Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Типи економічного зростання

Економічне зростання буває двох типів: екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний економічне зростання характеризується збільшенням обсягів суспільного виробництва шляхом кількісного нарощування одних і тих же в якісному відношенні факторів виробництва, розширення поля діяльності.
Інтенсивний економічне зростання пов'язане із збільшенням обсягів суспільного виробництва шляхом залучення в господарський оборот більш досконалих в якісному відношенні факторів виробництва і технологій.
Крім того, в умовах НТП і відбуваються колосальних структурних зрушень інтенсивний економічний ріст може характеризуватися нульовим або незначним приростом національного продукту, але супроводжуватися істотним підвищенням якісних
характеристик продукції, що випускається. Найбільш чітко цей аспект економічного зростання знаходить прояв на мезорівні, тобто на рівні окремих галузей промисловості.
Прикладом може служити металургійна промисловість США, яка з початку 70-х рр..
Скоротила обсяги випуску сталі приблизно в 2 рази, тоді як обсяг продукції, що випускається, що використовує сталь в якості сировини, не тільки не скоротився, а й збільшився. Це результат якісних змін технології в металургії, які привели до різкого скорочення металоємності продукції, що випускається внаслідок поліпшення якісних характеристик стали.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Типи економічного зростання "
 1. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 2. Терміни та поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 3. § 2. Типи зростання суспільного багатства
  зростання суспільного
 4. Глава 21. Типи економічного зростання національного господарства
  економічного зростання національного
 5. Контрольні питання
  типи економічного зростання ви знаєте і чим вони різняться? 3. Які фактори виробництва лежать в основі економічного зростання? 4. За допомогою яких показників вимірюється динаміка економічного зростання? 5. Які моделі економічного зростання ви знаєте і яка їх сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання? 7. Який механізм державного регулювання
 6. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  типи, фактори зростання. Функція Кобба-Дугласа. Інвестиції. Принцип акселерації. Теорія економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 7. § 2. Типи економічних відносин
  економічних
 8. 1. Типи і моделі економічних систем
  економічних
 9. Глава 2. Типи господарств і економічних систем
  економічних
 10. ТЕМА 4. ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
  ТЕМА 4. ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКИХ
 11. 23. ФАКТОРИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  типи економічного зростання в чистому вигляді не існують. Кількісне вдосконалення факторів росту, здійснюване на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, завжди вимагає вкладень інвестицій в засоби виробництва або робочу силу. У свою чергу зростання робочої сили і засобів виробництва супроводжується зміною їх якісних характеристик. Тому при аналізі
 12. Тема 2 Типи і форми власності. Приватизація
  економічне розуміння. Присвоєння і відчуження. Власність та господарювання. Співвідношення юридичного та економічного змісту власності. Типи власності: приватна і суспільна. Права приватної власності. Форми приватної власності та їх характеристика. Державна власність: походження, місце і роль в ринковій економіці. Цивільний кодекс Російської Федерації про
 13. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  типи економічного прогресу і в чому відмінність між ними? . 3. Назвіть основні критерії економічного прогресу. 4. Чому економічні протиріччя є рушійними силами економічного прогресу? 5. Чим відрізняється НТП від НТР? 6. У чому полягає сутність НТР? 7. Назвіть основні риси НТР. 8. Які найважливіші особливості сучасного
 14. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  типи. 20. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 21. Економічне зростання, сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави. 27. Податкова система і
 15. Контрольні питання і завдання
  типи економічного зростання Ви знаєте? 2. Які фактори впливають на економічне зростання? Розгляньте роль факторів пропозиції в економічному зростанні. Охарактеризуйте модель Кобба-Дугласа. 3. Розгляньте кейнсіанську модель економічного зростання. Що в ній визначає економічне зростання? Яка різниця між автономними і похідними інвестиціями? 4. Поясніть дію механізму
 16. 4. Об'єднання підприємств
  типи їх об'єднання: картель, синдикат, трест, концерн,
 17. 3. Типи економічного зростання
  типи економічного зростання в чистому вигляді не існують. Тому при аналізі реального економічного зростання, а не його теоретичних моделей краще говорити про переважно екстенсивному або переважно інтенсивному типі економічного зростання. В даний час прийнято віднесення економічного зростання до того чи іншого типу залежно від питомої ваги приросту реального ВНП (ЧНП),
 18. 3. Типи економічного зростання
  типи економічного зростання в чистому вигляді не існують. Тому при аналізі реального економічного зростання, а не його теоретичних моделей краще говорити про переважно екстенсивному або переважно інтенсивному типі економічного зростання. В даний час прийнято віднесення економічного зростання до того чи іншого типу залежно від питомої ваги приросту реального ВНП (ЧНП),
 19. 3. Різноманітність форм олигополистического поведінки
  типи поведінки, які можуть вознікатьна практиці, починаючи з найбільш явною різновид-ності
 20. Запитання до теми
  типи міжнародної трудової міграції. 9. Які вигоди отримують від міжнародної міграції приймаючі
© 2014-2022  epi.cc.ua