Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

Облікові регістри


Строга документальність - основа бухгалтерського обліку.
Дані документів після їх приймання, перевірки та облікової обробки повинні бути записані в згрупованому вигляді на рахунки аналітичного і синтетичного обліку. Записати операцію на рахунках - це значить відобразити її зміст в бухгалтерських книгах, картках або аркушах, що є обліковими регістрами. Сукупність і розташування реквізитів у регістрі визначають його форму, яка залежить від особливостей об'єктів, що враховуються, призначення регістрів, способів облікової реєстрації. Під облікової реєстрацією розуміють запис господарських операцій в облікових регістрах. Для цього застосовують облікові регістри - аркуші паперу, де певне графления, зручне для облікових записів. Запис облікової інформації в них називається реєстрацією.
За призначенням регістри поділяють на хронологічні, систематичні, комбіновані.
Хронологічні - регістри, де реєструються господарські операції в міру їх здійснення (касова книга, журнал обліку вступників вантажів, опис інвентарних карток з обліку основних засобів).
Систематичні - реєструються господарські операції з їх економічним змістом (головна книга, де згруповані операції по рахунках).
Комбіновані - поєднуються хронологічні і систематичні. На практиці вони одержали широке поширення (журнали-ордери, відомості).

За обсягом змісту поділяються на: аналітичні, синтетичні, комбіновані.
Аналітичні - для ведення обліку за окремими аналітичними рахунками (картки, книги, описи).
Синтетичні - призначені для відображення в узагальненому вигляді господарських засобів, їх джерел господарських процесів (головна книга, відомість за систематичним рахунках).
Комбіновані - поєднують аналітичні та синтетичні. Вони виключають необхідність звірки аналітичного і синтетичного обліку. Їх застосування підвищує достовірність і наочність обліку (більшість журналів-ордерів).
За зовнішнім виглядом ділять на: картки, книги і вільні листи.
Картки - застосовуються для обліку по рахунках розрахунків і грошових коштів, для обліку товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, складського обліку матеріалів.
Картки (крім карток по основних засобів) реєструються в реєстрі карток, який ведеться для кожного рахунку окремо. Картки для обліку основних засобів реєструються в опису інвентарних карток з обліку основних засобів.
Картки зберігаються в картотеках, в яких вони розташовуються по субрахунках з підрозділом всередині їх за матеріально відповідальними особами, а в централізованих бухгалтерських установах і по обслуговується установам.
Картки обліку матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів і т.
п. здаються в архів у підшитому вигляді разом з реєстром карток, регістрами та іншими бухгалтерськими документами щорічно або один раз на два роки. У такі ж терміни здаються в архів картки обліку основних засобів, що вибули протягом року.
Книги - регістри, у вигляді брошур, аналітичного обліку (касова книга, головна, книга складського обліку).
На кожній книзі надписується: найменування установи, централізованої бухгалтерії та рік, на який книга відкрита. У книзі має бути зміст відкритих в ній субрахунків. При перенесенні записів на іншу сторінку книги в змісті по даному субрахунку робиться відмітка про перенесення запису із зазначенням номерів нових сторінок.
Вільні листи - для обліку записів за відповідними розділами обліку. Вільні листи (відомості) заводяться, як правило, на місяць або квартал.
До відання регістрів пред'являються такі вимоги:
1. Документальність записів;
2. Стислість записів;
3. Ясність записів;
4. Взаємний контроль записів.
Запитання для самоконтролю: 1.
Привести класифікацію облікових регістрів. 2.
Дати поняття і характеристику облікових регістрів за зовнішнім виглядом. 3.
Перерахувати вимоги, пропоновані до ведення облікових регістрів. 1.11.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Облікові регістри "
 1. Податковий облік. Загальні положення
  обліковій політиці для цілей оподаткування, затверджуваною відповідним наказом (розпорядженням) керівника. Податкові та інші органи не вправі встановлювати для платників податків обов'язкові форми документів податкового обліку. Зміна порядку обліку окремих господарських операцій та (або) об'єктів з метою оподаткування здійснюється платником податку в разі зміни
 2. Аналітичні регістри податкового обліку
  облікових документів розробляються платником податку самостійно і встановлюються додатками до облікову політику організації для цілей оподаткування. Правильність відображення господарських операцій в регістрах податкового обліку забезпечують особи, які склали і підписали їх. При зберіганні регістрів податкового обліку повинна забезпечуватися їх захист від несанкціонованих виправлень.
 3. Документування господарських операцій
  реєстрації. Бухгалтерськими документами оформляються будь-які господарські операції в тій послідовності, в якій вони відбуваються. Це забезпечує суцільний, безперервний облік всіх об'єктів обліку; юридичне обгрунтування бухгалтерських записів, які роблять на підставі документів, що мають доказову силу; використання документів для поточного контролю та оперативного керівництва
 4. ФРС має можливість коригувати пропозицію грошей за допомогою вимірюв-вати облікової ставки.
  Облікової ставки. Чим вона вища, тим менш охоче банки беруть позики у ФРС для поповнення резервів. Таким чином, підвищення облікової ставки знижує обсяги резервів банківської системи, що, в свою чергу, призводить до зменшення нию пропозиції грошей. Навпаки, при зниженні облікової ставки банки охоче займають гроші у ФРС, що призводить до зростання резервів і збільшення кількістю-ства грошей в обігу.
 5. § 8.10. Податкова документація та звітність. Податкові розрахунки, декларації та сповіщення податкові органи
  обліково-податкові регістри; 4) сповіщення. Особливістю податкової документації є також те, що в її складі відсутні спеціалізовані «податкові» первинні документи, оскільки підставою для ведення податкового обліку є, як правило, первинні бухгалтерсько-облікові документи, що фіксують факт здійснення господарської операції. 1. Звітно-розрахункова документація (податкові
 6. Загальні підходи
  обліковою ставкою і вирівнюють з часом споживання, щоб максимізувати свої вигоди. У даному випадку облікова ставка служить ключовим інструментом, за допомогою якого заощадження та інвестиції регулюються. Інший підхід базується на тісному зв'язку між поточним доходом і споживанням, залишок від яких зберігається. Згідно цієї концепції заощадження і капіталовкладення залежать від руху
 7. Генрі Торнтон
  облікової ставки відсотка. Логіка непрямого механізму зводиться до наступних основних моментів: - додаткова емісія банкнот знижує облікову ставку цента і полегшує кредитні запозичення; - при рівні облікової ставки нижче нормального рівня прибутку створюються умови, при яких вигідно брати кредит і розширювати практично без обмежень ; - короткостроковий ефект такого розширення
 8. Генрі Торнтон
  облікової ставки відсотка. Логіка непрямого механізму зводиться до наступних основних моментів: - додаткова емісія банкнот знижує облікову ставку про цента і полегшує кредитні запозичення; - при рівні облікової ставки нижче нормального рівня прибутку зі здаются умови, при яких вигідно брати кредит і розширювати справа практично без обмежень; - короткостроковий ефект такого
 9. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  облікова документація: - звіт установ про виконання плану по праці форми № 1-т та № 1-працю; - звіт про виконання кошторису витрат форми № 2; - звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах форми № 3-2; - звіт лікувально-профілактичного закладу за рік форми № 30; - штатний розпис; - тарифікаційні списки; - матеріали табельного обліку і руху кадрів; »штатні
 10. Питання 2 Облікова політика як інструмент регулювання податкових платежів
  облікової політики організації [21, c.124]. Облікова політика - це певні принципи, правила і практичні прийоми, прийняті господарюючим суб'єктом для формування бухгалтерського та податкового обліку, підготовки фінансової звітності. За допомогою облікової політики простіше розібратися в системі оподаткування, а також створити модель мінімізації податків, прийнятну для конкретної організації.
 11. Грошово-кредитна політика держави
  облікової ставки і зміна норми обов'язкових резервів. Якщо Центробанк активно розміщує в обороті державні цінні папери, роблячи їх найбільш привабливими, то вільні грошові кошти банківської системи йдуть з обігу на купівлю цих паперів, знижується інвестиційна активність і сповільнюється економічне зростання. Якщо Центробанк, навпаки зменшуватиме кількість
 12. Ключові терміни
  Максимізація прібиліЕкономіка услугЕдінолічное владениеПартнерствоКорпорацияАкционер (пайовик) Рада діректоровОграніченная відповідальність Дивіденди Доходи на капітал Нерозподілений прибуток Фінансовий капітал Фізичний капітал Знос Товарні запаси Звіт про результати діяльності (про прибутки і збитки) Дохід Витрати Альтернативна вартість Обліковий прибуток
© 2014-2022  epi.cc.ua