Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Попит та пропозиція 1: як працює ринок Аналіз змін рівноваги.

Попит та пропозиція 1: як працює ринок Аналіз змін рівноваги. Три кроки Ми розглянули, як взаємодія попиту і пропозиції визначає рівновага ринку, яке, в свою чергу, детермінує ціну і кількість виробляй-мого і придбаного товару. Звичайно, рівноважна ціна і обсяг продукції залежать від положення кривих попиту та пропозиції. Коли якась подія призводить до зрушення однієї з кривих, ринкова рівновага порушується і віднов-люється на новому рівні. Аналіз таких змін, порівняння умов старого і нового рівноваги називають порівняльної статикою. Аналіз подій, які мають вплив на ринкову ситуацію, включає в себе три кроки. По-перше, необхідно визначити, чи приводить розглядається подія до зсуву кривої попиту або пропозиції або до зміщення обох кривих.
По-друге, ми визначаємо напрям зрушення кривих (вправо або вліво). По-третє, ми використовуємо графік з кривими попиту та пропозиції, який полегшує нам розуміння впливу зрушень на рівноважну ціну і обсяг пропонованого і пріоб-РЕТА товару. Послідовність цих кроків представлена в табл. 4.7. Так-вайте розглянемо застосування цього методу відносно різних подій, які можуть вплинути на ситуацію на ринку морозива. Приклад: зміна попиту. Припустимо, що варто спекотне літо. Як встановилася погода впливає на ринок морозива? 1. Спекотна погода впливає на попит; змінюються смаки людей по відношенню до морозива. Тобто кількість морозива, яке бажали б купити люди при кожній можливій ціні, збільшується. Крива пропозиції не з-змінюється, оскільки погода не має прямого впливу на фірми-вироб-дители морозива.
2. Так як спекотна погода призводить до того, що бажання людей придбати морожени-ве зростає, крива попиту зсувається вправо. Крива попиту на морозиво Таблиця 4.7 ТРИ КРОКИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ СТАТИКИ 1. Визначення зрушень кривої попиту або кривої пропозиції (можливо, обох кривих). 2. Визначення напрямку зсуву кривої. 3. Використання графіка кривих попиту та пропозиції та аналіз впливу зсуву на ринкову рівновагу. Глава 4. Ринкові сили попиту та пропозиції 105 зміщується з положеніяО, в положеніеD2 (рис. 4.10). Зрушення демонструє, що необхідна кількість морозива при кожній можливій ціні зростає. 3. Зростання попиту підвищує ціну рівноваги з $ 2,00 до $ 2,50, а равновес-ний обсяг - з 7 до 10 стаканчиків (рис.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Попит і пропозиція 1: як працює ринок Аналіз змін рівноваги. "
 1. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 2. 10. Сенс грошового відношення
  Грошове ставлення, тобто відношення між попитом і пропозицією грошей, однозначно визначає структуру цін взаємні мінові відносини між грошима і товарами та послугами. Якщо грошове ставлення залишається незмінним, то не може виникнути ні інфляційного (експансіоністського), ні дефляційного (редукционистского) тиску на торгівлю, ділове життя, виробництво, споживання та зайнятість.
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [див Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч . Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [ 2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  Відповідно до класичної теорії вирівнювання факторів виробництва, розвиток глобальної економіки призводить до зростання експорту з країн третього світу продуктів некваліфікованого, трудомісткого виробництва. Оскільки трудомісткі товари дешевше робити в третьому світі, ціни на них падають, виганяючи з ринку конкуруючі з ними виробництва першого світу, що використовують більш дорогу робочу силу. За міру їх
 5. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  Ділові цикли настільки ж внутрішньо властиві капіталізму, як землетруси властиві геології Землі. Вони завжди були у капіталізму і завжди будуть. Протягом п'ятдесяти років, з 1945 по 1995 р., Сполучені Штати пережили десять років, коли обсяг виробництва падав (1946, 1949, 1954, 1958, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1991), і в 1960-1961 рр.. був період у дванадцять місяців з негативним зростанням, хоча і
 6. Кейнсіанська макроекономічна модель
  Причини Великого краху, можливі шляхи виходу з нього та рекомендації щодо недопущення в майбутньому подібних економічних катастроф були проаналізовані та обгрунтовані в книзі видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 р. Наслідком виходу в світ цієї книги було те, що макроекономіка виділилася в самостійний розділ
 7. 2 . Економічні погляди Й. Шумпетера
  До цих пір ми розглядали різні економічні школи, хоча цей розподіл достатньою мірою умовно. Але в навіть таке умовний розподіл не вписується фігура Й.Шумпетера, який в історії економічної думки стоїть осібно, поєднуючи у своїй теорії як елементи інституціоналізму, так і посилки неокласичного напряму економічної науки. Й. Шумпетер (1883-1950), економіст і соціолог,
 8. Дана ідея може показатися безглуздою людині, що не познавшему на собі дей-ствие ринкової
  Дана ідея може показатися безглуздою людині, що не познавшему на собі дей-ствие ринкової економіки. Економіка - велика група людей, зайнятих взаємо-залежними видами діяльності. Чому децентралізоване прийняття рішень не закінчується загальним хаосом? Хто або що координує дії мільйонів людей, можливості і бажання яких постійно змінюються? Де гарантії, що те, що повинно
 9. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення перш все підвищувати
 10. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  Еволюція ринкової економіки. Основні риси та критерії класифікації сучасних економічних систем Еволюція ринкової економіки і основні риси сучасних економічних систем. Ринкова економіка (або ринкове господарство) - це система господарювання, що базується на економічному відокремленні її суб'єктів, які користуються свободою вибору способів реалізації своїх економічних інтересів.
© 2014-2022  epi.cc.ua