Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

Суб'єктивістська концепція корисності

У суб'єктивістської концепції корисності виробництво розуміється як виробництво «корисності». Концепція корисності виходить із визначення Маршалла: «Праця і капітал країни, які впливають на натуральні ресурси, виробляють щорічно певний чистий набір матеріальних і нематеріальних благ, включаючи всякого роду послуги, це і складає національний дохід, чи національні надходження, чи національний дивіденд». Тому до складу національного продукту додатково включаються всі нематеріальні послуги - послуги органів управління та організацій некомерційного характеру, послуги споживчих благ тривалого користування, товари та послуги, вироблені домашніми господарствами для власного використання.
При використанні цієї концепції виникає суб'єктивізм при визначенні набору послуг, що включаються до складу національного продукту, і їх оцінок, що ускладнює перспективи використання цієї концепції для реалізації соціально ефективної стратегії розвитку держави.
Так, у концепції «корисності» її оцінка виводиться на основі ціни, сплаченої за послугу. Але тоді як оцінити «неоплачені» неринкові послуги? У цьому випадку рекомендують рахувати витрати, пов'язані з виробництвом послуг. Дискутується питання про доцільність включення в національний дохід «послуг» домашніх господинь. Якщо прийняти точку зору про необхідність їх включення, то виникає інше питання про отримання достовірної інформації про розміри такої діяльності та її оцінці. Щоб не відповідати на останнє питання, було прийнято рішення про включення до СНС послуг, які виконуються лише оплаченої прислугою.

При такому підході важко уникнути повторного рахунку. Припустимо, що професор виробляє цінність, що обчислюється у 500 рублів, а прислузі в місяць він платить 100 руб. Згідно концепції корисності національний дохід буде складатися з 600 рублів (500 руб. + 100 руб.), А не 500 руб. (450руб. + 50 руб.), Що було б логічніше. Якщо ж згадати, що участь держави в утворенні національного доходу має свою вартість, що складається з платні, яку виплачують державним службовцям, то досить збільшити платню, щоб підвищився національний дохід.
В основі СНР ООН 1993 лежить суб'єктивістська концепція «корисності». Незважаючи на те, що ця концептуальна позиція породжує труднощі для виключення повторного рахунку і всякого роду оцінок, економісти та статистики в цілях однаковості в кінцевому підсумку погодилися прийняти запропоновані міжнародними органами стандартні типи класифікації, хоча і відзначають виникають численні розбіжності.
Враховуючи високу питому вагу тіньової економіки в країнах, що розвиваються, економічне виробництво в СНС охоплює тіньову економіку - отримання прихованих доходів від оподаткування, виробництва незаконних товарів і послуг (проституція, наркотики і т.д.), хоча багато країн не готові враховувати у розрахунках СНС юридично заборонені товари та послуги. Крім того, істотним в економіці країн, що розвиваються є товари та послуги, вироблені домашніми господарствами для власного використання. Тому їх включають до економічне виробництво.
Для виключення впливу частки орендованого житла на розміри національного продукту до його складу включаються житлові послуги, надавані власниками будинків квартир для власного споживання. Не включається до економічне виробництво простий факт володіння активами, навіть якщо це приносить дохід. Так, приріст вартості активів внаслідок інфляції не включається в національний дохід. Не включається також результат природного росту рослин і тварин, який відбувається без участі людини.
Таким чином, сфера економічного виробництва для розрахунку СНС ООН 1993 включає:
виробництво товарів для реалізації і для власного споживання і накопичення;
виробництво нефінансових послуг з метою реалізації;
діяльність фінансових установ (комерційних банків, інвестиційних інститутів, страхових компаній тощо);
діяльність органів державного управління, надають неринкові послуги суспільству в цілому (колективні послуги) і окремим домашнім господарствам або групам домашніх господарств (індивідуальні послуги);
діяльність некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (партійні, профспілкові, громадські організації);
діяльність оплачуваної домашньої прислуги (шофери, няні, та ін.);
житлові послуги, надавані власниками будинків квартир для власного споживання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Суб'єктивістська концепція корисності "
 1. маргіналізм
  (франц. marginal - граничний, від лат. marginalis - перебувати на краю) 1) економічне протягом, теорія, що пояснює економічні процеси і явища, виходячи з граничних, пріростних величин або станів. Маргіналізм оперує такими величинами, як гранична продуктивність, граничні витрати, гранична корисність, і виходить з законів убування граничної корисності, граничної
 2. маржиналізмом
  (франц. marginal - граничний, від лат. marginalis - перебувати на краю) 1) економічне протягом, теорія, що пояснює економічні процеси і явища, виходячи з граничних, пріростних величин або станів. Маржинализм оперує такими величинами, як гранична продуктивність, граничні витрати, гранична корисність, і виходить з законів убування граничної корисності, граничної
 3. Концепція альтернативних витрат
  У теорії цінності концепція корисності і концепція витрат виробництва традиційно протистояли один одному. Візер ж спробував подолати дуалізм корисності і витрат. Цінність продуктивних благ визначається в австрійській теорії цінністю (граничною корисністю) продукту, який можна вимовити з їх допомогою. Виготовляючи одні блага, виробник жерт-іует можливістю призвести
 4. Концепція альтернативних витрат
  У теорії цінності концепція корисності і концепція витрат виробництва традиційно протистояли один одному. Візер ж спробував подолати дуалізм корисності і витрат. Цінність продуктивних благ визначається в австрійській теорії цінністю (граничною корисністю) продукту, який можна провести з їх допомогою. Виготовляючи одні блага, виробник жертвує можливістю призвести небудь
 5. Витрати і корисність
  Згідно концепції витрат альтернативних можливостей виробництва, дійсні витрати того чи іншого товару рівні найвищої корисності благ, які суспільство могло б отримати, якби по-іншому розпорядилося витраченими виробничими ресурсами. У даному випадку витрати розглядаються або переломлюються через призму корисності, інакше кажучи, стають похідною величиною від
 6. Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011
  У книзі викладається нова концепція вартості. В її рамках вдалося обсягів по-дініть всі існуючі теорії вартості. У заключних розділах аналізуються деякі важливі слідства, які з запропонованої концепції. Книга розрахована на фахівців у галузі політичної економії. Вона буде корисною студентам економічних ВНЗ при вивченні відповідних розділів курсу еконо-мічної
 7. 2. Гранична корисність
  Економічна концепція, що базується на дослідженні граничних (додаткових) корисностей споживаних благ та їх впливу на попит, отримала назву теорії маржиналізму (фр. marginal - граничний), або теорії граничної корисності. Згодом в економічному аналізі велика увага приділялася граничним величинам і їх зв'язку з попитом. Що стосується падіння корисності кожної додаткової
 8. 5. АВСТРІЙСЬКА ШКОЛА. Теорію граничної корисності
  Австрійська школа в політичній економії. Її представники: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер. Суб'єктивно-психологічна концепція вартості та ціни товару. Оцінка корисності товару. Корисність благ і поведінку споживачів. Е. Бем-Баверк про відсоток і капіталі. «Закон витрат виробництва» Ф. Візер. Закони Г. Госсена. Аналіз споживчого попиту. Формування маржиналистской теорії.
 9. 1. Принципи (правила) раціональної поведінки споживача. Концепція корисності і споживчий вибір
  Споживач з'являється на ринку з метою придбати товари, необхідні для задоволення його численних потреб. Споживче поведінка - це процес формування попиту споживачів на різноманітні товари та услугі.с урахуванням їх доходу та особистих уподобань. На ринку споживач стикається з незліченною кількістю товарів і послуг, з яких він повинен сформувати свою
 10. спадної граничної корисності
  корисність, яка випливає з споживання товару, що володіє тим властивістю, що кожна нова додаткова одиниця споживаного товару додає до сукупної корисності менше, ніж попередня. На основі цього положення сформульовано закон спадної граничної
 11. Лекція 5 Тема: СТАНОВЛЕННЯ І СУТНІСТЬ ТОВАРНО-РИНКОВОГО ВИРОБНИЦТВА. ТЕОРІЇ ТОВАРУ, ВАРТОСТІ, ГРОШЕЙ І ЦІНИ
  У даній лекції ми розглянемо ланцюг проблем, пов'язаних з природним процесом розвитку економічних відносин: познайомимося з формами товарного виробництва: просте (традиційне) товарне виробництво, класичний капіталізм, регульоване і деформований товарне виробництво; вивчимо ключові категорії товарного виробництва: товар, вартість, корисність, ціна, гроші, грошова
 12. Корисність: воскресіння кардиналізма
  Що стосується корисності, то перш все слід зазначити, що i Сорія Неймана-Моргенштерна вдихнула нове життя в концепцію кардинальної корисності (див. гл. 10) після того, як неможливість кількісного виміру корисності стала загальним місцем в економічній теорії і саме поняття «корисність» було визнано анахронізмом. Дійсно, підхід з позицій теорії очікуваної корисності дозволяє
 13. 3. Аналіз корисності і попиту
  У книзі III Маршалл надзвичайно акуратно обумовлює область застосування економічної теорії попиту, відмежовуючись від гедонізму Бентама - Джевонса. Тут відчувається відгук на критику мар-жіналістской теорії з боку психологів за те, що вона дотримується застарілої гедоністичної концепції людини, рухомого лише прагненням отримувати насолоди від задоволення своїх потреб.
 14. «Гранична корисність» і концепція граничних величин
  Задачу виявити переваги споживачів шляхом порівняння і зіставлення корисностей (споживчих вартостей) поставили перед собою економісти австрійської школи - Карл Менгер, Євген Бем-Баверк та ін Вони прийшли до висновку, що споживчий вибір залежить від ступеня значущості купованого блага для даного індивідуума, рівня насиченості і кількості цих благ, можливості їх
© 2014-2021  epi.cc.ua