Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

Країни соціалістичної системи в другій половині 80-х-90-ті роки


Вже в 60-і роки стало очевидним, що сформована соціально-економічна система та її господарські механізми не можуть створити ефективну соціально орієнтована економі-ку, що активно використовує досягнення науково-технічного прогресу і взаємодіє зі світовим господарством. Падіння темпів зростання економіки, відставання наукомістких виробництв, перекоси у фінансовій сфері, зростання зовнішньої заборгованості, порівняно низький життєвий рівень населення були характерні для східноєвропейських країн. Заходи з інтенсифікації виробництва, вжиті в 70-80-ті роки, не увінчалися успіхами. Тривав глибока економічна криза, нестабільність виникли політичних систем, загострення національних протиріч підтверджували, що необхідні глибокі перетворення в соціально-економічній сфері.
У 1990 р. в цілому визначився курс у напрямку західної демократії, ринкових відношень через приватизацію державного сектора і заохочення приватного підприємництва.
У всіх країнах цей курс супроводжувався наростанням кризових явищ. Глибина економічного спаду в країнах східноєвропейського регіону виражалася в скороченні валового національного продукту (ВНП) в 1990 - 1992 рр..: У Болгарії - майже вдвічі, в Румунії - на 1/3, Угорщини та Чехословаччини - на 1/4, Польщі - на 1 / 5. У другій половині 1992 і в 1993 рр.. намітилися зміни в динамік »; економічного спаду. Темпи його сповільнилися, почали проявлятися ознаки стабілізації та переходу кризи із загального в структурний. Сповільнилося обвальне зниження інвестицій та споживчого попиту, життєвого рівня. Але ринкова трансформація призвела до зростання безробіття (більше 5,5 млн. чоловік до кінця 1992 р.), загострення проблеми бідності, майнового розшарування, зростання злочинності й інших негативних явищ. До теперішнього часу чітко визначилися різні варіанти формування ринкової економіки, які містять як загальні, так і специфічні риси і принципи, зумовлені різними історичними і національними умовами цих країн.

Продовжує знижуватися рівень життя населення. Виникла безробіття. Чисельність без-робітних склала 6% від кількості зайнятих у державному секторі. В основному це мо-лоді до 30 років. Зовнішня заборгованість країнам з ринковою економікою перевищила 7 млрд. дол Наприкінці 80-х років на Кубі була зроблена спроба подолати негативні процеси, але упор був зроблений на посилення командних розпочав у керівництві народним господарством. У результаті країна не отримала помітних позитивних результатів. Однак уряд відкидає можливість здійснення реформ, аналогічних восточноевро-ським.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Країни соціалістичної системи в другій половині 80-х-90-і роки "
 1. Коментарі
  країн економічних законів, підкреслювали неповторність шляхів економічного розвитку кожної окремої країни, а завдання економічної науки бачили в описі господарських явищ. Основні ідеї історичної школи отримали розвиток в рамках нової (молодої) історичної школи. [7] інституціоналізм течія в економічній науці, який виник у кінці XIX ст. в США, кидаючи виклик основним
 2. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  країнах. Маркс і Енгельс у своєму листуванні ще в 50-х рр.. минулого століття відзначали величезні масштаби впливу опортунізму серед англійського робітничого класу. Енгельс у листі до Маркса від 1858 відзначав, що англійська буржуазія хоче мати бур-жуазную робочий клас і робочу аристократію. Для нації, яка експлуатує весь світ, писав Енгельс, таке бажання цілком зрозуміло. В. І.
 3. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  країнах. Праці і розробки російських учених багато в чому оригінальні; багато положень, обгрунтування, висновки мають не тільки національну, а й значно ширшу значимість. Однією з особливостей економічної думки в Росії є органічний зв'язок теоретичного аналізу з актуальними проблемами розвитку продуктивних сил, реформування соціально-економічних відносин. Це відрізняє і
 4. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  країн залежно від досягну-того рівня розвитку у світове господарство, їх інтеграція і взаємодію, розмивання меж між національними комплексами, образо-вання єдиного економічного простору. Фактори глобалізації: постійне збільшення загальної кількості держав; суперечливі наслідки НТР; виникнення регіональних об'єднань; розрив у рівні розвитку країн.
 5. § 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В КІНЦІ XX СТОЛІТТЯ
  Країни повне ототожнення одержавлення виробництва з соціалістичною власністю. При цьому не враховується, що державна власність може набувати зовсім різне соціально-економічний зміст залежно від того, хто реально привласнює матеріальні блага і в чиїх інтересах діє держава. У 50-60 рр.. XX в. з початком НТР і переходом до
 6. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  країни, знижується рівень життя населення. Трохи не кожного місяця до переліку дефіцитних товарів додаються нові. М'ясо - за талонами, цукор - за талонами, мило - за талонами. Те сіль зникне, то пральний порошок. Тепер ось по Москві витягнулися черги біля тютюнових кіосків: пропали сигарети. Виявився величезний дефіцит у державному бюджеті. Зростають вклади в ощадних банках: гроші не на
 7. 33.2. Етапи розвитку китайського господарства
  дивним капіталу і компрадорської буржуазії, проведені аграрні реформи. У той час виникли нові галузі промисловості, у створенні яких надав допомогу Радянський Союз. Наприкінці 50-х років у керівництві компартії і держави взяли гору погляди про можливість в короткий термін наздогнати за обсягом виробництва провідні західні країни - теорії «великого стрибка», народних комун. Стимулювалося
 8. 30.2. Етапи економічного розвитку Індії
  странение диспропорцій, що виникли внаслідок штучного поділу країни, який порушив сформовані галузеві і особливо територіальні пропорції. Важливим напрямом політики стало усунення спадщини феодалізму (система заміндарі). У цей період була висунута і розроблена концепція поєднання централізованого планування і ринкових зв'язків. Створення вихідних передумов для розвитку
 9. Циклічність розвитку
  країнах, так і в світовій економіці виявляються багатокомпонентними, складаючись з декількох складових з різними періодами і механізмами коливань. Середньострокові загальноекономічні цикли (цикл Маркса-Жугляра). В останні три десятиліття світова економіка пережила три найбільших в останньому п'ятдесятиріччя циклічних кризи (скорочення виробництва). У 1974-1975 рр.. при зменшенні росту
 10. 2.4. Етапи розвитку світового господарства
  країн. Початок цього періоду було покладено Першою світовою війною і революцією в Росії. Переклад національних економік на військові рейки, фізичне знищення величезних виробничих і людських ресурсів в ході війни, економічне розграбування захоплених територій порушили колишні господарські зв'язки, призвели до скорочення подушного доходу в промислово розвинених країнах і в світі в цілому.
© 2014-2021  epi.cc.ua