Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Д. Представивши наявні дані в графічній формі, ви отримаєте типову криву попиту з

д. Представивши наявні дані в графічній формі , ви отримаєте типову криву попиту з заперечувачем вим нахилом. Таблиця 15.1 ВАЛОВИЙ, СЕРЕДНІЙ І граничний прибуток МОНОПОЛІЇ КІЛЬКІСТЬ ЦІНА ВАЛОВИЙ ДОХІД СЕРЕДНІЙ ДОХІД ГРАНИЧНИЙ J ВОДИ, в Галлії. В $ в $ в $ ДОХІД, B $ (Q) (P) (TR=Px О) (ДЯ=77? / Q) [MFI -=DTFI / DQ) 0 11 0 - 1 10 10 10 10 2 9 18 9 8 3 8 24 8 6 4 7 28 7 4 5 6 30 6 2 6 5 30 5 0 7 4 28 4 -2 8 3 24 3 -4 'лава 15. Монополія У третій колонці таблиці наведено валовий дохід монополіста, рівний про-добутку обсягу продукції (з першої колонки) і ціни (з другої колонки). 3 четвертій колонці - його середній дохід, тобто дохід, що отримується від продажу-дініци продукції. Ми обчислюємо середній дохід як відношення валового доходу, ззятого в третій колонці, до обсягу продажів з першої колонки. Як ми з'ясували з гл. 14, середній дохід завжди дорівнює ціні товару, що справедливо як для конку-тентной фірми, так і для фірми-монополіста.
В останній колонці табл. 15.1 - граничний дохід фірми-монополіста - ~ Оход, отримуваний від продажу додаткової одиниці продукції. Ми ісчіс-ляем граничний дохід як зміна валового доходу при зростанні обсягу випуску на одиницю. Наприклад, поставка 3 галонів води приносить фірмі вало-вої дохід в $ 24. Збільшення обсягу пропозиції до 4 галонів піднімає залів дохід до $ 28. Отже, граничний дохід дорівнює $ 28 - $ 24, то-сть $ 4. У табл. 15.1 представлений результат, який суттєво важливий для розуміння поведінки монополії: граничний дохід монополіста завжди менше ціни його - кухаря. Наприклад, якщо фірма збільшує поставку води з 3 до 4 галонів, її залів дохід зросте тільки на $ 4, навіть якщо вона зуміє реалізувати кожен галон по $ 7. Для монополії граничний дохід менше ціни тому, що крива попиту на її продукцію має негативний нахил. Щоб збільшити обсяг продажів, монополія повинна знизити ціну на свій товар; отже, щоб про-дати четвертий галон води, монополіст повинен задовольнитися меншим до-ходом від перших трьох галонів.
Граничний дохід монополії значно відрізняється від граничного доходу конкурентні фірми. Збільшуючи обсяг продажів, монополія стикається з двома ефектами, що впливають на її валовий дохід, що обчислюється як добуток P х Q: - Ефект об'єму: продається більший обсяг випущеної продукції, тобто Q зростає. - Ефект ціни: ціна падає, тобто P зменшується. Так як конкурентна фірма реалізує за ринковою ціною стільки продукції, скільки вона забажає, їй невідомий ефект ціни. Збільшуючи виробництво на одиницю, конкурентна фірма отримує дохід, що дорівнює ринковій ціні цієї одиниці продукції, а її дохід від проданої раніше продукції аж ніяк не знижується. Іншими словами, так як конкурентна фірма є приймаючою ціну, її граничний дохід дорівнює ціні її продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Д. Представивши наявні дані в графічній формі, ви отримаєте типову криву попиту з "
 1. Один з найважливіших графіків, розглянутих в економічній теорії, - кри-вая попиту, що відображає вплив ціни
  представ-лени різними точками. З графіка випливає, що студенти, які проводять більше часу за навчанням, отримують вищі оцінки. Середня оцінка 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 10 15 20 25 30 35 40 Час навчання (годин на тиждень) Глава 2. Думайте як економіст Тепер у нас є три змінні: ціна романів, дохід і
 2. § 2. НОРМА ПРИБУТКУ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ
  представити в економічній моделі. На практиці доводиться рахуватися з тим, що капітал, що знаходиться в продуктивній формі, в більшості випадків не здатний безпосередньо переходити з однієї галузі в інші: адже для цього треба перепрофілювати підприємство на випуск абсолютно іншої продукції, що відбувається в рідкісних випадках. Стало бути, міжгалузева конкуренція впливає фактично на
 3. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  представляв собою просто розбіжності щодо найбільш адекватних процедур, які слід застосовувати в економічному дослідженні, то було б зайвим приділяти цьому особливу увагу. Кращий метод довів би свою перевагу, приводячи до кращих результатів. Можливо, різноманітність процедур було б необхідно для вирішення різних проблем, і для деяких з них один метод був би більш корисним, ніж
 4. 6. Монопольні ціни
  являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора виробництва не
 5. 4.6. Додаткова інформація
  представниць прекрасної статі різко зросте. До революції в Росії наявність очок було ознакою розуму, спроможності, інтелігентності, благородного походження. Зараз інтелектуалів цінують у всьому світі, переманюють з інших країн (витік мізків), вони є основним фактором економічного зростання і добробуту нації. У Росії багатії - в основному добре освічені люди. Дві третини
 6. Сукупний попит
  являє собою суму фактичних витрат всіх макроекономічних агентів, які вони зробили протягом року, в той час як формула сукупного попиту відображає витрати, які мають намір зробити макроекономічні агенти. Величина цих сукупних витрат, тобто величина сукупного попиту, залежить насамперед від рівня цін. Величина сукупного попиту являє собою ту кількість
 7. Процентна ставка
  представляє собою різновид доходу поряд з прибутком. Відсоток - це та частина доходу, яку отримує власник капіталу протягом року. Якщо вона виражається у відсотках, то такий дохід називається процентною ставкою. Наприклад, ви кладете в банк 100 тис. дол під 15% річних. Ваш дохід (або відсоток) складе 15 тис. дол, і ставка відсотка в цьому випадку буде дорівнює 15%. На думку К. Маркса,
 8. Тіньова економіка
  представники органів влади та управління) і тіньовики-господарники (в тому числі підприємці, комерсанти, фінансисти, банкіри, промисловці і аграрії, дрібні і середні бізнесмени, в тому числі і «човники»). Тіньовики-господарники ведуть і легальний бізнес, утворюючи перспективну основу майбутнього потужного середнього класу. Якщо «тіньового-ки-кримінальники» воліють варіант незаконного
 9. Лекція 10-я Нова історична школа
  представляє собою своєрідну різновид вульгарної політичної економії. Пред-ставники цієї школи ставили своєю метою апологію, вихваляючи-ня, виправдання не взагалі капіталізму, а капіталізму в тій специфічній формі, яку він прийняв у Німеччині, особ-ливо в Пруссії. Як вам відомо, в Німеччині капіталізм в сільському хо-зяйстве розвивався по так званому прусському шляху.
 10. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  представити себе як про-должателя Рікардо, що і дало привід видавати його за пред-ставника неокласичної школи. Насправді Маршалл, використовуючи ту обставину, що теорія Рікардо була вільних від протиріч і деяких вульгарних елементів, намагався витлумачити Рікардо як вульгарного економіста, приписуючи йому пріоритет у формулюванні різних ідей вуль-Гарні
© 2014-2022  epi.cc.ua