Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Структурні зрушення

. За 80-90-ті роки в господарстві країни відбулися величезні соціально-економічні зміни. Промислове виробництво зросло в 3,3 рази (1950-1980-ті роки - більш ніж у 5 разів). Частка промислового виробництва піднімалася до 30%, обробній промисловості перевищувала 19% ВВП (1950 р. - 11,4%) (табл. 30.2).
У 90-ті роки відбулися зміни в галузевій структурі промислового виробництва. Найшвидшими темпами зростало виробництво шовку, вовни, штучних волокон, напоїв та тютюнових виробів, що призвело до помітного зростання частки легкої промисловості.
Таблиця 30.2
Галузева структура господарства Індії
(додана вартість),% ВВП
Галузі 1980 1990 1999 Сільське господарство 38 31 28 Промисловість 24 27 25 Переробна промисловість 16 17 16 Послуги 39 42 46
І с т о ч н і до: World development report 1999/200, 2000/2001. World Bank.
Швидкозростаючим сектором обробній промисловості була електроніка. За 1992-1997 рр.. її виробництво збільшувалося на 40% в середньому в рік. Особливо високі темпи зростання відзначалися у виробництві програмного забезпечення (58%). Розвиток електроніки супроводжувалося великими зрушеннями у виробництві інформаційної технології
У результаті в структурі обробної промисловості відбулися неоднозначні зміни. З одного боку, посилилися традиційні галузі, з іншого - підвищилася частка електроніки, але знизилася частка машинобудування. Останні тенденції призвели до внутрішньогалузевим диспропорцій в національному виробництві, що знаходить вирішення в експортної спрямованості виробництва електроніки.

Величезну роль в економіці Індії відіграє сільське господарство. Воно виробляє 28% внутрішнього продукту (1950 р. - 50% ВВП), в ньому зайнято майже 67% робочої сили. Після досягнення незалежності продовольчої проблеми надавалося важливе значення. За другу половину XX в. сільськогосподарське виробництво збільшилося в 3,6 рази (1980-1987 рр.. - в 1,6 рази), виробництво харчового зерна зросла з 51 до 192 - 200 млн т. Урожайність зернових становить 1,8 т з га, пшениці - 2,5 - 2,6 т з га.
Таблиця 30.3
Темпи приросту харчового зерна,%
1967-1979 1979-1989 1989-1998 2,02 3,54 1,8
І с т о ч н і до: Economic survey 1999-2000. Government of India. P 134.
У країні в основному вирішено продовольча проблема, але на душу населення припадає лише трохи більше 0,5 кг зерна на день. У структурі сільськогосподарського виробництва низький рівень тваринництва - 25%. Середньодушовий норма споживання продуктів залишається вкрай низькою, в енергетичному еквіваленті складаючи близько 2250 калорій. Товарне виробництво зернових все ще зосереджено в основному на 15% всіх оброблюваних земель, що припадають на житницю Індії - штати Хар'яна, Пенджаб, Західний Уттар Прадеш.
Досягнутий в штатах економічний потенціал як і раніше пов'язаний переважно зі ступенем розвитку сільського господарства. У більшості штатів східного узбережжя, південного сходу і інших районів малоземелля основного масиву селянства служить причиною відтворення традиційних форм аграрних відносин.
Зустрічаються там зони сучасного землеробства не визначають загального стану. Споруджені в цих районах промислові підприємства відрізняються невисоким соціально-економічним ефектом. Посилення господарської взаємодії між штатами і підключення їх до механізму загальнонаціонального ринку породжують соціальну напруженість у плані регіонального нерівності (Розрив у рівнях економічного розвитку невеликий -5:1 - Пенджаб і Біхар).
Соціально-економічна зміни відбуваються у всіх сферах господарства. У кредитній системі поряд з організованим зберігся величезний неорганізований грошовий ринок, де діють місцеві банкіри і лихварі-професіонали - вихідці з певних каст, торговці-посередники, дрібні товариства взаємного кредиту. У перші роки незалежності основна частина селян і дрібної промисловості були підпорядковані торгово-лихварському капіталу, який виснажував їх високим ростовщическим відсотком і тим самим перешкоджав товарної трансформації. Звичайна ставка відсотка в неорганізованому секторі коливалася від 18 до 36%, а в ряді економічно відсталих районів перевищувала 75% річних. В останні роки питома вага організованого, зокрема сільськогосподарського, кредиту перевищив 60% порівняно з 7% в 1950 р. і 29% в 1970 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Структурні зрушення "
 1. 9.4. Аналіз використання фонду заробітної плати
  структурних зрушень по фонду заробітної плати не спостерігається, що можна розглядати як позитивне явище. При обчисленні абсолютного відхилення, яке в цілому по лікарні склало 7 812 900 000 руб., Встановлюються фактори, що впливають на величину відхилення: кількість штатних посад і рівень середньої заробітної плати. На підставі даних табл. 9.15 розрахуємо вплив цих факторів
 2. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  Структурні зрушення в споживанні (ефект заміщення відносно більш дорогих товарів відносно більш дешевими), оскільки розраховується на основі структури споживчого кошика базового року, тобто приписує структуру споживання базового року поточному року. Наприклад, якщо до даного році відносно подорожчали апельсини, то споживачі збільшать попит на мандарини і структура
 3. Види безробіття. Природний рівень безробіття
  структурну і циклічну. 1. Фрикційне безробіття (від лат. Frictio - тертя). Цей тип безробіття пов'язаний з пошуком роботи і очікуванням виходу на роботу. Пошук роботи вимагає часу і зусиль, тому людина, що очікує, що шукає роботу, деякий час знаходиться в безробітнім стані. Особливістю фрикційного безробіття є те, що роботу шукають вже готові фахівці з певним
 4. 3. Концепції зайнятості населення
  структурні зрушення, рівень інвестиційної активності, ступінь конкуренції і монополізму, рівень інфляції та ін.); - соціальні (рівень і якість життя, мотивація до праці, ступінь розвитку профспілкового руху та соціального партнерства , ступінь втручання держави та соціальні процеси); - організаційні (рівень організації праці, виробництва і управління, організації роботи
 5. Шоки попиту та пропозиції. Теорія катастроф. Стабілізаційна політика
  структурні зрушення в споживанні), так і скорочення виробництва, у тому числі виробництва і пропозиції споживчих товарів. Така ситуація свідчить про парадокс у взаємодії сукупного попиту та сукупної пропозиції. Суть цього парадоксу в тому, що замість звичної картини, коли під впливом зростання цін попит скорочується, а пропозиція зростає, складається зовсім інша:
 6. Сучасні теорії МРТ
  структурних зрушень в промисловості і торгівлі високорозвинених і раніше слаборозвинених країн; - значний і постійно зростаючий питома вага торгівлі між країнами з однаково високим рівнем доходу; - високий і все зростаючий питома вага зустрічних поставок східних промислових товарів у світовій торгівлі. Названі обставини поставили перед економічною наукою завдання пошуку
 7. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  структурна політика, що проводиться державою, не має строгого юридичного оформлення у вигляді спеціальних законодавчих актів, її практична реалізація здійснюється в рамках загальної системи державних заходів з регулювання економічних процесів. Уявлення про структурної трансформації економіки США дає характер відбувалися змін структури ВВП країни протягом останніх
 8. Тема 50. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ
  структурних зрушень у народному господарстві з метою впровадження досягнення НТП, нерідко веде до рассогласованности власних частин бюджету і виникнення дефіциту (частіше) і профіциту (рідше). Бюджетний дефіцит - сума перевищення витрат держави над його доходами в межах фінансового року. Розрізняють поточний (тимчасовий, що не перевищує 10% дохідної частини бюджету) і хронічний (багаторічний,
 9. Пошук роботи, навпаки, ніяк не пов'язаний із змінами попиту та про-позиції на ринку праці, а обумовлений тим, що
  структурного зрушення. Оскільки робочим потрібен час для пошуку нової роботи в інших галузях, структурні зрушення викликаючи-ють тимчасову безробіття. Безробіття, обумовлена пошуками підходящого робочого місця, неминуча, так як в економіці відбуваються постійні зміни . Сто років тому в США найбільша зайнятість спостерігалася у виробництві бавовняних і вовняних тканин,
 10. Сутність економічного розвитку
  структурні зрушення в економіці, вдосконалення умов та якості життя населення. Відомі різні моделі економічного розвитку (модель Німеччини, США, Китаю, країн Південно-Східної Азії, Росії, Японії та інших країн). Але при всьому їх різноманітті і національних особливостях існують загальні закономірності і параметри, що характеризують цей процес. За рівнем економічного розвитку
© 2014-2022  epi.cc.ua