Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономов. Історія економічних вчень, 2000 - перейти до змісту підручника

3. ПОЛЕМІКА Про ЦІННОСТІ: КРИТИКА МАРКСИЗМУ


У 1896 р. вийшов російський переклад довгоочікуваного III тому «Капіталу», а в 1898 р. - перевидання старого перекладу Лопатіна-Данієльсона і новий переклад, виконаний під редакцією Струве. Водночас вийшли переклади книги Л. Брентано із зауваженням, що «теорія цінності Маркса не має в даний час ніяких послідовників у наукових колах», і твори Бем-Баверка «Теорія Карла Маркса та її критика» (1897). Всі ці книги дали багатий матеріал для полеміки, що розгорнулася головним чином в новому «товстому» журналі «Наукове огляд» (заснований в 1894 р.), редактором якого був Михайло Михайлович Філіппов (1858-1903), легендарний вчений-енциклопедист, доктор філософії та письменник, який симпатизував марксизму і ще в 1885 р. відецензовані в «Російському багатство» II том «Капіталу».
М.М. Філіппов першим звернув увагу, що переведення ключових марксової термінів Werth, Gebrauchswerth, Tauschwerth, Mehrwerth як «вартість», «споживча вартість», «мінова вартість», «додаткова вартість» може призвести до непорозумінь. Те ж саме підкреслив М.І. Туган-Барановський у спеціальному огляді російських перекладів «Капіталу», визнавши гідністю нового перекладу Струве максимальне наближення до оригіналу і термінологічний ряд «цінність», «споживна цінність», «мінова цінність», «додаткова цінність». Всі автори «Наукового огляду», за винятком В.І. Ульянова, прийняли цей термінологічний ряд.
Однак головним предметом для полеміки стало зазначене Бем-Баверком «велике протиріччя» між I і III томами «Капіталу». Цілком погодився з Бем-Баверком Струве назвав це протиріччя «основний антиномією трудової теорії цінності»;
Туган-Барановський визнав «цілком уявним» закон тенденції норми прибутку до зниження. Філіппов і Булгаков не погодилися з цими твердженнями, але визнали трудність «проблеми цінності» і можливість її вирішення тільки за рахунок критичного втілення Марксової теорії. Філіппов у своєму «Досвід критики« Капіталу »запропонував направити вістря критики на посилку Маркса про сталість норми додаткової цінності в галузях з різним органічним будовою капіталу. Це допущення Філіппов пов'язував з «останньої поступкою Маркса утопічним теоріям рівності» - уявленням про зведення складної праці до простого. Булгаков висунув формулу «здійснення закону цінності через його нездійснення»: врівноваження прибутків за допомогою освіти цін виробництва як «компроміс між суспільними відносинами цінності і капіталу», який досягається всупереч свідомим намірам окремих капіталістів - «пайовиків» додаткової цінності.
Важливим моментом обидва учасника вважали можливість для індивідуальних підприємців витягувати за рахунок технічних удосконалень, тобто підвищення органічної будови капіталу, «екстрену прибавочну цінність» (Філіппов), «ряд рент», «надзвичайну прибуток» (Булгаков). Прийняти теорію австрійської школи вони відмовилися. Булгаков вважав, що теорія трудової цінності не потребує психологічному обгрунтуванні, оскільки політична економія вивчає «ті суспільні відносини, в які кожен з учасників процесу товарного виробництва потрапляє" крім відома і бажання "». Філіппов у спеціальній статті «Психологія в політичній економії» вказав , що «економічна психологія повинна взяти до уваги два моменти: силу випробуваної потреби і величину зусилля, необхідного для здійснення цієї потреби. Теорія австрійської школи не помічає, що« зусилля, необхідне для задоволення потреби, не знаходиться у прямій зв'язку з величиною потреби ». У міру впорядкування обміну суб'єктивна оцінка, а разом з нею і принцип настійності потреб все більш відтісняються на другий план і замінюються обміном еквівалентів, що представляють речі, що коштували власникам рівних зусиль ». Суб'єктивну теорію цінності Філіппов вважав правомірною хіба що для первісної торгашества, роблячи примітну обмовку : «Торгашество витіснене із торгівлі культурних країн, але є одна область, в якій воно процвітає: область біржової гри». Виникнення маржиналізму Філіппов пов'язував із зростанням в капіталістичному суспільстві шару освічених людей, що живуть на ті чи інші форми рент.
Критика М.М. Філіпповим і С.Н. Булгаковим методології австрійської школи добре показує відношення російської інтелігенції до трудової теорії цінності з «майже містичним почуттям», як до «принципу справедливості до трудящих», про що писав М.І . Туган-Барановський - перший, хто познайомив російську читає публіку з теорією граничної корисності і згодом зробив спробу «органічного синтезу" теорії граничної корисності з трудовою теорією цінності. Для Туган-Барановського і Струве полеміка про цінність стала поворотною в русі «від марксизму».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. ПОЛЕМІКА Про ЦІННОСТІ: КРИТИКА МАРКСИЗМУ "
 1. 3. Полеміка про цінності: критика марксизму
  У 1896 р. вийшов російський переклад довгоочікуваного III томи« Каг тала », а в (898 р. - перевидання старого перекладу Лопатіна-Дан ельсона і новий переклад, виконаний під редакцією Струве, же час вийшли переклади книги Л. Брентано із зауваженням, що | орія цінності Маркса не має в даний час ніяких пс дователей в наукових колах », і твори Бем-Баверка «Теорія Ki Маркса та її критика * (1897). Усі
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  У новій науці все здавалося сумнівним. Вона була незнайомкою в традиційній системі знань; люди були збиті з пантелику і не знали як її кваліфікувати і яке визначити їй місце. Але з іншого боку, вони були переконані, що включення економічної теорії в перелік наук не вимагає реорганізації або розширення всієї системи. Люди вважали свою класифікацію повній. І якщо економічна теорія в неї
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [див Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII . М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  Труднощі вивчення цього розділу історії економічної думки полягає в тому, що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне
 5. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  Проблема цін і витрат досліджується і за допомогою математичних методів. Завжди існували економісти, які вважали, що єдиним підходящим методом вивчення економічних проблем є математичні методи, і що висміювали економістів-логіків як літературних економістів. Якби антагонізм між економістами прихильниками логіки і математики представляв собою просто розбіжності
 6. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  Популярність інфляції і кредитної експансії, що є основою повторюваних спроб зробити людей багатшими за допомогою кредитної експансії і тим самим причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку,
 7. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  Пропозиція праці визначається наступними фундаментальними фактами. 1. Кожен індивід може затратити тільки обмежена кількість праці. 2. Ця кількість не можна виконати за один раз за бажанням. Необхідно чергувати його періодами відпочинку і відновлення. 3. Не кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до
 8. 4. Економічна наука і університети
  Бюджетні університети знаходяться під впливом правлячої партії. Влада прагнуть призначати тільки професорів, готових просувати ідеї, які схвалюють вони самі. Так як всі несоціалістичні держави сьогодні твердо прихильні інтервенціонізму, то і призначають вони тільки інтервенціоністів. Вони вважають, що найперший обов'язок університетів полягає в тому, щоб продавати офіційну
 9. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  Цією темою починається новий розділ курсу історії еконо-вів навчань - розділ з історії марксистської политиче-ської економії. В даному курсі немає необхідності повторювати у системати-чеський формі виклад економічних робіт Маркса у зв'язку з тим, що студенти протягом ряду років детально вивчають економічне вчення Маркса і Енгельса. Завдання цього розділу: з'ясувати, як
 10. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  Всрнер Зомбарт - один з найбільш видних буржуазних економістів кінця XIX в. і перших десятиліть XX в. - був центральною фігурою в буржуазної політичної економії майже до 40-х рр.. цього століття (помер у 1941 р.) . Чи можна зарахувати Зомбарта до історичної школі? Ні-сомненно. Він був пов'язаний з цією школою і притому непосредст-венно. Зомбарт був учнем Шмоллера і сприйняв некою рие
© 2014-2022  epi.cc.ua