Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

3.2. Види планів. Зміст і послідовність розробки

Форми організації фінансового планування на різних часових горизонтах та формати планових документів сильно розрізняються. - Перспективне фінансове планування - розробка загальної фінансової стратегії і фінансової політики організації за основними напрямками його фінансової діяльності (до 5 років). - Поточне фінансове планування - розробка фінансових планів за окремими напрямами фінансової діяльності організації на середньострокову перспективу (1-3 роки).
- Оперативне фінансове планування (бюджетування) - розробка бюджетів, платіжних календарів і інших форм оперативних планових завдань по всіх напрямках фінансової діяльності організації (місяць, квартал, рік). Місце різних рівнів планування в системі прийняття управлінських рішень можна представити таким чином.

Планування в системі прийняття рішень


Всі основні елементи схеми (за винятком модуля встановлення цілей і процесу їх верифікацій) відповідають функціям, що формує управлінський цикл.
Процес же визначення цілей є ключовим у всіх процедурах планування, оскільки саме з нього починається будь-який цикл планування, і саме з цільовими установками порівнюються фактично досягнуті результати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Види планів. Зміст і послідовність розробки "
 1. ПРОГНОЗ
  планів і програм як інструмент наукового передбачення, вариантного аналізу, отримання додаткової інформації при виробленні рішень. Прогнози застосовуються і як планів-орієнтирів. У ринковій економіці поширене прогнозування попиту, ринкової
 2. 6. Метод ланцюгових підстановок
  планового значення (Тп) під впливом таких факторів, як змінна чисельність робітників (а), число робочих днів у році (в), середня тривалість робочої зміни (с) і годинна вироблення одного робітника (d). При побудові необхідно дотримуватися правила послідовності включення факторів в ряд, при якому кожний наступний фактор повинен найбільш повно характеризувати попередній: Тп=а п - в
 3. 11.3. Планування аналітичної роботи
  планів аналізу. Комплексний план аналізу та його зміст. Тематичний план і його зміст. Важливою умовою, від якого залежить дієвість і ефективність АХД, є планомірний характер його проведення. Тому на кожному підприємстві вся робота з проведення аналізу повинна плануватися. На практиці можуть складатися наступні плани: комплексний план аналітичної роботи підприємства;
 4. 4.14. Планування як функція управління медичним підприємством
  види планів? 5. З яких процедур складається така планова операція, як виявлення проблеми підвищення конкурентоспроможності товару і формулювання цілей? 6. На які властивості слід особливо звертати увагу при розгляді процесу планування як системи? 7. Чому слід застосовувати структурний підхід до планування? 8. З яких підсистем складається внутрішня структура системи
 5. 2.8.5. Принципи планування
  планів залежить від використовуваних принципів організації планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також
 6. РЕГІОНАЛЬНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
  планів і балансів, що відображають рух, акумуляцію та напрямок використання фінансових ресурсів у межах
 7. РОЗРОБКА ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ зверху Вниз
  планова діяльність управляється і контролюється керівництвом
 8. ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ
  планів, що визначають майбутній стан соціальної сфери, шляхів, способів та засобів її
 9. ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВЕ
  планів, що визначають майбутній стан фінансової сфери, шляхів , способів та засобів її
 10. ЄДИНА ПРОГРАМА МАРКЕТИНГУ
  планів науково-дослідних робіт, виробництва,
© 2014-2022  epi.cc.ua