Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Тривалість безробіття


Дві крайні точки зору на безробіття, наведені на початку цієї глави, відповідають і двумвзглядам на її середню тривалість.
Про Тривалість безробіття естьвремя, протягом якого людина остаетсябезработним.
Щоб оцінити значення цього поняття, рассмотрімдве крайні ситуації, можливі при 5%-му уровнебезработіци. Варіант А полягає в тому, що в тече-гом року кожен працівник 5% часу, ті. на про-тяжении приблизно 2,5 тижні на рік, є без-робітним. Повною протилежністю служить си-туація В, при якій 5% величини робочої сілиостаются безробітними протягом усього року. Табли-ца 32-2 ілюструє ці ситуації.
У разі А безробіття носить масовий характер, а її середня тривалість мала. У разі У по-следний показник високий, зате відносно мало
людей перебувають без роботи.
Який з цих двох випадків чаїв, А або В, більшою мірою відповідає ситуа-ції із зайнятістю, що склалася в СоедіненнихШтатах? Обговорення на початку глави на первийвзгляд змушує віддати перевагу нагоди А, по-скільки ми бачили, наскільки інтенсивні потокімежду зайнятістю та безробіттям, а також в сово-купно робочу силу і з неї Але ці загальні пере-міщення не відображають усієї картини, так як про -тривалість безробіття не є одінаковойдля всіх тих, хто шукає роботу в даний час. На са-мом справі істотна частка загальної величини безра-ботіци в Сполучених Штатах пояснюється тим, чточасть людей залишаються безробітними протягом біль-шей частині кожного року. Те. випадок В характерний длязначітельной частини безробітних в США *.
Таблиця 32-3 показує питому вагу безработ-них з різною тривалістю безробіття вих загальному числі.
Загальна тривалість безробіттю-тіци, випробовуваної протягом року кожним індивідуумів, розраховується наступним чином: якщо люди-ставав безробітним двічі, кожен разна 3 тижні, то він вважається безробітним у теченіе6 тижнів. Середня норма безробіття в кожному ізтрехлетніх періодів була вище, ніж у предидущем.Когда норма безробіття була низькою, 3,6% в 1967-1969 рр.., Люди, що залишалися без роботи в теченіеполугода і більше, становили 23% загальної чісленностібезработних, в період 1982 -1984 рр.., коли безробіттю-Тіца становила 8,8%, їх уже було 46%. Таким обра-зом, фактично половина всієї безробіття в тотперіод припадала на людей, яких можна вва-тать хронічними безробітними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Тривалість безробіття "
 1. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  тривалості. Сутність і причини безробіття в поясненні різними економічними теоріями В економічній теорії існують різні підходи до пояснення необхідності та можливості існування безробіття. Одне з найбільш ранніх пояснень безробіття дано Т. Мальтусом. Він помітив, що безробіття викликають демографічні причини, у результаті яких темпи росту народонаселення
 2. § 54. Соціальний захист населення
  тривалості робочого дня, надання оплачуваних відпусток, створення профспілок і т. д.). Основними принципами соціальної політики є оптимальне поєднання соціальної справедливості та ефективності; облік життєво необхідних соціальних стандартів, згідно з Конституцією країни, при формуванні бюджетів різних рівнів, чітке розмежування відповідальності за їх виконання між
 3. 3.1. БЕЗРОБІТТЯ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ. ВИМІР БЕЗРОБІТТЯ
  тривалість безробіття - це час перебування в ка-честве безробітного. У табл. 3.1 наведено динаміку рівня безробіття в економіці РФ за період з 1992 по 2000 рр.. Таблиця 3.1 Динаміка рівня безробіття в економіці РФ за період з 1992 по 2000 рр.. (Тис. чол.)
 4. 3. Природна норма безробіття
  безробіття і гдеее коріння. Наприклад, вона має місце у випадку, когдалюді очікують повідомлення про надання їм ра-боти. Іншим варіантом є випадок, коли особи, що втратили роботу, приймаються за пошуки нової, а також коли вони включаються в процес пошуку, небудучі зайнятими безпосередньо перед цим Так як пошуки роботи, а також процес перехо-так з однієї роботи на іншу вимагають витрат
 5. 3. Людська праця як засіб
  тривалість дозвілля. У цьому сенсі можна дати відповідь на питання, що часто ставиться філософами і філантропами: чи робить економічний прогрес людей щасливішими? Якби продуктивність праці була нижчою, ніж вона є в сьогоднішньому капіталістичному світі, людина був би змушений або більше старанно працювати, або відмовитися від багатьох задоволень. Встановлюючи цей факт, економісти не стверджують,
 6. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  тривалість життя своєї продукції, точно так само, як це роблять кравці, шевці, виробники автомобілів, радіоприймачів, холодильників і будівельні фірми. Зрозуміло, завжди існують промоутери, які під впливом зайвого оптимізму схильні до занадто сильному розширенню своїх підприємств. Реалізуючи ці проекти, вони забирають фактори виробництва у інших заводів цієї ж галузі
 7. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  тривалості робочого дня частка найманих працівників полегшується. У такому випадку можна вважати закони, що обмежують робочий день, еквівалентами законів, за допомогою яких європейські держави XVII, XVIII і XIX ст. поступово скорочували і зрештою повністю знищили панщину, трудову повинність кріпаків перед своїми панами, або указів, що полегшують працю ув'язнених.
 8. Коментарі
  тривалості робочого дня для деяких категорій зайнятих. 27 травня 1935 NIRA був визнаний Верховним судом США неконституційним. [56] Фуллартон Джон англійський економіст, автор робіт з питань грошового обігу. Один з лідерів банківської школи, противник кількісної теорії грошей. [57] закон Грешема назва, запропоноване в 1857 р. англійським економістом Маклеодом для відомого
 9. РІЗНІ СОЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ, РІЗНІ ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ
  тривалості робочого часу на підприємствах, з метою допустити велику «гнучкість» у використанні робочої сили. І хоча офіційні особи не хочуть це відкрито визнати, «гнучкість» - це попросту кодове позначення для «зниження заробітної плати» (126). Якщо така «гнучкість» буде здійснена, то є всі підстави вважати, що європейська структура оплати праці почне дуже швидко
 10. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  тривалості життя. Немає також причини віддавати деякої групі (яка б не була система державного допомоги) стільки ресурсів, щоб вона в кінцевому рахунку отримувала доходи вище середнього. Це призводить до соціального абсурду, коли бідніші члени суспільства субсидують своїми податками більш багатих. Щоб відповісти на це питання, треба поставити собі деякі виразні
© 2014-2022  epi.cc.ua