Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

Документування господарських операцій


Бухгалтерським документом називається письмове свідоцтво, яке підтверджує факт здійснення господарських операцій, право на їх вчинення або встановлює матеріальну відповідальність працівників за довірені цінності. Отже, документ - будь-який носій інформації, за допомогою якого господарські операції піддаються первинної реєстрації.
Бухгалтерськими документами оформляються будь-які господарські операції в тій послідовності, в якій вони відбуваються. Це забезпечує суцільний, безперервний облік всіх об'єктів обліку; юридичне обгрунтування бухгалтерських записів, які роблять на підставі документів, що мають доказову силу; використання документів для поточного контролю та оперативного керівництва господарською діяльністю організацій; контроль за збереженням власності, так як документами підтверджується матеріальна відповідальність працівників за довірені їм цінності; зміцнення законності, оскільки документи служать основними джерелами відомостей для подальшого контролю правильності, доцільності та законності кожної господарської операції.
Форма документа визначається сукупністю показників (реквізитів) і їх розташуванням в документах.
Найменування показників і їх кількість в документах залежать в основному від вмісту відображеної господарської операції. Деякі реквізити є основними (обов'язковими) для кожного документа. Вони визначають зміст розкритих операцій і надають документу доказову силу. До таких реквізитів відносять: найменування документа, дату складання, найменування організації, від імені якої складено документ; зміст господарської операції; вимірювачі господарської операції (у натуральному і грошовому вираженні); назва посадових осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи зазначених осіб.
Своєчасне і достовірне створення первинних документів, передача їх у встановленому порядку і строки для відображення в бухгалтерському обліку провадяться у співвідношенні з затвердженого в організації графіком документообігу. Документи слід складати на бланках встановленої форми з заповненням всіх реквізитів. Якщо деякі реквізити не заповнено, то вільне місце прокреслюють.
Три роки повинні зберігатися квартальні звіти, інвентарні картки та книги обліку основних засобів, реєстри договорів, матеріали листування про організацію та вдосконаленні обліку та звітності.

Протягом 5 років зберігають первинні документи і додатки до них, розрахункові і розрахунково-платіжні відомості, облікові регістри (головна книга, журнали-ордери, розроблювальні таблиці тощо), піврічні звіти.
Десять років зберігають річні звіти організацій, передавальні, розділювальні, ліквідаційні баланси й додатки, обов'язкові записки до них.
Паспорти будівель, споруд та обладнання зберігають до списання з балансу зазначених цінностей. Особові рахунки працюючого персоналу повинні зберігатися (75-Х) років, де Х - вік осіб на момент припинення ведення особового рахунку. За відсутності особових рахунків розрахункові відомості на видачу заробітної плати повинні зберігатися протягом 75 років. При припиненні діяльності організації документи, пов'язані з нарахуванням та виплатою заробітної плати працівникам, підлягають обов'язковій здачі в державні архіви.
Запитання для самоконтролю: 1.
Дати поняття документа бухгалтерського обліку. 2.
Назвати регістри документів. 3.
Перерахувати терміни зберігання документів. 1.10.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Документування господарських операцій "
 1. Основні структурні елементи системи національних рахунків
  господарські одиниці в процесі виконання економічних функцій (операції з матеріальними благами і послугами, операції з розподілу, фінансові операції та пр.); - економічні агенти - суб'єкти економічних операцій, що приймають господарські рішення (чисті галузі, інституційні сектора); - об'єкти економічних операцій - товари, послуги, гроші, фінансові документи. В
 2. Метод бухгалтерського обліку
  господарських засобів, їх джерел у процесі кругообігу господарських засобів називають методом бухгалтерського обліку. Іншими словами, об'єктами бухгалтерського обліку, є кошти установи, джерела їх утворення та процес виконання робіт і послуг. Рис. 7.3.-Об'єкти бухгалтерського обліку Основними складовою методу бухгалтерського обліку є: документація,
 3. 3. Банківські операції
  операцій: - пасивні; - активні; - банківські послуги; - власні операції банків. Перші дві групи операцій найбільш поширені, і на них припадає основна частина банківського прибутку. У розвинених гранах з ринковою економікою в останні роки значно зріс обсяг банківських послуг. Вони поступово стають другим за важливістю джерелом доходів банків. Власні операції
 4. Стаття 1. Основні поняття справжнього Федерального закону
  господарське товариство. Банк - кредитна організація, яка має виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції: залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб.
 5. Інформаційна функція
  господарської (економічної) діяльності. Постійно змінюються ціни на продукти та ресурси дають об'єктивну інформацію про потребном кількості, асортименті, якості благ, що поставляються на ринки. Високі ціни свідчать про недостатній пропозиції, низькі ціни - про надлишок благ в порівнянні з платоспроможним попитом. Стихійно протікають операції перетворюють ринок в гігантський комп'ютер,
 6. Основні поняття
  операцій - Сальдо рахунку поточних операцій - Рахунок руху капіталу і фінансових операцій - Бартер - Капітальні трансферти - Поточні трансферти - Прямі інвестиції - Портфельні інвестиції - Невироблені нефінансові активи - Резервні активи - Помилки і
 7. Ключові терміни
  операцій на відкритому ринку Бюро з операцій на відкритому ринку Норма обов'язкових резервів Операції на відкритому ринку Облікова ставка Грошовий мультиплікатор Гроші підвищеної ефективності (грошова база) Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) Золотий стандарт Контрольні показники кількості грошей в обігу Правило постійного зростання грошової
 8. Стаття 39. Під операціями на відкритому ринку розуміються купівля-продаж Банком Росії казначейських векселів, державних облігацій та інших державних цінних паперів, короткострокові операції з цінними паперами з вчиненням пізніше зворотної операції
  операціями на відкритому ринку розуміються купівля-продаж Банком Росії казначейських векселів, державних облігацій та інших державних цінних паперів, короткострокові операції з цінними паперами з вчиненням пізніше зворотної
 9. Стаття 6. Діяльність кредитної організації на ринку цінних паперів
  операцій банк має право здійснювати випуск, купівлю, продаж, облік, зберігання та інші операції з цінними паперами, що виконують функції платіжного
 10. ЛІТЕРАТУРА
  операцій). -М "" Економіка ", 1994, 127с. 3. Вказівки про відображення в бухгалтерському обліку лізингових операцій. В кн.: Фінансова оренда. Лізинг. -М., "ПРІОР", 1996, с. 22-25. 4. Прилуцький Л. Лізинг. Правові основи лізингової діяльності в Російській Федерації. М "Вид-во" Визв-89 ", 1996.; Ханс-Йоахім Шпітлер. Практичний лізинг. Пер. з нім. Загальна редак. і вступ. стаття д.ек.н "проф. Дякина Б.Г.
 11. Запитання для закріплення матеріалу
  операцій на дебет або кредит платіжного балансу? j ~ 4 ~ | Яка взаємозв'язок між рахунком поточних операцій, розташовуваним доходом країни та її заощадженнями? 5. Які операції заносяться на статтю «Доходи»? 6. Які операції проводяться за статтею «Капітальні трансферти» і в чому їх відмінність від поточних трансфертів? 7. Що є причиною включення в платіжний баланс розділу «Помилки і
 12. Становлення ринкових інститутів
  господарських зв'язків між підприємствами). При цьому, однак, можуть виникнути соціально недоцільні інститути (на кшталт «уповноважених банків», які отримували - в порушення принципів конкуренції - особливі вигоди від ведення операцій з державними фінансами). Тому держава повинна відігравати активну роль у формуванні ринкових інститутів, у тому числі шляхом відбору соціально доцільних. В
© 2014-2022  epi.cc.ua