Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Основа розвитку суспільства - матеріальне виробництво


Вихідні положення цієї концепції полягають в тому, що основою існування і розвитку суспільства є матеріальне виробництво і ті зміни, які обумовлені зрушеннями у сфері виробництва, прогресом продуктивних сил.
З розвитком виробництва створюються нові суспільні відносини. Сукупність виробничих відносин, матеріальний базис суспільства визначають форми свідомості, юридичну та політичну надбудову. Право, політика, релігія управляються базисом; взаємозв'язок між двома сторонами суспільного організму надзвичайно складна і суперечлива.
Діючі в суспільстві соціологічні закони виражають принцип відповідності між продуктивними силами і виробничими відносинами, а також між ідеологічною і політичною надбудовою і базисом. Принцип відповідності між рівнем розвитку виробництва і формою організації суспільства пояснює, чому відбуваються зміни в суспільних відносинах: виробничі відносини стають гальмом розвитку продуктивних сил і повинні бути перетворені революційним шляхом. «Із зміною економічної основи, - писав К. Маркс, - більш-менш швидко відбувається переворот у всій величезній надбудові».
Основний економічний праця К. Маркса «Капітал» складається з чотирьох томів. Аналіз системи економічних відносин починається не з багатства (занадто загальної категорії), а з товару. Саме в товарі, на думку Маркса, в зародковій формі закладені всі суперечності досліджуваної системи.
У першому томі, названому «Процес виробництва капіталу», Маркс розглядає вихідні категорії: вартість, що лежить в основі ціни; додаткову вартість - основу прибутку; вартість робочої сили та її «ціну» - заробітну плату.
Характеризує процес накопичення капіталу та його вплив на становище робітничого класу.
Другий том, «Процес обігу капіталу», присвячений аналізу руху капіталу, його обороту і кругообігу. Кругообіг капіталу є процес його безперервного руху, послідовного проходження трьох стадій. На кожній із стадій відбувається зміна функціональної форми капіталу: перетворення грошового капіталу в продуктивний, продуктивного - в товарний, товарного - знову в грошовий капітал.
Згідно запропонованої Марксом схемою відтворення розглядаються умови і пропорції обміну між двома підрозділами: виробництвом засобів виробництва і виробництвом предметів споживання.
У третьому томі, «Процес капіталістичного виробництва, узятий в цілому», розглядається процес розподілу додаткової вартості (її перетворених форм) між одержувачами прибутку, відсотка, торгового прибутку, земельної ренти. Показаний механізм трансформації вартості товару в ціну виробництва. У капіталістичному суспільстві рівновеликі капітали приносять рівновеликі прибутку; ціни формуються відповідно з капітальними витратами і середнім прибутком. Якщо товари продаються за цінами виробництва (а не за їх вартістю), то тим самим зберігається в дещо зміненому вигляді дію закону вартості.
Четвертий том, «Теорії додаткової вартості», містить критичний огляд економічних теорій з точки зору трактування істоти і форм розподілу додаткової вартості.
Відповідно до теорії Маркса джерелом доходу є праця. Решта видів доходів (підприємницький прибуток, торговельний прибуток, позичковий відсоток, рента) - результат неоплаченої праці робітників.
Питання про джерела експлуатації, еволюції історичних форм нерівності є дискусійним.
Марксова трактування трудової теорії вартості служить теоретичною основою розуміння експлуатації найманої праці. За Марксом, в основі експлуатації лежить відчуження результатів праці найманих працівників капіталістами, що, в свою чергу, обумовлено відчуженням засобів виробництва.
Але чи можна, керуючись положеннями трудової теорії вартості, стверджувати, що весь створюваний продукт повинен належати робочим?
Критики Маркса вважають, що його теорія доданої вартості представляє свого роду теоретичну конструкцію, яка не враховує того, що підприємницький праця, праця з управління, організації виробництва також є джерелом цінності товару, створює дохід. Лежача в її основі трудова (однофакторний) теорія вартості не узгоджується з практикою, бо праця неоднорідний і розрізняється не тільки по витраченому часу, але і за результатами; створення цінності можливо і без безпосередньої участі праці (в разі повної автоматизації виробництва). Звертається увага на те, що форми експлуатації можливі й існують також в умовах, коли учасники виробничого процесу є рівноправними суб'єктами відносин власності.
В даний час затверджується позиція, що визнає наявність різних видів (форм) соціальних антагонізмів, їх трансформацію під впливом зрушень в соціально-економічних і політичних умовах. Марксове положення, що виходить з визначальної ролі відносини людей до засобів виробництва, очевидно, зберігає своє значення, але не може розглядатися як всеосяжна і вичерпна концепція.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основа розвитку суспільства - матеріальне виробництво "
 1. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  основі цієї теорії, є загальновизнаним підтвердженням її правильності. Твердження про те, що хибна теорія з усіх точок зору більш корисна, ніж правильна, парадоксально. Люди використовують вогнепальну зброю. Для того щоб удосконалити цю зброю, вони розробили науку балістику. Але саме тому, що люди прагнуть пополювати або повбивати один одного, вони, зрозуміло,
 2. 2. Світогляд і ідеологія
  заснованого на поділі праці, робить суспільство для будь-якої людини найважливішим засобом досягнення його власних цілей, якими б вони не були. Підтримання і подальше посилення громадської співпраці стають турботою кожного. Будь-яке світогляд і будь-яка ідеологія, якщо тільки вони цілком і безумовно не пов'язують себе з аскетизмом і отшельничеством, повинні враховувати, що суспільство
 3. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  грунтуючись і посилаючись на категорії праксиологической теорії, нічого не змінює в фундаментальному логічному розрізненні ідеальних типів і економічних категорій. Економічні категорії відносяться до чистих інтегрованим функціям, ідеальні типи відносяться до історичних подій. У живому і діяльну людину неминуче поєднуються кілька функцій. Він ніколи не є просто споживачем. В
 4. 6. Свобода
  основі принципу поділу праці в суспільстві, так і зловживання поведінкою, яка неминуче призведе до розпаду суспільства. Він повинен вибирати між дотриманням певних правил, які роблять можливим життя в суспільстві, і убогістю і незахищеністю життя в небезпеці в стані нескінченних військових дій між незалежними індивідами. Це не менш непорушний закон, що визначає
 5. 3. Ціни на товари вищих порядків
  основним достоїнством є імпліцитне в ньому розуміння того, що феномен утворення ціни, з яким ми стикаємося, нерозривно пов'язаний з ринковим процесом. Він розрізняє дві речі: а) пряме визначення цінності факторів виробництва, коли всієї сукупності компліментарних чинників виробництва приписується цінність кінцевого продукту; b) ціни одиничних факторів виробництва,
 6. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  основу економічної філософії обивателів. Саме в цьому суть навчань лорда Кейнса і його послідовників в обох півкулях. Інфляціонізм значною мірою зобов'язаний своєю популярністю глибоко вкоріненою ненависті до кредиторів. З інфляцією миряться просто тому, що вона благоволить боржникам на шкоду кредиторам. Однак інфляціоністскій погляд на історію, який нам доведеться розглядати в
 7. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  основою повторюваних спроб зробити людей багатшими за допомогою кредитної експансії і тим самим причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку, асоціюється з кризою, спадом, поганим бізнесом,
 8. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  основну помилку, що криється в цьому міркуванні. Роботодавці пред'являють попит не на працю взагалі, а на людей, що підходять для виконання саме того виду праці, який їм потрібен. Точно так само, як підприємець повинен вибрати для свого заводу саме відповідне розташування, обладнання та сировина, він повинен найняти і найбільш здібних робітників. Він повинен створити такі умови праці, щоб вони
 9. 2. Обмеження потомства
  основі сучасної біології та еволюційної теорії; для наук про людську діяльність ці дві фундаментальні теореми за важливістю знаходяться на другому місці після відкриття сталості переплетення і послідовності ринкових явищ та їх неминучою залежності від стану ринку. Заперечення, що висуваються проти мальтузіанського закону, так само як і проти закону віддачі, беззмістовні і
 10. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  основні протиріччя. Місце біологічної конкуренції займає каталлактіческая конкуренція. Це веде до гармонії інтересів усіх членів суспільства. Обставина, з якого виникають нерозв'язні конфлікти біологічної конкуренції, а саме той факт, що всі люди прагнуть, взагалі кажучи, до одних і тих самих речей, трансформується в фактор, що приводить до гармонії інтересів. Внаслідок того, що
© 2014-2022  epi.cc.ua