Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Показники економічного зростання

Показниками економічного зростання є темпи зростання або приросту ВВП (ВНП) або національного доходу (НД) за певний проміжок часу, або ті ж показники, але співвіднесені з чисельністю населення країни, тобто ВВП (ВНП) або НД, що припадають на душу населення.
Абсолютні і питомі показники дозволяють оцінити економічне зростання з різних позицій. Темпи зростання ВВП (ВНП) та їх абсолютна величина більшою мірою підходять для оцінки нарощування економічної потужності держави, її військово-стратегічного потенціалу, політичного впливу на міжнародні відносини, його місця і ролі у геополітичній розстановці сил.
Питомі показники дозволяють більш точно визначити соціально-економічне благополуччя нації, рівень життя населення окремих країн, регіональних та інших їх угруповань.
Однак необхідно мати на увазі, що дані показники відображають в переважній своїй частині рівень розвитку матеріального виробництва і матеріального благополуччя.
Іншими словами, дані показники
орієнтують в основному на розвиток споживчого товариства. Це - суспільство, яке формує культ матеріального достатку. Воно вирішальною мірою ігнорує ті цінності, які є сутністю людського духовного буття і які ніяк не можуть стати об'єктом купівлі-продажу, отримати вартісну оцінку. Якщо таке трапляється (забуття почуттів честі, власної гідності, совісності під тиском «грошового мішка»), то ці духовні цінності просто зникають і трансформуються в свою протилежність.
Як вже зазначалося, мірою економічного зростання служать темпи приросту реального ВВП (ВНП) або НД (у відсотках):


де і - темпи приросту відповідно валового внутрішнього продукту і національного доходу; і - величини відповідно валового внутрішнього продукту і національного доходу в досліджуваному році; і - величини відповідно валового внутрішнього продукту і національного доходу в році, що передував досліджуваному.

При цьому не слід забувати, що, коли мова йде про приріст реального ВВП або НД, вони вимірюються в незмінних, тобто в єдиних цінах. Якщо розрахунки ВВП або НД в досліджуваному і передував роках здійснилися в поточних цінах цих років, то необхідно внести поправку на величину дефлятора.
Тепер звернемося до питомої показником, тобто ВВП, що припадає на душу населення. Він обчислюється за такою формулою:


Де - ВВП на душу населення країни; Ч - Чисельність населення країни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Показники економічного зростання "
 1. Звернемося до рис.
  Показника. На діаграмі (б) показаний відсоток ВВП, (а) Показники темпів зростання ВВП на душу населення за 1961-1991 рр.. (Б) Темпи зростання (%) Південна Корея Сінгапур Японія Ізраїль Канада Бразилія Західна Німеччина Мексика Великобританія Нігерія США Індія Бангладеш Чилі Руанда Південна Корея Сінгапур Японія Ізраїль Канада Бразилія Західна Німеччина Мексика
 2. Контрольні питання
  показників вимірюється динаміка економічного зростання? 5. Які моделі економічного зростання ви знаєте і яка їх сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання? 7. Який механізм державного регулювання економічного
 3. 6.2. Вимірювання темпів економічного зростання
  показниками кількісної динаміки економічного зростання є: | річні темпи зростання (приросту) обсягу ВВП; | річні темпи зростання ВВП на душу населення; | річні темпи зростання виробництва основних галузей економіки. Для вивчення динаміки економічного зростання використовуються: | коефіцієнт зростання - відношення показника досліджуваного періоду до показника базового періоду. Обчислюється за
 4. Запитання для самоперевірки
  показники економічного зростання. 3. Які моделі економічного зростання ви знаєте, в чому їх відмінність? 4. Розрахуйте темпи зростання ВНП, якщо він становив 300 тис. ден. од. і збільшився з минулого року на 15 тис. ден. одиниць. 5. Економічне зростання вимірюється як: а) збільшення реального обсягу національного виробництва за певний період часу; б) збільшення реального обсягу
 5. Запитання для самоперевірки
  показники економічного зростання. 3. Які моделі економічного зростання ви знаєте, в чому їх відмінність? 4. Розрахуйте темпи зростання ВНП, якщо він становив 300 тис. ден. од. і збільшився з минулого року на 15 тис. ден. одиниць. 5. Економічне зростання вимірюється як: а) збільшення реального обсягу національного виробництва за певний період часу; б) збільшення реального обсягу
 6. Економічне зростання та його вимірювання
  показниками кількісної динаміки економічного зростання є: - річний приріст обсягу ВВП; - річні темпи зростання ВВП в розрахунку на душу населення; - річні темпи зростання виробництва основних галузей економіки. В економічній статистиці для вивчення динаміки економічного зростання використовуються коефіцієнти зростання, темпи зростання і темпи приросту. Коефіцієнт зростання х обчислюється за
 7. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 8. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я . Тінбергена-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 9. 1. Типи і показники економічного зростання
  економічної рівноваги, збалансованості і пропорційності народного господарства знаходиться теорія економічного зростання. Принципова відмінність між ними полягає в тому, що при аналізі економічної рівноваги, збалансованості національної економіки основна увага приділяється умовам і способам забезпечення та утримання економічної системи в рівноважному, збалансованому
 10. 29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки
  показників і критеріїв. Кількісні показники економічного зростання оцінюють ступінь зміни на певному часовому проміжку обсягів суспільного або національного продукту. Якісна ж група передбачає аналіз можливості національної економіки задовольняти потреби населення в матеріальних і нематеріальних благах. Економічне зростання є центральною метою не тільки
 11. 1. ОСНОВНІ ТЕМИ ТЕОРІЇ ЗРОСТАННЯ
  економічного зростання перебували в центрі уваги економістів з давніх пір. Серед них можна виділити наступні п'ять основних груп, значення яких змінювалося з часом: 1) чинники економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична тенденція економічного росту і
 12. 31. Основні показники оцінки економічного зростання і розвитку національної економіки: ВВП, ВНП
  показники стану економіки, її динаміки, а також враховувати ефект від здійснюваних заходів. ВНП відображає сукупну вартість обсягу благ, вироблених в національній економіці, на певному часовому проміжку, зазвичай за рік. Показник ВНП відображає такі особливості, як: 1) ліквідація повторного рахунку; 2) використання фінансового вираження результатів діяльності
 13. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 14. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  показники, типи, фактори зростання. Функція Кобба-Дугласа. Інвестиції. Принцип акселерації. Теорія економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 15. 1. Основні теми теорії зростання
  економічного зростання перебували в центрі уваги жономістов з давніх пір. Серед них можна виділити наступні п'ять основних груп, значення яких змінювалося з часом: I) фактори економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична н- нденція економічного зростання і
 16. Економічний ріст і заощадження, капіталовкладення
  показників заощаджень. Дослідження показують, що сильніша зв'язок проявляється в напрямку від зростання до заощаджень, що дає підставу для припущення про те, що посилення зростання можливе навіть без попереднього стрибка в заощадженнях. У свою чергу, це передбачає, що більша частина заощаджень у швидко зростаючої країні буде утворюватися з власних
 17. 2. Вимірювання і показники інфляції
  показників служать індекси цін, у тому числі індекси цін в споживчому секторі
 18. Інші показники ефективності
  показниками ефективності (прибутковості) відносяться найменші витрати, рентабельність, термін окупності. Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами на
 19. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  показників чисельності на початок і кінець періоду: середня арифметична показників чисельності де SH і SK - чисельність населення на початок і кінець року відповідно. Якщо відомі дані про чисельність населення на кілька равностоящих дат, то середню чисельність населення за період можна розрахувати за формулою середньої хронологічної для моментних рядів: середньої
© 2014-2022  epi.cc.ua