Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

Питання 2 Облікова політика як інструмент регулювання податкових платежів


Важливий елемент, що сприяє проведенню податкового планування на підприємстві, - це організація бухгалтерського та податкового обліку: вибрана форма, методологія, зміст і способи ведення. З цих позицій розглядається загальна схема поточного податкового планування на комерційних підприємствах (Додаток 1).
У додатку 1 показана послідовність податкового планування, що складається умовно з восьми укрупнених процедур.
1. Поточне планування в першу чергу передбачає формування податкового поля. У відповідності зі статусом підприємства, на підставі його статуту і законодавчих актів у галузі оподаткування визначається спектр основних податків, які належить сплачувати до бюджету і позабюджетні фонди. Складається податкова таблиця, що характеризує податкове поле господарюючого суб'єкта, в якій кожен податок описується за допомогою наступних основних показників (параметрів):
- джерело платежу (стаття витрат);
- бухгалтерська проводка;
- оподатковуваний база;
- ставка податку;
- строки сплати;
- пропорції перерахування до бюджетів різних рівнів;
- реквізити організацій, на адресу яких робляться перерахування;
- пільги чи особливі умови обчислення податку.
Після цього фахівцями підприємства аналізуються всі надані законодавством пільги по кожному з податків на предмет їх використання в практичній діяльності.
З урахуванням результатів цього аналізу складається детальний план використання пільг з обраним податках.

2. Згідно зі статутом підприємства і на основі цивільного законодавства, формується система договірних відносин (договірне поле). У рамках поточної підприємницької діяльності здійснюється планування можливих форм угод: оренда, підряд, купівля-продаж, оплатне надання послуг і т. п. Кожна угода повинна бути оцінена з точки зору виникають при ній податкових наслідків на момент підготовки документів, тобто ще до того, як вона буде укладена.
Далі виконуються дії в такій послідовності:
3) підбираються типові господарські операції, які належить виконувати підприємству;
4) розробляються різні ситуації з урахуванням податкових, договірних та господарських напрацювань;
5) вибираються найкращі варіанти, які оформляються у вигляді блоків бухгалтерських та / або податкових проводок;
6) з оптимальних блоків складається журнал типових господарських операцій, який служить основою ведення фінансового та податкового обліку;
7) оцінюється отримання максимального фінансового результату з урахуванням податкових ризиків (можливих штрафних санкцій), здійснюється найбільш раціональне з податкової точки зору розміщення активів і прибутку підприємства;
8) визначаються альтернативні способи облікової політики організації [21, c.124].
Облікова політика - це певні принципи, правила і практичні прийоми, прийняті господарюючим суб'єктом для формування бухгалтерського та податкового обліку, підготовки фінансової звітності.
За допомогою облікової політики простіше розібратися в системі оподаткування, а також створити модель мінімізації податків, прийнятну для конкретної організації.
При розробці облікової політики належить вирішити такі завдання:
- зробити бухгалтерський облік прозорим і доступним для розуміння;
- створити систему податкового обліку;
- передбачити певні напрямки зниження податків, що не суперечать чинному законодавству;
- побудувати таку організацію фінансової (бухгалтерської) служби, яка сприяла вчасному та чіткому вирішенню завдань бухгалтерського обліку та оподаткування.
Облікова політика, що відповідає на всі перераховані вище завдання, може надати дієву допомогу організації, а не стати тим формальним документом, який, щоб уникнути проблем необхідно подати до податкового органу. При розробці облікової політики слід також враховувати специфіку діяльності організації.
Облікові прийоми, що формують оцінку активів, порядок визнання виручки від реалізації та списання витрат, мають прямий зв'язок з оподаткуванням підприємства і його фінансовим становищем. Варіюючи облікової методологією в дозволених законом межах, є можливість вибирати найбільш вигідний спосіб обліку. Тому визначення і грамотне застосування елементів облікової та податкової політики - одне з напрямків ефективного податкового планування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 2 Облікова політика як інструмент регулювання податкових платежів "
 1. Словник термінів
  питань місцевого значення. Мінімальний місцевий бюджет - розрахунковий обсяг доходів і видатків місцевого бюджету, що враховує державні мінімальні соціальні стандарти. Місцевий бюджет - бюджет муніципального освіти, формування, затвердження і виконання якого здійснюють органи місцевого управління. Мінімальна бюджетна забезпеченість - мінімально допустима вартість
 2. 3.4. Фінансовий ринок і його складові
  питань у сфері розвитку ринку капіталів обумовлюється тим, що росіяни втратили значну частину своїх заощаджень в результаті інфляції 1992-1994 рр.., Фінансових пірамід, фінансової кризи 1998 р. Для захисту інтересів вкладників у березні 1999 р. був прийнятий Федеральний закон «Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів». У грудні 2003 р. був прийнятий надзвичайно
 3. Питання 3. Визначення бази оподаткування
  політика організацій »визначає бухгалтерський прибуток або збиток як кінцевий фінансовий результат, виявлений у звітному періоді на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій організацій та оцінки статей бухгалтерського балансу за правилами, прийнятими відповідно до ПБО 1/98. 2. Валовий прибуток, згідно з ПБО 4/99 «Бухгалтерська звітність організацій», визначається як різниця
 4. Питання 3 Республіка Білорусь
  обліковий номер і найменування підприємства. У розрахунку з податку на прибуток платники податків зобов'язані 12 раз в році вказувати суму статутного фонду станом на 1 січня і т.д. Зазначені деталі, хоча і виглядають не настільки істотними як інші недоліки податкової системи, але все ж не поліпшують її, а лише ускладнюють взаємини держави з платниками податків. Принцип зручності податків
 5. Коментарі
  питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна
 6. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  питання. Яке регулювання застосовується, до кого і де? Компанія «Ройал Датч Ер-лайнз» (KLM) отримала дозвіл купити контрольний пакет акцій «Нортуест Ерлайнз», і «Брітіш Ейр» може, якщо захоче, здійснивши опціон, взяти під контроль «Ю. С. Ейр », хоча ясно, що якби ці дві авіалінії були американськими, то по антитрестовским законами Сполучених Штатів їм не було б дозволено купити ні
 7. 4. Грошово-кредитна політика: цілі, інструменти
  питання валютного курсу, резервів, платіжного балансу. З іншого боку, грошово-кредитна політика повинна бути чітко ув'язана з бюджетною та податковою політикою. Центральний банк покликаний регулювати грошові й кредитні потоки за допомогою інструментів, які закріплені за ним в законодавчому порядку і рідше по
 8. 4. Соціальна політика держави
  питань економічної політики країни. Соціальне партнерство активно використовується в промислово розвинених і перехідних до ринкової економіки країнах для вироблення і проведення політики доходів. Інструментом такої взаємодії є тристоронні комісії за участю уряду, роботодавців і профспілок, які щорічно укладають угоди, що регулюють динаміку заробітної плати і
 9. Глосарій
  обліковий, міжбанківський і валютний ринки Грошовий сектор - та частина економічного кругообігу (див. Економічний кругообіг), яка представлена насамперед рухом доходів, витрат і грошей Деньга - особливий товар, що виконує функції міри вартості, засобу обігу, засобу утворення скарбів, накопичень і заощаджень, засобу платежу Дерегулювання - курс на обмеження
 10. § 4. МАКРОЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ І СПОСОБИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ
  питання: чи можна взагалі позбутися інфляції? У сучасній ринковій економіці інфляційне зростання цін незнищенний, оскільки неможливо викорінити такі глибокі причини цього явища, як: значна монополізація економіки; структурні кризи, викликані НТР та іншими обставинами; військово-промисловий комплекс; довгострокові інвестиції; локальні війни; державний
© 2014-2022  epi.cc.ua