Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

2. Вимірювання і показники інфляції


Показники інфляції покликані дати кількісну оцінку дефляційних процесів.
Одними із широко використовуваних показників служать індекси цін, у тому числі індекси цін в споживчому секторі економіки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Вимірювання і показники інфляції "
 1. 4. Стабілізація
  вимірювання купівельної спроможності придушило всі сумніви. При цьому не зверталося ніякої уваги ні на сумнівність і непорівнянність даних про ціни, ні на довільний характер застосовуються для розрахунку середніх величин методик. Ірвінг Фішер, видатний економіст, колишній активістом американського руху за стабілізацію, протиставив долару кошик, що включає в себе всі товари,
 2. 10.4. Аналіз фонду заробітної плати
  вимір їх впливу на зміну виплат з фонду заробітної плати; 3) характеристика рівня середньої заробітної плати та факторів її зміни; 4) оцінка співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати працівників НДІ . Фонд заробітної плати (ФЗП) є найважливішим економічним показником, на формування якого впливає велика кількість факторів. У процесі
 3. 10.5. Аналіз ефективності праці
  вимір праці підтвердили впливу цілого ряду факторів, що не залежать від діяльності НДІ (наприклад, зміна купівельної спроможності рубля, інфляція та ін.) Більш правильно оцінювати продуктивність діяльності наукової організації слід за такими показниками, як кількість нових оригінальних розробок, яким може бути присвоєний статус «ноу-хау»; кількість і вартість запатентованих і
 4. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
  вимірювання, дозволяє проводити розрахунки майбутніх доходів і витрат. Однак економічне значення грошей безпосередньо пов'язане з їх стабільністю. У цьому відношенні гроші для економіки - те ж саме, що мова для спілкування. Не існує слів, зміст яких зрозумілий як для мовця, так і для слухача - спілкування між ними було б неможливо. Те ж саме і з грошима. Якщо вони не мають
 5. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  Виміряний у порівнянних (незмінних) цінах, в цінах базового року, при цьому базовим роком може бути вибраний будь-який рік, хронологічно як раніше, так і пізніше поточного (це використовується для історичних порівнянь, наприклад для розрахунку реального ВВП 1990 р. у цінах 2000 р., в цьому випадку 2000 буде базовим, а 1990 р. - поточним). Таким чином, реальний ВВП=номінальний ВВП / загальний рівень
 6. Висновки
  виміру) ВНП - через витрати, через доходи, через виробництво (підсумовуючи додану вартість). 7. Розрізняють номінальний (розрахований за діючими цінами) і реальний (розрахований за базовими цінами) ВНП. Відношення між номінальним і реальним ВНП характеризує дефлятор ВНП. 8. Макроекономічна теорія використовує різні індекси цін для обчислення ВНП: - індекс споживчих цін.
 7. Вимірювання інфляції
  вимір інфляції зводиться до теорії зростання цін, а саме до визначення основних видів індексів цін. Відомі індекс зростання цін Ласпейраса (це індекс споживчих цін), індекс зростання цін Пааше (індекс цін виробників), індекс зростання цін Фішера (див. докладніше гол. 12, п. 2). Якщо індекс споживчих цін враховує тільки вартість споживчого кошика, то в цілому по економіці судити про
 8. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  вимірювання грошової маси. Грошова маса - сукупність всіх грошових коштів, що у готівковій та безготівковій формах, що забезпечує обіг товарів і послуг у народному господарстві. У структурі грошової маси виділяється активна частина, до якої належать грошові кошти, реально обслуговують господарський обіг, і пасивна частина, що включає грошові накопичення, залишки на рахунках,
 9. Тіньова економіка
  виміру. Ряд економістів використовує деякі непрямі методи, що дозволяють дати її відносну оцінку. У другій половині 90-х років у розвинених країнах тіньова економіка була еквівалентною в середньому 12% ВВП, у країнах з перехідною економікою - 23%, а в що розвиваються - 39% ВВП. За даними МВФ, офіційний загальносвітовий ВВП в 1999 р. склав 39 трлн дол Можна стверджувати, що з урахуванням тіньового
 10. Глава 21 «Теорія споживчого вибору» присвячена процесам прийняття рішень індивідом з
  виміру макроекономічних показників. У главі 22 «Як вимірюється національний дохід» обговорюється значення валового внутріш-нього продукту і пов'язаних з ним статистичних показників системи національних рахунків. У главі 23 «Вимірювання вартості життя» аналізується числення та ис-користування індексу споживчих цін. Наступні три глави описують поведінку реальної економіки в
© 2014-2022  epi.cc.ua