Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ТРУДОВОЇ ПОТЕНЦІАЛ (КРАЇНИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА)

розташовувані в даний час і передбачувані в майбутньому трудові можливості, що характеризуються кількістю працездатного населення, його професійно-освітнім рівнем, іншими якісними характеристиками.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТРУДОВОЇ ПОТЕНЦІАЛ (КРАЇНИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА) "
 1. 6.Економіческіе потенціал країни: поняття і види.
  Потенціал - це джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути використані для досягнення цілей соціально-економічного розвитку. Сукупний економічний потенціал - максимально можлива здатність національної економіки виробляти товари та послуги відповідно до запитів внутрішнього і зовнішніх ринків. Обсяги та структура, технічний рівень виробництва і споживання,
 2. 52. Трудовий потенціал
  Трудовий потенціал являє собою сукупність усіх трудових можливостей, як людини, так і різних груп працівників і суспільства в цілому. Термін «трудовий потенціал» почав використовуватися, починаючи з 90-х рр.. XX в. Основними компонентами трудового потенціалу, є: здоров'я; моральність і вміння працювати в колективі; творчий потенціал; активність; організованість і
 3. 35. Система відтворення регіону
  Система відтворення регіону складається з наступних процесів: 1) відтворення регіонального продукту, що характеризується показником «валовий регіональний продукт» (ВРП), 2) накопичення та концентрації капіталу; 3) використання і відтворення економічних ресурсів; 4) руху матеріальних потоків; 5) руху фінансових потоків. Головною ознакою регіональної економіки є її
 4. Питання 18. Статистика трудових ресурсів
  Трудовими ресурсами вважається та частина населення, яка фактично зайнята в економіці чи чи не зайнята, але здатна до праці за віком і станом здоров'я. У складі трудових ресурсів виділяють такі категорії: 1) працездатне населення у працездатному віці; 2) фактично працюючих підлітків молодше 16 років; 3) фактично працюючих осіб старше працездатного віку. Загальну
 5. Питання 68 Загрози регіональної економіки
  Відповідь Погрози - найбільш конкретні і безпосередні форми небезпеки; сукупність умов та факторів, що створюють небезпеку для інтересів суспільства, держави і особи, а також для національних цінностей і національного способу життя. Вельми небезпечну і пряму загрозу регіонах Росії і країни в цілому являє політична та економічна дезінтеграція, яка полягає в прагненні деяких
 6. 8. Клієнтура
  1. Характеристика існуючої і потенційної клієнтури (споживачів) продукції економічних суб'єктів, розташованих в регіоні. 2. Основні заходи, спрямовані на сприятливе сприйняття споживачами випускається в регіоні продукції. 3. Основні заходи, спрямовані на підвищення інноваційного потенціалу клієнтури регіональних економічних
 7. 8. Демографічний і трудовий потенціали.
  Важливою складовою частиною економічного потенціалу є демографічний та трудовий потенціали, які визначаються чисельністю і статево-віковою структурою населення, кількістю і якістю трудових ресурсів, їх зайнятістю в економіці. Трудові ресурси відносяться до одного з основних чинників розвитку національної економіки. Трудовий потенціал (ТП) - це узагальнююча характеристика
 8. Тест до теми 12
  Визначте всі вірні відповіді. 1. Регіональна економіка - це а) наука, що вивчає раціональне розміщення продуктивних сил, б) частина економічної географії; в) аналог галузевих економік; г) частину мезоекономіку. 2. Основна причина низької дієздатності слаборозвинених регіонів - це а) віддаленість від центру ділової активності країни, б) недостатній виробничий і фінансовий
 9. Поняття зайнятості
  Зайнятість з погляду економічних позицій суспільства - це діяльність працездатного населення по створенню суспільного продукту або національного доходу, а надання всім бажаючим і здатним працювати громадському виробництві веде в ідеалі до повної зайнятості. Зайнятість у суспільному виробництві не вичерпує всіх видів корисної зайнятості, таких як навчання в
 10. 12. Зовнішньоекономічний потенціал.
  Зовнішньоекономічний потенціал - це сукупність всіх ресурсів і умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності держави. Він визначається наявністю природних ресурсів, створеним виробничим і науково-технічним потенціалом, інфраструктурою, соціальною сферою, продукція і послуги яких експортуються за межі країни. Показники: - обсяг виробництва ВВП, в т.ч. на душу
 11. 3. Зв'язок соціології праці з науками про працю
  Система наук про працю включає безліч найрізноманітніших і відносно самостійних дисциплін. Соціологія праці вивчає «поведінка роботодавців і найманих працівників у відповідь на дію економічних і соціальних стимулів до праці», взаємини соціальних груп у процесі праці, робить акцент на демографічні відмінності людей, на відмінності в їх освіту і кваліфікацію, на особливості
 12. Глава 7. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ
  Активно відбувається в усьому світі процес інтернаціоналізації виробництва со-провождается інтернаціоналізацією робочої сили, яка змінює місце проживання і роботи, переміщаючись з одних регіонів і країн в інші, для того щоб поліпшити своє матеріальне по ложение. Міжнародна міграція населення в умовах розширення світогосподарських зв'язків займає усе більш значне місце в розвитку
 13. Стаття 33. Трудові відносини
  (1) Трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці і відпочинку, умов оплати праці, гарантій і компенсацій на підприємстві з іноземними інвестиціями регулюються колективним договором та індивідуальними трудовими договорами (контрактами) . (2) Умови колективного та індивідуальних трудових договорів не можуть погіршувати положення працівників підприємства в порівнянні з
 14. СТРАЙК
  масове припинення роботи працівниками окремого підприємства, групи підприємств, галузі, на певний строк або на необмежений термін (безстроковий страйк) з висуненням вимог адміністрації підприємства, регіону чи уряду. В окремих випадках і ситуаціях закони країни обмежують проведення
 15. ПЛАН (ЕКОНОМІЧНИЙ)
  опис, картина, модель планованого майбутнього стану економічної системи в цілому, господарства країни, регіонів, галузей , підприємств, компаній. План фіксує показники, що характеризують стан системи наприкінці планового періоду, визначає шляхи, способи досягнення бажаних рубежів, необхідні для цього ресурси. Плани діляться на перспективні (довгострокові, терміном на 10-15 років і
© 2014-2022  epi.cc.ua