Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Тема III.3. Класифікація країн за макроекономічними показниками

Найбільш повне уявлення про групи країн у світовій економіці дають універсальні міжнародні організації, членами яких є майже всі країни світу. Насамперед, це Організація Об'єднаних Націй, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. В даний час в ООН входять 185, МВФ - 181, Світовий банк - 180 країн. Різниця складу пов'язана з тим, що не всі країни надають повні дані про соціальноекономічному розвитку або надають їх несвоєчасно. Наприклад, з класифікації МВФ випадають Куба, КНДР і деякі інші країни - не члени МВФ, а також Сан-Марино з числа розвинених і Еритрея з числа країн, що розвиваються.
Кожна міжнародна організація класифікує країни за своїми критеріями, тобто виходячи з цілей і завдань самої організації. Наприклад, ООН звертає більше уваги на соціальні аспекти і демографічну ситуацію, а Світовий банк - на рівень економічного розвитку кожної країни.
У класифікації країн у міжнародній практиці всі країни світу поділяються на три основні групи:
- розвинені країни з ринковою економікою;
- країни з перехідною економікою;
- країни, що розвиваються.
Така розбивка на групи була обрана для зручності в 1980 р. в ЕКОСОР (Економічна і соціальна рада ООН) і в даний час переглядається з урахуванням що відбулися останнім часом кардинальних економічних змін.

Виділення країн у ті чи інші групи і підгрупи пов'язано з особливостями їх історичного, економічного, культурного і політичного розвитку. Як правило, в ті чи інші групи в світовій економіці об'єднуються країни, що мають спільні чи близькі характеристики економічного розвитку, складну інституційну структуру господарського управління, близькі принципи організації виробництва, загальні проблеми і цілі.
На початок 90-х рр.. у цій класифікації групи країн з різним рівнем розвитку виглядали таким чином (табл. 15).
Таблиця 15

Чисельність населення і макроекономічні показники за даними економічного і соціального Ради при ООН

Країни Чисельність населення, млн чол. ВВП - загальний обсяг, млрд дол ВВП на душу населення, дол
  1982 1992 1982 1992 1982 1992


США2322563905511216,82520,034

td>
Країни ЄЕС

336

346

4093

5244

12,175

15,146

Японія

119

124

2272

3350

19,161

27,116

Колишні соціалістичні країни Східної Європи

94

97

552

422

5893

4357

Країни колишнього

Союзу

263

285

1296

1184

4818

4160

Китай

1025

1188

235

580

229

488

розвиваються

країни (в цілому)

3393

4170

2548

3659

751

877

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Тема III.3. Класифікація країн за макроекономічними показниками "
 1. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики. Національне рахівництво
  тема макроекономічних показників; - відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 2. Контрольні питання
  класифікація » ? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 3. Введення
  тема 4,7), до . Е.Н., доц. Сапожникова Т.А. (Введення, тема 5,9), к.т.н., доц. Плосконосова Е.А. (Тема 2,3), ст.викл. Короткий А.П. (Тема 1), ст.викл. Кузнєцова О.Б. (Тема 8), преп. Коробко С.М. (Тема
 4. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  Сукупний попит і фактори, що його визначають. Сукупна пропозиція. Характеристика кривої сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва.
 5. Взаємозв'язок макроекономічних показників
  країни доходами, забезпечують їх життєвими благами. Тому, чим більш ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
 6. Контрольні питання
  тема національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника ? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як
 7. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  тема національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції . Вимірювання інфляції. Види
 8. Тема 3. сукупний попит і сукупна Пропозиція (МОДЕЛЬ «AD - AS»)
  макроекономічна модель - це модель «сукупного попиту - сукупної пропозиції »(« AD - AS »). Вона дозволяє, по-перше, виявити умови макроекономічної рівноваги, визначити величину рівноважного обсягу виробництва і рівноважного рівня цін, по-друге, пояснити коливання обсягу виробництва і рівня цін в економіці, по-третє, показати причини та наслідки цих змін і,
 9. 1. Поняття Системи національних рахунків
  тема показників і таблиць, звана балансом народного господарства, яка використовувалася вже при складанні першого п'ятирічного плану розвитку народного господарства (1928-1932 рр..). На Заході розробка подібної системи почалася після Великої депресії 1929-1933 рр.. Ряд важливих принципів цієї системи був сформульований ще А. Маршаллом, потім Дж.М. Кейнсом; великий внесок внесли англійські
 10. Лекція 10 Тема: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ФІРМИ. ТЕОРІЯ ВИТРАТ
  класифікація витрат виробництва; - бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат; - витрати в короткостроковому і довгостроковому
 11. Контрольні питання
  класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 12. Тема 35. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ
  тема макроекономічних показників. Основні макроекономічні показники можна звести в чотири вихідні групи: - показники, що характеризують формування національного обсягу виробництва: валовий випуск продукції, валовий національний і внутрішній продукти , кінцевий і проміжний продукти, чистий національний продукт, національний, особистий і наявний доходи; - цінові показники:
 13. Лекція 15 Тема: макроекономічної рівноваги. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  макроекономічного рівноваги; - роль держави в регулюванні
 14. Тема 40. ІНДЕКСИ ЦІН
  класифікації цін залежно від критерію їх оцінки. Наприклад, за обсягом продажів і виду товарів розрізняють оптові, роздрібні ціни і тарифи (розцінки), а за ступенем свободи формування - тверді (фіксовані), регульовані і ринкові. Величини цін, їх зростання і падіння зачіпають кожного в ринковій економіці, впливають на рівень життя, тому їх динаміку важливо відстежувати. Робиться це з допомогою
 15. Лекція 4 Тема: ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ ТА МОДЕЛІ. ВІДМІННІ ОЗНАКИ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  класифікація економічних систем, їх видів і моделей; сутність класичного капіталізму, змішаної та соціально орієнтованої економіки; характерні ознаки нової
© 2014-2022  epi.cc.ua