Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

3.4. Вплив НТП на міжнародну торгівлю


Взаємозв'язок і взаємозумовленість зрослих в результаті технічного прогресу темпів зростання обсягів виробництва і споживання відображаються в їх аналогічному сукупному впливі на міжнародну торгівлю.
При різноспрямованому вплив технічного прогресу на міжнародну торгівлю через виробництво і споживання результат залежатиме від більш дієвого параметра.
Нейтральний технічний прогрес по відношенню до міжнародної торгівлі сущест-яття, якщо темпи зростання обсягів виробництва в країні збільшуються такими ж темпами, як і торгівлі. Він створює можливості для зниження витрат виробництва і зростання його обсягів. Со-кращения витрат у класичному варіанті ринку веде до зниження цін. Наслідки такого зниження по-різному відбиваються на галузях національної економіки та умовах международ-ної торгівлі. Коли змінюються техніка, технологія і організація виробництва в галузях, това-ри яких конкурують з імпортними, поліпшуються умови міжнародної торгівлі. Якщо подібні зміни відбуваються в галузях, що виробляють товари, що експортуються, то умови торгівлі погіршуються.
Трудосберегающих технічний прогрес створює умови для збереження витрат рос-та його обсягів в трудомістких галузях, а отже, і для зниження цін. В результаті впровад-ження технічного прогресу в трудомісткі галузі, що виробляють товари, що із ним-кравцями, поліпшуються умови міжнародної торгівлі.
Цей же процес в трудомістких отрас-лях, що випускають товари, що експортуються, погіршує умови міжнародної торгівлі.
Капіталосберегающій технічний прогрес формує умови зниження витрат виробництва в капіталомістких галузях, що, в свою чергу, є основою зниження цін на їх продукцію.
У капіталомістких галузях, що випускають продукцію, що конкурує з імпортуємо-мій, технічний прогрес покращує умови міжнародної торгівлі, а в капіталомістких отрас-лях, що працюють на експорт, - погіршує умови.
У країнах з ринковою економікою нова технологія є об'єктом власності, і на неї поширюються права щодо захисту і специфікації власності. Розрізняють декілька форм захисту і специфікації прав власності на нову технологію: патенти, ліцензії, то-Варна знаки, копірайт. Міжнародний рух нової технології здійснюється як переду-ча прав від одного суб'єкта відносин іншому в різних формах:
- власник патенту може продавати свої права користування винаходом покупцеві в іншій країні на основі патентних угод. Наприклад, венчурні фірми продають свої права користування винаходами великим корпораціям, які реалізують їх, отримуючи огром-ні прибутку від ефекту масового виробництва;
- власник винаходу на основі ліцензійних угод може надавати певні права користування своїм винаходом зацікавленої стороні.

В даний час торгівля ліцензіями отримує широке поширення. При пере-дачі іншій країні «ноу-хау» предметом купівлі-продажу зазвичай бувають нововведення, що мають комерційну цінність, але ще не запатентовані.
З розвитком міжнародних науково-технічних зв'язків все частіше використовується Інжі-нірінг, тобто передача технологічних знань, послуг, необхідних при використанні купленого або взятого в оренду імпортного обладнання.
Широке поширення отримують і некомерційні операції з передачі техноло-гічних нововведень від однієї країни до іншої. Це відбувається, як правило, на різних виставках, наукових конференціях, симпозіумах, в результаті обміну публікаціями і т. п.
Для оцінки динаміки передачі технологій, яка відбувається через торгівлю висо-котехнологіческімі товарами, застосовується показник технологічної ємності торгівлі. Це галузевої показник, що відображає частку витрат на дослідження і розробки в загальному обсязі виробництва і торгівлі окремими товарами. Якщо він високий - 5-20%, то продукція вважається високотехнологічної, а якщо менше 1% - низькотехнологічної. Однак цей та інші наявні показники можуть дати лише приблизну оцінку міжнародного руху технологій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Вплив НТП на міжнародну торгівлю "
 1. Глава 34. Світова торгівля
  міжнародних відносин. Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 2. Запитання для повторення
  міжнародної торгівлі? 2. Яка участь Росії у світовій торгівлі? 3. Яка структура міжнародної торгівлі? 4. У чому сутність теорій міжнародної торгівлі. 5. Що являє собою платіжний баланс? 6. Що являє собою торгова політика? 7. Перерахуйте основні інструменти торговельної політики. 8. Що краще: свобода торгівлі або
 3. Зміст світової торгівлі
  міжнародною торгівлею увазі тільки торгівлю товарами. Міжнародна торгівля включає експорт і імпорт товарів, сума яких називається товарообігом, а співвідношення між ними - торговим балансом. У статистичних довідниках ООН наводяться дані про обсяг і динаміку світової торгівлі як суми вартості експорту всіх країн
 4. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 5. Робітники були звільнені, а більша частина фабрик - закрита.
  Вплив міжнародної торгівлі на економічний добробут 196 Частина 3. Попит і пропозиція 2: ринки і добробут Фактори, що визначають результати міжнародної торгівлі Розглянемо вигоди і втрати, що є результатом міжнародної торгівлі на прикладі ринку стали: сталь виробляється в багатьох країнах світу, торгівля ек ведеться дуже активно. Більш того, ринок сталі
 6. 4. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Теорія конкурентних переваг
  міжнародної торгівлі. Перше - це теорії, автори яких прагнуть поглибити концепції класичної школи. Причому вони концентрують свою увагу на тих аспектах, які не отримали належного висвітлення у працях їхніх попередників. Друге - теорії, автори яких виходять з необхідності критичного переосмислення сформованого традиційного підходу до аналізу міжнародної торгівлі і прагнуть
 7. № 111. Міжнародна торгівля Русі в 14 - 15 століттях.
  Міжнародної торгівлі на Русі були Москва і Новгород. Головні шляху міжнародної торгівлі Русі: 1. Південний шлях пролягав від Москви - ріки через гирло Дону і Крим - у Константинополь (шовкові тканини, папір, горілка). 2. Східний шлях проходив по Волзі - від Твері до Каспію (шовкові і бавовняні тканини, прянощі, солодощі, фарби, зброя, обладунки, кінна упряж). Російський експорт
 8. № 41. Роль ганзейского союзу у розвитку міжнародної торгівлі
  міжнародна купецька гільдія, куди увійшло 150 торгових північноєвропейських міст. Ганзейська торгівля мала велике виробниче значення. Ганзейци не допускали до морської торгівлі купців, що не входять до складу їх союзу. Вони торгували переважно товарами важливого господарського значення, а не предметами розкоші і тому домагалися зниження мит. Південний торговий шлях проходив по
 9. Тема 14 Міжнародна торгівля
  торгівля і її відмінності від внутрішньої торгівлі. Характеристики світової торгівлі. Теорія зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 10. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  міжнародної торгівлі в сучасних умовах? 2. Назвіть основні види міжнародної торгівлі послугами і їх особливості. 3. Охарактеризуйте основні важелі державного та? ^ Державного регулювання міжнародної торгівлі. 4. У чому полягає сутність вивозу капіталу і які його основні форми? 5. Назвіть основні закономірності та особливості вивозу капіталу в сучасних
 11. Стаття 5. Зовнішньоторговельна політика Російської Федерації
  міжнародного права і зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів Російської Федерації. З метою інтеграції економіки України у світову економіку Російської Федерації відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права бере участь у міжнародних договорах про митні союзи та зони вільної торгівлі, заснованих на встановленні єдиної митної
 12. Розділ I Теорія міжнародної торгівлі
  міжнародних організацій та багато іншого. Проте історично першими і найпоширенішими є торговельні відносини між людьми різної державної приналежності. Міжнародна торгівля, як уже вказувалося, стала своєрідним генератором енергії, необхідної для економічного розвитку і зростання добробуту. Тому перший розділ підручника присвячується вивченню основ теорії
 13. 11.2. Міжнародні торговельні відносини
  міжнародних відносин. Для того щоб розібратися в суті світової торгівлі, необхідно вивчити закономірності розвитку останньої і знати теорії, обгрунтовують принципи участі національних економік у міжнародному
 14. Глава 9. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  міжнародних розрахунків, формування світової валютної
 15. 3. Стандартна модель міжнародної торгівлі
  міжнародної торгівлі об'єднує різні теорії, розвиваючі фундаментальні положення класичних теорій на основі використання концепцій граничних величин і загальної рівноваги економічної системи. Базові поняття стандартної моделі були розроблені англійськими економістами Френсісом Еджуорта і Альфредом Маршаллом і американським економістом австрійського походження Готфрідом
 16. Основні поняття
  торгівля - міжчасового порівняльні переваги - Транскордонні злиття і поглинання - Прямий інвестор - Кумулятивний (накопичений) обсяг припливу або відтоку капіталу - Міжнародна корпорація - Транснаціональна корпорація (ТНК) - Парадигма OLI - Власність на капітал, що інвестується - Локалізація - Интернализация - внутрикорпорационного торгівля - Трансферні ціни
 17. Вплив імпортної квоти подібно з воздействи-ем на ринок митного тарифу.
  Міжнародної торгівлі про національний порівняльній перевазі? Коли країна стає експортером товару? Імпортером? Накресліть графік попиту та пропозиції для стра-4. ни-імпортера. Який споживчий надлишок і з-лішек виробників у відсутність торгівлі та пос-ле її початку? Як змінюється загальний надлишок? Напишіть п'ять доводів, які часто наводяться в підтримку
 18. Контрольні питання і завдання
  міжнародний поділ праці? Як пояснити сучасне поглиблення міжнародного поділу праці? 2. Які існують основні форми міжнародних економічних відносин? 3. У чому причина виникнення і розвитку світової торгівлі? 4. У чому подібність і відмінності зовнішньої торгівлі від внутрішньої? Які показники характеризують зовнішню торгівлю? 5. У чому суть принципу абсолютних переваг
 19. Рівні розвитку МРТ
  вплив також природно-географічні фактори, відмінності в масштабах виробництва національних господарств, досягнутих рівнях і наявних можливостях внутрішньокраїнні поділу праці. Так, відносна вузькість внутрішніх ринків, обмежені можливості поділу праці в рамках національних господарств стимулювало малі країни та їх компанії до більш активної участі в міжнародному поділі
 20. МРТ та інтернаціоналізація національних господарств
  вплив на всі основні господарські процеси, включаючи довгостроковий економічний ріст і короткострокову динаміку виробництва, технічного розвитку, економічної ефективності. Таблиця 3.4 Приріст виробництва і зовнішньої торгівлі в світі (ППС,%) 1981-1990 1991-2000 ВВП 3,4 3,1 Експорт 4,7 6,1 І с т о ч н і до: World Economic Outlook. May 1999.
© 2014-2022  epi.cc.ua