Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава 7. Организацияпредпринима-тельскойаеятельностппповедениепроизводите-лей


У гол. 3 ми бачили, що спільне поведінка поку-Пател (попит) і продавців (пропозиція) визна-ляєт обсяг вироблених благ і їх ціни. У гл.6 миопісалі економічну теорію потребітельскогоповеденія, що показує, як обсяги спросаопределяются цінами, доходами і споживацьки-ми смаками. З даної глави починається заглиблений-ний аналіз сфери пропозиції в економіці. Ветой і наступних п'яти розділах ми вивчаємо пове-дення виробників, приділяючи основну вніманіетому, як вони вирішують питання про кількість пропо-Гаєм товарів і послуг.
Спочатку ми розглянемо структуру сфери запропонованого-вання економіки США. Підприємства (фірми) від-личать один від одного в багатьох відносинах. Оніфункціоніруют в різних галузях. Їх размериварьіруют від гігантських корпорацій, таких, як «Дженерал моторз», «Ай Бі Ем», «Екссон» з сотня-ми тисяч зайнятих і власників до маленькіхмагазінов, в яких сам власник і є едина працівником Вони також розрізняються посвоєму правовому влаштуванню : деякі мають ак-рів, але більшість - ні.
Перш ніж мисможем говорити про поведінку фірм в цілому, мидолжни обговорити, ніж підприємства відрізняються другот одного і в чому вони схожі.
Далі ми розглянемо часто критиковане поло-ються економічної теорії поведінки фірми: припущення про те, що фірми максімізіруютпрібиль У наступних розділах ми покажемо, чтоето сильне припущення, що дозволяє нам по-няти, як реально діють підприємства. Однак, як і припущення про максимізацію корисності, жваво обговорювалось у гол. 6, припущення про максими-зації прибутку часто піддавалося сомненію.Разумно чи припускати, що існуючі в дей-ствительности фірми взагалі що-небудь максімізі-руют? Якщо так, то чи можемо ми бути впевнені втом, що прибуток - це саме те, що вони максі-Мізір?
На закінчення ми обговоримо, що розуміють еконо-Місті під «прибутком».
Для цього ми вводимо неко-торие ключові поняття бухгалтерського обліку, ко-торий називають «мовою бізнесу». Щоб примі-нитка економічні моделі предпринимательскогоповедения до реальності, економісти повинні поні-мати, чим і чому відрізняється мова бухгалтерськогообліку від мови економічної теорії. Особенноважно є різниця між концепціями еко-номічного і облікового прибутку, оскільки припускає-лагается, що фірми максимізують саме еконо-мическую прибуток.
.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 7. Организацияпредпринима-тельскойаеятельностппповедениепроизводите-лей"
 1. 5. Причинність як умова діяльності
  Людина має можливість діяти, тому що має здатність відкривати причинні зв'язки, що визначають процеси змін і становлення у Всесвіті. Дія вимагає і передбачає категорію причинності. Діяти здатний тільки людина, що бачить світ крізь призму причинності. У цьому сенсі ми можемо сказати, що причинність є категорією діяльності. Категорія засоби і цілі
 2. 1. Закон граничної корисності
  Діяльність сортує і ранжує; спочатку вона знає тільки порядкові, а не кількісні числівники. Але зовнішній світ, до якого діючий людина повинна пристосовувати свою поведінку, це світ кількісної визначеності. У даному світі існують кількісні зв'язки між причиною і наслідком. В іншому випадку, якби певні речі могли приносити необмежену користь, в
 3. 1. Історичне походження соціалістичної ідеї
  Коли соціальні філософи XVIII в. закладали основи праксиологии та економічної науки, вони стикалися з майже повсюдно розділяються і неспірній протиставленням обмежених егоїстичних індивідів і держави представника інтересів всього суспільства. Однак у той час процес обожнювання, який врешті-решт звів людей, керуючих громадським апаратом стримування і
 4. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [див Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 5. ПЕРЕДМОВА
  Найважливішою умовою ефективного функціонування національної економіки є раціональне і економне використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери. У цій зв'язку істотне значення має комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету. Аналітична функція управління покликана забезпечувати оперативний,
 6. 3. Визначення вартості інвестованого капіталу на основі капіталізації доходу
  Для аналізу обгрунтованості фінансування інвестицій в нерухомість необхідно знати деякі елементи фінансової математики та моделі перетворення доходів від нерухомості в поточну вартість, розгляду яких присвячена дана глава. Більша увага приділена розбору капіталізації доходу за нормою віддачі, так як застосування цього методу передбачає найбільш докладний аналіз потоків
 7. Глава 2
  Усвідомивши собі, що брокерська компанія «Космополітен» готова на будь-яку підлість, аби тільки позбутися від мене і від мого бізнесу - раз вже вбивчий гандикап, створений за допомогою маржі в три пункти і премії у півтора пункту не змогли мене розчавити, - я вирішив перебратися до Нью-Йорка, щоб там вести торгівлю з контори кого з членів Нью-Йоркської фондової біржі. Я не хотів мати справи ні з якими
 8. Глава 3
  Щоб зробити висновки з усіх своїх помилок, потрібно багато часу. Кажуть, що у всього на світі дві сторони. Але у біржі тільки одна сторона. Це не сторона биків і не сторона ведмедів, це мистецтво потрапляти в ціль. Щоб зрозуміти і всією душею прийняти це загальне правило, мені було потрібно більше сил і часу, ніж на оволодіння здебільшого технічних прийомів спекулятивної гри на біржі. Я чув
 9. Глава 4
  Ось так я повернувся додому. З першого моменту повернення я твердо знав, що у мене є єдина мета - добути грошей і повернутися на Вулицю, на Уолл-стріт. Це було єдине місце в країні, де я міг торгувати на повну силу. І в один прекрасний день, коли з моєю грою нарешті все буде в порядку, мені це місце знадобиться. Коли чоловік щось може робити як треба, він хоче отримати все,
© 2014-2022  epi.cc.ua