питання 2 Інші податки та збори цільового призначення

.
1. Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є одним з видів соціального страхування.
Відповідно до Федерального закону від 16 липня 1999 р. N 165-ФЗ "Про основи обов'язкового соціального страхування" обов'язкове соціальне страхування - частина державної системи соціального захисту населення, специфікою якої є здійснюване відповідно до Федерального закону страхування працюючих громадян від можливої зміни матеріального і (або) соціального стану, в тому числі з незалежних від них обставин.
Обов'язкове соціальне страхування являє собою систему створюваних державою правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на компенсацію або мінімізацію наслідків зміни матеріального і (або) соціального становища працюючих громадян, а у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, інших категорій громадян внаслідок визнання їх безробітними, трудового каліцтва або професійного захворювання, інвалідності, хвороби, травми, вагітності та пологів, втрати годувальника, а також настання старості, необхідності отримання медичної допомоги, санаторно-курортного лікування та настання інших встановлених законодавством Російської Федерації соціальних страхових ризиків, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню.
2. Завдання обов'язкового соціального страхування названі в коментованій статті, це:
1) забезпечення соціального захисту застрахованих і економічної зацікавленості суб'єктів страхування в зниженні професійного ризику. Соціальним захистом застрахованих є система гарантованих державою економічних, правових заходів та заходів соціальної підтримки, що забезпечують потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань умови для подолання, заміщення (компенсації) обмежень життєдіяльності та спрямованих на створення їм рівних з іншими громадянами можливостей для участі в житті суспільства ;
2) відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю застрахованої при виконанні ним обов'язків за трудовим договором і в інших встановлених законом випадках, шляхом надання застрахованому в повному обсязі всіх необхідних видів забезпечення по страхуванню, у тому числі оплату витрат на медичну, соціальну та професійну реабілітацію.
Порядок здійснення страхового забезпечення встановлено у розділі 2 даного Закону;
3) забезпечення запобіжних заходів зі скорочення виробничого травматизму та професійних захворювань.
3. Коментований Закон не обмежує права застрахованих на відшкодування шкоди, здійснюваного відповідно до законодавства Російської Федерації, в частині, що перевищує забезпечення по страхуванню, що здійснюється відповідно до ним. Так, в листі МНС РФ і ФСС РФ від 24 квітня, 16 червня 2000 NN 02-08/07-997П, ДЧ-6-07/459 роз'яснено: Федеральним законом Російської Федерації від 24 липня 1998 р. N 125-ФЗ "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань", який набрав чинності з 6 січня 2000 року, передбачено забезпечення соціального захисту застрахованих (пункт 1 статті 5) та відшкодування їм шкоди, заподіяної життю та здоров'ю при виконанні обов'язків за трудовим договором (контрактом), і в інших передбачених зазначеним Федеральним законом випадках.
Таким чином, соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань представляє собою одну з форм соціального страхування.
Відповідно з вищеназваним Законом страховиком з обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань визначено Фонд соціального страхування Російської Федерації. Сплата страхових внесків до Фонду соціального страхування Російської Федерації здійснюється всіма роботодавцями (у тому числі юридичними особами будь-якої організаційно-правової форми).
При цьому вказаним Законом не скасовано Указ Президента Російської Федерації від 31 грудня 1991 р. N 340 "Про державну податкову службу Російської Федерації" (зі змінами та доповненнями) в частині здійснення обов'язкового державного особистого страхування співробітників податкових органів за рахунок коштів республіканського бюджету Російської Федерації.
Умови сплати внесків та виплати страхового забезпечення визначаються договорами між податковими службами та страховими компаніями.
Крім того, страхове забезпечення за договорами особистого страхування виплачується тільки в разі загибелі співробітників податкових органів, отримання ними тілесних ушкоджень або встановлення інвалідності при виконанні службових обов'язків.

На тих же умовах провадиться і виплата співробітникам податкових органів одноразових допомог за рахунок коштів федерального бюджету.
Круг страхових випадків, визначених Федеральним законом "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань", значно ширше і включає в себе будь каліцтво чи інше ушкодження здоров'я працівника, пов'язане з виконанням трудових обов'язків , що сталося на території страхувальника або за її межами або під час прямування до місця роботи або повернення з місця роботи на транспорті, наданому страхувальником, яке спричинило тимчасову або стійку втрату професійної працездатності або його смерть. Також, на відміну від обов'язкового особистого страхування працівників податкових органів, забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань передбачає не тільки одноразові і щомісячні виплати застрахованим, а й оплату додаткових витрат на їх медичну, соціальну та професійну реабілітацію.
Слід мати на увазі, що Федеральний закон від 24 липня 1998 р. N 125-ФЗ (пункт 2 статті 1) не обмежує права застрахованих на відшкодування шкоди, здійснюваного відповідно до законодавства Російської Федерації в частині , що перевищує забезпечення по страхуванню, передбачене зазначеним Законом.
Тому обов'язкове державне особисте страхування співробітників податкових органів слід розглядати як додаткові гарантії їх правового і соціального захисту, обумовленої характером діяльності цих органів.
Враховуючи викладене, податкові органи повинні зареєструватися у відповідних регіональних відділеннях Фонду соціального страхування Російської Федерації як страхувальників в установленому порядку та у визначені страховиком терміни нараховувати та перераховувати йому страхові внески (підпункти 1, 2 пункту 2 статті 17 Федерального закону від 24 липня 1998 р. N 125-ФЗ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 2 Інші податки та збори цільового призначення "
 1. Словник термінів
  Активи підприємства - власність підприємства, відображена в активі балансу. Розрізняють три види активів: 1) поточні активи, що складаються з грошового капіталу і засобів, які можуть бути швидко трансформовані в готівку; 2) основний капітал з тривалим терміном служби, використовується підприємством при виробництві товарів і послуг; 3) інші активи, які включають нематеріальні активи, що не
 2. Грошовий ринок
  Першою формою капіталу був грошовий капітал. У зв'язку з цим необхідно розглянути еволюцію грошових відносин і породження таких грошей, які «роблять гроші» або приносять прибуток. Еволюція грошових відносин (руху грошей) --- T --- T --- + --- T --- - А. Трата? Б. Платежі? В. Допомога? Г. Позики? Д. Кредит? Е. Страхування - Є.
 3. Питання 4. Класифікація податків
  . Категорія "податок" в російському законодавстві останнього десятиліття проробила складну еволюцію від "широкого" розуміння до диференційованого. Йдеться про податкові платежі у широкому і вузькому сенсі. До прийняття частини першої Податкового кодексу Російської Федерації (НК РФ) фактично всі обов'язкові платежі до бюджетів та позабюджетні фонди об'єднувалися законодавцем поняттям "податкова
 4. Питання 1 Роль податків у формуванні доходів бюджетів
  . До місцевих податків і зборів належать: - податок на майно фізичних осіб; - земельний податок; - реєстраційний збір з фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю; - податок на будівництво об'єктів виробничого призначення в курортній зоні; - курортний збір; - збір за право торгівлі; - цільові збори з громадян і підприємств, установ, організацій,
 5. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 6. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 7. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  Державний бюджет - це річний план державних витрат і джерел їх фінансового покриття (доходів). Проект бюджету щорічно обговорюється і приймається законодавчим органом - парламентом країни (у Росії - Державною Думою), регіональними та місцевими законодавчими органами (залежно від структури бюджетної системи країни) .. У сучасних умовах бюджет є
 8. 8.1. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ СТАТТІ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ
  Найважливішим інструментом державного регулювання еко-номічного процесів, вирішення соціальних, політичних, виробниц-дарських, екологічних завдань в умовах ринку виступає бюджет-ний механізм. Саме шляхом бюджетного перерозподілу валового-го внутрішнього продукту і національного доходу держава стре-мится досягти створення такої структури суспільного виробництва і
 9. 1.3. Бюджетна система дореволюційної Росії
  Першим джерелом надходжень до княжої скарбниці на Русі була данина, яку збирав князь з підвладних земель. Данина мала натуральну форму і збиралася у вигляді худоби, хутра, меду, воску, продовольства. Крім того, на користь князя збиралися мита і штрафи: судові - віри, дорожні - Мит, мито із весілля - вивідна куниця. Принаймні зміцнення влади князя встановлювалися місця збору данини і
 10. 3.3. Бюджетні права органів місцевого самоврядування
  Правовою основою функціонування місцевих бюджетів в Російській Федерації є законодавчі акти, видані в 1991-1997 рр.. 1. У Конституції РФ (ст. 132) зафіксовано, що органи місцевого самоврядування самостійно формують, затверджують і виконують місцевий бюджет, встановлюють місцеві податки і збори. 2. У Законі «Про місцеве самоврядування в РРФСР» (від 6 червня 1991 р. № 1550-1)
© 2014-2022  epi.cc.ua