Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

4. ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ


Поряд з товарами великий сектор світової торгівлі охоплює ринок послуг. У нього входять самі різні види діяльності, що включають у тому числі:
- послуги, пов'язані із зовнішньою торгівлею, що включають додаткові витрати по товарах, морському й іншому транспорту, і страхування;
- послуги, пов'язані з обміном технологією, у число яких можна включити капітальне будівництво, технічне співробітництво, управлінські послуги;
- подорожі, у які входять надходження і доходи по туризму і діловим поїздкам;
- банківські витрати, лізинг, платежі, пов'язані з доходами на капітал;
- заробітна плата та інші трудові доходи (сюди відносяться заробітна плата, виплачувана іноземним робітникам, а також винагороди і соціальні посібники).
- Всі ці різноманітні види діяльності поєднує та обставина, що вони за своєю природою беруть участь у міжнародній торгівлі; іншими словами їх можна визначити як платежі по нетоварних комерційних справах, що укладається між громадянами двох і більше незалежних країн і відбиваним в платіжних балансах.
Міжнародна статистика свідчить про те, що торгівля послугами є одним з найбільш швидкозростаючих секторів світового господарства.

Таблиця 7 Світовий експорт послуг (млрд. дол.)


Джерело: МВФ. Статистика платіжного баланса.Balance of Payments Statistics learbook. IMF, Wash.
Як показують дані Міжнародного валютного фонду, загальний обсяг послуг складає близько 25% загальної величини світового експорту, причому в 1997 році ця величи-на, за приблизними підрахунками, збільшиться ще на 30%. Послуги зростають більш високими темпами в порівнянні з зовнішньою торгівлею; для дворазового росту треба всього лише сім-вісім років у порівнянні з 15 роками, які були необхідні для аналогічного збільшення обсягу експорту. Особливо швидко росте частка послуг, що надаються приватними фірмами; за цей період вона зросла в два з половиною рази.

Причини такого росту дуже різноманітні. Різке зниження транспортних витрат збільшило ступінь мобільності виробників і споживачів послуг; нові форми і засоби супутникового зв'язку та відеотехніки в ряді випадків дозволяють взагалі відмовитися від особистого контакту продавця і покупця. Технологічний прогрес дозволив збільшити попит на ті послуги, які раніше мали товарну форму. Це відноситься до фінансових послуг, послуг банків, страхових фірм.
Абсолютна величина суми послуг, відображена в статистику Міжнародного валютного фонду, є заниженою в порівнянні з реальною величиною. Заниженими представляються розрахунки витрат туристів, бізнесменів, дипломатів, студентів під час їх перебування за кордоном. Дуже важко розрахувати величину заробітної плати, що виплачується іноземним робітникам і переказаної ними назад в країну перебування.
Труднощі підрахунку пов'язана з тим, що, як правило, послуги надаються в комплекті з товарами. Причому вартість послуги найчастіше складає значну частку ціни товару. Часто послуги фігурують у внутрифирменном обміні. У такому випадку виразити і визначити їх вартість найчастіше виявляється неможливо, оскільки на ці види послуг узагалі немає ринку. У деяких випадках відділення послуги від товару виявляється неможливим (наприклад, лікування хворого за допомогою ліків).
Зі статистичного обліку "випадають" доходи по банківських і страхових операціях, якщо вони реінвестовані в тій же країні, в якій були отримані.
У зв'язку з цим, на думку ряду вчених, офіційна статистика платіжного балансу, в якій вказується щорічний оборот по статті "послуги" не може дати точного уявлення про масштаби міжнародної торгівлі послугами, величина яких, на думку ряду експертів, виявляється заниженою на 40-50%.
Географічний розподіл торгівлі послугами, наданими окремими країнами, відрізняється крайньою нерівномірністю на користь розвинених держав.
На світовому ринку послуг домінують вісім провідних країн, на які припадає 2/3 світового експорту послуг і понад 50% імпорту.
Частка першої п'ятірки складає більше 50% експорту. При цьому на чотири країни: США, Великобританію, ФРН, Францію припадає 44% усього світового експорту послуг.
Для країн, що розвиваються характерна наявність негативного сальдо у зовнішній торгівлі послугами; вищесказане, однак, не виключає, що деякі з них є великими експортерами послуг. Так, наприклад, Республіка Корея спеціалізується на інженерно-консультаційних і будівельних послугах, Мексика - на туристичних, Сінгапур є великим фінансовим центром. Багато дрібні острівні держави основну частину експортних доходів одержують за рахунок туризму.
Що стосується Росії, інших держав СНД і країн Балтії, то хоча вони і мають потенційними резервами для розвитку туризму, транспортних послуг (організують морські перевезення), їх широкому експорту заважає слабка матеріально-технічна база так само , як і недоліки господарського механізму. Зі свого боку західноєвропейські країни висока якість своїх послуг доповнюють застосуванням широкого спектра обмежень на використання іноземних послуг, у тому числі і з країн СНД.
Якщо говорити про розподіл вартості послуг по окремих видах, то найбільше значення у світовій торгівлі послугами мають туризм і транспорт. Найбільший у світі торговий флот належить Японії, за нею йде Великобританія, ФРН і Норвегія. Судноплавство складає 50% експорту послуг цієї країни. На ринку вантажних і пасажирських транспортних послуг домінують США, за ними йдуть Великобританія, Франція. Вони ж утримують пальму першості в сфері іноземного туризму. Великий обсяг туристичних послуг надають Франція, Італія, Канада, Швейцарія, де туризм приносить 40-50% експортної виручки.
Для Туреччини, Іспанії і ряду середземноморських держав велике значення має експорт робочої сили у вигляді виїзду некваліфікованих робітників на заробітки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ "
 1. 6. Монопольні ціни
  торгівлі. 4. Припущення про те, що існує третя категорія цін, які не є ні монопольними, ні конкурентними, являє собою фундаментальну помилку. Якщо ми поки не будемо зачіпати проблему цінової дискримінації, яка буде обговорюватися нижче, то конкретна ціна є або конкурентної, або монопольної. Зворотне твердження грунтується на помилковій думці, що якщо не
 2. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  торгівлею і свободою міграції сприяла усуненню економічних стимулів війни та підкорення. Для людини більше не мало значення, де проведені політичні кордони його країни. Вони не стримували підприємців та інвесторів. Якраз ті країни, які в епоху, що передувала першій світовій війні, були в перших рядах міжнародних кредиторів та інвесторів, найбільше були схильні
 3. Коментарі
  торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може бути визначена як доктрина, що вимагає мінімального втручання уряду в економічні та політичні справи. Сама ця максима довгий час приписувалася Вінсенту де Гурне, французькому економісту XVIII в., Проте Онкен показав, що це було помилкою. Найбільш вірогідним
 4. КИТАЙ
  торгівлі, а ця привела до приватизації дрібного виробництва. Експортний сектор був звільнений до імпортного сектора. У міру розширення особливих економічних зон розширювався і обсяг ринку. В даний час на черзі приватизація житлового фонду. Але чи захоче хто-небудь купити свою квартиру, якщо тепер він платить за неї лише один відсоток свого доходу? У перший же день володіння такою
 5. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  торгівлі і промисловості Японії, де перераховуються види індустрії, що мають найбільші перспективи розвитку в 90-х рр.. і на початку двадцять першого століття: мікроелектроніка, біотехнологія, виробництво нових штучних матеріалів, телекомунікації, цивільне авіабудування, машинобудування та робототехніка, комп'ютери (апаратне оснащення і програмне забезпечення) (6). Все це - штучні
 6. ПЛИТА ЧЕТВЕРТА: ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
  торгівлі з «найбільш сприятливої націями») були спроектовані ще до того, як опустився «залізна завіса», але їх остаточна форма склалася лише в горнилі «холодної війни» (ряд раундів торговельних переговорів, що скасували тарифи та квоти, лідерство і менеджмент США, Сполучені Штати як глобальна економічна двигун, нарешті, американський відкритий ринок, де всі можуть продавати
 7. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  торгівлі всередині кожного блоку, але в той же час між блоками розвивається більшу урядове регулювання торгівлі. Індекс вільної світової торгівлі може підвищуватися (більш вільна торгівля всередині блоків переважує більш регульовану торгівлю між блоками), але в той же час зростає також індекс регульованою торгівлі. У світі регіональних торгових блоків країнам, що розвиваються
 8. ПЛИТА П'ЯТА: багатополярний світ БЕЗ домінуючої держави
  торгівлі, про іноземні інвестиції (6). Можливо, «Контракт з Америкою" не закликає до ізоляціонізму, але він, безсумнівно, закликає до значного відходу Америки від свого світового лідерства. Безпосередньо після Другої світової війни американське лідерство в некомуністичному блоці було просто необхідно, оскільки в Америці була єдина велика незруйнована індустріальна економіка,
 9. ТОРГОВИЙ ДЕФІЦИТ АМЕРИКИ
  торгівлю зі Сполученими Штатами і рештою країн світу (американський дефіцит не може зникнути без зникнення японського профіциту) падаючий долар нічим або майже нічим не сприяв виправленню американського торгового дефіциту. При цих реальних умовах для долара протягом тривалого часу залишається лише один шлях - падіння, хоча обчислення паритету купівельної спроможності
 10. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  торгівлю і рибну ловлю в Південних морях) і « бум Міссісіпі »у Франції (коли центром уваги була земельна власність у французькій території Луїзіані). Дев'ятнадцяте сторіччя було повно фінансових паник, які здаються невеликими лише у порівнянні з «великої» панікою двадцятого століття - крахом фондової біржі в 1929 р. і крахом банківської системи в 1930 р., які призвели до «великої
© 2014-2022  epi.cc.ua