Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Скорочення темпів інфляції протягом цього періоду було до-стігнуто за рахунок різкого підвищення рівня безробіття в 1982 і

Скорочення темпів інфляції протягом цього періоду було до-стігнуто за рахунок різкого підвищення рівня безробіття в 1982 і 1983 рр.. Зверніть увагу, що точки, позначений-ні на цій диаграм-ме як А Б і С, приблизно відповідають одно-іменним точкам на рис. 33.10. ДЖЕРЕЛО: U. S. Department of Commerce, U. S. Department of Labour. Отже, Пол Волкер мав прийняти рішення про стратегію зниження темпів інфляції, а економічна наука розділилася на два табори. Одна група еконо-мистов запропонувала оцінити коефіцієнт втрат і прийшла до висновку, що обмеження темпів зростання цін пов'язане зі значним зниженням обсягу випуску і зростанням безробіття. Інша група запропонувала теорію раціональних очікувань і зробила висновок, що зменшення інфляція може бути набагато менш дорогим. Більше того, існує можливість уникнути витрат взагалі. Хто ж виявився правий? На рис. 33.11 представлені дані про темпи інфляції та рівень безробіття за 1979-1987 рр.., З яких випливає, що П. Волкер досяг успіху в зниженні темпів зростання цін з 10% в 1981-1982 рр.. до приблизно 4% в 1983-1984 рр.. Скор-щення темпів інфляції відбулося виключно завдяки грошово-кредитній політиці. Фінансово-бюджетна політика в цей період часу діяла в протилежному напрямку збільшення бюджетного дефіциту і, відповідно-но, сукупного попиту, що, взагалі кажучи, веде до зростання темпів інфляції. 0 123456789 10 Рівень безробіття (у відсотках) Глава 33.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Скорочення темпів інфляції протягом цього періоду було до-стігнуто за рахунок різкого підвищення рівня безробіття в 1982 і "
 1. Краткосроч-ная крива Філліпса переміститься вниз, і економіка досягне низької інфляції швидко і без витрат у вигляді
  Краткосроч-ная крива Філліпса переміститься вниз, і економіка досягне низької інфляції швидко і без витрат у вигляді тимчасово високого рівня безробіття і низького обсягу випуску. Антиінфляційна політика по П. Волкеру Рис. 33.11 антиінфляційних-ная ПОЛІТИКА ПО П. Волкер Діаграма побудована на даних про рівень безробіття і темпах інфляції (вимірюваних Дефла-тором ВВП) в США в
 2. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  Сучасний етап господарського реформування обумовлений ря-дом об'єктивних причин. Економічні кризи 1980-1982 рр.. і 1992-1993 рр.. були більш глибокими і тривалими, ніж всі інші циклічні кризи повоєнної економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають
 3. 11.2. Аналіз дебіторської заборгованості
  Дебіторська заборгованість бюджетної установи за коштами бюджетного фінансування являє собою такий стан розрахунків, при якому допущено відволікання асигнувань з бюджету і використання їх іншими організаціями чи особами. Збільшення або зменшення дебіторської заборгованості робить великий вплив на фінансове становище установи та від контролю за її рухом безпосередньо
 4. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  Подібно спадів, фінансові потрясіння так само старі, як сам капіталізм. Тюльпанова манія почалася в Голландії в 1624 р. Вісімнадцяте століття бачив «бум Південних морів» в Англії (коли спекуляція йшла навколо акцій Компанії Південних морів, що мала привілей на работоргівлю і рибну ловлю в Південних морях) і «бум Міссісіпі» у Франції (коли центром уваги була земельна власність у французькій
 5. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  В економічній літературі 50-і рр.. зазвичай називають " сріблячи-ними ", а 60-ті -" золотими ", що пов'язано з надзвичайно високими тем-пами економічного зростання. Про це наочно свідчать сле-дмуть дані: Порівняльний аналіз ВНП (США=100%) {foto49} Найвпливовішим з усіх факторів післявоєнного розвитку за-падних країн був феномен так званого "надолуження". "надолуження" -
 6. § 3. макроекономічні нерівноваги
  Економічні коливання. Макроекономіки властиві два стани: а) стан рівноваги, коли економічне зростання йде наче по прямій траєкторії (випуск продукції збільшується пропорційно зростанню виробничих факторів), б) стан нерівноваги (незбалансованості), коли господарський розвиток випробовує коливання в динаміці виробництва. Саме такий стан найбільш
 7. § 1. ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
  Фінанси та їх роль. Дуже важливим і ефективним важелем впливу на макроекономіку є фінанси, якими володіє держава. Фінанси (лат. finan-cia - готівка, дохід) - сукупність всіх грошових коштів, якими володіють домашні господарства, підприємства і держава. Давайте розглянемо структуру фінансової системи і взаємозв'язки між її основними частинами. На рівні
 8. 2.2. Проблеми збалансованості державного бюджету. Дефіцит і профіцит державного бюджету
  Державний бюджет може мати такі стани: 1. Збалансований бюджет, коли доходи бюджету дорівнюють його витратам. 2. Дефіцит - коли витрати перевищують доходи бюджету. 3. Профіцит - коли доходи перевищують видатки бюджету. Бюджетний дефіцит - це сума, на яку в даному році витрати бюджету перевищують його доходи. У сучасному світі немає держави, яка в ті чи інші періоди
 9. 31.2. Етапи економічного розвитку
  Історія незалежної Бразилії, колишньої португальської колонії, бере початок з 1822 р. До кінця 30-х років XX століття вона розвивалася як сировинний придаток провідних західних країн. Тільки в 1940 р. частка обробної промисловості в національному доході досягла 10%. Світова економічна і фінансова криза 30-х років, що супроводжувався відтоком капіталу, багато в чому підірвав позиції латифундизма. Він
 10. Циклічність розвитку
  . Цикли охоплюють як загальну динаміку господарства (цикли Маркса-Жугляра, Кондратьєва), так і її окремих сфер (цикли Китчина, Кузнеця та ін.) Накладаючись один на одного, вони створюють строкату картину динаміки зростання. Загальні коливальні рухи ділової активності як в окремих країнах, так і в світовій економіці виявляються багатокомпонентними, складаючись з декількох складових з різними
© 2014-2022  epi.cc.ua