Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Податкова базаПодатковою базою визнається грошове вираження прибутку, що підлягає оподаткуванню.
Податкова база з прибутку, що обкладається за ставкою, відмінною від ставки 24%, визначається платником податку окремо.
Доходи і витрати платника податку враховуються в грошовій формі.
Доходи, отримані в натуральній формі в результаті реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав (включаючи товарообмінні операції), враховують виходячи з ціни угоди з урахуванням положень статті 40 НК.
Позареалізаційні доходи, отримані в натуральній формі, враховуються при визначенні податкової бази виходячи з ціни угоди з урахуванням положень статті 40 НК.
Ринкові ціни визначаються в порядку, аналогічному порядку визначення ринкових цін, встановленому статтею 40 НК, на момент реалізації або вчинення позареалізаційних операцій (без включення до них ПДВ, акцизу).

При визначенні податкової бази прибуток, що підлягає оподаткуванню, визначається наростаючим підсумком з початку податкового періоду.
Якщо у звітному (податковому) періоді платником податку отримано збиток - негативна різниця між доходами і витратами, що враховуються в цілях оподаткування, в даному звітному (податковому) періоді податкова база визнається рівною нулю.
Збитки, отримані платником податку в звітному (податковому) періоді, приймаються з метою оподаткування у порядку і на умовах, встановлених НК.
Особливості визначення податкової бази по банках встановлюються з урахуванням положень статей 290-292 НК.
Особливості визначення податкової бази по страховикам встановлюються з урахуванням положень статей 293-294 НК.

Особливості визначення податкової бази по недержавним пенсійним фондам встановлюються з урахуванням положень статей 295-296 НК.
Особливості визначення податкової бази за професійними учасникам ринку цінних паперів встановлюються з урахуванням положень статей 298-299 НК.
Особливості визначення податкової бази за операціями з цінними паперами встановлюються у статті 280 з урахуванням положень статей 281-282 НК.
Особливості визначення податкової бази за операціями з фінансовими інструментами термінових угод встановлюються з урахуванням положень статей 301-305 НК.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Податкова база "
 1. Податковий тягар
  Величина податкової суми (так зване податковий тягар) залежить насамперед від податкової бази та податкової ставки. Податкова база - це та величина, з якої справляється податок, а податкова ставка - це розмір, в якому стягується податок. У США, Великобританії, Італії та деяких інших країнах розміри податку на прибуток визначаються виключно її величиною. У ФРН, Франції, Японії, Швеції
 2. Принципи оподаткування
  Протягом всієї історії людства жодна держава не могла існувати без податків. Податковий досвід підказав та головний принцип оподаткування: «Не можна різати курку, яка несе золоті яйця», тобто як би великі не були потреби у фінансових коштах на покриття мислимих і немислимих витрат, податки не повинні підривати зацікавленість платників податків у господарській
 3. Терміни і поняття
  Фінанси Фінансово-кредитна система Фінансово-кредитна політика Державний бюджет Бюджетний процес Державні позабюджетні фонди Цільові бюджетні фонди Бюджетний дефіцит Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) Реструктуризація (консолідація) зовнішнього боргу Конверсія зовнішнього боргу Регулювання зовнішнього боргу Обслуговування боргу Податки Податкова
 4. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 5. 8.1. Сутність і функції податків
  Податки виникли з появою держави як один з методів мобілізації грошових коштів. На ранніх етапах історичного розвитку вони стягувалися з населення і мали або натуральну форму, або форму трудових повинностей. Разом з доходами у вигляді данини, контрибуції (тобто неподатковими доходами) держава покривала податками свої витрати. Але зі збільшенням територій, зростанням економічної і
 6. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  "Повстання" неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці "друге дихання". Примітно, що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
 7. 8.3.6. Принципи і механізми оподаткування
  Оскільки протягом історії людства жодна держава не існувало без справляння податків, то світовий досвід привів до головного принципу оподаткування, який можна виразити таким висловом: «Не ріжте курку, яка несе золоті яйця ». Тобто не можна відчужувати майно або власність платника податку на користь держави таким чином, щоб підірвати стимули до індивідуальної
 8. Тести
  1. Вкажіть, які заходи можна віднести до дискреційній політиці, а які - до вбудованим стабілізаторам: а) законодавче зниження ставок оподаткування; б) збільшення обсягу виплат з безробіття в період спаду виробництва; в) зростання обсягу податкових надходжень до стадії підйому економіки у зв'язку із зростанням доходів); г) прогресивне оподаткування; д) прийняття рішення про скорочення
 9. Питання 1 Економічний зміст податків, його еволюція
  . У відповідності зі ст.75 (ч.3) Конституції РФ система податків, що стягуються у федеральний бюджет, загальні принципи оподаткування і зборів в РФ встановлюються федеральним законом. При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ст.72 Конституції РФ (п. "і") рішення зазначених завдань належить до спільної ведення РФ і її суб'єктів. У процесі справляння податків виникають податкові відносини
 10. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  . Ось уже кілька років у Російській Федерації проходить масштабна податкова реформа. У третє тисячоліття Росія вступила з Податковим кодексом, і це вперше за всю історію російської державності. Податковий кодекс Російської Федерації складається з двох частин - загальної та спеціальної. Створена абсолютно нова основа правового регулювання податкової системи в період переходу до ринкової
© 2014-2022  epi.cc.ua