Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Визначення планового обсягу і структури надходження товарів в організацію.


Потреба організації торгівлі в товарах складається з наступних показників:
- необхідний обсяг продажу товарів населенню (Тр);
- передбачуваний обсяг реалізації товарів організаціям і установам соціальної сфери (Тс);
- приріст або зниження товарних запасів у порівнянні з встановленими нормативами (? ТЗ);
- втрати від уцінки товарів (Уц);
- втрати в межах норм природного убутку (Еуб);
- страховий запас на випадок зміни купівельного попиту (Сп).
Вихідним моментом процесу формування товарного забезпечення є визначення потреби в товарах. Основними орієнтирами при цьому є: зростання потреби в товарах, як за загальним обсягом, так і в асортименті; прогнозоване зростання товарообігу і прибутку і зміну величини товарних запасів.
Основу проведення планових розрахунків становлять раніше обгрунтовані плани реалізації товарів і формування товарних запасів. Обсяги необхідного надходження товарів розраховуються в розрізі окремих товарних груп і по організації в цілому. План надходження товарів визначають за формулою:
П=Р + Зк - Зн + В або П=Р ±? 3 + В,
де П - плановий обсяг надходження товарів у роздрібних цінах;
Р - плановий обсяг реалізації товарів;
Зн - фактична сума товарних запасів на початок планового періоду;
Зк - розрахункова сума товарних запасів на кінець планового періоду;
? 3 - що передбачається зміна (приріст, зниження) суми товарних запасів у плановому періоді;
В - очікуване вибуття товарів у зв'язку з природним спадом і по іншим причинам (уцінка, сезонний розпродаж тощо) .
Приклад. За торгової організації на наступний рік спрогнозовані показники: обсяг реалізації 16870 млн. руб., Запаси товарів на кінець року 1602 млн. руб., Вибуття товарів у зв'язку псуванням, уцінкою в межах норм з досвіду минулих років становить 0,8% від реалізації, можливе збільшення попиту 1,5% від прогнозованої суми реалізації. Фактичні товарні запаси на початок періоду склали 1292 млн. руб. План надходження товарів дорівнює: 16870 + 1602 - 1292 + (16870 * 0,8 / 100) + (16 870 * 1,5 / 100)=17568 млн. руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення планового обсягу і структури надходження товарів в організацію. "
 1. 5.3.3. Визначення планового обсягу та джерел закупівлі необхідних товарів.
  Плановий обсяг закупівлі товарів визначається виходячи з планового обсягу надходження товарів в організацію. При цьому слід врахувати, що обсяг надходження товарів розраховується в роздрібних цінах, в той час як обсяг закупівлі товарів - у цінах їх закупівлі (різниця між цими показниками становить суму торгових надбавок або дохід від реалізації товарів). Крім того, слід врахувати, що приріст
 2. Рівень нормування та обгрунтованості величини і асортиментної структури товарообігу.
  Досвід роботи великих і успішно працюючих торгівельних організацій підтверджує той факт, що важливим фактором їхнього успіху є рівень прогнозування, планування всіх показників діяльності в економічно обгрунтованому їх співвідношенні. Перераховані вище фактори формування розміру товарних запасів в торговельній організації взаємопов'язані і взаємозумовлені. Їх взаємозв'язок реалізується в процесі
 3. 5.3.1. Аналіз надходження товарів в організацію в передплановому періоді.
  Аналіз проводиться в тісній ув'язці з показниками аналізу реалізації товарів і товарних запасів. Для ув'язки цих показників аналіз надходження товарів здійснюється в цінах реалізації. У процесі проведення аналізу вивчаються: а) динаміка загального обсягу та товарної структури надходження товарів. У процесі аналізу встановлюються темпи зміни обсягу надходження товарів в передплановому періоді в
 4. 3. Крива Лаффера ТА ЇЇ ОБГРУНТУВАННЯ
  Передбачуване вплив ставок податків на обсяг податкових надходжень відображено в так званій кривій Лаффера. Рис.1 t - ставка податків X-обсяг податкових надходжень Загальні міркування, що лежать в основі цієї кривої, зводяться до того, що якщо обсяг податкових надходжень є «хорошою» функцією, значення якої рівні нулю на кінцях деякого відрізка - а саме при ставці
 5. 20. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ завданнями з асортименту
  Результати ФХД в чому визначаються асортиментом і структурою виробництва та реалізації продукції. Господарюючий суб'єкт повинен постійно формувати товарний асортимент. Основна мета асортиментної концепції - зорієнтувати підприємство на випуск товарів, які за своєю структурою, споживчими властивостями та якістю найбільш повно відповідають потребам покупців. У процесі
 6. 2.8.5. Принципи планування
  Надійність планів залежить від використовуваних принципів організації планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх
 7. Податки та сукупна пропозиція
  Рис. 27.1 показує, що в ході економічного циклу автоматично може виникати дефіцит бюджету (у фазі спаду) і профіцит (у фазі підйому). Для боротьби з дефіцитом держбюджету і в цілях пожвавлення господарського життя прихильники економіки пропозиції пропонують знижувати податки. Вони вважають, що більш низькі ставки податків не обов'язково приведуть до збільшення дефіциту держбюджету через скорочення
 8. 13.2 Зміст фінансового плану та вихідні передумови для його складання
  Фінансовий план є заключним розділом плану господарської діяльності, в розробці якого задіяні всі служби організації торгівлі. У ньому пов'язуються всі основні кількісні та якісні показники роботи організації. Залежно від терміну, на який розроблений фінансовий план, розрізняють: 1. Довгострокові фінансові плани; 2. Короткострокові фінансові плани, включаючи
 9. Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації
  У 1991 р. був створений Фонд обов'язкового медичного страхування. В обов'язки зазначеного Фонду входить розробка правових, економічних та організаційних основ медичного страхування, а також посилення зацікавленості та відповідальності різних осіб в питаннях забезпечення охорони здоров'я працівників. Фонд має дворівневу структуру - федеральний фонд і незалежні територіальні фонди.
 10. 6. Метод ланцюгових підстановок
  Метод ланцюгових підстановок полягає в тому, що ступінь впливу кожного фактора на загальний результат встановлюється послідовно, шляхом поступової заміни кожного показника іншим, причому один з них розглядається як змінний при незмінних інших. Цей метод використовується для аналізу зміни узагальнюючого економічного показника під впливом багатьох виробничих факторів. Наприклад,
 11. Податки як вбудований стабілізатор
  Отже, відомо, що сума податків знаходиться в залежності від величини доходів населення, всіх господарюючих суб'єктів. Тому в умовах економічного підйому, коли зростають доходи, в державну скарбницю автоматично збільшується приплив грошових надходжень від збору податків. Якщо доходи почнуть скорочуватися, то поступово зменшується і приплив в казну надходжень. Графічна ілюстрація
 12. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  Аналіз структури матеріальних витрат проводиться для оцінки складу матеріальних ресурсів і частки кожного виду ресурсу у формуванні собівартості і вартості продукції. У ході аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових, прогресивних видів матеріалів, використання замінників (металокераміки і т. п.). Аналіз матеріаломісткості проводиться
 13. 5.3.4. Забезпечення ритмічності і оптимізація партій надходження товарів в організацію.
  Формування необхідної ритмічності надходження товарів в організацію торгівлі являє собою оптимізаційну задачу, вирішуване з урахуванням забезпечення стійкості асортименту товарів, запланованих розмірів товарних запасів та мінімізації поточних витрат на цей процес. Це завдання вирішується шляхом визначення оптимального розміру партій надходження (поставки) товарів в організацію. В
 14. Про Обсяг продажів Обсяг продажів Кількість при введенні в відсутність податку нелога сумою, яку отримують постачальники за товар,
  Про Обсяг продажів Обсяг продажів Кількість при введенні в відсутність податку нелога сумою, яку отримують постачальники за товар, за вирахуванням витрат. Ці показники, досить точно відображають економічний добробут, ми про-обговорювали в гол. 7. А що з третього цікавить нас стороною, урядом? Якщо T - розмір податку, a Q - кількість проданого товару, уряд отримує
 15. 20.4. Асссортіментная політика підприємства та її вплив на формування прибутку
  Методика розрахунку впливу структури продажів на зміну суми прибутку у випадках однорідною і неоднорідною продукції. Для оцінки асортиментної політики підприємства, як уже вказувалося, використовується ціла система показників, у тому числі і отримання максимального прибутку. На аналізованому підприємстві зміна структури реалізації продукції сприяла збільшенню суми прибутку на 536 млн руб, так
 16. 4.2.2. Планова економіка
  Планова економіка - це економіка, при якій матеріальні ресурси складають державну власність, а спрямування і координація економічної діяльності здійснюються за допомогою централізованого планування, управління і контролю. Планова економіка функціонує на базі суспільної власності на економічні ресурси. Основні економічні рішення приймаються
 17. 87. Торговий баланс і баланс послуг
  Історично зовнішня торгівля виступає вихідною формою міжнародних економічних відносин, що зв'язує національні господарства в єдине світове господарство. Завдяки зовнішній торгівлі складається міжнародний поділ праці, яке поглиблюється і вдосконалюється з розвитком зовнішньої торгівлі та інших міжнародних економічних операцій. Співвідношення вартості експорту та імпорту товарів
 18. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  Аналіз фінансово господарської діяльності (аналіз ФХД) - це детальне розчленування досліджуваного об'єкта на частини з метою вивчення та виявлення тенденцій зміни процесів і явищ під впливом різних факторів. Він вивчає взаємодію управлінських, технічних і економічних процесів та їх вплив на економічні результати діяльності підприємства і спрямований на оцінку її ефективності
 19. Порядок визначення доходів і витрат при касовому методі
  Організації (за винятком банків) мають право на визначення дати отримання доходу (здійснення витрат) за касовим методом, якщо в середньому за попередні чотири квартали сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) цих організацій без урахування ПДВ не перевищила 1 млн руб. за кожний квартал. Датою отримання доходу визнається день надходження коштів на рахунки в банках і (або) в касу,
© 2014-2022  epi.cc.ua