Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

РОЗДІЛ III МАКРОЕКОНОМІКА


Макроекономіка - галузь економічної науки, що вивчає поведінку економіки як єдиного цілого з погляду забезпечення умов стійкого економічного зростання, повної зайнятості ресурсів, мінімізації рівня інфляції і рівноваги платіжного балансу. Макроекономіка, як особлива самостійна частина економічної теорії, з'явилася в 30-і роки ХХ століття. Її появу пов'язують з ім'ям Дж. М. Кейнса і його роботою «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936 р.).
На відміну від мікроекономіки макроекономіка використовує у своєму аналізі агреговані величини, що характеризують рух економіки як єдиного цілого: ВНП (а не випуск окремої фірми), середній рівень цін (а не ціни конкретного товару), ринкову ставку відсотка, рівень інфляції, зайнятості, безробіття тощо
д.
Макроекономіка - це наука про агрегованому поведінці в економіці.
Мікроекономіка і макроекономіка взаємозумовлені в реальному економічному середовищі і взаємодіють один з одним. Макроекономічні чинники надають дію на рішення домашніх господарств і фірм про кількість заощаджень, інвестицій, споживчих витрат, що, в свою чергу, визначає величину і структуру сукупного попиту.
Незважаючи на різний рівень, мікро-та макроекономіка в загальному аналізі та використанні результатів підпорядковані єдиній меті - дослідженню закономірностей і факторів економічного зростання з метою задоволення потреб суспільства.
Мікро-та макроекономіка - це не дві окремі науки, а окремі галузі єдиної економічної теорії, що мають спільний предмет дослідження. Макроекономіка є постійно розвивається наукою. Ні в одному розділі макроекономічної теорії не спостерігається такого розмаїття поглядів на одні й ті ж проблеми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РОЗДІЛ III МАКРОЕКОНОМІКА "
 1. Розділ IV ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР МАКРОЕКОНОМІКИ
  розділах розділу IV будуть викладені сукупності глав, присвячених: а) економічному зростанню національного господарства; б) нестійкості і рівноваги макроекономіки і в) зростання ролі держави в регулюванні
 2. Розділ III. Макроекономіка
  розділу згідно з методичними рекомендаціями з вивчення кожної глави. Потім виконайте контрольні завдання з
 3. Розділ IV Макроекономіка
  Розділ IV
 4. РОЗДІЛ 3. Макроекономіка
  РОЗДІЛ 3.
 5. Підрозділ IV. 3. Зростання ролі держави в регулюванні макроекономіки
  розділі розділу IV підручника ми розглянули серйозні суперечності, властиві макроекономіці. Коли ці протиріччя різко загострюються, виникає загроза соціально-економічної безпеки країни. У ході аналізу нестійких станів господарського розвитку нам доводилося шукати відповіді на традиційні питання: хто винен і що робити? У цьому підрозділі даються більш повні відповіді на
 6. Питання для самоперевірки
  розділу економічної теорії? 4. Які сектори взаємодіють в макроекономічних зв'язках і яку роль вони виконують? 5. Які агреговані ринки вивчає макроекономіка? 6. Відтворіть і поясніть схему кругообігу для умов відкритої еко-номіки. 7. Чому крива сукупного попиту в моделі AD-AS має спадний ха-рактер? 8. Як форма кривої сукупної пропозиції відбиває
 7. Розділ V ВСЕСВІТНЯ ЕКОНОМІКА
  розділах підручника було показано, що мікро-, мезо-та макроекономіка знаходяться в певних господарських відносинах з багатьма країнами. У розділі V докладніше розглядаються особливості міжнародних економічних відносин та світового господарства: - характерні риси сучасного світового господарства; - інтернаціональні економічні відносини; - сучасні міжнародні торговельні та
 8. Підрозділ IV.2. Макроекономіка: нестійкість і рівновагу
  розділі розділу IV підручника ми розглядали економічне зростання і роль інновацій у його прискоренні. Але це далеко не повна характеристика динаміки реальної економіки. Справа в тому, що при вільному розвитку ринкової макроекономіки характерною є тимчасова нестійкість стану товарного виробництва і ринку. Така нестійкість найбільш сильно проявляється у вигляді руху
 9. Структура економічної науки
  розділи: 1. Мікроекономіка - це розділ економічної науки, що вивчає поведінку одного суб'єкта (людини, підприємства), функціонування одного, окремо взятого ринку. 2. Макроекономіка - розглядає економічні процеси в рамках всієї національної економіки. 3. Світова економіка - розглядає економічні взаємозв'язки між різними
 10. МАКРОЕКОНОМІКА
  розділ економічної науки, присвячений вивченню великомасштабних економічних явищ і процесів, що відносяться до економіки країни, її господарству в цілому. Об'єктом вивчення макроекономіки є зведені, узагальнюючі показники по всьому господарству, такі, як національне багатство, валовий національний і валовий внутрішній продукт, національний дохід, сумарні державні та приватні
 11. Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
  розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого. На це вказує приставка «макро» - великий, яка підкреслює, що даний розділ присвячений дослідженню великомасштабних народно-господарських проблем, таких, як формування обсягу і структури валового національного продукту, чинники та механізми економічного зростання та рівноваги
 12. Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
  розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого. На це вказує приставка «макро» - великий, яка підкреслює, що даний розділ присвячений дослідженню великомасштабних народно-господарських проблем, таких, як формування обсягу і структури валового національного продукту, чинники та механізми економічного зростання та рівноваги
 13. ЛІТЕРАТУРА
  розділ економічної теорії, названий "Макроекономіка". У першу чергу напрошується питання: яким чином і коли з'явилося на світ поняття «макроекономіка"? Які специфічні відносини, властиві національній економіці кожної країни, вона
 14. 1.5 Мікроекономіка і макроекономіка
  розділу-мікроекономіку і макроекономіку. Мікроекономіка вивчає поведінку окремих економічних агентів: індивідуумів, домогосподарств, підприємств, власників первинних виробничих ресурсів. У центрі її уваги - ціни та обсяги виробництва і споживання конкретних благ, стан окремих ринків, розподіл ресурсів між альтернативними цілями. Макроекономіка досліджує
© 2014-2022  epi.cc.ua