Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Основні положення


Продовжимо обговорення питання, як повинні битьмодіфіціровани висновки описаної в предидущіхглавах кейнсіанської моделі про те, що грошова іфіскальная політика впливає на реальнийВНП при введенні в модель чинника совокупногопредложенія. Якщо зміни в грошовій і фі-скельної політиці мають великий вплив на уро-вень цін і лише слабко впливають на обсяг про-виробництва, тоді кейнсіанський аналіз не імеетбольшого практичного значення. Багато хто з сьогод-няшная сумнівів і розбіжностей в області макрое-кономікі стосуються того, наскільки швидко пристосовуються ціни до змін грошової та фі-скельної політики, і, отже, питання про про-должительности періоду, протягом которогокейнсіанскіе висновки про наслідки цієї політи -ки будуть правильними. Висновок, до якого ми при-дем, полягає в тому, що в короткостроковому періоді (рік або два) грошова і фіскальна політика восновном впливає на фізичний обсяг виробниц-ства, але в більш тривалому періоді (кілька років) вплив позначається переважно на цінах.
На рис. 30-1 схематично представлений аналіз, з-лежання в даній главі. Ми вивчаємо взаемодії між трьома великими ринками: ринкомкапіталов, ринком товарів і ринком праці. Нашазадача спрощується у зв'язку з тим, що половина ра-боти вже зроблена: в попередніх розділах ми ізучілісовокупний попит, який визначається фактора-ми, що впливають на заплановані витрати, іпроаналізіровалі рівновагу на ринках товарів ікапітала. Новий елемент, що вводиться тут, - етосовокупное пропозицію.
Пропозиція связиваетринок товарів, на якому фірми пропонують своюпродукцію, з ринком праці, де формується уро-вень зайнятості і встановлюється зарплата.
Криві сукупного попиту і пропозиції нарис. 30-2 (розглянуті спочатку в гол 23) є головними інструментами аналізу, кото-

РІС. 30-1. Зв'язок між ринками капіталів, товарів і праці. Повною макроекономічної моделі визначаються об'єк-ем виробництва і зайнятість, процентні ставки, зарплата і це-ни. Така модель повинна приймати в розрахунок взаємозв'язку междуринкамі капіталу, товарів і праці Взаємодія ринку това-рів і ринку праці здійснюється через зв'язки між випускомпродукціі і зайнятістю і через зв'язки між зарплатою і ціна-ми. Ринки товарів і капіталу пов'язані між собою, так какпроцентние ставки впливають на рішення про витрати, а доходи іцени впливають на процентні ставки
які в подальшому удосконалюються. У гол 25 мипоказалі, як планований рівень витрат, т.е.совокупний попит, залежить від рівня випуску про-дукції, тобто доходів. У гол 29 ми показали, що про-процентні ставки також впливають на совокупнийспрос. Підвищення процентних ставок сокращаетінвестіціонний попит і тим самим скорочує со-сукупними попит, а зниження процентних ставокувелічівает сукупний попит для кожного уровнядоходов. Але процентні ставки в свою чергу за-висять від рівня цін, так що ми можемо установітьсвязь між рівнем цін і рівнем витрат. Етасвязь відображена на графіку сукупного попиту, по-

Випуск продукції
РІС.
30-2. Сукупні пропозиція і попит попередньо котельної аналіз. У цьому розділі ми розглянемо криву сукупність-ного попиту AD і криву сукупної пропозиції AS. Точкапересеченія E визначає як рівень випуску продукції Y0, так і рівень цін P0
вказаному на рис. 30-2. Ми визначимо її точнеечуть пізніше. На даний момент досить знати, що AD показує планований рівень расходовдля кожного рівня цін. Графік сукупного спросасуммірует взаємодії ринків товарів і капі-тала, показаних на рис 30-1.
Сукупна пропозиція в економіці виступаетв ролі сполучної ланки між ринком товарів іринком праці на рис. 30-1. Крива совокупногопредложенія, позначена AS на рис 30-2, покази-кість обсяг продукції, який фірми готові про-переводити при кожному рівні цін. Крива AS на рис.30-2 спрямована вгору: чим вище рівень цін, тембольше обсяг продукції, який фірми готовипроізводіть. Одна з цілей цієї глави полягає втом, щоб показати, чому крива совокупногопредложенія має позитивний нахил. Другаяцель - показати взаємозв'язок між направленнойвверх кривої AS і тим впливом, який надаючи-ють зміни в грошовій і фіскальної політики економіку.
Спочатку згадаємо і розширимо аналіз економі-ки з боку попиту. Після цього звернемося канализ пропозиції, а потім об'єднаємо дві частіаналіза, щоб показати, як паралельно формиру-ються рівень цін і обсяг виробництва і як етоотражается на нашому розумінні механізму де-ніжною і фіскальної політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Основні положення "
 1. 5. Кредитна експансія
  основною на фідуціарної кредиті теорії циклічних коливань виробництва, ніколи не наважувалися поставити під сумнів переконливість і незаперечність того, що ця теорія стверджує щодо неминучих наслідків кредитної експансії. Ці економісти повинні визнати і визнають, що різкий стрибок незмінно обумовлений кредитною експансією, що він не може виникнути і тривати без
 2. Класична модель
  основним ринком виступає ресурсний ринок, і в першу чергу ринок праці. Сукупний попит завжди відповідає сукупній пропозиції. В економіці діє так званий «закон Сея», запропонований відомим французьким економістом початку ХIХ в. Жаном-Батистом Сеєм. Він стверджував, що «пропозиція породжує адекватний попит», оскільки кожна людина одночасно є і продавцем, і
 3. Кейнсіанська макроекономічна модель
  основні передумови та висновки класичної школи, побудувавши власну макроекономічну модель. Її основні положення полягають у наступному. 1. На всіх ринках діє недосконала конкуренція. 2. Реальний і грошовий сектори тісно взаємопов'язані і взаємозалежні. Принцип нейтральності грошей, характерний для класичної моделі, замінюється принципом «гроші мають значення» («money
 4. 3. Стан економічної теорії на межі третього тисячоліття
  положення цієї теорії: необхідність вільної ціни, вільної конкуренції, правильне співвідношення попиту та пропозиції, рівновагу економіки, держава покликана гарантувати ці умови в ринковому господарстві та забезпечити соціальну спрямованість в його розвитку. Ця теорія викладена в книзі «Добробут для всіх», опублікованій в 1956
 5. Синтез визначень
  основні положення класичної політичної економіки і маржиналізму, визначав предмет економічної теорії чи політичної економії як дослідження нормальної життєдіяльності людського суспільства: дослідження багатства і частково людини, точніше, стимулів до дії і мотивів до протидії. У такому визначенні підкреслюється роль людини в економіці. Предметом економіки як
 6. Сучасні теорії МРТ
  основні сучасні уявлення про те, чим визначаються напрямок і структура міжнародних товарних потоків. Пол Самуельсон виявив математичні умови, при яких твердження Хекшера-Олина стають дійсними для господарської практики. На знак визнання їхніх спільних заслуг на Заході модель часто називають моделлю Хекшера-Оліна-Самуельсона. У 1954 р. була опублікована стаття
 7. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  основному стосувалися аналізу господарської практичної діяльності, зрідка освітлюючись геніальними здогадками щодо глибинних законів перебігу економічних процесів. Економічні дослідження не носили самостійного характеру, а виступали як складова частина робіт, присвячених дослідженню загальних проблем функціонування суспільства, зокрема релігійних, політичних, моральних. І
 8. 2. Фізіократи
  основні теоретичні положення, але також економічну і політичну програму фізіократизму . Треба сказати, що певною мірою фізіократизм представляв собою реакцію на меркантилістську політику Кольбера в період царювання Людовика XIV, політику заохочення і розвитку мануфактур при повній зневазі сільським господарством. Фізіократи оголосили сільське господарство єдиною галуззю,
 9. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  основного економічного праці. Які ж причини викликали цю затримку? Основна причина полягала в тому, що глибоке вивчення економічної теорії ставило перед Марксом цілий ряд но-вих і складних проблем, які було необхідно розробити конструкцію тать. Тому видання його праці все більш відкладалося. Крім того, тут грало роль і та обставина, що Маркс не тільки був дослідником,
 10. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  основних факто-1 В. І. Ленін. Соч., т. 20, стор 182. 178 pa: витрати виробництва і корисність товару. Маршалл ут-верждал, що взагалі не можна встановити, який фактор є по-ся визначальним, так як має місце їх взаємодія, при-ніж ціна, з одного боку, визначається витратами виробниц-ства і корисністю, а з іншого боку - впливає на останні. Маршалл в якості
© 2014-2022  epi.cc.ua