Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Витрати, що не враховуються з метою оподаткуванняПри визначенні податкової бази не враховуються такі витрати:
1) у вигляді сум нарахованих платником податку дивідендів та інших сум прибутку після оподаткування;
2) у вигляді пені, штрафів та інших санкцій, що перераховуються до бюджету (у державні позабюджетні фонди), а також штрафів та інших санкцій, що стягуються державними організаціями, яким надане право накладання зазначених санкцій;
3) у вигляді внеску до статутного (складеного) капітал, вкладу в просте товариство;
4) у вигляді суми податку, а також суми платежів за наднормативні викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище;
5) у вигляді витрат з придбання і (або) створення амортизується майна, а також витрат, здійснених у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння об'єктів основних засобів, за винятком витрат, зазначених у НК;
6) у вигляді внесків на добровільне страхування, крім внесків, зазначених у НК;
7) у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення, крім внесків, зазначених у НК;
8) у вигляді відсотків, нарахованих платником податку-позичальником кредитору понад сум, визнаних витратами з метою оподаткування відповідно до НК;
9) у вигляді майна (включаючи грошові кошти), переданого комісіонером, агентом і (або) іншим повіреним у зв'язку з виконанням зобов'язань за договором комісії, агентським договором чи іншому аналогічним договором;
10) у вигляді сум відрахувань у резерв під знецінення вкладень у цінні папери, створювані організаціями, за винятком сум відрахувань в резерви під знецінення цінних паперів, вироблених професійними учасниками ринку цінних паперів;
11) у вигляді гарантійних внесків, що перераховуються в спеціальні фонди, призначені для зниження ризиків невиконання зобов'язань за угодами при здійсненні клірингової діяльності або діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів;
12) у вигляді коштів або іншого майна, які передані за договорами кредиту або позики (інших аналогічних коштів або іншого майна незалежно від форми оформлення запозичень, включаючи боргові цінні папери), а також у вигляді коштів або іншого майна, які спрямовані в погашення таких запозичень;
13) у вигляді сум збитків по об'єктах обслуговуючих виробництв і господарств, включаючи об'єкти житлово-комунальної та соціально-культурної сфери в частині, що перевищує граничний розмір, який визначається відповідно до НК;
14) у вигляді майна, робіт, послуг, майнових прав, переданих в порядку попередньої оплати платниками податків, визначальними доходи і витрати за методом нарахування;
15) у вигляді сум добровільних членських внесків в громадські організації;
16) у вигляді вартості безоплатно переданого майна;
17) у вигляді вартості майна, переданого в рамках цільового фінансування;
18) у вигляді від'ємної різниці, що утворилася в результаті переоцінки дорогоцінних каменів при зміні в установленому порядку прейскурантів цін;
19) у вигляді сум податків, пред'явлених платником податку покупцю товарів (робіт, послуг , майнових прав);
20) у вигляді коштів, що перераховуються профспілковим організаціям;
21) у вигляді витрат на будь-які види винагород, що надаються керівництву або працівникам, крім винагород , що виплачуються на підставі трудових договорів (контрактів);
22) у вигляді премій, що виплачуються працівникам за рахунок коштів спеціального призначення або цільових надходжень;
23) у вигляді сум матеріальної допомоги працівникам;
24) на оплату додатково наданих за колективним договором (понад передбачених чинним законодавством) відпусток працівникам, в тому числі жінкам, які виховують дітей;
25) у вигляді надбавок до пенсій, одноразових допомог йде на пенсію ветеранам праці;
26) на оплату проїзду до місця роботи і назад транспортом загального користування, спеціальними маршрутами, відомчим транспортом;
27) на оплату цінових різниць при реалізації за пільговими цінами (тарифами) (нижче ринкових цін) товарів (робіт, послуг) працівникам;
28) на оплату цінових різниць при реалізації за пільговими цінами продукції підсобних господарств для організації громадського харчування;
29) на оплату путівок на лікування або відпочинок, екскурсій або подорожей, занять у спортивних секціях, гуртках;
30) у вигляді витрат платників податків-організацій державного запасу спеціального (радіоактивного) сировини;
31) у вигляді вартості переданих платником податку-емітентом акцій, що розподіляються між акціонерами за рішенням загальних зборів акціонерів пропорційно кількості належних їм акцій, або різниця між номінальною вартістю нових акцій, переданих натомість первісних, і номінальною вартістю первинних акцій акціонера при розподілі між акціонерами акцій при збільшенні статутного капіталу емітента;
32) у вигляді майна або майнових прав, переданих як завдатку, застави;
33) у вигляді сум податків у разі, якщо такі податки раніше були включені платником податку до складу витрат, при списанні кредиторської заборгованості платника податку по цих податках;
34) в вигляді сум цільових відрахувань, вироблених платником податку на цілі, зазначені в НК;
35) на здійснення безрезультатних робіт з освоєння природних ресурсів;
36) на НДДКР, що не дали позитивного результату, - понад розмір витрат, передбачених НК;
37) у вигляді сум виплачених підйомних понад норм;
38) на компенсацію за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів і мотоциклів, на оплату добових, польового постачання і раціону харчування екіпажів морських, річкових і повітряних суден понад норми таких витрат, встановлених Урядом РФ;
39) у вигляді плати державним і (або) приватному нотаріусу за нотаріальне оформлення понад тарифи;
40) у вигляді внесків, вкладів та інших обов'язкових платежів, що сплачуються некомерційним організаціям і міжнародним організаціям;
41) на заміну бракованих, які втратили товарний вигляд і відсутніх примірників періодичних друкованих видань, а також втрати у вигляді вартості втратила товарний вигляд, бракованої і нереалізованої продукції засобів масової інформації та книжкової продукції, крім витрат і втрат, зазначених у НК;
42) у вигляді представницьких витрат у частині, що перевищує їх розміри, передбачені НК;
43) у вигляді витрат, передбачених НК;
44) на придбання (виготовлення) призів, вручаються переможцям розіграшів таких призів під час проведення масових рекламних кампаній;
45) у вигляді сум відрахувань в Російський фонд фундаментальних досліджень, Російський гуманітарний науковий фонд, Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері, Федеральний фонд виробничих інновацій, Російський фонд технологічного розвитку, а також в інші галузеві та міжгалузеві фонди фінансування НДДКР, понад суми відрахувань, передбачених НК;
46) від'ємна різниця, отримана від переоцінки цінних паперів за ринковою вартістю ;
47) у вигляді витрат засновника довірчого управління, пов'язаних з виконанням договору довірчого управління, якщо договором довірчого управління передбачено, що вигодонабувачем не є засновник;
48) в вигляді витрат, здійснюваних релігійними організаціями у зв'язку з вчиненням релігійних обрядів і церемоній, а також у зв'язку з реалізацією релігійної літератури та предметів релігійного призначення;
- у вигляді вартості майна (робіт, послуг), отриманого в Відповідно до статті 251 НК, а також вартості майна, придбаного (створюваного) за рахунок зазначених коштів, у тому числі при подальшій реалізації цього майна;
- у вигляді витрат, включаючи винагороду керуючої компанії і спеціалізованому депозитарію , вироблених за рахунок коштів організацій, що виступають як страховиків з обов'язкового пенсійного страхування, при інвестуванні коштів пенсійних накопичень, призначених для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії;
- у вигляді сум, які спрямовані організаціями, що виступають в Як страховиків з обов'язкового пенсійного страхування, на поповнення коштів пенсійних накопичень, призначених для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії, і які відображені на пенсійних рахунках накопичувальної частини трудової пенсії;
- у вигляді коштів пенсійних накопичень для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії, що передаються відповідно до законодавства РФ недержавними пенсійними фондами до Пенсійного фонду РФ і (або) іншого недержавного пенсійного фонду, які виступають в якості страховика по обов'язковому пенсійному страхуванню;
- витрати судновласників на обслуговування , ремонт і інші цілі, пов'язані з утриманням та експлуатацією суден, зареєстрованих у Російському міжнародний реєстр суден;
49) інші витрати, що не відповідають критеріям НК.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Витрати, що не враховуються з метою оподаткування "
 1. Питання 1.Роль податку на прибуток у податковій системі РФ. Платники податку на прибуток
  . Об'єктом оподаткування з податку на прибуток організацій визнається прибуток, отриманий платником податку. Прибутком визнається: 1) для російських організацій - отримані доходи, зменшені на величину зроблених витрат, які визначаються відповідно до цього розділу; 2) для іноземних організацій, що здійснюють діяльність у Російській Федерації через постійні
 2. Питання 1 Основні принципи та порядок оподаткування некомерційних організацій
  Нова "ера" в оподаткуванні прибутку, в тому числі некомерційних організацій, що підпадають під статус платників податків, настане з набранням чинності з 1 січня 2002 роки 25 глави частини другої Податкового кодексу Російської Федерації (далі - НК РФ). На підставі пункту 1 статті 2 Федерального закону від 12.01.96 N 7-ФЗ (в редакції від 08.07.99) "Про некомерційні організації" некомерційної
 3. Податкова база
  Податковою базою визнається грошове вираження прибутку, що підлягає оподаткуванню. Податкова база з прибутку, що обкладається за ставкою, відмінною від ставки 24%, визначається платником податку окремо. Доходи і витрати платника податку враховуються в грошовій формі. Доходи, отримані в натуральній формі в результаті реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав (включаючи
 4. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  Оскільки економічне благо потрібно не тільки тим, хто бажає використовувати його для споживання або виробництва, а й людям, які бажають зберігати його в якості засобу обміну і в разі необхідності поступитися його в одному з наступних актів обміну, то попит на нього збільшується. З'явившись, нове застосування цього блага створило додатковий попит на нього. І як у випадку з іншими
 5. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 6. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 7. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  Соціально-економічний аспект сутності людини. Економічні потреби та інтереси. Навколишнє середовище та особливості відтворення робочої сили Соціально-економічний аспект сутності людини. Так як людина - мисляча істота, наділена природними силами, "то праця з фізіологічної точки зору - це виконання ним певних функцій, кожна з яких пов'язана з витратою розумової,
 8. 6.4. Складання проектів бюджетів
  Наступний етап бюджетного планування - процес складання проекту бюджету. Головна задача розробки проекту бюджету - визначення обсягу грошових коштів, централізуемих в бюджеті з метою фінансового забезпечення функцій, покладених на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, та заходів, передбачених прогнозом економічного і соціального розвитку держави та
 9. 14.6. Плата за землю
  Використання землі в РФ є платним. Формами плати за землю є: - земельний податок; - орендна плата; - нормативна ціна землі. Власники землі, землевласники і землекористувачі, крім орендарів, оподатковуються щорічним земельним податком. За землі, передані в оренду, справляється орендна плата. Для купівлі й викупу земельних ділянок у випадках, передбачених
 10. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
    "Повстання" неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці "друге дихання". Примітно, що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
© 2014-2022  epi.cc.ua