Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

4. ВАРТІСТЬ, ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ЦІНОЮ

Вартість - сума грошей, яку гіпотетичний покупець готовий заплатити за будь-який предмет або об'єкт.
Відповідно до теорії трудової вартості (К. Маркс) вартість товару являє матеріалізований у ньому праця товаровиробників, тобто вартість визначається кількістю праці, необхідної для виробництва товару. Кількість що міститься в товарі праці визначає споживчу цінність товару, а процес обміну трансформує споживчу вартість у мінову.
Ставлення вартостей різних товарів відображає ставлення представлених в них величин абстрактної праці, які визначають необхідні пропорції купівлі-продажу товарів. Ціна - грошове вираження вартості товару. Вартість - об'єктивна основа ціни. Цінність вимірюється в цінах, які покупці готові платити за продукт. Сума грошей, яку вони готові заплатити, залежить від очікуваного прибутку або від переваг, які вони можуть отримати від споживання або володіння предметом.

Згідно вартісної теорії ціни (А. Сміт Д. Ріккардо) вартість товару визначається кількістю праці, необхідної для його виробництва.
Трудова теорія вартості - вперше розроблена А. Смітом економічна теорія, згідно з якою вартість будь-якого товару визначається кількістю праці, витраченого на його виробництво. З практичної точки зору трудова теорія вартості має обмежені можливості корисного застосування.
Д. Ріккардо довів, що вартість товарів, єдиним джерелом якої є праця робітника, лежить в основі доходів різних класів буржуазного суспільства - заробітної плати, прибутку, відсотка і ренти.
Відмінність ціни від вартості: вартість має імовірнісну природу, не відображаючи факту вже відбулася угоди, а ціна відображає саме конкретний факт вже відбулася угоди по аналогічних об'єктів і фіксується в системі бухгалтерського обліку.
Закон вартості - економічний закону товарного виробництва - спонукає виробників зважати на суспільно необхідні витрати праці і добиватися їх зниження, регулює розподіл суспільної праці і засобів виробництва між галузями народного господарства.
Діє в обстановці конкурентної боротьби.
По теорії попиту та пропозиції вартість товару може виявитися лише в ціні, тобто в грошовому вираженні, ціна визначається співвідношенням попиту і пропозиції. За теорією граничної корисності вартість товару залежить від його граничної корисності: чим більше товару конкретного виду на ринку, тим менше його цінність, і навпаки. Ринкова вартість представляє собою найбільш ймовірну ціну, по якій даний об'єкт може бути проданий на відкритому ринку. Вартість відтворення - витрати на відтворення точної копії підприємства або активу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. ВАРТІСТЬ, ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ЦІНОЮ "
 1. 2.5.3. Прибутковий підхід
  вартість нерухомості, в яку вкладено капітал, повинна відповідати поточній оцінці якості і кількості доходу, який ця нерухомість здатна принести. Прибутковий підхід - це сукупність методів оцінки вартості нерухомості, заснованих на визначенні поточної вартості очікуваних від неї доходів. Основною передумовою розрахунку вартості таким підходом є здача в оренду
 2. 6. Моделювання економіки в цілому
  взаємозв'язку між інфляцією, безра-ботіцей та економічним зростанням, з одного боку, і поведінкою фірм, домашніх господарств і макрое-кономіческіх політикою - з іншого, ми должнипостроіть модель економіки в цілому Ця задача ре-щує в частинах 5 і 6 цієї книги, і построеннаямодель використовується для аналізу макроекономічного ської політики і функціонування экономики.Макроэкономическое моделювання
 3. Взаємозв'язок макроекономічних показників
  Взаємозв'язок макроекономічних показників може бути представлена на рис. 12.3. Дана схема чітко ілюструє головний висновок даної теми - будь-яке національне господарство служить для забезпечення населення країни доходами, забезпечують їх життєвими благами. Тому, чим більш ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
 4. 7. ПОНЯТТЯ ПОПИТУ, ВЗАЄМОДІЯ ЦІНИ І ПОПИТУ
  взаємозв'язок. Ціна, призначена продавцем, відбивається на рівні попиту на товар. Цей взаємозв'язок пояснюється двома економічними принципами (законом попиту і ціновою еластичністю попиту) і сегментацією ринку. Відповідно до закону попиту, чим вища ціна, тим менше число потенційних покупців даного товару, тобто менше рівень попиту (при даному рівні доходів), і навпаки, чим нижче ціна, тим
 5. Цінність (вартість)
  вартість. Обидва терміни взаємозамінні. Але в радянській політичній економії термін «вартість» мав інше значення, ніж термін «цінність» в класичної та сучасної економічної теорії. На думку радянських політекономії, термін «вартість» означав, що споживач визначає цінність товару (як кажуть марксисти, споживчу вартість товару) в кінцевому рахунку на основі витраченого на
 6. 1.1.3. Метод економічної теорії
  взаємозв'язку. Наукова абстракція - «відволікання», очищення досліджуваних економічних об'єктів, явищ від випадкового, тимчасового з метою виявлення постійних, типових рис явища, з'ясування його сутності. На основі даного методу формулюються категорії, будуються економічні моделі. Категорії - основні поняття, що відображають суть досліджуваного об'єкта (товар, попит, ціна,
 7. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці
  ціною. Кількість товару, на яку пред'явлений попит, визначається сле-дують факторами: - яку ціну; - смаками покупців; - доходами; - розподілом доходу серед домогосподарств; - ціною на товари-замінники; - загальним числом покупців; - інфляційними очікуваннями. Особливості попиту в перехідній економіці: 1. Відсутність товарів -субститутів, тому що ринок монополізований, робить
 8. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  вартість одиниці певної продукції; 6) визначається маржинальний дохід як різниця між відпускною ціною і собівартістю однієї одиниці продукції. Маржинальний запас міцності - це процентне відхилення фактичної виручки при здійсненні реалізації продукції (робіт, послуг) від порогової виручки (точки беззбитковості). Виробничий важіль (леверидж) - це показник, що характеризує
 9. Порядок визначення податкової бази при реалізації товарів (робіт, послуг)
  вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін, що визначаються відповідно до статті 40 НК, з урахуванням акцизів і без включення до них ПДВ. При отриманні платником податку оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг) податкова база визначається виходячи із суми отриманої оплати з урахуванням податку, за винятком оплати, часткової
 10. ЦЕНОПРОІЗВОДІТЕЛІ І ценополучателем (Оголошуємо ЦІНУ І ПРІНІМАЮЩІЕЦЕНУ
  взаємозв'язків, то для монополіста не існує-ет кривої пропозиції. Таким чином, ми не можемо сказати, що моно-Пільна ціна і монопольний випуск определяютсясоотношеніем попиту та пропозиції. Але в умовах-ях монополії, як і в умовах досконалої кон-куренції, ціна і. випуск визначаються условіяміспроса і умовами формування витрат. Пре-слушні витрати є ключовим
 11. Запаси і потоки
  вартість користування будь-яким земельною ділянкою ком являє собою рентну оцінку і одночасно ставку орендної плати, тоді як ціна, кото-рую необхідно сплатити за володіння землею, є-ється ціною активу Тепер ми повинні встановити взаємозв'язок між-ду цінами активів та рентної оцінкою. Головне за-лягає у тому, що власник активів має пра-во на отримання всіх теперішніх та майбутніх
 12. Основне протиріччя капіталізму
  вартості, ціни і додаткової вартості товару служать, згідно концепції, всі фактори виробництва. Справедлива величина доходу власника кожного фактора виробництва визначається ринковою ціною витрат його власного фактора виробництва і ціною витрат належної йому частини капіталу і «землі» підприємства. Однак на практиці засновник присвоює прибавоч-ную вартість, яка створена в
 13. 7. ПОПИТ І ВИЗНАЧАЮТЬ ЙОГО ФАКТОРИ
  взаємозв'язок між ціною товару і його кількістю, на яке пред'являється попит. Спостерігаючи за цією взаємозв'язком, французький математик О. Курно у своїй роботі « Дослідження математичних принципів теорії багатства »сформулював закон попиту: за інших рівних умов (інші фактори, що впливають на попит, залишаються незмінними) кількість економічних благ, на яке пред'являється попит,
 14. 8. Трактування сутності та джерел багатства
  вартості товарів, а також причин, що впливають на рівень їх цінності на ринку. Трактування, запропоновані ним у зв'язку, згодом дозволили визнати його першим автором трудової теорії вартості, що стала одним з головних ознак класичної політичної економії в цілому. В одній з них йдеться, що вартість товару створюється працею з видобутку срібла і є його «природною ціною»;
 15. РОЗДІЛ 2. Мікроекономіка
  вартості товарів) 3. витратами 4. доходом 5. прибутком та ін Центральної та головною темою мікроекономіки є теорія ринкового
 16. 61. Фактори, що впливають на валютний курс
  вартісної основи (купівельної спроможності валют) під впливом попиту та пропозиції валюти. Співвідношення такого попиту та пропозиції залежить від ряду факторів. Багатофакторність валютного курсу відбиває його зв'язок з іншими економічними категоріями - вартістю, ціною, грошима, відсотком, платіжним балансом і т. д. Формування валютного курсу - це складний процес, обумовлений взаємозв'язком
 17. Крива попиту і закон падаючого попиту
  взаємозв'язок між ціною і кількістю товару, що купується можна відобразити на графіку. Припустимо, що при ціні 5 дол за одиницю товару усіма споживачами буде куплено на ринку 10 одиниць товару, при ціні 4 дол за одиницю товару - 11 одиниць товару, при ціні 3 дол відповідно 12 одиниць, при 2 дол - 15 одиниць і при ціні 1 дол за одиницю товару буде куплено 20 одиниць. Якщо ціни
 18. 13. Інтенсивність і продуктивність праці
  вартостей, а підвищення інтенсивності праці свідчить про збільшення витрати людської енергії в одиницю робочого часу і отже, про збільшення маси праці, затрачуваної в певний час. Продуктивність та інтенсивність праці роблять різний вплив на величину вартості продукту. Підвищення продуктивності праці збільшує кількість вироблених продуктів і
 19. Крива попиту і закон падаючого попиту
  взаємозв'язок між ціною і кількістю товару, що купується можна відобразити на графіку. Припустимо, що при ціні 5 дол за одиницю товару усіма споживачами буде куплено на ринку 10 одиниць товару, при ціні 4 дол за одиницю товару - 11 одиниць товару, при ціні 3 дол відповідно 12 одиниць, при 2 дол - 15 одиниць і при ціні 1 дол за одиницю товару буде куплено 20 одиниць. Якщо ціни Рза
© 2014-2022  epi.cc.ua