Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

5.4. Управління емісійної діяльністю

Одним з джерел залучення позикових коштів є емісія власних облігацій. Облігація є найбільш поширеною формою боргових зобов'язань. Рішення про випуск облігацій організація приймає самостійно. Кошти від розміщення облігацій направляються організацією, як правило, на цілі фінансування свого стратегічного розвитку. Процедура випуску облігаційної позики виглядає наступним чином.
Заходи Тижня
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підготовка документів для державної реєстрації випуску облігацій ч ч ч
Переговори з потенційними членами синдикату, Біржею, Депозитарієм ч ч
Реєстрація випуску в ФСФР ч ч ч
Розкриття інформації в пресі ч
Організація презентацій для інвесторів ч ч
Первинне розміщення облігацій ч
Надходження грошових коштів на рахунок емітента ч
Реєстрація звіту про підсумки випуску ч ч
Організація вторинного ринку ч

Алгоритм управління випуском облігаційної позики можна представити таким чином: 1.
Дослідження можливостей ефективного розміщення передбачуваного обсягу емісії облігацій організації. Рішення про емісію облігацій необхідно приймати на основі всебічного аналізу кон'юнктури ринку та оцінки інвестиційної привабливості облігацій, що емітуються. 2. Уточнення завдань залучення коштів облігаційної позики. 3. Оцінка власного кредитного рейтингу. Високий рівень кредитоспроможності організації дозволяє звести до мінімуму кредитний спред, який емітент додатково сплачує за розміщення облігаційної позики. 4. Визначення обсягу емісії облігацій. 5. Визначення умов емісії облігації. Основними умовами емісії є: вид; номінал; період обігу облігації; середньорічний рівень прибутковості (ставки відсотка) облігації; порядок виплати відсоткового доходу; порядок погашення облігації; умови дострокового викупу облігації та ін 6. Оцінка вартості облігаційної позики. Дана оцінка проводиться на основі умов емісії і включає такі елементи розрахунку, як середньорічна ставка відсотка, ставка податку на прибуток, рівень емісійних витрат по відношенню до обсягу емісії та інші. 7. Визначення ефективних форм андеррайтингу. 8. Формування фонду погашення облігацій. В умовах сучасного російського фінансового ринку емісія облігацій краща для високорентабельних акціонерних компаній у разі реалізації ними великомасштабних інвестиційних та інноваційних проектів.
Для фінансування таких проектів доцільно використовувати змішаний метод, тобто поряд з довгостроковими позиковим капіталом використовувати власні кошти корпорацій в обсязі не менше 40-50% від загального обсягу реальних інвестицій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.4. Управління емісійної діяльністю "
 1. Типи корпоративного управління
  управління приватними і змішаними компаніями, що склалися в перехідній економіці: 1) управління середніми і великими підприємствами, коли основний контроль концентрується в руках банків і банківських посередницьких фірм. Банки чітко контролюють емісійну діяльність такої компанії, не допускаючи порушення необхідного їм балансу влади і управління; 2) управління компаніями, що мають
 2. ЕМІСІЯ фідуціарних
  емісійного
 3. ЕМІСІЙНИЙ БАНК
  емісійний орган, відповідальний за емісію грошей, як правило, центральний національний банк
 4. Ціна номінальна
  емісійної
 5. Науковість
  управління є дієвим засобом подолання волюнтаризму. Даний принцип передбачає, що кожен учасник процесу управління зобов'язаний в ході своєї діяльності вивчати і використовувати закономірності й об'єктивні тенденції соціального розвитку, застосовувати сучасні науково-технічні досягнення і науково обгрунтовані методики. Науковий підхід до управління, який випливає з даного
 6. лінійно-функціональна СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
  управління фірмою, в якій комбінується лінійне та функціональне управління, що дозволяє поєднувати централізацію та децентралізацію в управлінні. За такої схеми управління компанією виділяють, як правило, штаб, який об'єднує фахівців-керуючих за напрямками діяльності фірми, званий радою директорів або радою керівників. Цей орган задає стратегію розвитку компанії,
 7. ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ
  управління, суду, прокуратури та ін Включають фонд заробітної плати працівників апарату управління, що складає більшу частину витрат, витрати на відрядження працівників апарату управління, а також витрати, пов'язані з діяльністю апарату управління, так звані інші
 8. ГЛАВА Акціонерний капітал
  емісійний дохід та нерозподілений прибуток. Якщо ви складете величину всіх зобов'язань компанії та її акціонерний капітал, отримана сума повинна в точності дорівнювати величині активів. Обидві сторони балансового звіту врівноважують один одного, чому він і називається балансовим. Для нас величина акціонерного капіталу важлива в тому сенсі, що вона дозволяє розрахувати рентабельність власного
 9. ЕМІСІЙНА ЦІНА
  емісійної
 10. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
  управління поточними активами, управління оборотним капіталом, перетворення ліквідних активів у фактори виробництва і управління фіксованими активами (основним капіталом), розподіл потреби в новому обладнанні і ефективність
 11. Стаття 71. Управління в повному товаристві
  діяльністю повного товариства здійснюється за спільною згодою всіх
 12. САМОВРЯДУВАННЯ
  управління підприємства, при якому основні функції управління його діяльністю здійснює саме підприємство без зовнішнього
© 2014-2021  epi.cc.ua