Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

7. ПОПИТ І ВИЗНАЧАЮТЬ ЙОГО ФАКТОРИ


Попит - це, з одного боку, кількість товарів і послуг, які покупці готові придбати, а з іншого - кількість грошей, які покупці готові заплатити за економічні блага.
Необхідно розрізняти попит і величину попиту.
Величина попиту - це максимальна кількість одиниць економічних благ, які покупці готові придбати в одиницю часу при певній ціні.
Сутність попиту полягає в тому, що величина попиту демонструє здатність людей купувати на ринку блага та послуги при певній ціні на них.
Спостерігається тісний взаємозв'язок між ціною товару і його кількістю, на яке пред'являється попит. Спостерігаючи за цією взаємозв'язком, французький математик О. Курно у своїй роботі «Дослідження математичних принципів теорії багатства» сформулював закон попиту: за інших рівних умов (інші фактори, що впливають на попит, залишаються незмінними) кількість економічних благ, на яке пред'являється попит, зростає при зниження ціни на дане економічне благо, і навпаки.
Крива попиту показує, що за інших рівних умов, тобто при незмінності інших факторів, зниження ціни веде до зростання величини попиту, і навпаки (рис. 1). -


Рис. 1. Крива попиту

Висока ціна товару обмежує величину попиту на нього, тобто якщо який-небудь товар дорожчає, то покупців, здатних пред'явити платоспроможний попит на нього (реально придбати товар), буде менше, ніж до зростання ціни. Зменшення ціни на нього призведе до зростання величини попиту на цей товар, тобто при зниженні ціни охочих купити товар і здатних це зробити (пред'явити платоспроможний попит) буде більше, ніж до зниження ціни.
В основі цього закону лежать висновки теорії споживчого вибору про те, як і під впливом яких чинників люди роблять покупки. Ці висновки сформульовані у вигляді принципів спадної граничної корисності, ефекту заміщення, ефекту доходу.
Виділяють два види факторів, що впливають на попит:
1) цінові - це залежність величини попиту від ціни на даний товар;
2) нецінові - це фактори, вплив яких не пов'язане з ціною товарів.
Розглянемо нецінові фактори більш докладно:
- смаки і переваги споживачів, що відображають таку характеристику споживача, як індивідуальність. Вплив цього фактора важко прогнозувати. Оскільки смаки і переваги споживачів досить різноманітні, то це призводить до розширення асортименту товарів і послуг. Формуванням смаків та уподобань споживачів займаються маркетинг і сфера реклами;
- поточні доходи споживачів, що впливають на попит таким чином: одномоментне збільшення або зменшення доходів споживачів, що складається при форс-мажорних обставинах, може призвести до збільшення або зменшення попиту на даний товар;
- ціни на взаємопов'язані товари (взаємозамінні і взаємодоповнюючі).
Взаємозамінні товари - це такі товари, які можуть бути порівнянні за їх функціональним призначенням, застосування, якісним і технічним характеристикам, ціні та іншим параметрам таким чином, що покупець готовий замінити їх один одним в процесі споживання.
Взаємодоповнюючі товари - це такі товари або послуги, для яких існує зворотне співвідношення ціни і попиту, тобто підвищення ціни на один товар викликає зменшення попиту на інший. За аналогічних характеристиках товару споживач прагне придбати товар за нижчою ціною і відповідно буде формувати попит саме на нього;
- кількість покупців на ринку.
При значної конкуренції покупців, пов'язаної або з низькою ціною, або з особливою цінністю самого товару, може виникнути дефіцит даного виду товару. Це не сповільнить позначитися на його ціні: вона різко зросте. Якщо дефіцит був викликаний низькою ціною, то попит впаде. У разі особливої рідкості товару ціна при посиленні конкуренції буде прагнути до збільшення з ще більшою швидкістю, попит же при цьому знизиться незначно;
- споживчі очікування, пов'язані з економічними, політичними, соціальними подіями в містах, країні , регіоні, світі. До подібних очікуванням можна віднести інфляційні і сезонні очікування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. ПОПИТ І ВИЗНАЧАЮТЬ ЙОГО ФАКТОРИ "
 1. 1. Ринковий попит. Закон попиту. Фактори попиту
  Попередня тема була присвячена розкриттю змісту такого поняття як «ринкова економіка». Оскільки стан ринкової економіки, рівень і механізм її розвитку описуються за допомогою таких понять як попит і пропозиція, то в даній темі більш докладно буде розглянута модель попиту і пропозиції в рамках конкурентного ринку. В умовах ринку бажання споживача (потреба) переходить
 2. 8. Концептуалізація і розуміння
  Завдання наук про людську діяльність полягає в розумінні сенсу і значущості людської діяльності. Вони застосовують з цією метою дві різні пізнавальні процедури: концептуалізація (сonception) і розуміння-інтерпретація (understanding). Концептуалізація розумовий інструмент праксиологии; розуміння специфічний засіб історії. Праксеологічне пізнання понятійно.
 3. 9. Про ідеальному типі
  Історія займається унікальними і неповторними подіями, незворотнім потоком людських справ. Історична подія не можна описати, не посилаючись на залучені в нього особистості, на місце і дату його вчинення. Якщо про те, що трапилося можна розповісти без подібних посилань, то це не історична подія, а факт природних наук. Повідомлення про те, що професор Х 20 лютого 1945 провів певний
 4. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  Ідеологія в марксистському розумінні цього терміна є теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип,
 5. 3. Людська праця як засіб
  Працею називається застосування в якості засобу фізіологічних функцій і проявів людського життя. Прояв потенційних можливостей людської енергії і життєвих процесів, які людина не використовує для досягнення зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, що не
 6. 4. Стабілізація
  Продуктом всіх цих помилок є ідея стабілізації. Вади урядового грошового регулювання і катастрофічні наслідки політики, спрямованої на зниження ставки відсотка і стимулювання ділової активності шляхом кредитної експансії, викликали до життя ідеї, які врешті-решт породили гасло стабілізації. Можна пояснити його виникнення і його привабливість, можна
 7. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  Єдиний спосіб вивчення проблеми діяльності це уявити, що в кінцевому рахунку діяльність прагне до такого стану справ, в якому більше не буде діяльності, чи то тому, що будь-яке занепокоєння буде усунуто , чи то тому, що подальше усунення занепокоєння неможливо. Таким чином, діяльність веде до стану спокою, до відсутності діяльності. Відповідно,
 8. 4. Суверенітет споживачів
  Всі економічні процеси в ринковому суспільстві направляються підприємцями. Вони займаються управлінням виробництвом. Вони стоять за штурвалом корабля. Поверхневий спостерігач може порахувати, що саме вони всім заправляють. Але це не так. Вони зобов'язані коритися безумовним наказам капітана. Капітан це споживач. Ні підприємці, ні фермери, ні капіталісти не визначають, що повинно
 9. 5. Конкуренція
  У природі переважає нерозв'язний конфлікт інтересів. Засоби до існування рідкісні. Розмноження має тенденцію перевищувати можливості прожитку. Виживають тільки самі пристосовані рослини і тварини. Антагонізм між тваринами, вмираючими від голоду, і тими, хто вириває у них їжу, непримиренний. Громадська співпраця в рамках поділу праці усуває цей антагонізм. Ворожість
 10. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  У широкому сенсі, прибуток це виграш, який отримують із діяльності; це збільшення задоволення (зменшення занепокоєння); це різниця між вищою цінністю, приписується отриманими результатами, і більш низькою цінністю, приписується жертвам, принесеним заради їх досягнення; іншими словами, це дохід мінус витрати. Витяг прибутку постійна мета будь-якої діяльності. Якщо
© 2014-2022  epi.cc.ua