Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

3.5. Види податкового контролю


Існує два методи встановлення порушень в обчисленні та сплаті податків:
1) виїзна документальна перевірка - проводиться за рішенням керівника податкового органу не частіше 1 разу на рік і триває не більше 2-х місяців; перевірявся - не більше 3-х попередніх звітних податкових періодів.
2) камеральна перевірка - проводиться за місцезнаходженням податкового органу на підставі податкових декларацій і документів, наданих платником податків.
Будь платник податків має право надати уточнені (до 1999 р.) і додаткові (з 1 січня 1999 р.) податкові декларації за попередні звітні податкові періоди.
Після виявлення порушень підприємство має право подати розбіжності за результатами перевірки протягом 14 днів. Розбіжності подаються тільки на податок, розбіжності по штрафах не розглядаються.
Розбіжності розглядаються в податковому органі протягом наступних 14 днів. Після цього виноситься рішення керівника інспекції за актом перевірки. З урахуванням розбіжностей, де вказуються штрафні санкції, що застосовуються до платника податків.
Термін сплати за даним рішенням - 3 місяці.
Статтею 127 НК РФ передбачено розгляд скарг, поданих до суду.
Основними статтями, що передбачають відповідальність за податкові правопорушення, є статті 119, 120, 121, 122.
Порядок нарахування фінансових санкцій залежить від факту, виду і тривалості порушення.
Стаття 119 визначає відповідальність за неподання податкових декларацій (розрахунків) з податку та несплату його до бюджетів різних рівнів.
Стаття 120 - за несплату податку по терміну, за неправильне обчислення податку з огляду арифметичних помилок, неправильне ведення бухгалтерського обліку, технічні помилки, допущені при складанні звітності.
Стаття 122 визначає штраф за підсумками податкового періоду за неповну сплату податку (Додаток № 2).
II частина НК РФ введена в дію з 1.01.2001 року. У ній визначено порядок обчислення і сплати таких податків: *
ПДВ; *
податок на прибуток; *
податок на доходи фізичних осіб; *
єдиний соціальний податок; *
акцизи і інш.
Крім того, відповідно до змін від 29.05.2002 року, введеними Федеральним Законом від 06.08.2001 р. № 110-ФЗ, визначено порядок ведення податкового обліку.
Запитання для самоконтролю.
1.Дать поняття виїзної податкової перевірки.
2.Дати поняття камеральної податкової перевірки.
3.Назвать основні види фінансових санкцій за податкові порушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.5. Види податкового контролю "
 1. Тема 25 Організація податкового контролю в індустріально розвинених країнах
  Введення 1. Загальна характеристика податкового контролю в країнах з розвиненою ринковою економікою. 2. Процедура проведення та види податкових перевірок у США, Німеччині, Франції. 3. Види відповідальності за податкові правопорушення. Основні підходи до застосування податкових санкцій - американський і європейський, їх характеристика. Висновок Список використаних джерел У Запровадження
 2. Завдання для самостійного вивчення студентами загальних принципів податкового адміністрування в зарубіжних країнах
  1. Проаналізуйте наявну літературу по заданій тематиці і розгляньте повноваження державних органів влади та управління зарубіжних країн у податковій сфері (на прикладі країн США, Німеччини, Великобританії, Японії та Китаю). 2. Охарактеризуйте форми організації податкового контролю в зарубіжних країнах (на прикладі країн США, Німеччини, Франції). 3. Охарактеризуйте існуючі підходи
 3. Тема 19. Характеристика податкової системи Франції
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Франції. 2. Система податкових органів та організація податкового контролю у Франції. 3. Характеристика основних загальнодержавних та місцевих податків Франції. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової
 4. Тема 21. Характеристика податкової системи Японії
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Японії. Система податкових органів Японії. 2. Характеристика основних загальнодержавних податків Японії. 3. Характеристика основних місцевих податків Японії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової
 5. Контрольні питання
  1. Які існують форми фінансового контролю? 2. Які органи здійснюють фінансовий контроль в Російській Федерації? 3. У чому полягають функції і завдання Рахункової Палати? 4. Які функції в сфері бюджетно-фінансового контролю виконує Міністерство фінансів РФ? 5. Назвіть завдання контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів РФ в суб'єкті Федерації. 6. Які органи
 6. Тема 22. Характеристика податкової системи Китаю
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Китаю. Система податкових органів Китаю. 2. Характеристика основних податків загальнодержавного значення в Китаї. 3. Характеристика основних місцевих податків в Китаї. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику
 7. 82. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
  Для дотримання прав і законних інтересів платників податків при здійсненні податкового контролю повинні дотримуватися встановлені законом правила і процедури. В іншому випадку докази можуть бути визнані неприпустимими. Податковий контроль проводиться в наступних формах. Податкові перевірки. Податкові органи проводять такі види податкових перевірок платників податків, платників
 8. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Швеції. Структура і основні види податків. 2. Загальна характеристика податкової системи Данії. Структура і основні види податків. 3. Загальна характеристика податкової системи Норвегії. Структура і основні види податків. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому
 9. 79. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  Податковим контролем визнається діяльність уповноважених органів з контролю за дотриманням платниками податків, податковими агентами і платниками зборів законодавства про податки і збори в порядку, встановленому НК РФ. Податковий контроль є різновидом державного фінансового контролю. Податковий контроль проводиться посадовими особами податкових органів у межах своєї
 10. Тема 4. Рівень оподаткування у світовій економіці
  Введення 1. Проблема визначення оптимального розміру податкового тягаря. 2. Види юрисдикцій за рівнем податкового тягаря. 3. Показники оцінки податкового тягаря, застосовувані в розвинених країнах. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати визначення поняттю «податковий тягар» і з
 11. Терміни і поняття
  Державні витрати Державного бюджету Функції бюджету Фінанси Фінансова система Позабюджетні фонди Бюджетні витрати і доходи Структура бюджету Бюджетний дефіцит Державний борг: зовнішній і внутрішній Сеньйораж Податки Види податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані, прогресивні, пропорційні, регресивні, умовно постійні, умовно
 12. Терміни і поняття
  Державні витрати Державного бюджету Функції бюджету Фінанси Фінансова система Позабюджетні фонди Бюджетні витрати і доходи Структура бюджету Бюджетний дефіцит Державний борг: зовнішній і внутрішній Сеньйораж Податки Види податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані, прогресивні, пропорційні, регресивні , умовно постійні, умовно
 13. Завдання для самостійного вивчення студентами міжнародних податкових відносин і проблем міжнародного оподаткування
  1. Проаналізуйте наявну літературу по заданій тематиці і розкрийте сутність «міжнародних податкових відносин» і «міжнародного економічного та юридичного подвійного оподаткування». 2. Дайте визначення наступним категоріям міжнародного податкового права: «податковий суверенітет», «податкова юрисдикція», «резидентство», «податковий доміциль», «постійне представництво». 3.
 14. Податкова ставка та її види
  Ми вже відзначали, що та частина податкової бази, яку платник податків зобов'язаний виплатити у вигляді того чи іншого податку, називається податковою ставкою (розміром податку). Розрізняють мінімальні, максимальні і середні податкові ставки. Наприклад, в США прибутковий податок з фізичних осіб прогресивний: річний дохід до 21 450 дол включно оподатковується за ставкою 15% (це мінімальна податкова
 15. 4.1. Податкові відносини: поняття, ознаки та види
  Характеристика податкових відносин дається в ст. 2 НК РФ, відповідно до якої регулюються владні відносини, що складаються в процесі встановлення, введення та справляння податків і зборів, а також здійснення податкового контролю, оскарження актів податкових органів і дій (бездіяльності) їх посадових осіб, притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення. Для
 16. Тема 21 Податковий контроль
  Тема 21 Податковий
 17. Тема 20. Характеристика податкової системи Німеччини
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Німеччини. Система податкових органів у Німеччині. 2. Характеристика основних федеральних і спільних податків у Німеччині. 3. Характеристика місцевих податків Німеччини. Церковний податок. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну
 18. Контрольні питання
  1. Що таке бюджетно-податкова (фіскальна) політика? 2. Які види фіскальної політики ви знаєте? 3. Як діє податковий мультиплікатор? 4. Що таке автоматичний (вбудований) стабілізатор? 5. Що таке державний бюджет? 6. Які елементи входять у бюджетну систему держави? 7. Які види доходів і витрат бюджету ви знаєте? 8. Дайте визначення податкової системи.
© 2014-2022  epi.cc.ua