Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

2. Пропозиція капіталу


Первинні суб'єкти пропозиції (позикових коштів) - домашні господарства, що пропонують свої заощадження інвестиційним інститутам (зі збереженням за собою права власності)

Рис. 27. Пропозиція капіталу (заощаджень) відбитка витрат втрачених фозможностей
Домашні господарства, пропонуючи капітал, відмовляються від самостійного альтернативного його застосування на споживання. Чим більша сума капіталу пропонується в позичку, тим більше його гранична альтер-нативна вартість або граничні витрати втрачених можливостей.

Рис. 28. Рівновага на ринку капіталу
Відсоток - своєрідна рівноважна ціна послуг капіталу, що залежить від ряду факторів.
Фактори, що впливають на ціну послуг капіталу:
1.Фактор часу.
У визначенні сутності відсотка значну роль відіграє фактор часу. В ім'я чого суб'єкт пропозиції капіталу відмовляється від-точного споживання? В ім'я майбутніх великих доходів. Відсоток - плата за те, що власник капіталу надає іншим суб'єктам можли-ність сьогоднішнього, поточного використання капіталу. За це треба пла-тить, т.к. сьогоднішні блага люди оцінюють вище майбутніх. Це часів-ве перевагу, фундаментальна риса людської поведінки. Що-б спонукати власника капіталу відмовитися від сьогоднішнього распоря-вання ресурсами і відкласти його на невизначене майбутнє в умовах обмеженості терміну життя, треба винагородити його за відмову - за воздер жаніе або очікування. Тому чим триваліший час термінового вкла-так, тим вище повинен бути дохід на вклад у вигляді відсотка. Ця своєрідність-ная ціна рівноваги на ринку капіталу визначається спадної предель-ної продуктивністю (граничної прибутковістю) капіталу або возрас-тающими граничними витратами втрачених можливостей - законо-мірність попиту і закономірністю пропозиції.

Ставка відсотка (норма відсотка) - це відношення доходу на капі-тал, наданий у позику, до самого розміру ссужаемого капіталу, ви-виражене у відсотках.
2.Фактори ризику, що впливає на ставку відсотка.
Ризик - іманентна риса ринкової економіки: ризик предоставле-ня капітал фірмі, ризик віддалення розпорядження ним на майбутнє. Чим вище ризик, тим вище повинна бути ставка відсотка. Ринкова ставка відсотка визначає інвестиційні рішення фірми. Очікувана рента-бельность інвестиційного проекту порівнюється з поточною ринковою ставкою відсотка, тобто враховується альтернативність прийняття рішень в ринковому господарстві.
Якщо врахувати вибір споживача (домашнього господарства) між на-вартим споживанням і майбутнім доходом, а також фактор ризику, то кри-вая пропозиції капіталу (заощаджень) має вигляд загинається в обрат-ном напрямку кривої:

Рис. 29. Загинаються у зворотному напрямку крива пропозиції сбе-реження (позикових коштів)
При низьких ставках відсотка переважає ефект заміщення. По-цьому з її ростом обсяг заощаджень зростає. Але при дуже високих ставках відсотка переважає ефект доходу, їх зростання призведе до змен-шенням пропозиції заощаджень, тому що на менший обсяг заощаджень очіку-дається більший дохід, достатній для здійснення майбутнього потреб-лення.
Реальний ринок капіталу далекий від такого абсолютно конкурентно-го ринку, т.к. безліч дрібних продавців заощаджень продають їх не ін-Вестор, а фінансовим інститутам. Тому рівноважна ставка процен-та визначається ними з урахуванням політики держави, що проводиться через Центральний Банк.
Проведений аналіз показує, як формується ціна послуг або прокатна ціна капіталу, за якою оплачується найм чи оренда капі-тала.
Ці ціни послуг капіталу утворюють поточні доходи власників капіталу. Визначення капітальних цін, за якими здійснюється куп-ля-продаж капітальних товарів здійснюється на основі капіталізації очікуваного потоку доходів від використання капітального товару. Про-ну процедуру капіталізації передбачає визначення справжньої, поточної, дисконтированной цінності (вартості) - Present discounted volue.
(1),
де Х1, Х2, ... Хn - дохід, отриманий у перший, другий, ..., n - й рік експлуатації капітального товару, n - число років його експлуатації (термін амортизації), r - ставка банківського відсотка.
Якщо Х1=Х2=...=Хn=Х, то
(2).
Ця формула визначення капітальної ціни активу, забезпечую-ного однаковий по всіх роках терміну служби доход (ануїтет).
Але найбільший інтерес для інвестора представляє не сама Дискон-тувати вартість капіталу, що визначає його ціну попиту на капі-тальний товар і, отже, інвестиційне рішення, а чистий дис-контірованная вартість, тобто чистий дохід, який йому принесе ис-користування даного капітального товару. Різниця між обсягом інвестицій-стіцій і капітальної ціною об'єкта інвестування називається чистої дисконтованої вартістю (цінністю) (NPV):
(3)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 2. Пропозиція капіталу "
 1. 2. Капітальні блага і капітал
  Внутрішній імпульс, притаманний будь-якому живій істоті, змушує його засвоювати речовини, які підтримують, відновлюють і підсилюють його життєву енергію. Сама чудова риса діючої людини виявляється в тому, що він свідомо і цілеспрямовано прагне до підтримки і підвищення своєї життєздатності. У міру досягнення цієї мети його винахідливість веде його до створення
 2. 2. Початковий відсоток
  Початковий відсоток є відношення цінності, приписується задоволенню потреби в найближчому майбутньому, і цінності, приписується задоволенню потреби у віддаленіші періоди майбутнього. У ринковій економіці він проявляється у формі знижки на майбутні блага проти справжніх благ. При цьому існує тенденція вирівнювання цього відношення для всіх товарів. В ідеальній конструкції
 3. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  Пропозиція праці визначається наступними фундаментальними фактами. 1. Кожен індивід може затратити тільки обмежена кількість праці. 2. Ця кількість не можна виконати за один раз за бажанням. Необхідно чергувати його періодами відпочинку і відновлення. 3. Не кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до
 4. 3. Конфіскаційному оподаткування
  Сьогодні основним інструментом конфіскаційного интервенционизма служить оподаткування. Не важливо, є метою обкладення податками майна та доходу так звані соціальні мотиви вирівнювання багатства і доходів або на першому місці стоїть збір державних доходів. Враховується тільки кінцевий результат. Середня людина дивиться на всі пов'язані з цим проблеми з неприхованою заздрістю.
 5. ІНШІ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
  Додатково до боротьби з інфляцією, для вирівнювання фактора цін щодо ОЕСР і зсуву технології у бік підвищення кваліфікації було запропоновано ще багато інших факторів, відповідальних за руйнування структури заробітної плати. 1. Деякі капіталісти, безсумнівно, склали змову, щоб розправитися з американськими профспілками. Президент Рейган, який звільнив всіх об'єднаних у профспілку
 6. 2. Ринок капіталу. Процентна ставка
  У зв'язку з неоднозначністю трактування категорії «капітал» існує також проблема визначення поняття «ринок капіталу». В економічній літературі виділяються два можливих варіанти трактування цього поняття: 1. Якщо під капіталом Розуміти фізичний капітал (верстати, будівлі, запаси і т.д. в вартісному їх вимірі), то ринок капіта ла - це частина ринку чинників виробництва поряд з ринком
 7. Процентна ставка
  В економічній літературі має місце тлумачення відсотка у вузькому сенсі (як плати за наданий кредит) і в широкому сенсі (як доходу, одержуваного в результаті використання фактора капіталу). У марксистській літературі відсоток розглядається як одна з форм прибутку. Остання має два види - підприємницький дохід і позичковий відсоток. Та частина прибутку, яку виплачує позичальник
 8. Висновки
  1. Капітал - найважливіший фактор і ресурс господарської діяльності, головний об'єкт ринку капіталу. Він має багато значень, але найбільш про-ний - це будь-який ресурс економіки, створюваний з метою виробництва більшої кількості економічних благ і здатний приносити дохід. 2. Розрізняють такі види і форми капіталу: промисловий (продуктивний), торговий (купецький), лихварський
 9. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  А.Маршалл (1842-1924), англієць, засновник кембріджської школи в політичній економії, з ім'ям якого пов'язують становлення неокласичного напряму в економічній теорії. У 1890 році він опублікував роботу "Принципи політичної економії", яка лягла в основу економічної освіти аж до 40-х років двадцятого століття. Тривале і потужний вплив роботи А. Маршалла
 10. Тема 28. РИНОК КАПІТАЛУ
  1. Сучасні трактування капіталу. В економічній теорії термін «капітал» застосовується в декількох значеннях: 1) як фактор виробництва, 2) як додаток капіталу до певної сфери - фінансовий капітал, людський капітал; 3) як система відносин найманої праці - капіталізм. 2. Попит і пропозиція капіталу. На ринок фактор виробництва «капітал» надходить у двох взаємопов'язаних
© 2014-2022  epi.cc.ua