Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

2.4 Порівняльна статика ринку. Рівновага в миттєвому, короткому і тривалому періоді


У статичних моделях фактор часу явно не враховується. Вони являють собою як би миттєві "фотознімки" динамічних процесів. Порівняння таких миттєвих станів називають методом порівняльної статики. При цьому зазвичай порівнюються різні рівноважні стану ринку, тоді як сам процес переходу від одного стану до іншого залишається як би "за кадром".
Хоча багато явища не можуть моделюватися без урахування динамічних аспектів, проте відносно більш простий аналітичний інструментарій порівняльної статики цілком придатний для опису і дослідження багатьох реальних економічних процесів.


Метод порівняльної статики можна проілюструвати аналізом зсуву рівноваги.
Таке зрушення показаний на рис. 2.6, де лінії попиту і пропозиції мають "нормальний" (відповідно негативний і позитивний) нахил. На рис. 2.6, а зрушення лінії попиту призводить до зростання рівноважної ціни з P1 до P2 при одночасному збільшенні рівноважних обсягів з Q1 до Q2-На рис. 2.6, б зрушення лінії пропозиції вліво веде до підвищення рівноважної ціни при одночасному скороченні рівноважного обсягу.
Комбінуючи обидві частини малюнка, ми можемо розглянути різні варіанти зсуву рівноваги в результаті одночасного зсуву ліній попиту і пропозиції.
Хоча метод порівняльної статики не враховує в явному вигляді фактор часу, непряме його включення стає можливим за допомогою обліку відмінностей у швидкості пристосування пропозиції до змін у попиті.
Для цього при використанні методу порівняльної статики прийнято розрізняти три періоди. Перший, в якому всі фактори виробництва розглядаються як постійні, називають миттєвим періодом (синоніми: дуже короткий, ринковий). Інший, в якому одна група чинників розглядається як постійна, а інша як змінна, називають коротким періодом. Третій, в якому всі фактори виробництва розглядаються як змінні, називають тривалим періодом. Деякі економісти виділяють ще й четвертий, дуже тривалий (або "віковий") період, протягом якого може змінюватися не тільки обсяг застосовуваних ресурсів і інтенсивність їх використання, а й характер застосовуваної технології.
У миттєвому періоді продавець взагалі позбавлений можливості пристосувати обсяг пропозиції до обсягу попиту, оскільки кількість виробничих ресурсів та інтенсивність їх використання задані. Однак той факт, що продавець має фіксованою кількістю товару, не означає, що все це кількість повинна бути обов'язково продано незалежно від рівня ціни.
Багато що залежить від природи даного товару. Якщо товар швидкопсувний і не підлягає зберіганню, лінія пропозиції буде перпендікулярка осі абсцис. Як видно з рис. 2.7, а, в цьому випадку рівноважна ціна визначається винятково попитом, точніше, збігається з ціною попиту, тоді як обсяг продажів однозначно заданий обсягом пропозиції і не залежить від функції попиту.


Якщо товар не підлягає псування і може бути збережений, то лінія пропозиції може бути представлена складається з двох сегментів: одного, що має позитивний нахил, і другого, представленого вертикальним відрізком (рис. 2.7,6). При ціні РEo продавець запропонує до продажу весь фіксований обсяг товару QK-Точно так само він надійде і в тому випадку, якщо ціна перевищить рівень РEo, наприклад РE1. Однак при ціні нижче РEo, наприклад РE2, обсяг пропозиції складе QE2 тоді як кількість товару в розмірі QK - QE може бути збережено до настання більш сприятливої кон'юнктури. Якщо ж зберігання надлишку ускладнене або пов'язано з високими витратами, не відшкодовуються очікуваним підвищенням ціни, відповідну кількість товару може бути розпродано за викидними цінами. Як приклад можна вказати на розпродаж капусти напередодні наближення заморозків.
Протягом короткого періоду незмінними вважаються виробничі потужності підприємства, але їх використання, а значить, і обсяг продукції можуть змінюватися за рахунок зміни обсягу застосування змінних факторів (числа відпрацьованих людино-днів або людино-годин, витрати сировини і матеріалів). Ці зміни, однак, не можуть виходити за межі технічної виробничої потужності.


У короткому періоді лінія пропозиції (рис. 2.8) також складається з двох сегментів.
Перший, що має позитивний нахил, обмежений по осі абсцис точкою, відповідної виробничої потужності QK-Друга ділянка кривої пропозиції представлений вертикальним відрізком, що вказує на неможливість вийти в умовах короткого періоду за межі, обмежені готівкової виробничою потужністю .
Аж до цього кордону рівноважний обсяг і ціна визначаються перетином ліній попиту і пропозиції, а за її межами, як і в миттєвому періоді, ціна визначається попитом, тоді як обсяг пропозиції - розміром виробничих потужностей.


Нарешті, в тривалому періоді виробник може не тільки варіювати інтенсивність використання виробничих потужностей, а й змінювати їх розміри, а значить, і масштаби виробництва.
На рис. 2.9 представлені три ситуації, можливі в тривалому періоді.
У першому випадку, коли зміна масштабу виробництва відбувається при незмінних витратах, зростання рівноважного обсягу відбувається без зміни рівноважної ціни. У другому, коли зміна масштабу виробництва відбувається при зростаючих витратах (скажімо, за рахунок зростання цін на використовувані ресурси), зростання рівноважного обсягу супроводжується і зростанням рівноважної ціни.
У третьому, коли зміна масштабу виробництва відбувається при знижуються витратах (скажімо, за рахунок зниження цін на використовувані ресурси), зростання рівноважного обсягу супроводжується зниженням рівноважної ціни. Надалі всі ці три ситуації будуть досліджені докладніше.


На рис. 2.10 показано пристосування пропозиції до змінилося попиту в тривалому періоді. Тут S0S0-лінія пропозиції, a D0D0 - лінія попиту в короткому періоді. Як бачимо, попит і пропозиція збалансовані при ціні Р0 на рівні повного використання виробничої потужності QK. Припустимо, що попит раптово виріс і представлений тепер лінією D1D1, що лежить правіше лінії D0D0. Оскільки резерв потужності відсутня, нову рівновагу досягається виключно за рахунок підвищення ціни до P1 при збереженні, природно, колишнього обсягу продажів QK. У тривалому періоді масштаб виробництва збільшується за рахунок введення нових потужностей і лінія пропозиції зміщується в положення S1S1 (при зростаючих витратах). Нова рівновага досягається в точці Е2 при ціні Р2 більш високою, ніж Р0, але нижче, ніж Р1, і обсязі виробництва Q2 більшому, ніж QK-
Різниця ситуацій рівноваги, представлених на рис. 2.10, важливо при оцінці рівнів цін на різних ринках. Наприклад, високі ціни на легкові автомашини в Росії виявляються близькими до рівноважних, якщо розглядати їх з точки зору короткого періоду, коли виробничі потужності з випуску їх фіксовані, а коефіцієнт їх використання високий. Однак вони видаються завищеними з позицій тривалого періоду, протягом якого можливе зростання потужностей, будівництво нових підприємств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4 Порівняльна статика ринку. Рівновага в миттєвому, короткому і тривалому періоді "
 1. 9.2. Підприємство і ринок в короткому періоді
  ринку). З іншого боку, нові підприємства можуть увійти в галузь (на ринок) у разі сприятливих ринкових умов. Таким чином, число підприємств в однорідної галузі в тривалому періоді може варіювати. У результаті до вже відомих характеристик миттєвого, короткого і тривалого періодів додається ще одна - можливість (неможливість) входу на ринок (в галузь) нових і виходу раніше
 2. Питання 25Совершенная конкуренція. Рівновага конкурентної фірми в короткому і довгому періодах.
  Ринку, при якому виключені всі види суперництва як між продавцями, так і між покупцями. Досконала конкуренція являє собою наукову абстракцію, ідеальний тип ринкової структури, служить еталоном для порівняння з іншими типами ринкових структур. Для досконалої конкуренції характерні такі ознаки: а) безліч дрібних продавців і покупців; б) однорідність
 3. Рівновага в статиці і динаміці
  ринках, у всіх учасників економічної діяльності, що забезпечує нормальний розвиток національного
 4. 84. Проблеми економічної динаміки
  статики і динаміки », повинна була зіграти роль першої« ввідної загальнометодологічною частини »до ще більш великому твору з п'яти книг. Кондратьєв розраховував створити фундаментальну працю з загальних проблем економічного розвитку (рівновага і зростання, статика і динаміка, цикл і криза). У спеціальній главі про економічну статиці, динаміці та генетиці Н. Д. Кондратьєв формулює вчення про
 5. 9.3.2. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ
  рівноважну ціну Р (рис. 9.12, а). На рис. 9.12, б LATC і LMC - криві середніх та граничних витрат тривалого періоду типового підприємства, SATC1, SMC1, SATC2, SMC2, SATC3, SMC3 - криві середніх і відповідно граничних витрат заводів трьох масштабів (невеликого, середнього та великого). Припустимо, що при ринковій ціні Р підприємство використовує потужності невеликого заводу 1. У цьому випадку
 6. Зміна обсягу та характеру пропозиції
  короткий) і довгостроковий (тривалий) ринковий періоди. У найкоротшому періоді всі фактори виробництва постійні, в короткостроковому деякі фактори (сировина, робоча сила тощо) є змінними, в довгостроковому - всі фактори змінні (включаючи виробничі потужності, число фірм в галузі і т.д.). В умовах найкоротшого ринкового періоду підвищення (зниження) попиту призводить до підвищення
 7. 2.6 Паутинообразная модель
  порівняльної статики. ПРИМІТКИ [8] Див, наприклад: Ален Р. Математична економія. М., 1963. С.
 8. 9.3.3. РІВНОВАГА ГАЛУЗІ В ТРИВАЛОМУ ПЕРІОДІ
  ринку, яка, однак, не може бути досягнута. Адже на зовсім конкурентному ринку немає целеполагающего суб'єкта, відсутній і сам процес як-або агрегованого визначення мети. Швидше за все, в прикладному аналізі ми можемо говорити лише про напрямок руху абсолютно конкурентного ринку. Якщо рівність (9.21) не виконується, зміна потужності підприємств та їх числа в галузі
 9. Попит та пропозиція 1: як працює ринок Аналіз змін рівноваги.
  Порівняльної статикою. Аналіз подій, які мають вплив на ринкову ситуацію, включає в себе три кроки. По-перше, необхідно визначити, чи приводить розглядається подія до зсуву кривої попиту або пропозиції або до зміщення обох кривих. По-друге, ми визначаємо напрям зрушення кривих (вправо або вліво). По-третє, ми використовуємо графік з кривими попиту та пропозиції, який
 10. Електронні короткі продажі
  короткими продажами, Возника-ють у разі перенесення позиції в овернайт. Коли ви здійснюєте внутріденну короткий продаж, переважна більшість про-блем відпадає. Мій досвід підказує, що продаж акції в шорт електронним способом - це кращий метод. Помилково визначивши напрямок, ви просто понесете збитки, але будете позбавлені від звичайних неприємностей, які мучать інших
 11. 9.2.6. РІВНОВАГА АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ В короткий період
  ринку в короткому періоді досягається, коли пропозиція галузі та ринковий попит на її продукцію зрівнюються при ціні, яка, як кажуть, прояснює ринок (англ, clears the market), тобто коли обсяги попиту та пропозиції рівні. Рівновага абсолютно конкурентного ринку в короткому періоді представлено на рис. 9.10, а (подібному рис. 9.2, а і 9.3, а). {Foto159} Рівноважна ціна Р *
 12. Модель IS-LM
  ринках визначається одночасно нормою відсотка і рівнем доходу, інакше кажучи, обидва ринки визначають одночасно рівень рівноважного доходу і рівноважний рівень норми відсотка. Модель дещо спрощує картину: передбачається незмінність цін, короткий період, рівність заощаджень та інвестицій, попит на гроші відповідає їх
 13. ЗАРОБЛЯТИ ПРИБУТОК ЗА РАХУНОК маркетмейкерами
  мить ока, піднятися до 100, так як маркетмейкери стають покупцями під час панічних
 14. Короткі продажу можуть бути бичачими
  короткі позиції у великій об'єк-Еме вводяться в торгівлю паперів (трейдери називають це розміром) , в якийсь момент доведеться їх викуповувати. Ця купівельна 109 активність зазвичай призводить до зростання ціни акції. Вам бажано знати, які короткі позиції по даній цінному папері, а також, чи спостерігається велика активність по пут-опціонів таких акцій. Цю інформацію можна
 15. Тема 32. ЗАГАЛЬНЕ РІВНОВАГА І ДОБРОБУТ
  ринку. Ринкова рівновага - це не просто збіг попиту і пропозиції, а ситуація, при якій виробники і споживачі повністю реалізують свої інтереси на ринку і не прагнуть їх поліпшити. Ринкова рівновага дуже важливо для економіки, так як воно являє собою максимально сприятливі умови для діяльності всіх агентств ринку і є основою його подальшого розвитку.
 16. 11.2.1.1.2. АНАЛІТИЧНА ВЕРСІЯ
  порівняльної статики виходить з гіпотези про миттєве, а не покроковому протіканні процесів пристосування до умов ринку. Ми, однак, використовуємо покроковий процес ще раз, щоб розглянути умови стабільності рівноваги Курно. Рівновага дуополии Курно стабільно, якщо (лінійна) крива реагування дуополіст 1 має крутіший нахил, ніж крива реагування дуополіст 2. Ця умова
 17. 24. ПРОВІДНІ ПРЕДСТАВНИКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ (20-30-і рр..)
    статики і динаміки. Розробка теорії великих циклів (довгих хвиль). Значення теорії великих циклів. Л.Н. Юровський: «Нариси з теорії ціни». Проблема динамічної рівноваги і проведення грошової реформи. А.А. Богданов: «Короткий курс економічної теорії». «Тектологія» - системний підхід до вивчення економіки. Універсальні «тектологіческій закони» та їх застосування. Роль А.А. Богданова в
 18. 10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
    ринку товарів і послуг Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг (тобто рівність планованих витрат і сукупного випуску, а також рівність інвестиційного попиту та обсягу заощаджень) досягається шляхом зміни сукупного обсягу виробництва і доходу Y. Умови рівноваги ринку товарів і послуг: АЕ=Y; I=S. Макроекономічна рівновага на ринку грошей (тобто рівність
 19. 85. Теорія великих циклів кон'юнктури
    рівноваги тривалого періоду. Він довів, що основна причина тривалих коливань лежить у механізмі нагромадження, акумуляції і розсіювання капіталу, достатнього для нових основних продуктивних сил. Існує ряд закономірностей розвитку великих циклів: 1) на період зростання хвилі кожного великого циклу припадає найбільша кількість спеціальних потрясінь; 2) в період зростання
© 2014-2022  epi.cc.ua