Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

87. Основні напрямки розвитку промисловості і аграрного сектора


Найбільш успішно розвивається промисловість. Була побудована перша атомна електростанція, здійснено запуск першого штучного супутника Землі.
Проводиться модернізація всіх видів транспорту. Залізничний транспорт переводився на електровозну тягу, повітряний - оснащується новим парком сучасних швидкісних літаків. Широкий розвиток отримав трубопровідний транспорт. Радикально змінився паливний баланс країни, зменшився видобуток вугілля, зросло виробництво нафти і газу.
Проводиться реформа системи управління, вона переслідувала ланцюг розширити господарську самостійність місцевих керівників. Країна була розділена на економічні райони, на чолі яких стали поради народного господарства, галузеві міністерства були скасовані. Центральні адміністративні органи були замінені місцевими, але методи управління не змінилися, в результаті кардинальних змін у розвитку економіки не відбулося.

Розробка нового механізму господарювання в аграрному секторі полягала в наступному: намічалися заходи з перерозподілу національного доходу на користь сільського господарства. По найважливіших видах сільськогосподарської продукції встановлювався твердий план заготівель протягом 10 років, по інших видах продукції (наприклад, зерна) скорочувався, а його перевиконання заохочувалося.
Різко посилилося фінансування аграрного сектора. Вперше за всі роки радянської влади в сільське господарство прямували значні капітальні вкладення на здійснення комплексної механізації та електрифікації виробництва, меліорацію і хімізацію грунту. Відроджувалася ланкова система організації виробництва - від великих бригад переходили до невеликих ланкам, що відповідає за весь технологічний цикл, з оплатою праці за кількістю та якістю виробленої продукції.
Приймається рішення про початок економічної реформи.
Реформа дозволить подолати недоліки економічної моделі: зростання капіталовкладень і незавершеного будівництва, збільшення дефіциту споживання товарів, масове виробництво виробів, що не знаходять збуту, невідповідність зростання продуктивності праці більш швидкому зростанню заробітної плати. Реформа зводиться до наступних положень:
1) скорочення планових показників, обов'язкових для підприємств;
2) створення на підприємствах фондів матеріального стимулювання;
3) введення твердої, що не залежить від прибутку плати за використовувані підприємствами виробничі фонди;
4) фінансування промислового будівництва через кредит;
5) недопущення зміни в планах без узгодження з підприємствами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 87. Основні напрямки розвитку промисловості і аграрного сектора "
 1. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  основних критиків народництва, ревізіоністських Бернштейна. «Квітневі тези» Леніна Плеханов характеризував як перехід учасника на позиції анархістів, ігнорували реальні умови, дійсний рівень економічного розвитку країни. Важливу роль у формуванні російської економічної думки грали представники історичної школи, у тому числі автори досліджень і робіт з
 2. 7.1. Структурні зміни в економіці розвинених країн наприкінці XIX-початку XX в.
  Основних конкурентів; * пізнім завершенням промислового перевороту. Індустріалізація кінця XIX-початку XX в. на відміну від предшест-вующего періоду спиралася на внутрішні можливості США. У про-мисловості поряд з використанням досягнень світового досвіду був зроблений акцент на власні технічні ідеї (винаходу Т. Едісона, А. Белла і т. д.). США стали батьківщиною трестів, перший з
 3. 7.6. Особливості господарського розвитку Радянської Росії в 1917-1927 рр..
  Основне виробниче ланка в промисловості, що представляє об'єднання однорідних чи взаємозалежних між собою підприємств, що діють на принципах госпрозрахунку, тобто повної фінансової самостійності, аж до випуску долгосроч-них облігаційних позик. В період утворення трестів декларувалася їх господарська незалежність від держави, але одночасно основні фонди
 4. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Основних ставок і понаднормових робіт. Однак в 1953-1954 р. країна вступає в смугу чергового еко-ліджень спаду. Для його подолання уряд вдався до фінансових важелів регулювання: був знижений обов'язковий уро-вень резервів у банках ФРС, скорочена облікова ставка для полегшення доступу до кредиту, уряд викинув на ринок частину валютних резервів, були скорочені податки на
 5. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  основні риси сучасних економічних систем. Ринкова економіка (або ринкове господарство) - це система господарювання, що базується на економічному відокремленні її суб'єктів, які користуються свободою вибору способів реалізації своїх економічних інтересів. Розуміючи, що в умовах свободи господарської діяльності та торгівлі деякі індивіди можуть домовлятися про підвищення цін, а окремі
 6. § 53. Зайнятість і безробіття
  основні форми. Сутність і причини безробіття Зайнятість та її основні форми. Зайнятість з погляду речового змісту - це діяльність людей, спрямована на задоволення особистих, колективних та суспільних потреб і приносить дохід. З точки зору суспільної форми зайнятість - це певна сукупність соціально-економічних відносин між людьми з приводу
 7. § 68. Роззброєння - ключ до вирішення глобальних проблем
  основний економічний потенціал людства. Якщо хтось і вціліє, то навряд чи зможе вижити в умовах радіації рівень якої буде в п'ять разів вище тієї дози, яку отримали жителі Хіросіми і Нагасакі. Застосування зброї масового ураження носить глобальний характер. Це означає, що воно не може бути локалізованим межами однієї країни, і, отже, регіони і райони нашої планети,
 8. 2.5. ЗМІСТ КАТЕГОРІЙ «СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА» І «ВИРОБНИЧІ ПРОПОРЦІЇ». МЕТОДИ ОЦІНКИ структурних зрушень в економіці
  основними напрямами структурних перетворень є: - створення розвиненого споживчого сектора; - подолання структурно-технологічної незбалансовано-сті народного господарства; - згортання неефективних сфер використання инвестицион-них ресурсів по галузей і комплексам; - ефективне проведення конверсії та інші завдання. Нинішня структура економіки сформувалася в
 9. 1. Ринок, план, рівновагу
  основна проблема noJ 4 Ленін В. Полі. зібр. соч. Т. 54. С. 101. 428 литической економії - знайти закон рівноваги », а для економіста, який вивчає перехідні і кризові епохи,« подвійно обов'язкове точка зору відтворення ». Резюмуючи своє розуміння марксистської економічної методології, Бухарін сформулював чотири головних принципи: 1) социоцентризм («примат суспільства»), 2) «примат
 10. 20.3. Витрати бюджетної системи на розвиток і утримання агропромислового комплексу
  основний засіб виробництва - земля, стан якої постійно змінюється; - відносно тривалий цикл виробництва, що включає поряд з промисловим природний цикл, - диспаритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію , - значний розмір витрат капітального характеру на осушення, зрошення земель, реконструкцію діючих меліоративних систем, поліпшення якості
 11. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  основному люди, яким близько шістдесяти. Та й у вищому партійному керівництві таких багато. Це моє покоління, покоління з важким дитинством, важким отроцтвом. Покоління, яке не брало участі у війні, але все-таки вистачило лиха в ті суворі роки. І ось тепер йому у спадок від попередників дісталося розвалюється народне господарство країни, яке треба привести в порядок. Ну як тут
 12. 33.2. Етапи розвитку китайського господарства
  спрямована на розширення господарської самостійності державних підприємств, які отримали права реалізації позапланової продукції (потім і планової), зміни цін, вибору постачальників і споживачів. Всі великі і середні державні підприємства були переведені на підрядну форму господарської відповідальності, яка передбачала укладення договору з вищестоящою організацією
 13. 30.2. Етапи економічного розвитку Індії
  основними напрямками: перехід в руки національної держави власності колоніальних властей; націоналізація низки приватних компаній, що належать національному капіталу; будівництво нових підприємств на державні кошти. Індустріалізація проводилася у формі заміщення імпорту. При здійсненні курсу на розвиток «самопідтримуваної і самообеспеченной» економіки важливе значення
 14. Структурні зрушення
  основному вирішено продовольча проблема, але на душу населення припадає лише трохи більше 0,5 кг зерна в день. У структурі сільськогосподарського виробництва низький рівень тваринництва - 25%. Середньодушовий норма споживання продуктів залишається вкрай низькою, в енергетичному еквіваленті складаючи близько 2250 калорій. Товарне виробництво зернових все ще зосереджено в основному на 15%
 15. 2. Теорія модернізація
  основному дана концепція розглядає стратегії розвитку як субсидовані за кордону. Ціну, яку платить той чи інший сектор господарства (держав) за подолання залежності, в довгостроковому плані не варто цього. Наприклад, міжнародна допомога тому або іншому виробникові країни, що розвивається може зміцнити її становище на світових ринках у виробництві, скажімо, мінералів або промислової
 16. 1.1.16. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОНОМІКИ, РИНКУ
  основне протиріччя між виробниками і всіма представниками гнобителів, між суспільним характером виробництва і приватною формою привласнення його результатів. Відчуження все більш стає головною перешкодою на шляху суспільного прогресу, усуспільнення праці, в розвитку економіки. На цій основі вже давно виникає його протилежність, яка все більше набирає силу:
 17. 2.3.2. Стратегія демонополізації та стимулювання конкуренції
  основних напрямків не лише державної конкурентної та антимонопольної політики, а й заходів щодо стабілізації економіки в цілому. Ця інформація має важ-ве значення при розробці державних інвестиційних програм і програм структурної перебудови економіки, стратегії фінансовій стабілізації, експортно-імпортної
 18. Тема 2. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  основному спрямовуються в соціальну сферу (вкладення в людський капітал), у розвиток інфраструктури та інноваційну діяльність. Такий підхід зрозумілий і пояснимо, оскільки саме в цих секторах укладені вузькі місця подальшого розвитку країни. Зрозумілий і політичний контекст подібного підходу - для нинішньої російської влади високі темпи зростання є джерелом їх фактичної легітимації,
 19. 4. Основні риси і протиріччя економіки перехід-ного періоду
  основним протиріччям перехідною до ринку економіки слід було б вважати протиріччя між державним і приватним (приватно-корпоративним) секторами, яке дозволяється в про-процесі боротьби між ними. Однак, відмовляючись від політичного поняття боротьби, можна сказати, що ці сектори економіки повинні не боротися за розширення свого масштабу, а займати відповідну економіч-ської природі
 20. 3. Характеристика сучасного сільського господарства Росії
  основним покупцем товарного зерна все ще залишається государ-ство, формуючи федеральні і місцеві продовольчі фонди, 2.сфера заготовок і зберігання зерна в Ростовській області та інших регіонах монополізована практично єдиною корпорацією - АТ «Росхлебопродукт», у розпорядженні якого в Ростовській області знахо-диться 82% ємностей елеваторів. У результаті державна
© 2014-2021  epi.cc.ua