Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

3.3. Зовнішня торгівля і розподіл дохо-дов


У всіх теоріях міжнародної торгівлі так чи інакше звертається увага на формування ціни рівноваги на світовому ринку і розподіл доходів. Причому, остання про-блема передбачає розподіл доходів не тільки між торгуючими країнами, але і всередині них. Як відомо, всередині країни доходи учасників виробництва залежать від цін на фактори виробництва і на товари, які виробляються за допомогою цих факторів. Класичні теорії зовнішньої торгівлі стверджували, що вихід на світовому ринку не впливає на розподіл доходів всередині країни.
У неокласичних теоріях проблема доходів розглядалася як одна з ключових. Теорія Хекшера - Оліна доводила, що власники щодо надлишкових факторів вироб-ництва отримують від зовнішньої торгівлі додаткові прибутки, а власники відносно не-достатніх факторів програють. Однак вирівнювання цін на фактори виробництва, дока-занное П.Самуельсоном, призводить до вирівнювання відносних цін на фактори виробництва, а значить, і на доходи їх власників.
Теорія специфічних факторів виробництва обгрунтовує положення про зростання дохо-дов власника специфічного фактора, використовуваного в експортних виробництвах, і відпо-венно про скорочення доходів власників специфічного фактора, використовуваного в галузях, що конкурують з імпортом. Якщо ціни на світовому ринку зростають, то це стимул для подальшого розвитку експортного виробництва, яке вимагатиме, перш за все, додатково специфічного фактора, наприклад капіталу. Це означає, що ціни на даний фактор зростуть, отже, зростуть і доходи їх власників.
У процесі торгівлі між країнами можуть змінюватися ціни на продаватися і купуватися-мі продукти. Як у цьому випадку зміняться доходи у власників факторів виробництва? Відповідь на це питання було дано в дослідженні американських економістів П. Самуельсона і Ф. Столпера. Вони припустили, що в окремій країні виробляються два види товару: один - трудомісткий, а для виробництва іншого потрібна велика кількість землі. Якщо внутрішній ринок абсолютно конкурентний, то фактори виробництва володіють внутрішньою мобільністю і ціна товарів дорівнює їх валовим витратам. Якщо ціна на трудомісткий товар з яких-небудь причин зросла, то це повинно привести до зростання пропозиції даного товару. Але для цього необхідні додаткові фактори виробництва, і, перш за все, основний фактор для даного товару - працю.
Для залучення додаткових працівників збільшується заробітна плата і, отже, доходи від праці - фактори, найбільш інтенсивно використовуються в даному виробництві, зростають. Водночас у виробництві, де основний фактор - земля, зменшення кількості працівників внаслідок переходу їх на перше виробництво призвело до того, що частина землі не може бути оброблена. Попит на землю знижується, відповідно зменшується і дохід, принесений цим фактором.
Таким чином, в результаті зростання цін на світовому ринку ростуть ціни на фактори про-виробництва, відносно більш інтенсивно використовуються у виробництві першого товару, і сни-жають ціни на фактори виробництва, використовувані щодо інтенсивно в другому виробництві. Причому, як правило, зростання і зниження ціни факторів виробництва відбуваються більшою мірою, ніж зміна цін товару. Це суть так званої теореми Столпера - Самуельсона.
Практика показала, що вільна торгівля взаємовигідна для всіх країн-учасників. Проте всередині країни одні економічні суб'єкти виграють, інші - програють (табл. 3.3).
Розподіл вигод від зовнішньої торгівлі між окремими країнами багато в чому за-висить від того, як змінюються внутрішні ціни під впливом внутрішньої торгівлі. З двох країн зазвичай вигадує та, де ціни змінилися більше. Це так зване правило розподіл-лення вигод, згідно з яким вигоди від зовнішньої торгівлі розподіляються прямо пропорційно змінам цін в обох країнах. Якщо в країні А відносні ціни змінилися в порівнянні з світовими на х%, а в країні В - на y%, тоТаблиця 3.3
Розподіл виграшу від міжнародної торгівлі
Економічні суб'єкти Країна-імпортер Країна-експортер
Споживачі Споживачі в країні-імпортері виграють, оскільки мають можливість купувати більше товару за нижчими цінами Споживачі в країні-експортері програють, так як змушені купувати менше товару, що подорожчав
Виробники Виробники в країні-імпортері програють, так як конкуренція дешевшого імпортного товару витісняє їх з ринку, змушуючи згортати виробництво Виробники в країні-експортері виграють, так як розширюють виробництво і продають продукцію за вищою ціною
Країна в цілому Загальний виграш країни-імпортера=Виграш споживачів - Програш виробляй-телей Загальний виграш країни-експортера=Виграш виробників - Програш потреби-телей

Яка з країн виграє більше? Якщо в країні-експортері ціни на товар були 120 дол
, а в країні-імпортері за цей же товар 200 дол, то після встановлення торговельних відносин ціна стала 150 дол Виграш країни-імпортера залежить від того, наскільки знизило-лась ціна. У нашому випадку це складе: (200: 150) - 100% - 100%=33,3%. Виграш країни-експортера залежить від того, наскільки підвищилася ціна. Зростання ціни зерна для країни-експортера склав:
(150: 120) - 100% - 100%=25%.
Обсяг зовнішньої торгівлі у країн однаковий (експорт дорівнює імпорту). Тоді розподілений-ня виграшу можна оцінити, зіставляючи зміна цін на зерно в обох країнах: ціни більше змінилися в імпортера, тобто
(33,3%: 25%) - 100% - 100 %=33,2%.
Отже, виграш країни-імпортера більше, ніж експортера, на 33,2%.
Наскільки вигідна країні зовнішня торгівля, демонструє показник «умов тор-гівлі», що розраховується як відношення середньозваженої за групами товарів ціни експорту-руемой продукції до середньозваженої по групах товарів ціною імпортованої продукції.Де Т - умови торгівлі;
Рх - індекс експортних цін;
Рт-індекс імпортних цін.
Зростання цього показника говорить про те, що, продавши одиницю експорту, можна придбати більше імпортної продукції; його зниження вказує на зворотний процес.
Проте показник умов торгівлі далеко не однозначний. Так, якщо в результаті зни-ження цін на експортовану продукцію її конкурентоспроможність на світовому ринку зростає і відповідно зростає фізичний обсяг експорту, країна може отримати більший виграти-риш, хоча показник умов торгівлі та погіршиться. Разом з тим надмірне зростання фізичного обсягу експорту деяких товарів (насамперед сировини), попит на які слабо еластичний за ціною, може призвести до зниження світової ціни на них і до скорочення виручки від експорту поряд з подальшим погіршенням показника умов торгівлі. Така ситуація отримала в економічній науці визначення «проблема розоряє зростання».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Зовнішня торгівля і розподіл дохо-дов "
 1. Тема 14 Міжнародна торгівля
  зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 2. Дохо-ди урядів штатів і місцевих адмініст-рацій формуються за рахунок податку з продажів та податку
  розподілу ресурсів від налогоплательщи-ков до уряду, виділяють два види іздер-жек: зниження ефективності розподілу ресурсів як результат спотворення стимулів і зміни поведінки суб'єктів ринку і адміні-стративно тягар виконання податкового законодав-ства. Поняття справедливості податкової системи відноситься до принципів розподілу податко-вого тягаря між
 3. Контрольні питання і завдання
  зовнішньої торгівлі від внутрішньої? Які показники характеризують зовнішню торгівлю? 5. У чому суть принципу абсолютних переваг у зовнішній торгівлі? 6. Що являє собою принцип порівняльних переваг? Як визначається рівень відносних витрат на виробництво продукції відповідно до принципу порівняльних переваг? 7. У яких випадках країнам вигідно торгувати один з
 4. Структура зовнішньої торгівлі Росії
  зовнішньої торгівлі та раніше не була характерною для розвиненої країни. В даний час це в основному паливно-енергетичні, прості хімічні та нафтохімічні товари, чорні і кольорові метали, зброю. Істотні зміни відбулися в товарній структурі російського імпорту. У ньому скоротилася частка інвестиційних товарів, тоді як частка споживчих товарів зросла, складаючи близько 40%
 5. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  зовнішньої конкуренції. АДМІНІСТРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД - система організаційно-правових заходів з обмеження, заборони і контролю за імпортом або експортом тих чи інших товарів. У якості одного із засобів адміністративного регулювання може використовуватися ліцензування і квотування. МИТНИЙ ТАРИФ - встановлений на законодавчому рівні систематизований звід митних зборів на
 6. Оцінка будь-якої зміни в розподілі доходів повинна співвідноситися з його причинами.
  Розподілі доходів повинна співвідноситися з його причинами. Практикум Розподіл доходів в світі Як виглядають пропорції розподілу доходів у США в порівнянні ^ дру-шими країнами світу? Питання цікаве, але наскільки достовірний буде напів-ченний відповідь? Принципи збору інформації про доходи в різних країнах раз-особистого: в деяких збирають дані про особисті доходи, в той час як в інших
 7. Розподіл доходу
  розподіл ресурсів, - значітпрінять встановлене ринком розподіл дохо-так, а це неминуче є оціночним сужденіемТем Проте економісти, навіть ті, хто вважає існуюче розподіл доходу несправедливим, зазвичай виступають на захист конкурентних ринков.Основная причина полягає в тому, що конкурентниеринкі працюють добре незалежно від розподілу доходу. Навіть якщо дохід
 8. Виграш від зовнішньої торгівлі
  зовнішньої торгівлі. Крім того, як видно з графіка на рис. 34.4, зростає і обсяг споживання імпортних товарів порівняно з експортованими. Додаткові доходи отримують виробники експортних товарів у зв'язку із зростанням їх цін і збільшенням обсягу виробництва. З розвитком зовнішньої торгівлі програють виробники товарів, що конкурують з імпортними. Зростання імпорту відносно більш
 9. Глава 1 ПОРІВНЯЛЬНЕ ПЕРЕВАГУ
  зовнішній торгівлі? Яка роль держави в зовнішній торгівлі? Де і коли починається межа між внутрішньою і зовнішньою торгівлею? Чому виникають торгові війни? На багато з цих питань людство не могло дати відповіді до тих пір, поки не почали складатися систематизовані погляди на природу зовнішньої торгівлі. Початок цьому поклали меркантилісти, хоча багато їх погляди виявилися
 10. Терміни і поняття
  зовнішніх витрат Громадські товари Провали (фіаско) ринку Справедливість Стабільність Обшее рівновагу Модель і закон Л. Вальраса Критерії оцінки добробуту: В. Парето, Н. Калдора і Дж. Хікса, Т. Сі Котовського, А. Бергсона Функція суспільного добробуту Розподіл Теорії розподілу: класична, К. Маркса, Дж.С. Мілля. маржі-налістскіх, сучасна
 11. Запитання для самоперевірки
  зовнішні ефекти? Наведіть приклад позитивних і негативних зовнішніх ефектів. 6. Що ви розумієте під суспільними товарами, яка їхня специфіка? 7. Охарактеризуйте модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса. У чому суть закону Вальраса? 8. Які критерії оцінки добробуту ви знаєте, в чому їх відмінність? 9. Які теорії розподілу ви знаєте? |, 10. Охарактеризуйте
 12. Запитання для самоперевірки
  зовнішні ефекти? Наведіть приклад позитивних і негативних зовнішніх ефектів. 6. Що ви розумієте під суспільними товарами, яка їхня специфіка? 7. Охарактеризуйте модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса. У чому суть закону Вальраса? 8. Які критерії оцінки добробуту ви знаєте, в чому їх відмінність? 9. Які теорії розподілу ви знаєте? |, 10. Охарактеризуйте
 13. Структура торгівлі
  зовнішньої торгівлі, яка в цілому порушувався у бік продукції обробної промисловості. У 1998 р. на частку останньої доводилося 79% обсягу зовнішньої торгівлі світу, в країнах, що розвиваються - 68, в країнах з перехідною економікою - 54% товарного експорту. При цьому країни, що розвиваються не тільки стали більше експортувати продукції обробної промисловості, а й більше імпортувати
 14. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  зовнішньоторговельної політики, що передбачає свободу підприємців, фірм у прийнятті та здійсненні рішень з ведення зовнішньої торгівлі. ПРОТЕКЦИОНИЗМ - принцип зовнішньоторговельної політики, що передбачає втручання держави в зовнішньоторговельну діяльність, ті чи інші форми і методи державного регулювання. Абсолютна перевага - вигоди, що випливають з різної величини витрат
© 2014-2021  epi.cc.ua