ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Тема 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у зарубіжних країнах


Введення
1. Моделі співвідношення прямих і непрямих податків у розвинених країнах і країнах.
2. Особливості побудови прямого оподаткування в розвинених країнах.
3. Особливості побудови непрямого оподаткування в розвинених країнах.
Висновок
Список використаних джерел
У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи.
У першому питанні необхідно на основі вивчення відомих моделей співвідношення прямих і непрямих податків (наприклад, моделі, створеної російським економістом Р. Г. Гаджиєва), охарактеризувати пропорції у співвідношенні прямих і непрямих податків у країнах з різним рівнем економічного розвитку в різні часові періоди.

У другому питанні необхідно перерахувати і охарактеризувати основні принципи побудови прямих податків у країнах з розвиненою ринковою економікою, вказати основні види прямих податків, з них відзначити найбільш і найменш фіскальнозначімие для бюджетної системи розвинених країн. Загальну для більшості розвинених країн тенденцію необхідно проілюструвати на прикладі податкової системи однієї або декількох індустріально розвинених країн (наприклад, США і Японії).
У третьому питанні необхідно перерахувати і охарактеризувати основні принципи побудови непрямих податків у країнах з розвиненою ринковою економікою, вказати види непрямих податків, з них відзначити найбільш і найменш фіскальнозначімие для бюджетної системи розвинених країн.
Загальну для більшості розвинених країн тенденцію щодо встановлення і стягнення непрямих податків необхідно проілюструвати на прикладі податкової системи однієї або декількох індустріально розвинених країн (наприклад, США та Японії, Канади та Франції).
У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань, дається узагальнена підсумкова оцінка роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у зарубіжних країнах "
 1. Розділ 1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем в зарубіжних країнах. Податкова статистика
  тема повинна успішно вирішувати фіскально-перераспределительную задачу, тобто шляхом перерозподілу доходів забезпечувати фінансовими ресурсами дохідну частину державного бюджету (у розвинених країнах податки покривають у середньому до 90% доходів бюджету). По-друге, податкова система повинна діяти таким чином, щоб як мінімум не підривати стимули до виробничої і всякої економічної
 2. Тема 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків»
  тем оподаткування, і підтвердити це на цифрах (навести дані по країнах, використовуваним ту чи іншу систему оподаткування, про структуру прямих і непрямих податків за видами податків). На використовувані в роботі дані податкової статистики в обов'язковому порядку необхідно вказати посилання по тексту на джерело з отримання. У третьому питанні необхідно охарактеризувати інші види систем
 3. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  співвідношення доходів і витрат. Періоду класичного капіталізму була властива тенденція до їх збалансування (встановлення рівноваги між надходженнями і витратами). Наприклад, бюджети таких країн, як Великобританія і США, відрізнялися високою стійкістю, що пояснюється відносно високими темпами економічного зростання і невеликою питомою вагою непродуктивних військових витрат. Але
 4. Грошовий ринок
  тематику форм допомоги можна представити на основі наступній послідовності: В1.Мілосердіе? В2.Пособіе? В3.Субвенція? В4. Субсидія? В5. Дотація. (Взаємне) (офіційна) (цільова) (систематична) (планова) В1. Милосердя? різні форми одноразової благодійності. Воно буває трудовим, продуктовим, фінансовим, милостинею (милостинею) жебракові, пожертвою
 5. 3. Типологія податкової політики зарубіжних країн. Існуючі моделі податкових систем
  прямих і непрямих податків у загальному обсязі податкових доходів, виділяють чотири основні моделі податкових систем. Вони отримали назву англосаксонської, евроконтінентальной, латиноамериканській і змішаної моделей. Англосаксонська модель оподаткування існує в таких державах, як Австралія, Великобританія, Канада і США. В її основі лежить прибуткове оподаткування, тобто стягнення прямих
 6. Висновки по розділу 1
  темах розвинених країн найбільш часто застосовуються два основних - податковий тягар і співвідношення прямих і непрямих податків. Основною тенденцією функціонування податкових систем розвинених країн є їх уніфікація, проявом якої є гармонізація національних податкових систем і податкової політики країн. Уніфікація податкових систем проводиться за окремими напрямками: уніфікація основ
 7. 1. Співвідношення прямих і непрямих податків. Моделі співвідношення прямих і непрямих податків у країнах з розвиненою ринковою економікою та країнах, що розвиваються
  тема прямих або непрямих податків. Фінансова наука другої половини XIX століття прийшла до висновку, що кожна форма оподаткування має свої переваги і недоліки. Побудувати податкову систему, відповідну принципам оподаткування, можна лише при поєднанні на практиці двох форм оподаткування, але з переважанням його прямих форм. Незважаючи на значні переваги прямих податків, повна
 8. Висновки по розділу 2
  темах держав, фінансова наука другої половини XIX століття прийшла до наступного висновку: «побудувати податкову систему, відповідну принципам оподаткування, можна лише при поєднанні на практиці двох форм оподаткування, але з переважанням його прямих форм ». Зарубіжними і російським економістами було створено кілька моделей, що дають уявлення про співвідношення прямого і непрямого
 9. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах»
  тематиці проаналізуйте застосовувані системи оподаткування колективних доходів за кордоном. На прикладі деяких з країн, проиллюстрируйте застосування таких систем (розкрийте механізм оподаткування колективних доходів в таких країнах за елементами). 3. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці сформулюйте загальні принципи оподаткування прибутку (доходів) корпорацій в
 10. Тематика контрольних робіт
  темах індустріально розвинених країн. 15. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в індустріально розвинених країнах. 16. Характеристика податкової системи США. 17. Характеристика податкової системи Великобританії. 18. Характеристика податкової системи Канади. 19. Характеристика податкової системи Франції. 20. Характеристика податкової системи Німеччини. 21. Характеристика
енциклопедія  антрекот  асорті  по-кубанськи  журавлинний