Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д.А. Шевчук. Історія економіки, 2009 - перейти до змісту підручника

3.1. Основні риси і етапи розвитку економіки середньовіччя


Економіка середньовіччя пов'язана з розвитком феодалізму. Останній являє універсальну стадію, яку пройшли майже всі народи світу. Однак її формування відбувалося в різних умовах. Приміром, якщо в одних країнах феодалізм зріс на фундаменті прийшов в розкладання рабства, то в інших (схід і північ Європи) він прийшов на зміну первіснообщинної системі; в країнах Сходу (Індії, Китаї та ін.) йому передувала «азіатська» система, поступово трансформувалася у феодальну. Тому становлення йшло двома шляхами: синтезного на основі залишків рабовласницького устрою і безсинтезний при еволюції варварських господарств.
Феодальна економіка має такі риси:
| панування великої земельної власності, що знаходилася в руках класу феодалів;
| поєднання її з дрібним індивідуальним господарством безпосередніх виробників, зберігали в індивідуальній власності основні знаряддя праці;
| своєрідний статус селян, які не були власниками землі, а були її власниками на різних умовах аж до спадкового користування;
| різні форми і ступінь позаекономічного примусу селян;
| переважання аграрного сектора над торговим і промисловим в умовах панування натурального господарства;
| низький в цілому рівень знань і техніки, ручне виробництво, що надавало особливого значення індивідуальним виробничим навикам.
Особливе значення для розвитку економіки мала еволюція феодальної власності. Її своєрідність проявлялося в тому, що, будучи приватною, вона тим щонайменше не була абсолютною власністю на землю, оскільки містила певну умовність. Суть тут у тому, що кожен великий феодал надавав наділ більш дрібному феодалові лише за умови несення військової служби. Це породжувало особливу систему - феодально-станову ієрархію, засновану на васально-лених відносинах. Лише з плином часу умовне землеволодіння перетворилося на спадкове.
Експлуатація селянства здійснювалася в рамках феодальної вотчини, яка стала основою для справляння феодальної ренти.
Феодальна рента - частина додаткового продукту залежних селян, що привласнюється землевласником і є економічною формою реалізації власності феодала на землю.
Відомі три форми феодальної ренти: відробіткова (панщина), продуктова (натуральний оброк) і грошова (грошовий оброк).
Багато проблем історії економіки феодалізму достатньо дискусійні, зокрема його періодизація. Останнім часом найбільшого поширення набуло виділення наступних етапів (табл. 2).
Таблиця 2
Періодизація економіки середньовіччя

Періодизація економіки середньовіччя

Періодизація економіки середньовіччя


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.1. Основні риси і етапи розвитку економіки середньовіччя "
 1. 3.1. Основні риси і етапи розвитку економіки середньовіччя
  Економіка середньовіччя пов'язана з розвитком феодалізму. По-следний представляє універсальну стадію, яку пройшли майже всі народи світу. Однак її формування відбувалося в різних умо-вах. Приміром, якщо в одних країнах феодалізм зріс на фундаменті прийшов в розкладання рабства, то в інших (схід і північ Європи) він прийшов на зміну первіснообщинної системі; в країнах Сходу (Індії,
 2. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  Ринкова економіка, незважаючи на високий ступінь саморегулируемости, передбачає цілеспрямоване зовнішній вплив на механізм власного функціонування з боку всіх суб'єктів ринкових економічних взаємовідносин, якими можуть виступати окремий індивід, підприємство і держава (в особі різних державних організацій). У свою чергу, цілеспрямований вплив взагалі і
 3. ТЕСТ "Основні риси розвитку рабовласницького і феодального способів виробництва"
  1. Що є найважливішими віхами у розвитку первіснообщинної системи?: а) винахід лука і стріл, б) відкриття вогню; в) винахід колісного плуга. 2. Першою формою спільної діяльності стала: а) проста кооперація, б) складна кооперація; в) мануфактура. 3. У зв'язку з розвитком скотарства і землеробства зросла роль: а) жінок; б) чоловіків; в) жерців. 4. В умовах
 4. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  1. Загальна характеристика економіки стародавнього світу. 2. Основні риси розвитку первісної економіки. Значення неолітичної революції. 3. Загальна характеристика і етапи розвитку економіки середньовіччя. 4. Господарські реформи в Росії XV - пер. підлог. XVII в. 5. Особливості первісного нагромадження капіталу і мануфактурного виробництва (на прикладі однієї з країн за вибором студента). 6.
 5. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  Пропозиція праці визначається наступними фундаментальними фактами. 1. Кожен індивід може затратити тільки обмежена кількість праці. 2. Ця кількість не можна виконати за один раз за бажанням. Необхідно чергувати його періодами відпочинку і відновлення. 3. Не кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до
 6. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  Я не ставлю своєю метою докладний виклад економі-чного вчення Маркса і Енгельса, бо це вивчається в курсі політичної економії. Моє завдання полягає в тому, щоб охарактеризувати основні риси того перевороту, який здійснили Маркс і Енгельс в політичній економії. При цьому кілька слів потрібно сказати про те спадщині, яке отримали Маркс і Енгельс в області політичної
 7. Лекція 10-я Нова історична школа
  Насамперед потрібно відзначити, що історична школа виникла в Німеччині. Приблизно з 40-х до 70-х рр.. минулого сторіччя зберігала свій вплив стара історична школа. Пізніше склалася нова або молода історична школа. Історична школа мала вплив у різних буржуазних країнах, але найбільш характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-
 8. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  Всрнер Зомбарт - один з найбільш видних буржуазних економістів кінця XIX в. і перших десятиліть XX в. - був центральною фігурою в буржуазної політичної економії майже до 40-х рр.. цього століття (помер у 1941 р.). Чи можна зарахувати Зомбарта до історичної школі? Ні-сомненно. Він був пов'язаний з цією школою і притому непосредст-венно. Зомбарт був учнем Шмоллера і сприйняв некою рие
 9. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  1. Загальна характеристика економіки стародавнього світу. 2. Основні риси розвитку первісної економіки. Значення не-олітіческой революції. 3. Загальна характеристика і етапи розвитку економіки средневеко-ров'я. 4. Господарські реформи в Росії XV - пер. підлог. XVII в. 5. Особливості первісного нагромадження капіталу і мануфак-турне виробництва (на прикладі однієї з країн за вибором студен-та).
 10. 3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  У розвитку феодалізму у різних народів були значні особливості, які визначалися конкретними історичними умо-виями життя, природно-географічним середовищем і культурними традиціями. Модифікація загальних закономірностей процесу під впливом екзогенних та ендогенних факторів, що виявилася в асинхронности тимчасових рамок подій, розбіжності рівнів розвитку окремих регіонів,
© 2014-2022  epi.cc.ua