Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

33. Особливості розвитку АПК в різних групах країн


Головний напрямок міжнародної агропромислової інтеграції в нинішніх умовах - рішення найбільшої глобальної проблеми сучасності - проблеми задоволення зростаючих потреб населення земної кулі в продуктах харчування.
Процес розвитку агропромислової інтеграції та формування АПК далеко просунувся в промислово розвинених країнах, насамперед у США.
У незмірно меншому ступені даний процес спостерігається в світі, що розвивається, де поряд із загальними тенденціями і формами його прояви з'являються специфічні риси і форми, пов'язані зі значним відставанням агропромислової сфери звільнилися країн і їх економічною залежністю від Заходу.
У більшості країн, що розвиваються важливу роль в цьому відіграють ТНК, які виконують функцію інтеграторів. Це пов'язано з багатьма факторами, в тому числі з тим обставиною, що, створюючи свої переробні підприємства в країнах, що розвиваються, ТНК приносять з собою ті форми і методи діяльності, які склалися в державах їхнього базування.

Фактор інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в останні десятиліття продовжував залишатися визначальним у відношенні масштабів валової продукції зерна в групі промислово розвинених країн. Зернові господарства, як і сільське господарство в цілому, по суті перетворилися на складову частину агропромислового комплексу, в якому безпосередню сільськогосподарське виробництво тісно об'єднано з переробкою, зберіганням і кінцевою реалізацією продукції, а також із забезпеченням фермерського господарства засобами виробництва. Інтенсивний шлях розвитку виробництва зерна в світі переважатиме й надалі, оскільки тільки цей шлях може привести до пом'якшення кризових явищ у постачанні продовольством постійно зростаючого населення планети.
У багатьох країнах, що розвиваються збереглися архаїчні форми землеробства та землекористування, затримується проведення прогресивних аграрних реформ. Виробництво сільськогосподарських культур в багатьох з них, особливо в країнах Африки, залишається сильно залежним від умов погоди.
Розвиток зернового виробництва в групі країн стає все більш залежним від інтенсивного фактора, великих капітальних вкладень у сільське господарство, інфраструктуру, супутні галузі промисловості, а також від проведення великомасштабних меліоративних робіт.
При значному зростанні валової продукції зерна в цілому в промислово розвинених країнах і державах, що розвиваються продовжує заглиблюватися диспропорція в зерновому господарстві: зростаючий і різноспрямований розрив між виробництвом і споживанням в кожній з цих груп країн.
У промислово розвинених країнах відбувається концентрація «надлишків» зерна, оскільки виробництво перевищувало витрата зерна. У країнах, навпаки, у зв'язку з збільшуються продовольчими потребами зростав дефіцит зерна, середньодушове виробництво тут збільшувалася незначно, а в ряді регіонів продовжувало знижуватися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 33. Особливості розвитку АПК в різних групах країн "
 1. III.3.2. Класифікація країн групи експертів Організації Об'єднаних Націй
  особливостям поділяються на чотири групи: А - афро-азіатські країни; В - промислово розвинені країни; С - латиноамериканські країни; D - країни з централізовано планованої економікою. Сума двох груп А + С - це країни, що розвиваються, які за своєю структурою дуже диференційовані за рівнем розвитку і поділяються на три групи країн: I - з максимальним рівнем розвитку
 2. Запитання до теми
  особливості формування ємності внутрішніх ринків країн, що розвиваються. 2. Яка роль неринкового сектора в господарстві країн, що розвиваються? 3. Які характерні риси умов найму робочої сили в країнах, що розвиваються? Як вони впливають на формування внутрішнього ринку? 4. Які показники визначають розвиненість грошових відносин? 5. У чому полягають особливості
 3. III.3.1. Група країн з розвиненою ринковою економікою
  особливостям), так і за різними аналітичними критеріями (рівень розвитку) і т.
 4. Тренувальні завдання
  особливостей їх розвитку в 1870 - 1914рр. Країни Особливості розвитку економіки Фактори, воздей-ствовала на розвиток економі-ки 1 2 3 Англія Зниження темпів зростання промисловості і питомої ваги в світовому промисловому виробництві. Більш пізніше виникнення монополій в промислово-сті порівняно з іншими провідними країнами. Зниження частки сільського господарства в національному
 5. III.3.4. Класифікація країн за ЮНКТА
  розвитку (ЮНКТАД) була створена в 1964 р. з ініціативи соціалістичних країн і країн як допоміжний орган ООН для розробки заходів, що сприяють розширенню міжнародної торгівлі, а також для прискорення розвитку насамперед у сферах сировини, фінансових ресурсів країн, що розвиваються і ведення торгових переговорів. ЮНКТАД поділяє існуючі країни на чотири групи по регіональному
 6. Тема III.3. Класифікація країн за макроекономічними показниками
  особливостями їх історичного, економічного, культурного і політичного розвитку. Як правило, в ті чи інші групи в світовій економіці об'єднуються країни, що мають спільні чи близькі характеристики економічного розвитку, складну інституційну структуру господарського управління, близькі принципи організації виробництва, загальні проблеми і цілі. На початок 90-х рр.. у цій класифікації
 7. Найменш розвинені країни
  особливо в сільському господарстві. У результаті вони все більше відстають від основних напрямів науково-технічного і соціального прогресу. Якщо основні рушійні сили розвитку багатьох країн периферії світового господарства знаходяться всередині них, то для найменш розвинених країн зовнішній фактор грає майже абсолютну роль. Всі спроби цих країн вирватися з порочного кола бідності власними силами до цих
 8. № 212. Фінансово-промислові групи і цілі їх створення в РФ
  особливість полягає в тому, що в групах залучення фінансових ресурсів поєднується з процесом їх концентрації на напрямках, що забезпечують закріплення і розширення власної частки внутрішнього ринку, а також активне просування на світовий ринок. Виходячи зі специфіки російського ринку, групи можна поділити на три основні типи: 1. Група промислових підприємств з банком як
 9. Контрольні питання
  особливості акціонерних товариств у Росії? 4. Які особливості тіньової економіки та її основні
 10. Запитання до теми
  розвитку промислових країн? 2. Охарактеризуйте умови відтворення в розвинених країнах в 80 - 90-і роки. 3. Які зміни відбуваються в технічному базисі виробництва розвинених країн? 4. Проаналізуйте зміни, що відбулися в положенні розвинених країн у світовому виробництві (ВМП, промислове виробництво і т.д.). 5. Які зміни відбулися в
 11. Запитання до теми
  особливості соціально-економічної структури країн ЄС. 5. Які характерні риси механізму господарської інтеграції країн ЄС? 6. Визначте місце ЄС у світогосподарських зв'язках. 7. Який механізм зовнішньоекономічних зв'язків з країнами АКТ? 8. Визначте характер економічних відносин ЄС з країнами Центральної та Східної
 12. Студент повинен знати
  особливе у розвитку західноєвропейських країн в епоху феодалізму; - особливості економічного розвитку країн на рубежі XIX - XX вв.; - економічні реформи, що здійснюються в розвинених капіталістичних країнах і особливості розвитку економіки країн в післявоєнний період; - основні економічні реформи в СРСР та їх наслідки; - проблеми становлення ринкових відносин в
 13. 31. Економічний розвиток країн, що звільнилися від колоніального панування Поняття «розвиваються» умовно - воно об'єднує країни, що значно відрізняються
  особливо після завершення розпаду колоніальних імперій і деколонізації, стала загальною для всіх країн Азії та Африки. Така можливість виникла у зв'язку з тим, що практично всі країни і народи здобули політичну незалежність і перед ними вперше постало завдання «наздоганяючого розвитку» як проблема глобального
© 2014-2022  epi.cc.ua