Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Тому загальні тенден-ції змін обмінних курсів звичайно вірно відображають коливання рівнів цін усередині країни і за

Тому загальні тенден-ції змін обмінних курсів звичайно вірно відображають коливання рівнів цін усередині країни і за кордоном. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ В останні 20 років в Іспанії була висока інфляція, а в Японії низька. Що, на вашу думку, відбувалося з обмінним курсом іспанської песети до японської ієни? Висновок У цьому розділі ми розглянули деякі основні макроекономічні поняття, що використовуються в аналізі відкритої економіки. Тепер ви знаєте, чому чистий експорт держави повинен дорівнювати чистим іноземним інвестиціям, а наці-ональних заощадження - сумі внутрішніх та іноземних інвестицій. Ви позна-комілісь з поняттями номінального і реального обмінних курсів, а також з висновками і обмеженнями застосування теорії паритету купівельної здатне-сти, що пояснює встановлення обмінних курсів валют. 650 Частина 11. Макроекономічний аналіз відкритої економіки Знання макроекономічних змінних, про які ми говорили в цій главі, дозволить нам почати вивчення взаємодії відкритої економіки з іншими країна-ми світу. У наступному розділі ми розглянемо теорію, яка дозволить пояснити, як визначаються ці змінні. Ми також дізнаємося, як різні політичні подію-ку можуть впливати на стан торговельного балансу країни і обмінний курс її валюти.
Висновки Чистий експорт дорівнює різниці між стоїмо-стю вітчизняних товарів і послуг, проданих за кордоном, і вартістю іноземних това-рів і послуг, придбаних усередині країни. Чисті іноземні інвестиції представляють собою різницю між вартістю іноземних активів, придбаних резидентами, і стоїмо-стю вітчизняних активів, придбаних іноземцями. Так як кожна міжнародна угода супроводжується обміном коштів за при-набувала товари та послуги, чисті іноземних-ні інвестиції економіки дорівнюють її чистому експорту. Заощадження можуть бути спрямовані як на внутрішні інвестиції, так і на придбання зарубіжних активів. Тому національні заощадження дорівнюють сумі внутрішніх інвести-цій і чистих іноземних інвестицій. Номінальний обмінний курс представляє з-бій відносну ціну валют двох країн. Ре-альний обмінний курс визначає щодо відповідності-ную ціну товарів і послуг двох країн. Коли номінальний обмінний курс змінюється таким чином, що на кожну національну одиницю можна придбати більше іноземної валюти, кажуть, що відбувається підвищення її курсу або її посилення. Коли номінальний обмінний курс змінюється таким чином, що на кожну національну одиницю ви купуєте менше іноземної валюти, кажуть, що відбувається зниження її курсу, або ослаблення.
У відповідності з теорією паритету покупець-ної здатності долар (або будь-яка інша іноземна валюта) повинен надавати можливість купувати на нього однакове кіль-кість товарів у всіх країнах. Концепція передбачає, що номінальний обмінний курс валют двох країн повинен відображати соотноше-ня рівнів цін у цих державах. Тому країни з відносно високою інфляцією име-ют слабку валюту, а країни з відносно низ-кою інфляцією - сильну валюту. Основні поняття Закрита економіка Откритаяекономіка Експорт Імпорт Чистий експорт Зовнішньоторговельний баланс Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу Нетто-баланс Чисті іноземні інвестиції Номінальний обмінний курс Підвищення курсу валюти Зниження курсу валюти Реальний обмінний курс Паритет купівельної спроможності Питання 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тому загальні тенден-ції змін обмінних курсів звичайно вірно відображають коливання рівнів цін усередині країни і за "
 1. 15. Міжрегіональні курси валют
  тому з'являється можливість взагалі уникати переміщення золота і тримати курси валют у межах, заданих двома золотими точками. Якщо жителі А захочуть зменшити свої залишки готівки, а жителі В, навпаки, захочуть їх збільшити, то золото має бути доставлено з А в В, а курс телеграфних переказів в У досягне в А експортної золотої точки. І тоді золото буде відправлено з А в В подібно
 2. Глава 5
  тому інші думають про нього так само. Це вже досвідчений любитель, який вивчив - ні, не ринок, але тільки різні думки про ринок, висловлені любителями ще вищого рівня. Любитель другого рівня знає, як уникати деяких помилок, через які програють зовсім зелені новачки. Саме ці полулюбітелі, а не стовідсоткові дуби, дають основний і постійний дохід комісійним домівках. Такий
 3. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  тенден-ціозная спроба уявити виникнення капіталізму в са-мом кращим світлі, повністю ігноруючи той кривавий шлях, який характеризує історію капіталу. По суті Зом-барт доходив висновку, що основи капіталізму кореняться в людській психіці і капіталізм вічно повинен істота-вать. Але Зомбарт на цьому не зупинявся. У книзі «Бур-жуа», яка є в російській
 4. Методи державного регулювання платіжного балансу
  тому її застосування зазвичай пов'язане із станом бюджету країни. Так, навряд чи стан державного бюджету Росії дозволить їй в найближчому майбутньому активно субсидувати експорт. Другий метод - дефляція (тобто боротьба з інфляцією), яка націлена на вирішення внутрішньоекономічних завдань, при цьому побічним ефектом є поліпшення стану платіжного балансу. Вважається, що традиційні для
 5. Глосарій
  загальні) витрати - сума постійних і змінних витрат Валюта - будь-які платіжні документи або грошові зобов'язання, виражені в тій чи іншій національній грошовій одиниці і використовуються в міжнародних розрахунках Валютний кошик - певним способом фіксований набір валют, що використовується для вимірювання середньозваженого курсу окремих валют. Використовується при створенні міжнародних
 6. § 3. Макроекономічна нерівновага
  тому між ними встановлюється рівновага (припинення випуску товарів знижує їх пропозицію до рівня попиту). Водночас створюються природні умови для виходу з кризи. Зменшення цін на засоби виробництва і здешевлення кредиту сприяє новому накопиченню капіталу, відновленню розширеного відтворення на новій технічній основі. Наступна фаза - пожвавлення - означає
 7. 23.2. Формування господарського механізму ЄС
  загальні правила зовнішньої торгівлі і митний бар'єр проти третіх країн. Штучне витіснення зовнішніх конкурентів і високі внутрішні ціни помітно стимулювали зростання виробництва ряду продуктів і освіти надлишків. Самозабезпеченість ЄС по зернових, цукру, яєць, сиру, тварині маслу піднялася понад 100%. Ліквідувати ці надлишки шляхом звичайного експорту дуже важко через їх
 8. Обчислення ВВП і ВСП
  тенденція заниження частки країн у світовому виробництві. Відповідно при використанні поточних валютних курсів виявляється вплив на підрахунок темпів зростання ВМП, так як країни, що розвиваються включаються до нього з меншими питомими вагами. Один з альтернативних варіантів підрахунку ВСП грунтується на використанні коефіцієнтів порівняння купівельної спроможності валют, обумовлених
 9. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  тенденції, що відбиває їх рух. У суспільній думці склалися певні уявлення про нормальну ставкою, десь між 3 і 5%. Коли ринкова ставка піднімається вище цього значення або коли ринкові ставки безвідносно до їх арифметичному відношенню піднімаються вище свого попереднього значення, люди вважають, що мають право говорити про високі або зростаючих процентних ставках. В
 10. 4.6. Додаткова інформація
  тому в розвинених країнах їх намагаються не брати на роботу, особливо на значимі посади, подібна тенденція помітна у великих успішних Російських компаніях. Законодавче обмеження куріння в громадських місцях говорить про підвищену егоїстичності кращих, які не думають про оточуючих - погодьтеся, це не найкраща якість для роботи з людьми, що прекрасно розуміють фахівці з
© 2014-2021  epi.cc.ua